Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Anunţuri, Comunicate, Evenimente RSS Feed

Lansarea în consultare publică a apelurilor privind contractarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în cadrul PR SE 2021-2027

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei a II-a, a proiectelor etapizate din Programul Operational regional 2014-2020 in cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.
Prevederile din ghidul lansat abordează exclusiv depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte/operațiuni etapizate, pentru care au fost încheiate contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și se află în Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Sud Est 2021-2027, Anexa 1 la ghid.
Arealul vizat este Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, incluisv arealul ITI Delta Dunării.
Solicitanții de finanțare pentru proiectele etapizate vor depune o cerere de finanțare și documente suport prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II și alocarea financiară solicitată aferentă acestei etape.
Ghidul Solicitantului poate fi consultat la adresa www.regiosudest.ro.
Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 17.05.2024 și până în data de 31.05.2024 (ora 16.00).
Eventualele observații și propunerile cu privire la continutul ghidului si a anexelor acestuia se pot transmite la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 17 mai 2024


Newsletter ADR Sud-Est, aprilie 2024

ADR Sud-Est a publicat Newsletter-ul aferent lunii aprilie 2024. Primești cele mai noi informații despre programe și finanțări! Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

 |   Publicat: 30 aprilie 2024


Apel în consultare publică: 1.6 - Operațiunea A.1 - Creșterea competitivității IMM-urilor, 29.04.2024

Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.2 Creșterea competitivității IMM-urilor. Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, și pentru întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării. Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 29 aprilie 2024, ora 10.00 – 29 mai 2024, ora 16.00. Vă invitam să parcurgeti cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 29 aprilie 2024


Corrigendum nr. 1 - Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/2.2/1/2023, PRSE/163/PRSE_P2/OP2/RSO2.4/PRSE_A9, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic. Menționăm că actualizarea cererilor de finanțare și a anexelor acestora, ca urmare a modificărilor generate de prezentul Corrigendum, vor face obiectul unor clarificări în etapele de evaluare, selecție și contractare. Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 24 aprilie 2024


Corrigendum nr. 1 - Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/5.1/1/2023, PRSE/139/PRSE_P5/OP4/RSO4.2/PRSE_A16, Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar. Menționăm că actualizarea cererilor de finanțare și a anexelor acestora, ca urmare a modificărilor generate de prezentul Corrigendum, vor face obiectul unor clarificări în etapele de evaluare, selecție și contractare. Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 24 aprilie 2024


Corrigendum nr. 1 - Acțiunea 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/5.4/1/2023, PRSE/128/PRSE_P5/OP4/RSO4.2/PRSE_A19, Acțiunea 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar. Menționăm că actualizarea cererilor de finanțare și a anexelor acestora, ca urmare a modificărilor generate de prezentul Corrigendum, vor face obiectul unor clarificări în etapele de evaluare, selecție și contractare. Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 24 aprilie 2024


Servicii pentru evenimente în vederea organizării de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre" – in perioada 8-9 mai 2024, în Giresun, Turcia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de: "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre" – in perioada 8-9 mai 2024, în Giresun, Turcia. Termenul de depunere oferte se prelungeste pana la data: 23.04.2024, ora: 10.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în docs atasate. Anuntul a fost actualizat in data de 18.04.2024, prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1419899.

 |   Publicat: 18 aprilie 2024


Comunicare cu privire la prelungirea datei inchiderii apelului de proiecte PTJ/206/PTJ_P4/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - Investiții productive IMM, PTJ - Prioritatea 4 Galați

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a emis Ordinul nr. 1020/16.04.2024 privind completarea si modificarea Ghidului Solicitantului pentru actiunea „Dezvoltarea intreprinderilor si a antreprenoriatului” - Componenta „Investitii pentru dezvoltarea IMM care spijina dezvoltarea durabila si crearea de locuri de munca” din cadrul Programului Tranzitiei Justa 2021-2027, aprobat prin Ordinul Ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 4003/2023.
Perioada de depunere a proiectelor, sectiunea 4.3.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 20.05.2024, ora 24:00, in sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS 2021+. Autoritatea de management poate prelungi termenul de depunere in functie de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente”.

 |   Publicat: 17 aprilie 2024


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a publicat Instrucțiunea nr. 214/11.04.2024, prin care aduce noi clarificări beneficiarilor proiectelor implementate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conform noilor prevederi, pentru proiectele finalizate la 31 decembrie 2023, se accepta ca procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sa fie încheiat ulterior datei de 31 decembrie 2023. Pentru dotări/utilaje/echipamente achizitionate prin contracte de lucrări/furnizare, respectiv materiale decontate în baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 pentru care s-au solicitat cheltuieli eligibile prin ultima cerere de rambursare depusă în cadrul proiectelor încadrate în categoria nefinalizate, nefuncționale și etapizate, se va avea în vedere existenta proceselor verbale de predare-primire și de recepție întocmite până la data de 31 decembrie 2023. Verificarea acestora la faţa locului se va face pe baza documentelor existente, urmând ca punerea în funcţiune să fie verificată în cadrul vizitelor finale efectuate la momentul încheierii perioadei extinse de implementare acordate în temeiul OUG 36/2023.
În vederea identificării corespunzătoare a activităților realizate până la 31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor încadrate în categoriile nefinalizate, nefuncționale și etapizate, beneficiarii acestora vor transmite OI prin intermediul SMIS 2014+, modulul Comunicare, până cel mai târziu la 31 mai 2024, centralizatorul situațiilor de lucrări realizate și/sau centralizatorul echipamentelor/dotărilor achiziționate și/sau centralizatorul serviciilor prestate până la 31 decembrie 2023.

 |   Publicat: 16 aprilie 2024


Modificare calendar - Concurs privind angajarea de evaluatori eficiență energetică pentru realizarea activităților de evaluare tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul PR SE 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) organizează concurs în vederea ocupării a 3 evaluatori - eficiență energetică, realizarea activităților de evaluare tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul PR SE 2021-2027. Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului și calendarul actualizat se regăsesc în secțiunea "Detalii".

 |   Publicat: 11 aprilie 2024


Apel lansat: Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 1 „O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Obiectiv Specific OS1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor. Prin prezentul Ghid se lansează apelul de tip competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare având codul PRSE/1.6/A.1/1/2024. Alocarea totală a apelului de proiecte (FEDR + Buget de stat) este de 43.362.593 Euro, din care 36.858.204 euro FEDR. Ghidul Solicitantului prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăsesc pe site-ul www.adrse.ro şi www.regiosudest.ro. Cererile de finantare vor fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 29 mai 2024, ora 10.00 – 28 iunie 2024, ora 16.00.

 |   Publicat: 29 martie 2024


Newsletter ADR Sud-Est, martie 2024

ADR Sud-Est a publicat Newsletter-ul aferent lunii martie 2024. Primești cele mai noi informații despre programe și finanțări! Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

 |   Publicat: 29 martie 2024


Apel în consultare publică: 2.1.B ITI - Eficiența Energetică Clădiri publice pentru arelul ITI Delta Dunării

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.
Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezinta condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și se regăsește pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro. Perioada de consultare publică este de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 15.03.2024 și până în data de 14.04.2024 (ora 16.00). Vă invitam să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 15 martie 2023


Apel în consultare publică: 2.2 ITI - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic pentru arealul ITI Delta Dunării

ADR SE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.2 ITI - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic. Această acțiune este considerată strategică în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, având în vedere potenţialul seismic ridicat al teritoriului regiunii și numărul mare de clădiri cu risc seismic ridicat.
Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezinta condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și se regăsește pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro. Perioada de consultare publică este de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 15.03.2024 și până în data de 14.04.2024 (ora 16.00). Vă invitam să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 15 martie 2023


Apel în consultare publică: 2.1.A ITI - Eficiența Energetică - Clădiri rezidențiale pentru arelul ITI Delta Dunării

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.
Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezinta condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și se regăsește pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro. Perioada de consultare publică este de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 14.03.2024 și până în data de 13.04.2024 (ora 16.00). Vă invitam să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 14 martie 2023


Apel în consultare publică: 5.1 ITI - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar pentru arealul ITI Delta Dunării

ADR SE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.
Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezinta condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și se regăsește pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro. Perioada de consultare publică este de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 14.03.2024 și până în data de 13.04.2024 (ora 16.00). Vă invitam să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 14 martie 2023


Termen extins de depunere a aplicatiilor pentru ofiteri de proiect in cadrul Secretariatului Comun al Programului Intrerreg NEXT Bazinul Marii Negre / Deadline extended for submitting applications for JS officers

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi de ofiter proiect (perioada nedeterminata) si 1 post de ofiter comunicare (perioada nedeterminata) in cadrul Secretariatului Comun pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Marii Negre. Termenul limita de transmitere a aplicatiilor este 22 martie 2024.
Joint Secretariat for Interreg NEXT Black Sea Basin Programme is looking for 3 PROJECT OFFICERS (3 positions on permanent duration) and 1 COMMUNICATION OFFICER (1 position on permanent duration) within its team. The deadline for submitting applications is 22 March 2024, 23:59 hrs. (Romania time).

 |   Publicat: 14 martie 2024


Pre-consultarea publică regională dedicată elaborării Strategiei pentru Guvernare Deschisă, Tulcea, 13 martie 2024

Autoritățile/instituțiile administrației publice și organizațiile neguvernamentale (asociații, fundații, etc.) sunt invitate să participe la pre-consultarea publică regională pentru elaborarea Strategiei pentru Guvernare Deschisă, care va fi organizată de Secretariatul General al Guvernului, miercuri 13 martie 2024, începând cu ora 9.00, la Tulcea, Hotel Delta – Sala Toma Caragiu, strada Isaccei nr. 2. Evenimentul va aborda tematici referitoare la accesul la informații de interes public, transparența decizională, colaborarea cu sectorul neguvernamental, și își propune accesarea de expertiză și suport din partea reprezentanților sectorului guvernamental și ai societății civile, pentru identificarea obiectivelor preliminare ale primei strategii naționale de promovare a principiilor guvernării deschise și protecției spațiului civic.
Înscrierea participanților se realizează prin completarea formularului accesibil la următoarea adresă https://forms.gle/hWXYYgD4GJquwhfJA, disponibil și pe site-ul Secretariatului General al Guvernului www.sgg.gov.ro, la secțiunea Guvernare deschisă –> Anunțuri și noutăți.
Selecția participanților se va realiza, prin validarea acestora, conform principiului „primul venit, primul servit”, în urma verificării eligibilității. Participarea la pre-consultările regionale se va face în limita a un singur reprezentant/ instituție sau ONG. O persoană poate participa la o singură pre-consultare. Pentru informații suplimentare, adresa de contact este: guvernare.deschisa@gov.ro

 |   Publicat: 11 martie 2024


ORDIN nr. 686 din 6 martie 2024 privind modificarea şi completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027

ORDIN nr. 686 din 6 martie 2024 privind modificarea şi completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027

 |   Publicat: 11 martie 2024


Concurs privind angajarea de evaluatori pentru realizarea activităților de evaluare tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul PR SE 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) organizează concurs în vederea ocupării unor posturi vacante de evaluatori pentru realizarea activităților de evaluare tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul PR SE 2021-2027. Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului se regăsesc în secțiunea "Detalii".

 |   Publicat: 04 martie 2024


Newsletter ADR Sud-Est, februarie 2024

ADR Sud-Est a publicat Newsletter-ul aferent lunii februarie 2024. Primești cele mai noi informații despre programe și finanțări! Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

 |   Publicat: 28 februarie 2024


Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14. Obiectiv Specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. Actiunea 4.1 - Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.
Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare. Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 27 februarie 2024


Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8.
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A - „Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale”.
Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare. Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 27 februarie 2024


Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8.
Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.
Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare. Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 27 februarie 2024


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est împreună cu BRD Groupe Societe Generale vă invită să participați la un seminar de prezentare a unor oportunități de finanțare a firmelor, cu sprijinul Fondurilor Europene

În cadrul seminarului, experți ai ADR SE și ai BRD vor prezenta diferite oportunități de finanțare și vor răspunde întrebărilor dumneavoastră! Vor fi prezentate oportunitățile de finanțare oferite de Programul Regional Sud-Est 2021-2027 mediului de afaceri din Regiunea Sud-Est, în vederea stimulării activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor.
Pentru Programul Tranziție Justă 2021-2027 – Prioritatea: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați aferentă acțiunii ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, se va prezenta componenta prin care sunt finanțate Investițiile pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Evenimentul va avea loc în data de 27-02-2024, începand cu ora 11.30 la Centrul Regional de Afaceri Galați, situat în strada Portului, nr. 56.

 |   Publicat: 22 februarie 2024


Lansarea Platformei Rural Toolkit

A fost lansat de către Comisia Europeană, respectiv Centrul Comun de Cercetare (JRC), în colaborare cu DG REGIO și DG AGRI, un ghid interactiv (online) care prezintă toate instrumentele de finanțare disponibile la nivelul UE pentru zonele rurale (https://funding.rural-vision.europa.eu/?lng=ro)
Toolkit-ul Rural cuprinde oportunități de finanțare din 26 de fonduri ale UE, pentru antreprenorii și autoritățile locale din zonele rurale pentru a-și sprijini proiectele de dezvoltare. Pentru mai multe informații și acces la platformă, vă rugăm să vizitați link-ul: https://funding.rural-vision.europa.eu/?lng=ro

 |   Publicat: 21 februarie 2024


Consultare cu privire la versiunea draft a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027

ADR Sud-Est a publicat spre consultare versiunea draft a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR SE) pentru perioada 2021-2027.
PDR Sud-Est 2021-2027 este principalul document de planificare elaborat la nivel regional prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare pentru următorii ani, obiectivele strategice, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice. Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel regional, aflat momentan în lucru. Acesta va stabili necesarul și tipurile de investiții ce vor fi finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare, în concordanță cu obiectivele strategice, direcțiile de acțiune și măsurile ce vor fi atinse la finalul perioadei de programare.
Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, respectiv din 02.02.2024. Propunerile și observațiile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise la adresa de e-mail: planificare@adrse.ro.

 |   Publicat: 21 februarie 2024


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează licitația dechisă de „Servicii de audit energetic, expertiză tehnică și elaborare DALI"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează licitația dechisă de „Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DALI, in vederea eficientizării energetice a clădirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (jud. BR, BZ, CT, GL si VN)” în cadrul proiectului “Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)”, finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance), Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2), Coduri CPV secundare: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica si 71319000-7 - Servicii de expertiză. Termenul de depunere oferte in SEAP este 08.04.2024, orele: 15.00 pentru toate loturile. Anuntul de participare a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro si are numarul CN1065448. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in fisa de date anexata.

 |   Publicat: 19 februarie 2024


Anunț de angajare evaluatori în cadrul Secretariatului Comun al Programului Intrerreg NEXT Bazinul Mării Negre / Vacancies announcement for the Joint Secretariat for the Interreg NEXT Black Sea Basin Programme

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi de ofiter proiect (perioada nedeterminata) si 1 post de ofiter comunicare (perioada nedeterminata) in cadrul Secretariatului Comun pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Marii Negre. Informații detaliate referitoare la posturile vacante, criteriile de selecție, precum și procedura de aplicare și de recrutare, pot fi descărcate din Anunțurile de angajare.
Joint Secretariat for Interreg NEXT Black Sea Basin Programme is looking for 3 PROJECT OFFICERS (3 positions on permanent duration) and 1 COMMUNICATION OFFICER (1 position on permanent duration) within its team. Detailed information related to the vacancies, selection criteria, as well as the application and recruitment procedure, can be downloaded from the Terms of References.

 |   Publicat: 19 februarie 2024


Instrucțiunea AM POR nr. 212/08.02.2024 ce are in vedere Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului

Instrucțiunea AM POR nr. 212/08.02.2024 ce are in vedere Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corecta in aplicația informatica MySMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare

 |   Publicat: 08 februarie 2024


Eveniment "De la idee la business inteligent cu finanțări europene"

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG, împreună cu ADR SUD-EST, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Ziarul Financiar și BCR vă invită să participați la conferința "De la idee la business inteligent cu finanțări europene", marți 13 februarie 2024, începând cu ora 10:30, sala Grand Ballroom din incinta Alma Health Spa Retreat, Aleea Centrală 5, stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila.
Pentru o cât mai bună organizare, avem rugămintea să ne confirmați prezența până pe data 7 februarie 2024, completând formularul de înregistrare la adresa: https://evenimente.zf.ro/eveniment-zf-roreg-de-la-idee-la-business-inteligent-cu-finantari-europene-braila-22235517/inregistrare-22235557

 |   Publicat: 05 februarie 2024


Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte Cod PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14.
Obiectiv Specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acțiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 3 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 02 februarie 2024


Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8.
Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 3 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 01 februarie 2024


Informare privind finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud–Est”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar al proiectului „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud–Est”, cod MySMIS 137248, anunță finalizarea acestuia.
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 12 - Asistență Tehnică, Operațiunea “Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional”. Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud–Est, în calitate de Organism Intermediar.

 |   Publicat: 01 februarie 2024


Modificarea calendarului pentru concursul de ocupare a unor posturi vacante de manager proiect (ofiter monitorizare) in cadrul ADR SE / Directia Implementare Program Tranzitie Justa (OI PTJ) / Birou Monitorizare Proiecte

Avand in vedere numarul redus de aplicatii depuse, calendarul concursului pentru posturile de manager proiect (ofiter monitorizare) in cadrul ADR SE/Directia Implementare Program Tranzitie Justa (OI PTJ)/ Birou Monitorizare Proiecte se prelungeste. De asemenea, pentru a spori competitivitatea, studiile superioare absolvite cu diploma de licenta eligibile pot fi din urmatoarele domenii:
• Domeniul fundamental: Stiinte ingineresti;
• Domeniul fundamental: Stiinte sociale.

 |   Publicat: 01 februarie 2024


Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8.
Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice). Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 3 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 26 ianuarie 2024


Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de manager proiect (ofiter monitorizare) in cadrul ADR SE / Directia Implementare Program Tranzitie Justa (OI PTJ) / Birou Monitorizare Proiecte

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) organizeaza concurs in vederea ocuparii a doua posturi vacante de manager proiect (ofiter monitorizare) in cadrul Directiei Implementare Program Tranzitie Justa (OI PTJ)/ Birou Monitorizare Proiecte. Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului se regăsesc în secțiunea "Detalii".

 |   Publicat: 26 ianuarie 2024


Newsletter ADR Sud-Est, ianuarie 2024

ADR Sud-Est a publicat primul Newsletter, ianuarie 2024. Primești cele mai noi informații despre programe și finanțări! Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

 |   Publicat: 18 ianuarie 2024


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat vineri, 12 ianuarie 2024, în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate"

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”
Solicitanții eligibili sunt entitățile menționate în Anexa 1 Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POR conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 39.409.299 euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate.
Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții de tipul reabilitare/ modernizare/ extindere și dotare (dacă se consideră necesar) a infrastructurii publice a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.1. – operațiuni etapizate.
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email ambulatorii.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 |   Publicat: 16 ianuarie 2024


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat vineri, 12 ianuarie 2024, în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea- faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea- faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020
Solicitanții eligibili sunt menționați în Anexa 1: Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate transmisă de AM POR conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea totală a apelului este de 35.425.842,48 euro.
Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investițiile de tipul reabilitare/ modernizare/ extindere și dotare (dacă se consideră necesar) a Spitalului Județean de Urgență Tulcea, infrastructură sprijinită prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2.
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email tulcea.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 |   Publicat: 16 ianuarie 2024


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat vineri, 12 ianuarie 2024, în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 -proiecte etapizate”

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 -proiecte etapizate”
Solicitanții eligibili sunt menționați în Anexa 1 Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POR conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 11.942.440,11 euro, alocare disponibilă exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.
Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare și dotare (dacă este necesar) în unitățile publice de primiri urgențe și compartimente de primiri urgențe sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate, localizate exclusiv în regiuni mai puțin dezvoltate și care se regăsesc în lista operațiunilor etapizate transmisă de POR 2014-2020.
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email upu.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 |   Publicat: 16 ianuarie 2024


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat vineri, 12 ianuarie 2024, în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor finanțate prin POIM 2014-2020 – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 – operațiuni etapizate”

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor finanțate prin POIM 2014-2020 – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 – operațiuni etapizate”
Solicitanții eligibili sunt menționați în Anexa 1: Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POIM conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea totală pentru apelul este de 28.703.636,87 euro, alocare disponibilă exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.
Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții de tipul acțiunii B ”Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală” sprijinite prin POIM 2014-2020 în contextul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email modulare.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 |   Publicat: 16 ianuarie 2024


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat vineri, 12 ianuarie 2024, în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate”
Solicitanții eligibili sunt menționați în Anexa 1 Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POIM conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 19.535.949,08 euro, alocare disponibilă exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.
Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat sprijinite prin POIM 2014-2020 în contextul apelului POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, după cum urmează:
• instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii
și/sau
• reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.”.
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email fluide.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 |   Publicat: 16 ianuarie 2024


Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, decembrie 2023

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 28 decembrie 2023

 |   Publicat: 28 decembrie 2023


Finalizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” – POAT 2014-2020

In data de 29.12.2023, a fost finalizata implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, Cod SMIS 2014+ 143538/Cod proiect 1.1.146, finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, Apel 5 Domenii. Proiectul a fost derulat de catre ADR Sud-Est, in calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat si a avut o durata de 42 luni, intre 01.07.2020 – 29.12.2023. In cadrul proiectului au fost elaborate documentatii tehnico-economice in vederea pregatirii de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. Autoritatile publice care au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil pentru pregatirea de proiecte sunt: UAT municipiul Braila, UAT orasul Eforie, UAT municipiul Galati, UAT municipiul Focsani, UAT municipiul Constanta, UAT municipiul Buzau si UAT municipiul Ramnicu Sarat.

 |   Publicat: 29 decembrie 2023


Finalizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” – POAT 2014-2020

In data de 29.12.2023, a fost finalizata implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” Cod SMIS 2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147, finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, Apel 5 Domenii. Proiectul a fost derulat de catre ADR Sud-Est, in calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat si a avut o durata de 42 luni, intre 01.07.2020 – 29.12.2023. In cadrul proiectului au fost elaborate documentatii tehnico-economice in vederea pregatirii de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. Autoritatile publice care au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil pentru pregatirea de proiecte sunt: UAT judetul Galati, UAT judetul Braila, UAT judetul Buzau, UAT judetul Constanta, UAT judetul Vrancea, UAT judetul Tulcea, UAT municipiul Galati.

 |   Publicat: 29 decembrie 2023


Apel lansat: 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat Ghidul Solicitantului pentru:
• Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic. Ghidul Solicitantului prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăsesc pe site-ul www.adrse.ro şi www.regiosudest.ro. Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 |   Publicat: 22 decembrie 2023


Apel lansat: 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat Ghidul Solicitantului pentru:
• Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar. Ghidul Solicitantului prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăsesc pe site-ul www.adrse.ro şi www.regiosudest.ro. Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 |   Publicat: 22 decembrie 2023


Apel lansat: 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat Ghidul Solicitantului pentru:
• Acțiunea 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar. Ghidul Solicitantului prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăsesc pe site-ul www.adrse.ro şi www.regiosudest.ro. Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 |   Publicat: 22 decembrie 2023


Concurs pentru ocuparea unui post vacant de manager proiect in cadrul ADR SE/Serviciul Implementare Proiecte

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) organizeaza concurs in vederea ocuparii postului vacant de manager proiect in cadrul Serviciului Implementare Proiecte. Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului se regăsesc în secțiunea "Detalii".

 |   Publicat: 22 decembrie 2023


7 apeluri cu o alocare de peste 775 milioane euro, pentru IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș și ADTI Valea Jiului

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), a deschis in data de 20.12.2023, 7 apeluri de proiecte în cadrul cărora sunt finanțate investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor. Sunt eligibile IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș, precum și cele din aria de implementare a Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată (ADTI) Valea Jiului. În cadrul apelurilor vor fi finanțate proiecte pentru dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri și care vor sprijini creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. IMM-urile din cele 6 județe Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș si ADTI Valea Jiului vor dispune de o alocare orientativă de aproximativ 775 de milioane de euro. Cererile de finanțare pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024.

 |   Publicat: 21 decembrie 2023


Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, decembrie 2023

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 12 decembrie 2023

 |   Publicat: 14 decembrie 2023


Informare MIPE nr. 4567/13.12.2023 privind acordarea de prefinanțare și cereri de plată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În contextul măsurilor care sunt implementate în cursul lunii decembrie 2023 pentru asigurarea fondurilor destinate virării sumelor solicitate ca prefinanțare și cereri de plată de către beneficiarii Programului Operațional Regional 2014-2020, beneficiarii sunt informați de necesității efectuării plăților către furnizori/ constructori până la data de 31.12.2023, pentru a evita situația recuperării fondurilor acordate prin intermediul prefinanțarilor și a cererilor de plată.

 |   Publicat: 14 decembrie 2023


Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG anunță finalizarea proiectului ,,Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, COD SMIS 132349

În luna Decembrie 2023 Asociația ROREG a finalizat implementarea proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014–2020. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 50 luni - respectiv de la 25.11.2019 până la 15.12.2023. Obiectivul specific al proiectului a constat în îmbunătățirea mecanismelor și capacității de gestionare a FESI la nivelul beneficiarilor autorităților administrației publice locale din zona urbană și de la nivel județean.

 |   Publicat: 14 decembrie 2023


Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru PR Sud-Est 2021-2027, noiembrie 2023

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 20 noiembrie 2023

 |   Publicat: 23 noiembrie 2023


A patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027

În perioada 21 - 22 noiembrie 2023, la Focsani, a fost organizată a patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului. La reuniune au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului de Finanțe, Autorităților de Management, autorităților publice locale, reprezentanti din partea universitatilor, partenerilor economici si sociali, precum si organizatiilor din partea societății civile. Membrii Comitetului de Monitorizare au analizat criteriile propuse, au realizat propuneri de completare a acestora, obiectivul fiind elaborarea unor criterii care sa sprijine un proces transparent de selecție a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte.

 |   Publicat: 23 noiembrie 2023


Concurs privind angajarea de experti evaluatori pentru realizarea activitatilor de evaluare si selectie pentru apelul aferent actiunii “Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca” din cadrul PTJ 2021-2027

Scopul selecției evaluatorilor externi este de a sprijini OI PTJ SE în activitatile de evaluare si selectie pentru apelul aferent actiunii “Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca” din cadrul PTJ 2021-2027. Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului se regăsesc în secțiunea "Detalii". TERMENUL LIMITA PENTRU TRANSMITEREA APLICATIILOR SE PRELUNGESTE PANA LA DATA DE 28.12.2023, ora 24:00.

 |   Publicat: 23 noiembrie 2023


Modificări la cadrul de gestionare a fondurilor 2014-2020: Beneficiarii POR vor putea achita contribuția proprie pe cererile de plată până la depunerea cererii de rambursare

Vineri, 17 noiembrie 2023, au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de modificări și completări la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020.
Printre modificările aduse se numără o serie de acțiuni pentru sprijinirea beneficiarilor de proiecte în finalizarea plăților aferente proiectelor până la 31 decembrie 2023. Astfel,
• Beneficiarii Programului Operațional Competitivitate, Programului Operațional Regional și Programul Operațional Capital Uman vor putea achita contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în cererea de plată până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.
• Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței și până la 31 decembrie 2023, prin derogare, tranșele de prefinanțare se acordă cu condiția prezentării de către beneficiar a extrasului de cont corespunzător contului de prefinanțare și a situației plăților din tranșele de prefinanțare acordate anterior, din care să reiasă că prefinanțarea acordată anterior a fost utilizată în procent de minimum 95%. Prefinanțarea acordată poate fi utilizată inclusiv pentru plata facturilor incluse în cereri de plată pentru care nu s-a finalizat procesul de verificare și autorizare la nivelul Autorității de management/Organismului intermediar, cu condiția ca beneficiarul să solicite retragerea cererilor de plată de pe circuitul de verificare.

 |   Publicat: 22 noiembrie 2023


Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 6.1 - Dezvoltare urbană integrată, noiembrie 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a publicat Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 6.1 - Dezvoltare urbană integrată - Apel PRSE/6.1/1.1/2023, PRSE/6.1/1.2/2023, PRSE/6.1/1.3/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Ghidul Solicitantului a fost în consultare publică în perioada 14.06.2023-14.07.2023.

 |   Publicat: 10 noiembrie 2023


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2023

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2023.

 |   Publicat: 09 noiembrie 2023


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2023

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2023.

 |   Publicat: 09 noiembrie 2023


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de achiziție servicii pentru evenimente în vederea organizării întâlnirii Grupului de Lucru pentru Evaluarea proiectelor depuse în cadrul primului apel de propuneri de proiecte pentru Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de : „Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Grupului de Lucru pentru Evaluarea proiectelor depuse în cadrul primului apel de propuneri de proiecte pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre".
Termen de depunere oferte: 13.11.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro.
Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1393910.

 |   Publicat: 02 noiembrie 2023


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Potrivit documentului, beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - obligații beneficiar (proiect propus) în vederea etapizării. Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 obligații beneficiar – proiect nefinalizat / anexa nr. 17 obligații beneficiar – proiect nefuncțional.

 |   Publicat: 2 noiembrie 2023


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 31/2023

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 31/2023

 |   Publicat: 1 noiembrie 2023


Anunț de angajare pentru ocuparea unui post vacant de consultant în informatică în cadrul ADR SE, Direcția Implementare POR 2014-2020/Birou Suport SMIS

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de consultant în informatică în cadrul ADR SE, Direcția Implementare POR 2014-2020, Birou Suport SMIS. Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului, cât și bibliografia se regăsesc în secțiunea "Detalii".

 |   Publicat: 1 noiembrie 2023


Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 6.2 - Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane, actualizat la data de 31.10.2023

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a publicat versiunea actualizată a Centralizatorului cu observații la Ghidul Solicitantului 6.2 - Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane - Apel PRSE/6.2/1.1/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.

 |   Publicat: 31 octombrie 2023


Instrucțiunea nr.206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a cererilor de rambursare/plată și eliminarea obligației de efectuare a vizitelor pe teren la 40%

AM POR a emis INSTRUCȚIUNEA nr.206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a cererilor de rambursare/plată și eliminarea obligației de efectuare a vizitelor pe teren la 40%.

 |   Publicat: 30 octombrie 2023


Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14, Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - sunt disponibile pe site-ul www.regiosudest.ro

 |   Publicat: 18 octombrie 2023


Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027, actualizat la 06 octombrie 2023

A fost publicat calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 06 octombrie 2023.

 |   Publicat: 10 octombrie 2023


Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027, actualizat la 22 septembrie 2023

A fost publicat calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 22 septembrie 2023.

 |   Publicat: 28 septembrie 2023


Decizia de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR Sud-Est în perioada 2022-2023 în vederea implementării Programului Regional Sud-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR Sud-Est), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a semnat în data de 20 septembrie 2023 Decizia de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR Sud-Est în perioada 2022-2023 în vederea implementării PR SE 2021-2027", Cod SMIS 161784. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 7 - Asistența tehnică. Beneficiarul proiectului este Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

 |   Publicat: 25 septembrie 2023


Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic, actualizat la data de 19.09.2023

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a publicat versiunea actualizată a Centralizatorului cu observații la Ghidul Solicitantului 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic - Actiunea PRSE/2.2/1/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, ghid supus consultării în perioada 16.06.2023 - 16.07.2023.

 |   Publicat: 19 septembrie 2023


Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 3.1 - Mobilitate urbană

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a publicat Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 3.1 - Mobilitate urbană - Apelurile: PRSE/3.1/1.1/1/2023 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă, PRSE/3.1/1.2/1/2023 - Reducerea emisiilor de carbon in municipii bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă, PRSE/3.1/1.3/1/2023- Reducerea emisiilor de carbon în orațe bazată pe planurile de mobilitate urbana durabilă, ghid supus consultării în perioada 21.07.2023-21.08.2023.

 |   Publicat: 13 septembrie 2023


Anunț de angajare pentru ocuparea unor posturi vacante de manager proiect (expert achiziții) în cadrul ADR SE/Direcția Implementare POR 2014-2020/Serviciul Monitorizare și Verificare Proiecte/Birou Verificare Achiziții POR

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organizeaza concurs în vederea ocupării a 4 posturi de manager proiect (expert achiziții) în cadrul Directiei Implementare POR 2014-2020/Serviciul Monitorizare si Verificare Proiecte/Birou Verificare Achiziții POR.
Informațiile referitoare la depunerea aplicațiilor, desfășurarea concursului, cât și bibliografia se regăsesc în secțiunea "Detalii".

 |   Publicat: 7 septembrie 2023


Anunț de prelungire a termenului limită pentru depunerea aplicațiilor pentru experți în ajutor de stat / Announcement of extension of the application for State Aid experts

S-a prelungit termenul limită pentru depunerea aplicațiilor pentru experți în ajutor de stat până la data de 15 septembrie 2023.
Aplicațiile depuse până la această dată vor fi luate în considerare.
Noul calendar privind desfășurarea concursului, cât și informații detaliate cu privire la procesul de recrutare și selecție le regăsiți la "Detalii".
The Deadline has been extended for submitting applications for State Aid experts until15 September 2023.
Only applications received by the closing date will be taken into consideration.
Find the full job description including the tasks, requirements and application process and the new calendar regarding the recruitment and selection process in the Details section.

 |   Publicat: 7 septembrie 2023


Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 2.3 - Perdele forestiere

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a publicat Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 2.3 - Perdele forestiere - Actiunea PRSE/2.3/1/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, ghid supus consultării în perioada 03.08.2023 - 25.08.2023.

 |   Publicat: 06 septembrie 2023


Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a publicat Centralizatorul cu observații la Ghidul Solicitantului 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic - Actiunea PRSE/2.2/1/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, ghid supus consultării în perioada 16.06.2023 - 16.07.2023.

 |   Publicat: 05 septembrie 2023


Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8, Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, respectiv de modificare a Anexei 6 Grila de evaluare tehnica si financiara cladire/ Grila de evaluare tehnica si financiara cerere de finantare (centralizata), Criteriul 2. Gradul de pregătire/maturitate al proiectului, după cum urmează:
”c. Documentaţie tehnico-economică - faza DTAC + Autorizatie de construire emisa (10 puncte)”
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - sunt disponibile pe site-ul www.regiosudest.ro

 |   Publicat: 23 august 2023


Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8, Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric, respectiv de modificare a Anexei 6 Grila de evaluare tehnica si financiara cladire/ Grila de evaluare tehnica si financiara cerere de finantare (centralizata), Criteriul 2. Gradul de pregătire/maturitate al proiectului, după cum urmează :
”c. Documentaţie tehnico-economică - faza DTAC + Autorizatie de construire emisa (10 puncte)”
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - sunt disponibile pe site-ul www.regiosudest.ro

 |   Publicat: 23 august 2023


Instrucțiuni privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Priorităţii 7 - Asistență tehnică prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a lansat azi, 22 august 2023, Instrucțiuni privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Priorităţii 7 - Asistență tehnică, Apel PRSE/7/1/2023. Alocarea apelului de proiecte PRSE/7/1/2023 (FEDR+BS) este de 10.000.000 Euro, din care 8.500.000 euro alocare FEDR și 1.500.000 euro alocare din Bugetul de stat.
Solicitantul eligibil este Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, următoarele acţiuni fiind finanțate:
• Asigurarea funcționării sistemului de management și control pentru implementarea și monitorizarea eficientă a PR SE 2012-2027;
• Întărirea capacității administrative a AM, beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti, implementa proiecte și a asigura pregătirea perioadei de programare 2021-2027, inclusiv prin asigurarea instruirii corespunzătoare a acestora;
• Asigurarea evaluării programului și elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii relevante pentru o bună implementare a programului;
• Asigurarea transparenței și promovării PR SE 2021-2027.
Instrucțiunile au ca obiectiv stabilirea tuturor condițiilor aferente accesării și utilizării fondurilor europene aferente asistenței tehnice disponibile prin PR SE 2021-2027 și pot fi consultate la adresa https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-7/apeluri-lansate.
Apelul de proiecte este de tip necompetitiv cu depunere continuă a cererilor de finanțare. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+.

 |   Publicat: 22 august 2023


Anunț de angajare evaluatori în cadrul Secretariatului Comun al Programului Intrerreg NEXT Bazinul Mării Negre / Vacancies announcement for the Joint Technical Secretariat for the Interreg NEXT Black Sea Basin Programme

Se dorește formarea unei echipe formate din cel puțin 6 evaluatori externi și 2 experți în ajutor de stat. Informații detaliate referitoare la posturile vacante, criteriile de selecție, precum și procedura de aplicare și de recrutare, pot fi descărcate din Anunțurile de angajare.
It is planned to form a team of at least 6 external assessors and 2 state aid experts. Detailed information related to the vacancies, selection criteria, as well as the application and recruitment procedure, can be downloaded from the Terms of References.

 |   Publicat: 17 august 2023


ADR SE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Actiunea 2.3. Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezinta condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și se regăsește pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro. Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 03.08.2023 și până în data de 25.08.2023 (ora 24.00). Vă invitam să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 03 august 2023


Posturi vacante – Secretariatul Comun al Programului Interreg Europe – Lille, Franta

Secretariatul Comun al Programului Interreg Europe, cu sediul in orasul Lille din Franta, angajeaza experti pentru activitati de comunicare (social-media, organizare evenimente, promovare Platforma Interreg etc), gestionare a Platformei Interreg, monitorizare/coordonare a serviciilor oferite de Platforma Interreg Europe. Anunturile, profilul candidatilor si alte informatii relevante sunt publicate la secțiunea “Locuri de munca si oferte” din cadrul paginii web a Programului Interreg Europe si pot fi consultate prin accesarea: https://www.interregeurope.eu/jobs-and-tenders .

 |   Publicat: 01 august 2023


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat astăzi, 28 iulie 2023, 3 apeluri de proiecte care vizeaza realizarea de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si rezidentiale si pentru modernizarea infrastructurii rutiere de interes judetean:

• Apelul de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 - Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice). Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.
Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+BS) 31.711.767 euro, din care 26.955.000 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu depunere la termen, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.
• Apelul de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 - Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora, în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice). Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.
Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 (FEDR + BS) este de 80.000.000 euro, din care 68.000.000 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 12.000.000 reprezintă contribuția națională. Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu depunere la termen, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.
• Apelul de proiecte PRSE/4.1/1/2023.
Acțiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.
Alocarea financiară disponibilă este de 178.391.287 euro, din care 151.632.594 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 26.758.693 euro reprezintă contribuția națională. Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finantare, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.
Ghidurile Solicitantului pot fi accesate pe site-ul wwww.regiosudest.ro, la următoarele adrese: https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-2/apeluri-lansate, https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-4/apeluri-lansate.

 |   Publicat: 28 iulie 2023


ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi din afara organigramei ADR SE, in cadrul proiectului „Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)", contract de finantare ELENA-2020-167

Aplicatiile pot fi trimise pe adresa angajare@adrse.ro specificandu-se pozitia pentru care se aplica, pana cel tarziu in data de 02.08.2023, ora 24:00. Doar aplicatiile care vor fi primite pana la expirarea termenului limita vor fi evaluate. Informatii detaliate cu privire la procesul de angajare si bibliografia de concurs regasiti aici.

 |   Publicat: 26 iulie 2023


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru:

Acțiunea 3.1 - Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și se regăsește pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro.
Perioada de consultare publică este de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 21.07.2023 și până în data de 21.08.2023 (ora 24.00).
Vă invităm să parcurgeţi cu atenţie Ghidurile Solicitantului şi să ne transmiteţi observaţiile şi propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 21 iulie 2023


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020", ce va avea loc în data de 4 octombrie 2023, în Varna, Bulgaria

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020".
Termen de depunere oferte: 31.07.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro și adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achiziție se regăsesc în documentația atașată. Anunțul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, secțiunea „Publicitate anunțuri”, și are numarul ADV1374567.

 |   Publicat: 14 iulie 2023


Calendarul estimativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027

A fost publicat calendarul estimativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

 |   Publicat: 10 iulie 2023


Prelungire termen de depunere a fișelor de proiect pentru pregătirea de documentații tehnico-economice în cadrul POAT 2014-2020

ADR SE a lansat în data de 28 iunie 2023, Apelul nr.2 pentru depunerea de fişe de proiect în domeniile infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură, infrastructura şi servicii publice de turism, regenerare urbană in vederea pregatirii de documentatii tehnico-economice in cadrul POAT 2014-2020.
Termenul de depunere a fișelor de proiect se prelungește până la data de 12 iulie 2023, ora 16.00.

 |   Publicat: 05 iulie 2023


Metodologia privind abordarea principiului DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbări climatice în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

ADR Sud-Est publică Metodologia privind abordarea principiului DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbări climatice în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.
Metodologia integrează modalitatea în care se vor respecta:
1) procesul de imunizare la schimbări climatice și
2) principiul ”Do No Significant Harm” / „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) în cadrul acțiunilor finanțate prin Programul Regiunea Sud Est (PR SE) 2021-2027 și este dezvoltată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 (AM PR SE) pentru a fi utilizată de către solicitanții de finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.

 |   Publicat: 04 iulie 2023


ADR Sud-Est lansează apelul nr.2 pentru depunerea fişelor de proiect în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în vederea pregătirii de documentaţii tehnico-economice în cadrul POAT 2014-2020

ADR Sud-Est publică Metodologia de selecţie a fişelor de proiect care se vor depune în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, având ca scop pregătirea de documentaţii tehnico-economice pentru viitoarele proiecte de infrastructură care se vor finanţa din fonduri europene nerambursabile, în perioada 2021-2027. Metodologia de selecţie vizează depunerea de fişe de proiect în domeniile infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură; infrastructura şi servicii publice de turism; regenerare urbană. Termenul limită de depunere a fişelor de proiect şi a documentelor suport este 07.07.2023. Documentaţia va fi transmisă de către solicitanţii de finanţare la adresa de email: adrse@adrse.ro.

 |   Publicat: 28 iunie 2023


Reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est a avut loc în perioada 20-21 iunie 2023, la Tulcea

În perioada de 20-21 iunie 2023, a fost organizată la Tulcea a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului. La aceasta reuniune au fost prezenti reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului de Finanțe, ai Autorităților de Management, autorităților publice locale, reprezentanții din partea partenerilor economici și sociali, precum și ai organizațiilor din partea societății civile. În cadrul reuniunii au fost aprobate:
• criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor pentru următoarele acțiuni:
- eficiență energetică clădiri publice;
- eficiență energetică clădiri rezidențiale;
- investiții în infrastructura drumurilor județene;
- asistenta tehnica.
• Metodologia de selecție a proiectelor, revizuita in corelare cu prevederile OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.
Membrii comitetului au analizat criteriile propuse, au realizat propuneri de completare a acestora, obiectivul fiind elaborarea unor criterii care sa sprijine un proces transparent de selecție a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte.

 |   Publicat: 22 iunie 2023


Publicare OMIPE nr. 2468/15.06.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

A fost publicat pe site-ul MIPE, respectiv pe pagina Programului POAT 2014-2020/secțiunea Implementare program/Ghidul solicitantului, OMIPE nr. 2468/15.06.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.
Principalele modificări au vizat armonizarea prevederilor Ghidului Solicitantului POAT 2014-2020 –Apel 5 Domenii cu prevederile OUG 88/2020, modificata prin OUG 44/2023, respectiv:
• Actualizarea și completarea tipurilor de solicitanți eligibili și a regulilor aferente pentru acordarea finanțării pentru domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, prin includerea unităților administrativ-teritoriale în parteneriat cu unități de cult sau separat a unităților de cult pentru clădiri de patrimoniu;
• Actualizarea valorii proiectelor eligibile pentru domeniul centre de agrement/baze turistice/tabere școlare, prin stabilirea valorii estimate totală, fără TVA, echivalent în lei, a proiectului de minimum 200.000 euro și maximum 3.000.000 euro.
• Eliminarea limitărilor cu privire la numărul maxim de proiecte care pot fi depuse la nivelul unei regiuni de dezvoltare în domeniul centre de agrement/baze turistice /tabere școlare și în domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.
Link-ul pentru a accesa varianta actualizata a Ghidului Solicitantului POAT 2014-2020 – Apel 5 Domenii este: https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poat/

 |   Publicat: 20 iunie 2023


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru:

• Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.
• Actiunea 2.4 – Susținerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate.
Ghidurile Solicitantului publicate spre consultare publică prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăsesc pe site-ul www.adrse.ro şi www.regiosudest.ro.
Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, 16.06.2023 şi până în data de 16.07.2023 (ora 24.00). Vă invităm să parcurgeţi cu atenţie Ghidurile Solicitantului şi să ne transmiteţi observaţiile şi propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 16 iunie 2023


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru:

• Actiunea 6.1 - Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului
• Acțiunea 6.2 - Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane
Ghidurile Solicitantului publicate spre consultare publică prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selecţie şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăsesc pe site-ul www.adrse.ro şi www.regiosudest.ro.
Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, 14.06.2023 şi până în data de 14.07.2023 (ora 24.00). Vă invităm să parcurgeţi cu atenţie Ghidurile Solicitantului şi să ne transmiteţi observaţiile şi propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 14 iunie 2023


Lansare apel de proiecte competitive ”PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Plyear Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.4 - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, ținta 400 - Operaționalizarea centrelor de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale lansează apelul de proiecte competitive ”PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Plyear Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.4 - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, ținta 400 - Operaționalizarea centrelor de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă.
Bugetul alocat este de 87.560.000 EUR fără TVA, finanțare prin PNRR. Valoarea maximă care poate fi solicitată pentru un proiect (lucrări de construcții, renovare/reabilitare/extindere, dotări, operaționalizarea și acordarea serviciilor sociale) este de 1.233.239 EURO.
Apelul competitiv pentru selecția proiectelor se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR, la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro
Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 13 iunie 2023, ora 10.00
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 23 iulie 2023, ora 23.59
Termen estimat pentru implementarea proiectelor: 1 septembrie 2023 – 30 iunie 2026

 |   Publicat: 13 iunie 2023


ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat in consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru:

- Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.
- Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.
Ghidurile Solicitantului publicate spre consultare publica prezinta conditiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare si selectie si lista cheltuielilor eligibile si neeligibile si se regasesc pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro.
Perioada de consultare publica este de 30 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, 08.06.2023 si pana in data de 08.07.2023 (ora 24.00). Va invitam sa parcurgeti cu atentie Ghidurile Solicitantului si sa ne transmiteti observatiile si propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 08 iunie 2023


Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027

A fost publicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027

 |   Publicat: 08 iunie 2023


OUG nr. 46 din 26 mai 2023 pentru pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

A fost publicată în Monitorul Oficial, Nr. 466/26.05.2023, Ordonanţă de Urgenţă nr. 46 din 26 mai 2023 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

 |   Publicat: 31 mai 2023


Modificarea Ordonanţei de Urgentă nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 88 din 27 mai 2020 a fost modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 24 mai 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 467/26.05.2023

 |   Publicat: 31 mai 2023


ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a relansat in consultare publica Ghidurile Solicitantului consolidate pentru:

- Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.
- Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice). Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.
- Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice). Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.
Ghidurile Solicitantului consolidate conform propunerilor primite in prima etapa de consultare si conform OUG 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, publicate spre consultare publica prezinta conditiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare si selectie si lista cheltuielilor eligibile si neeligibile si se regaseste pe site-ul www.adrse.ro si www.regiosudest.ro.
Perioada de consultare publica este de 15 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 29.05.2023 si pana in data de 21.06.2023, ora 16.00.
Va invitam sa parcurgeti cu atentie Ghidurile Solicitantului si sa ne transmiteti observatiile si propunerile dumneavoastra la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 |   Publicat: 29 mai 2023


ADR SE a semnat contractul de finantare ELENA-2020-167 cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru implementarea proiectului ”Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est (SEEE-PB)” prin Instrumentul ELENA (European Local ENergy Assistance) – Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene

In data de 26.05.2023, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a semnat contractul de finantare ELENA-2020-167 cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru implementarea proiectului ”Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est (SEEE-PB)” prin Instrumentul ELENA (European Local ENergy Assistance) – Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene.
Valoarea nerambursabila aprobata de catre BEI este de 2.450.000 euro si este destinata elaborarii de documentatii tehnico-economice, pentru un numar estimativ de 172 de cladiri publice din domeniile administrativ, educatie, sanatate si social din cele cele 6 judete (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Proiectul ”Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est” vizeaza acordarea de sprijin entitatilor publice (autoritati publice locale si universitati) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est cu scopul asigurarii unui nivel calitativ superior al documentatiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investitii avand ca obiectiv cresterea eficientei energetice a cladirilor publice.

 |   Publicat: 29 mai 2023


Conferinta regionala „Regiunea Sud-Est – o regiune verde”

ADR Sud-Est si Asociatia ROREG au organizat la Braila, in data de 24 mai 2023, conferinta regionala cu tema „Regiunea Sud-Est – o regiune verde”, actiune care s-a desfasurat in cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania”, cod SMIS 132349, finantat prin Programul Operational de Asistenta Tehnica 2014-2020.

 |   Publicat: 25 mai 2023


OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

Ordonanța de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

 |   Publicat: 24 mai 2023


Atelier de lucru pentru autoritatile publice locale din Judetul Constanta

In data de 17 mai 2023, ADR SE si Asociatia ROREG au organizat la sediul Consiliului Judetean Constanta, atelierul de lucru pe tema „Imunizarea infrastructurii la schimbari climatice si abordarea principiului DNSH in cadrul proiectelor finantate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027”.
La eveniment au participat peste 30 reprezentanti ai autoritatilor publice locale, de la nivelul judetului Constanta, municipiilor si oraselor, precum si reprezentanti ai Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta.
In contextul Orientarilor tehnice ale Comisiei Europene privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) si a celor referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027, in cadrul atelierului de lucru, participantii au fost informati cu privire la cerintele pe care trebuie sa le respecte proiectele de investitii care vor fi finantate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 (PR SE 2021-2027). Atelierele de lucru sunt organizate in cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania”, cod SMIS 132349, finantat prin Programul Operational de Asistenta Tehnica 2014-2020.

 |   Publicat: 19 mai 2023


Lansarea centrului de inovare digitala – CiTyInnoHub

În data de 10 mai 2023, a fost lansat proiectul "CiTyInnoHub - ConsTanța INNovation Hub, a center for the digital transformation of SMEs and PSOs in SE Romania)", finanțat de UE prin DG CONNECT și cofinanțat de România prin PCIDIF. Centrul de inovare digitală (Digital Innovation HUB – DIH) a parcurs procesul național de selecție și ulterior a devenit membru al Rețelei Europene (EDIH.
În calitate de coordonator al consorțiului CiTyINNOHub, Universitatea Ovidius din Constanța va gestiona funcționarea Centrul de Inovare Digitală din Regiunea Sud-Est. Consorțiul cuprinde următorii parteneri: Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM PNFAIMM), Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța" (ZMC), Iceberg+ și Ernst Young România. Centrul European de Inovare Digitală CiTyINNOHub va dezvolta un ecosistem regional de digitalizare, încurajând inovația și antreprenoriatul în zona de sud-est a României. Va contribui activ la transformarea digitală a IMM-urilor, pentru a le crește competitivitatea, și a autorităților publice locale, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite comunităților.
Centrul European de Inovare Digitală CiTyINNOHub oferă servicii precum:
• evaluarea maturității digitale;
• furnizarea de soluții sau facilitarea accesului la soluții digitale adaptate nevoilor beneficiarilor;
• testarea sau înlesnirea accesului la platforme de verificare a unor soluții digitale înainte de a investi;
• consultanță pentru atragerea de finanțare;
• instruirea în utilizarea și înțelegerea tehnologiei.
Detalii suplimentare legate de activitatea centrului și de serviciile pe care le poate oferi pot fi obținute în pagina de internet accesibilă la adresa: https://www.cityinnohub.ro/.

 |   Publicat: 17 mai 2023


Ghidul consolidat in urma consultarii publice PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în cadrul Plyearui Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), în calitate de coordonator de reforme/investiții pentru Componenta 13 Reforme Sociale din PNRR, a publicat Ghidul Solicitantului PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în cadrul Plyearui Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.
Obiectivul general al apelului de proiecte este: acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de zi de asistență și reabilitare.
Solicitanții eligibili pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel sunt:
• unitățile administrativ-teritoriale (municipii, orașe, comune, județe);
• serviciile publice de asistență socială;
• asociațiile de dezvoltare intercomunitară înființate de autorități ale administrației publice locale aflate în proximitate, care furnizează în comun serviciul public de asistență socială.
Ghidul Solicitantului impreuna cu anexele sale pot fi consultate la adresa:
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6920-20230511-pnrr-ghid-consolidat

 |   Publicat: 17 mai 2023


Ordinul MIPE nr. 1867/10.05.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 – Apel 5 Domenii

AM POAT a publicat Ordinul MIPE nr. 1867/10.05.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutier de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic.
Principalele modificari vizeaza:
• Subcapitolul 2.2 Eligibilitatea proiectului – proiectele sa fie implementate in intervalul de timp ianuarie 2014 - 15 decembrie 2023.
• Subcapitolul 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – cheltuiala este angajata de catre beneficiar intre 1 ianuarie 2014 si 15 decembrie 2023, si platita intre 29 iunie 2020 si 15 decembrie 2023.
• Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre 1 ianuarie 2014 si 15.12.2023.
Prevederile prezentului Ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii acestuia pe paginile de internet www.fonduri-ue.ro si www.mfe.gov.ro, in cadrul sectiunii "Programe/POAT/Implementare program/Ghidul Solicitantului". Linkul de accesare este https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poat/

 |   Publicat: 16 mai 2023


Atelier de lucru pentru autoritatile publice locale din Zona ITI Delta Dunarii

In data de 12 mai 2023, ADR SE si Asociatia ROREG au organizat la Tulcea, un atelier de lucru pe tema „Imunizarea infrastructurii la schimbari climatice si abordarea principiului DNSH in cadrul proiectelor finantate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027”.
Evenimentul a reunit 28 reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Zona ITI Delta Dunarii si ai Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii. Participantii au fost informati cu privire la cerintele Programului Regional Sud-Est 2021-2027 (PR SE 2021-2027) in ceea ce priveste respectarea principiului DNSH si imunizarea infrastructurii la schimbari climatice, in cadrul fiecarei prioritati de finantare si in functie de activitatile eligibile.
Atelierele de lucru se adreseaza reprezentantilor autoritatilor locale de la nivelul consiliilor judetene, municipiilor si oraselor din Regiunea Sud-Est si sunt organizate in cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania”, cod SMIS 132349, finantat prin Programul Operational de Asistenta Tehnica 2014-2020.

 |   Publicat: 16 mai 2023


Ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

A fost publicată în Monitorul Oficial, Nr. 319/13.IV.2023, Ordonanța de urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021 – 2027.
Noul act normativ simplifică modalitatea de evaluare a proiectelor, asigură derularea digitalizată a tuturor etapelor unui proiect și introduce mecanismele de interoperabilitate dedicate simplificării proceselor pe care le vor parcurge solicitanții pentru implementarea proiectelor.

 |   Publicat: 12 mai 2023


Sesiuni de informare a potențialilor beneficiari ai Programului Regional Sud-Est 2021-2027 cu privire la principiile și prioritățile New European Bauhaus (NEB)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (AM PR SE) 2021 – 2027, a organizat în perioada aprilie - mai 2023, trei sesiuni de informare a potențialilor beneficiari ai programului cu privire la principiile NEB, respectiv aplicarea acestora în cadrul proiectelor de regenerare urbană, tranziție verde justă și digitală pentru comunitățile locale.
Obiectivele acestor sesiuni de infomare au fost de a informa autoritățile publice locale din Regiunea de Sud-Est, cu privire la principiile NEB și de a indentifica posibile proiecte de investiții care să respecte aceste principii.
La aceste sesiuni au participat reprezentanți ai autorităților locale de la nivel de consiliu județean și municipii care pot beneficia de o alocare distinctă în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 pentru finanțarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare.

 |   Publicat: 11 mai 2023


Ateliere de lucru pentru autoritatile publice locale din Regiunea Sud-Est

ADR SE si Asociatia ROREG au organizat in data de 10 mai 2023, un atelier de lucru la Focsani, pe tema „Imunizarea infrastructurii la schimbari climatice si abordarea principiului DNSH in cadrul proiectelor finantate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027”.
In cadrul atelierului de lucru, autoritatile publice locale din judetene Buzau si Vrancea au fost informate cu privire la imunizarea infrastructurii la schimbari climatice si principiul DNSH, identificarea/analizarea masurilor concrete care vizeaza orientarile tehnice ale Comisiei Europene pentru proiectele aflate in pregatire in vederea depunerii spre finantare in cadrul Programul Regional Sud-Est 2021-2027.
Atelierele de lucru se adreseaza reprezentantilor autoritatilor locale de la nivelul consiliilor judetene, municipiilor si oraselor din Regiunea Sud-Est si sunt organizate in cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania”, cod SMIS 132349, finantat prin Programul Operational de Asistenta Tehnica 2014-2020.

 |   Publicat: 11 mai 2023


Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 2.1.A Eficiența energetică - Clădiri rezidențiale

Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 2.1.A Eficiența Energetică, Clădiri rezidențiale - Actiunea PRSE/2.1/A/1/2023, PRSE/2.1/A/1/ITI/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

 |   Publicat: 10 mai 2023


Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 2.1.B Eficiența energetică - Clădiri publice

Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 2.1.B Eficiența Energetică, Clădiri publice - Actiunea PRSE/2.1/B/1/2023, PRSE/2.1/B/1/ITI/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

 |   Publicat: 10 mai 2023


Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 4.1.A Drumuri Județene

Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 4.1.A Drumuri Județene - Apelul PRSE/4.1/1/2023 din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

 |   Publicat: 10 mai 2023


Consultare publică, PIDS: Ghidul solicitantului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“. Apelul este de tip competitiv și va fi lansat în cadrul Priorității: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“, Obiectiv specific: ESO4.11.
În perioada de programare 2021-2027, în continuarea abordării din perioada de programare 2014-2020, la nivel urban, respectiv la nivelul orașelor/municipiilor cu populație de peste 20.000, prin Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE.
În cadrul prezentelor apeluri de proiecte solicitanții eligibili sunt Grupurile de Acțiune Locală. Ghidul solicitantului poate fi consultat prin intermediul link-ului de mai jos:https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pids-ghidul-solicitantului-sprijin-pregatitor-pentru-elaborarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-orase-municipii-cu-o-populatie-de-peste-20-000-locuitori/
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 24.05.2023.

 |   Publicat: 09 mai 2023


Aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anunță ca a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 278/03.04.2023, Ordinul comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1288/708/2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat.

 |   Publicat: 11 aprilie 2023


Aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anunță ca a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 300/10.04.2023, Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1354/30.03.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 |   Publicat: 11 aprilie 2023


Prelungirea termenului limită pentru depunerea proiectelor în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20305 din 06.04.2023 a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor finanțate prin Plyear Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 - Reforme Sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 iunie 2023, ora 23.59 exclusiv electronic în platforma PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro.
Bugetul alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este de 7.084.000 euro (fără TVA) și este destinat realizării a cel puțin 21 servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, din care cel puțin 10% vor fi localizate în comunitățile cu o populație rroma semnificativă. Din cele 21 de centre de zi planificate a fi realizate, un numar de 20 clădiri vor îndeplini cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB), în conformitate cu orientările naționale și cel puțin o clădire va respecta obiectivul privind realizarea unui consum de energie primară cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
Apelul este deschis tuturor autorităților de la nivel local care doresc să-și înființeze astfel de servicii, furnizori publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Unitățile administrativ-teritoriale aflate pe lista unităților vulnerabile https://copii.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/09/Cartografierea-nevoilor-RO.pdf au prioritate în acordarea finanțării.
Termenul de finalizare al investițiilor este 31 decembrie 2024. Ghidul specific impreuna cu anexele sale sunt disponibile la adresa https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

 |   Publicat: 10 aprilie 2023


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 29/2023

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 29/2023

 |   Publicat: 10 aprilie 2023


Lansarea primului apel de propuneri de proiecte Programul (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre a lansat astăzi, 30 martie 2023, primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului.
Se pot depune proiecte care să contribuie la obiectivele specifice ale Programului, respectiv:
• Obiectivul Specific 1 – dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate;
• Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, pe baza unor abordări ecosistemice;
• Obiectivul Specific 7 – consolidarea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare.
Bugetul disponibil din fonduri Interreg pentru primul apel de propuneri de proiecte este de 32,5 milioane de euro. Valoarea granturilor Interreg acordate va fi de maximum 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectelor (pentru fiecare lider / partener de proiect), iar rata de cofinanțare trebuie să fie de cel puțin 10%. Toți potențialii aplicanți sunt invitați să depună proiecte accesând sistemul electronic de monitorizare a Programului (JeMS) la linkul: https://jems-bsb.mdlpa.ro/. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 4 iulie 2023, ora 16:00 (EET).

 |   Publicat: 30 martie 2023


ADR Sud-Est va beneficia de sprijin din partea OECD pentru consolidarea capacității sale în planificare strategică regională și pentru furnizarea de servicii de sprijin pentru inovare

În acest sens, va fi organizat la Braila în data de 28.03.2023, începând cu ora 10.00, un atelier de lucru pentru analiza planificării strategice regionale și pentru analiza serviciilor de sprijin pentru inovare. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Asociația Agențiilor de Dezvoltare Regională din România (ROREG) implementează proiectul ”Sprijin în înființarea unei rețele naționale de centre regionale de competență pentru planificare strategică și servicii de sprijin pentru inovare.
OCDE va sprijini Agențiile pentru Dezvoltare Regională în vederea întăririi capacității acestora de planificare strategică și de facilitare a inovării, contribuind astfel la îmbunătățirea competitivității și la procesul de dezvoltare regională. Acesta este unul din cele mai importante proiecte de asistență tehnică având ca beneficiari organizațiile responsabile de coordonarea dezvoltării regionale în România și este susținut și de către Directoratul General pentru Sprijinirea Reformelor Structurale din cadrul Comisiei Europene (DG REFORM).

 |   Publicat: 27 martie 2023


Reuniunea Consiliului de Dezvoltare Regională Sud-Est a avut loc in data de 24 martie 2023, la Buzău

Astăzi, 24.03.2023, a avut loc la Buzău, în sala de ședințe a Consiliului Județean, reuniunea Consiliului de Dezvoltare Regională Sud-Est.
La eveniment au participat presedinti și vicepresedinti ai consiliilor județene din regiune, precum și primari de municipii, orașe și comune, membri ai consiliului.
Subiectele discutate au vizat raportul de activitate al ADR SE pentru year 2022, bugetul de venituri și cheltuiel pentru year 2023, modificarea Organigramei și a ROF ale ADR Sud - Est în vederea asigurării funcției de Organism Intermediar pentru Programul de Sănătate 2021 - 2027.
De asemenea, membrii consiliului au discutat cu privire la pregătirea de noi proiecte care urmează a fi propuse la finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 - 2027.

 |   Publicat: 24 martie 2023


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează proceduri proprii de achiziții servicii pentru evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează următoarele proceduri proprii de achiziții servicii pentru evenimente:
- „Servicii de organizare de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT I: Tulcea, România; LOT II: Chișinău, Republica Moldova - Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termen de depunere oferte: 04.04.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1353181.
- „Servicii de organizare de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT I: Tbilisi, Georgia ; LOT II: Burgas, Bulgaria - Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termen de depunere oferte: 04.04.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1353194.
- „Servicii de organizare de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT I: Ordu, Turcia; LOT II: Salonic, Grecia- Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termen de depunere oferte: 03.04.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1353181.
Mai multe informații legate de aceste achiziții se regăsesc în documentația atașată pe site-ul www.adrese.ro, secțiunea "Achiziții publice".

 |   Publicat: 24 martie 2023


A doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 a avut loc in data de 21 martie 2023, la Buzău

În data de 21 martie 2023, la Buzău, a fost organizată a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului. La această reuniune au fost prezenţi reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului de Finanțe, ai Autorităților de Management, autorităților publice locale, reprezentanţii din partea universităţilor, partenerilor economici şi sociali, precum şi ai organizaţiilor din partea societății civile.
Membrii comitetului au analizat criteriile propuse, au realizat propuneri de completare a acestora, obiectivul fiind elaborarea unor criterii care să sprijine un proces clar, obiectiv şi performant de selecție a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte. Comitetul de monitorizare a programului se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

 |   Publicat: 23 martie 2023


Lansarea oficiala a proiectului DANUBE4all – Programul Horizon Europe

In perioada 13-15 martie 2023 a avut loc la Viena, in format hibrid, conferinta de lansare a proiectului DANUBE4all aprobat in cadrul Programului Horizon Europe - Apelul HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 - Protejarea si refacerea ecosistemelor marine si de apa dulce si a biodiversitatii. ADR SE are rolul de partener asociat in cadrul consortiului coordonat de Universitatea de Resurse Naturale si Stiinte ale Vietii (BOKU) din Viena. Proiectul reuneste 48 parteneri (universitati, ONG-uri, institute de cercetare, firme etc.) din 14 tari, membre UE si non-membre UE: Romania, Austria, Olanda,Ucraina, Germania, Serbia, Slovacia, Italia, Croatia, Irlanda, Bulgaria, Marea Britanie, Slovenia, Ungaria. Proiectul vizeaza elaborarea si implementarea unui Plan de Actiune pentru refacerea ecosistemelor de apa dulce si utilizarea durabila a acestora la nivelul bazinului fluviului Dunarea. Durata de implementare este de 5 ani, intre 01.01.2023-31.12.2027.

 |   Publicat: 17 martie 2023


A doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 va avea loc in data de 21 martie 2023, la Buzău

În data de 21 martie 2023, la Buzău, va fi organizată a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului. La reuniune vor participa reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului de Finanțe, Autorităților de Management, autorităților publice locale, reprezentanti din partea universitatilor, partnerilor economici si sociali, precum si organizatiilor din partea societății civile. Comitetul de Monitorizare a programului examinează implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia, pe parcursul întregii perioade de programare.

 |   Publicat: 17 martie 2023


Ghidul Solicitantului pentru Operațiunea A - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, care cuprinde două apeluri, respectiv Apel PRSE/2.1/A/1/2023 și Apel PRSE/2.1/A/1/ITI/2023

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru:
• Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale. Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selectie precum şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăseşte pe site-ul www.regiosudest.ro.
Vă invităm să parcurgeti cu atenție Ghidul Solicitantului și să transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro. Perioada de consultare publică este de 15 zile lucratoare de la data publicării, respectiv din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

 |   Publicat: 16 martie 2023


Ghidul solicitantului pentru Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric, care cuprinde două apeluri, respectiv Apel PRSE/2.1/B/1/2023 și Apel PRSE/2.1/B/1/ITI/2023

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru:
• Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric. Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selectie precum şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăseşte pe site-ul www.regiosudest.ro.
Vă invităm să parcurgeti cu atenție Ghidul Solicitantului și să transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro. Perioada de consultare publică este de 15 zile lucratoare de la data publicării, respectiv din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

 |   Publicat: 16 martie 2023


Ghidul Solicitantului: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T – Apel PRSE/4.1/1/2023

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru:
• Acțiunea 4.1 - Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T. Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică prezintă condiţiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare şi selectie precum şi lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi se regăseşte pe site-ul www.regiosudest.ro.
Vă invităm să parcurgeti cu atenție Ghidul Solicitantului și să transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro. Perioada de consultare publică este de 15 zile lucratoare de la data publicării, respectiv din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

 |   Publicat: 16 martie 2023


Apel deschis PNRR, componenta 13 - Reforme Sociale, Investitia I1 – „Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie"

Apelul de proiecte este cu depunere continua, pana la data de 10 aprilie 2023, ora 23:59. Cererile de finantare pot fi depuse exclusiv electronic in platforma PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro
Bugetul alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este de 7.084.000 euro (fara TVA) si este destinat realizarii a cel putin 21 servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, din care cel putin 10% vor fi localizate in comunitatile cu o populatie roma semnificativa. Din cele 21 de centre de zi planificate a fi realizate, un numar de 20 cladiri vor indeplini cerinta privind cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB), in conformitate cu orientarile nationale si cel putin o cladire va respecta obiectivul privind realizarea unui consum de energie primara cu cel putin 20% mai mic decat cerinta pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero. Apelul este deschis tuturor autoritatilor de la nivel local care doresc sa-si infiinteze astfel de servicii, furnizori publici de servicii sociale acreditati in conditiile legii, care functioneaza la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor. Ghidul specific impreuna cu anexele sale sunt disponibile la adresa https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

 |   Publicat: 14 martie 2023


Reorganizarea activității AM POR ca urmare a modificărilor instituționale

Având în vedere modificările de structură instituțională și organizatorică ocazionate de mutarea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, aducem la cunoștința beneficiarilor și a colaboratorilor noștri că plățile pe proiecte sunt momentan sistate și se vor relua din data de 20 martie, după definitivarea noilor fluxuri procedurale.

 |   Publicat: 08 martie 2023


Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027

A fost publicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027

 |   Publicat: 07 martie 2023


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 ianuarie 2023

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 ianuarie 2023.

 |   Publicat: 22 februarie 2023


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 ianuarie 2023

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 ianuarie 2023.

 |   Publicat: 22 februarie 2023


Prelungirea termenului limită pentru depunerea proiectelor în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20144 din 06.02.2023 a fost prelungit termenul limită pentru depunerea proiectelor finanțate prin Plyear Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 - Reforme Sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 aprilie 2023, ora 23.59. Ordinul nr. 20144 din 06.02.2023l a fost publicat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la adresa: https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.
Beneficiarii eligibili sunt furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv electronic în platforma PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro
Ghidul specific, document ce conține toate condițiile de accesare a fodurilor europene acordate în cadrul Plyearui Național de Redresare și Reziliență pentru această investiție și anexele care conțin formularele necesare pentru depunerea proiectelor sunt disponibile la adresa https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

 |   Publicat: 07 februarie 2023


Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB) - Selecția membrilor din partea societății civile

Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care funcționează la nivelul central al Guvernului României. În acest mod, mediul asociativ din România poate contribui cu expertiză semnificativă și relevantă, provenită din experiență, bazată pe interacțiunile directe cu statul, oferind plus-valoare în domeniile de interes vizate de reformele structurale de debirocratizare.
ONG-urile interesate să participe în cadrul procesului de selecție pot transmite, până la data de 20.02.2023, la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro , dosarul de candidatură, conform cerințelor stipulate în grila de selecție ataşată prezentului anunț.

 |   Publicat: 03 februarie 2023


Comunicat de presă privind finalizarea contractului de finanțare ”Sprijin pentru ADR Sud-Est în pregătirea PR 2021-2027” Cod proiect 2.1.135/Cod MySMIS 140458

ADR Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 03.08.2020 – 31.12.2022, proiectul „Sprijin pentru ADR SE în pregătirea PR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140458/ Cod proiect 2.1.135, finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC. Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea ADR Sud-Est in realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

 |   Publicat: 11 ianuarie 2023


Clarificari cu privire la procedura de achiziție: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre"

Clarificari cu privire la procedura de achiziție: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre"

 |   Publicat: 04 ianuarie 2023


OUG nr. 179/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

OUG nr. 179/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022

 |   Publicat: 29 decembrie 2022


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează Procedura proprie cu titlul: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre". Termen de depunere oferte: 10.01.2023, ora: 14.00, pe adresa de e-mail achizitii@adrse.ro. Cod CPV : 79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2). In sectiunea „Publicitate Anunturi” din SEAP regasiti Nr. anunt: ADV1337927/ 22.12.2022.

 |   Publicat: 28 decembrie 2022


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", Cod si denumire CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2). Termen de depunere oferte: 26.01.2023, ora: 12.00, pe adresa de e-mail: achizitii@adrse.ro. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

 |   Publicat: 28 decembrie 2022


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Echipamente si accesorii de birou"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Achizitie echipamente si accesorii de birou", Cod si denumire CPV: 32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2). Anuntul a fost lansat prin intermediul SICAP si are numarul ADV1336757/15.12.2022, cu termen de depunere 26.01.2023, ora: 12.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

 |   Publicat: 28 decembrie 2022


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Echipamente IT STC"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: “Echipamente IT STC”, Cod si denumire CPV: 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2). Anuntul a fost lansat prin intermediul SICAP si are numarul ADV1336955/16.12.2022, cu termen de depunere 26.01.2023, ora: 12.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

 |   Publicat: 28 decembrie 2022


Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027

În data de 22 noiembrie 2022, la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila, a fost organizată prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului. Componenta acestuia s-a stabilit cu respectarea principiilor parteneriatului, guvernanței pe mai multe niveluri şi reprezentativităţii, fiind constituit din reprezentanti ai Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului de Finanțe, Autorităților de Management ale diferitelor programe aferente perioadei 2021-2027, autorităților publice locale - Consilii județene și Primării din regiune, ai societății civile. Selecția partenerilor din societatea civilă a avut în vedere reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor, precum și reprezentarea echilibrată a acestora pentru investițiile finanțate prin Programul Regional Sud-Est, corespunzător fiecărui Obiectiv de Politică al Uniunii Europene 2021- 2027, respectiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații, reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului de cercetare și mediului universitar.

 |   Publicat: 23 noiembrie 2022


Lansarea Programului Regional Sud-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management, a organizat în data de 22 noiembrie 2022, la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila, lansarea Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Programul Regional Sud-Est 2021-2027 beneficiază de o alocare totală de 1.48 miliarde de euro. Investițiile finanțate vor sprijini specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică a clădirilor, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea urbană și conectivitatea regională, infrastructura educațională, regenerarea urbană, valorificarea patrimoniului natural/cultural. În cadrul evenimentului a fost semnată Declarația Comună pentru Dezvoltare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ADR Sud-Est privind colaborarea susținută și pro-activă pentru a asigura implementarea fondurilor europene destinate Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, astfel încât aceasta să ajungă cât mai aproape de cetățeni și să sprijine creșterea și modernizarea regiunii.

 |   Publicat: 23 noiembrie 2022


Anunţ privind rezultatul selecţiei reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 (CM PR SE)

Vă informam că s-a încheiat procesul de selecţie a reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 (CM PR SE). Lista reprezentanţilor societatii civile în cadrul CM PR SE este disponibila mai jos. Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei se pot depune la sediul ADR SE, Strada Anghel Saligny nr. 24, Braila, cod poștal 810118 sau la adresa de email: adrse@adrse.ro până la data de 17.11.2022, ora 14,00. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de maxim 3 zile de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție.

 |   Publicat: 15 noiembrie 2022


Anunț privind prelungirea termenului limită pentru transmiterea documentelor solicitate privind selecția reprezentantilor societăţii civile în cadrul CM PR SE 2021-2027

Vă informăm că termenul limită pentru transmiterea documentelor solicitate privind selecția reprezentanţilor societăţii civile în cadrul CM PR SE 2021-2027 a fost prelungit până la data de 11 noiembrie 2022, ora 12.00. Condiţiile şi Metodologia de selectie privind constituirea Comitetului de Monitorizare a PRSE 2021-2027 (CM) rămân neschimbate şi sunt prezentate mai jos. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021–2027 (CM PR SE), program care a fost aprobat de Comisia Europeană, versiunea oficială a programului este disponibilă la adresa https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE.

 |   Publicat: 04 noiembrie 2022


De Ziua Sustenabilității în România, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est se alătura discuției despre cum putem încetini ritmul încălzirii globale

De Ziua Sustenabilității în România, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est se alătura discuției despre cum putem încetini ritmul încălzirii globale. Pe www.ziuasustenabilitatii.ro, Ceasul Schimbărilor Climatice ne indică timpul ramas pentru a lua masuri care sa impiedice schimbările ireversibile ale vieții pe Pământ, așa cum o cunoaștem astăzi. E necesar sa continuăm să acționăm. Depinde de fiecare dintre noi.
#ZiuaSustenabilitatiiInRomania #CeasulSchimbarilorClimatice

 |   Publicat: 27 octombrie 2022


Anunț privind prelungirea termenului limita pentru transmiterea documentelor solicitate privind selecția reprezentantilor societatii civile in cadrul CM PR SE 2021-2027

Va informam ca termenul limită pentru transmiterea documentelor solicitate privind selecția reprezentantilor societatii civile in cadrul CM PR SE 2021-2027 s-a prelungit pana la data de 04 noiembrie 2022, ora 16.00. Conditiile si Metodologia de selectie privind constituirea Comitetului de Monitorizare a PRSE 2021-2027 (CM) raman neschimbate si sunt prezentate mai jos. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 (CM PR SE), program care va fi aprobat de Comisia Europeană (versiunea oficială transmisă la Comisia Europeană spre aprobare este disponibilă la adresa https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE).

 |   Publicat: 25 octombrie 2022


A fost aprobat Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027 a primit astăzi, 24 octombrie 2022, aprobarea oficială din partea Comisiei Europene. Obiectivul general al PR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic. Programul Regional Sud-Est 2021-2027 beneficiază de o alocare totală de 1.48 miliarde de euro, din care 83.20% reprezintă contribuţia Uniunii Europene. Investițiile finanțate vor sprijini specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea și conectivitatea, infrastructura educațională, turismul și punerea in valoare a patrimoniului natural/cultural.

 |   Publicat: 24 octombrie 2022


Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru CM PR SE

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 (CM PR SE), program care va fi aprobat de Comisia Europeană (versiunea oficială transmisă la Comisia Europeană spre aprobare este disponibilă la adresa https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE). CM PR SE este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

 |   Publicat: 12 octombrie 2022


Semnarea Acordului de Parteneriat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana pentru 2021-2027

In Sala Unirii din Cetatea Albă Carolina din Alba Iulia a avut loc in data de 05.10.2022 semnarea Acordului de Parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune și cel al Politicii Maritime și Pescuit pentru perioada de programare 2021–2027. Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeana la data de 25 iulie 2022, fost semnat de prim-ministrul Nicolae Ciucă, Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune și Reforme și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș. Acordul prevede o alocare totală constituită din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime de 43 miliarde euro, din care 31,5 miliarde euro alocare europeană.

 |   Publicat: 06 octombrie 2022


ADR Sud-Est organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de conducator auto pentru Biroul Judetean Buzau

ADR Sud-Est organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de conducator auto pentru Biroul Judetean Buzau. Concursul se va desfasura sediul Biroului Judetean Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 48, conform calendarului anexat. Termenul limita pentru transmiterea aplicatiilor este 14.10.2022, ora 16:00.

 |   Publicat: 29 septembrie 2022


Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021–2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 (CM PR SE), program care va fi aprobat de Comisia Europeană. CM PR SE este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est invită organizațiile interesate reprezentative pentru societatea civilă (ONG, Asociații, Fundații, etc), mediul de afaceri (asociații/ comunități/ confederații/ cluburi antreprenoriale, reprezentative la nivel national sau regional), mediul de cercetare, mediul universitar de la nivel regional să își exprime interesul pentru participarea la CM PR SE, prin completarea unei Scrisori de intenție privind participarea la Comitetul de Monitorizare a PR SE 2021 – 2027 și completarea Formularului de candidatură atașat la Metodologia de selecție pentru constituirea Comitetului de Monitorizare al Programul Regional SE.

 |   Publicat: 26 septembrie 2022


Eveniment de informare privind lansarea primului apel de proiecte finanțat prin Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027, Galați, 27 septembrie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea și succesorul acestuia - Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027 organizează în data de 27 septembrie 2022, la Galați, o sesiune de informare privind lansarea primului apel de proiecte finanțat prin Danube Region Programme. Acesta este al treilea dintr-o serie de șapte evenimente organizate la Oradea (20 septembrie 2022), Berzasca, jud. Caraș-Severin (22 septembrie 2022), Galați (27 septembrie 2022), Brașov (4 octombrie 2022), Islaz, jud. Teleorman (6 octombrie 2022), online (11 octombrie 2022) și București (13 octombrie 2022). Primul apel de propuneri de proiecte este preconizat a fi lansat la sfârșitul lunii septembrie se va desfășura în perioada 28 septembrie - 18 noiembrie 2022, în doi pași și are un buget alocat de 91.753.091,38 euro, ce cuprinde fonduri INTERREG.

 |   Publicat: 15 septembrie 2022


Inițiativa Urbană Europeană - un instrument nou, dedicat dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada de programare 2021-2027

Inițiativa Urbană Europeană este un instrument nou, dedicat dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada de programare 2021-2027. Cu un buget de aproximativ 450 de milioane EUR alocat pentru perioada 2021-2027, Inițiativa Urbană Europeană își propune să promoveze soluții inovatoare care sa abordeze provocările cu care se confruntă orașele și să ajute orașele să facă față acestor provocări prin construirea capacității administrative și creșterea schimbului de experiență între orașe. În urma semnării Acordului de contribuție cu Comisia Europeană, regiunea Hauts-de-France va fi responsabilă de punerea în aplicare a Inițiativei urbane europene. Prima cerere de propuneri pentru acțiuni inovatoare, în valoare de 50 de milioane EUR, va fi publicată în săptămânile următoare în sprijinul Noului Bauhaus european. Mai multe detalii despre conținutul apelului sunt disponibile la pagina web dedicată: https://www.urban-initiative.eu/

 |   Publicat: 15 septembrie 2022


AM POR a publicat ieri, 13 septembrie 2022, Ordinul MDLPA nr. 2375/2022 privind completarea Ghidurilor Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul POR 2014-2020

AM POR a publicat ieri, 13 septembrie 2022, Ordinul MDLPA nr. 2375/2022 privind completarea Ghidurilor Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, este admisă depășirea plafoanelor maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii finanţării nerambursabile a proiectelor, după cum sunt reglementate în ghidurile solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte.

 |   Publicat: 14 septembrie 2022


Intrebari si raspunsuri privind aplicarea OUG 64/2022

A fost publicata o lista de intrebari si raspunsuri privind aplicarea OUG nr. 64/2022.

 |   Publicat: 13 septembrie 2022


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 august 2022

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 august 2022.

 |   Publicat: 2 septembrie 2022


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 august 2022

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 august 2022.

 |   Publicat: 2 septembrie 2022


Informare pentru beneficiari privind depunerea Solicitarilor de plata in conformitate cu O.U.G. nr. 101/ 2022

Beneficiarii POR pot transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, Solicitarea de plată pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/ sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare (Anexa 1), după ce, în prealabil, a analizat dacă se încadrează în prevederile art. 1, 2 şi 6 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 101/ 2022.
Data comunicării solicitării către AMPOR va fi prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către beneficiar a acesteia.
Beneficiarul depune o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziție publică din cadrul unui proiect. Solicitarea va fi semnată cu semnătura electronică calificată conform prevederilor legale, fiind asimilată înscrisurilor autentice. Împreună cu solicitarea vor fi transmise și documentele justificative corespunzătoare, prevăzute în Anexa la Ordinul nr. 1538/2022, tot prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare.
În caz de forță majoră sau dacă nu funcționează aplicația MySMIS, modulul Comunicare, se vor aplica cele prevăzute de art.8 din Legea nr.128/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

 |   Publicat: 25 august 2022


ADR Sud-Est organizeaza concurs in vederea ocuparii a doua posturi vacante de conducator auto pentru sediul din Braila

ADR Sud-Est organizeaza concurs in vederea ocuparii a doua posturi vacante de conducator auto pentru sediul din Braila. Concursul se va desfasura la sediul ADR SE, str. Anghel Saligny, nr. 24, Braila, conform calendarului anexat. Termenul limita pentru transmiterea aplicatiilor este 14.09.2022, ora 16:00.

 |   Publicat: 17 august 2022


Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin POR 2014–2020.
Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul POR 2014–2020 pot ajusta contractele de achiziție publică prin ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform Metodologiei aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022.
Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul atasate.

 |   Publicat: 11 august 2022


Ordinul 103/04.08.2022 - pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

A fost publicat Ordinul 103 din 4 august 2022 - pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Actul normativ este disponibil spre consultare in Monitorul Oficial nr. 778, partea I.

 |   Publicat: 08 august 2022


Proiect de OG privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11- Turism și Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanță și Componentei 15 – Educație.

In data de 01 august 2022 a fost publicat pentru dezbatere publica un proiect de act normativ, respectiv Ordonanta Guvernului privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Plyear Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11- Turism și Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanță și Componentei 15 – Educație.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

 |   Publicat: 05 august 2022


Ghidul Solicitantului - apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B 3 ITI Delta Dunării - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități

A fost lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/3 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități. Ghidul specific a fost aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 1444/19.07.2022, fiind publicat pe website-ul Inforegio (https://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate) și website-ul ADR Sud-Est (https://www.adrse.ro/POR_2014/Apeluri_active)
Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare, prin intermediul MySMIS, este 16.08.2022, orele 13:00 - 31.08.2022, orele 13.00

 |   Publicat: 02 august 2022


ADR Sud-Est, titular al plyearui "Programul Regional Sud-Est 2021-2027", anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizării dezbaterii publice a acestuia în ziua de 01.09.2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, titular al plyearui "Programul Regional Sud-Est 2021-2027", anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizării dezbaterii publice a acestuia în ziua de 01.09.2022. Raportul de Mediu se află postat pe site-ul A.P.M Galați la secțiunea: Reglementări – Avizul de mediu – Documentații procedura SEA și EA - Rapoarte de mediu și studii de evaluare adecvată. Observațiile și sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galați office@apmgl.anpm.ro, până la data de 01.09.2022.

 |   Publicat: 15 iulie 2022


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 26/2022

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 26/2022

 |   Publicat: 13 iulie 2022


Legea nr. 208 din 11 iulie 2022 privind modificarea pragurilor pentru achizitii directe

Legea nr. 208 din 11 iulie 2022 - pentru modificarea și in calitate de Agentie de Implementare sunt alocate pentru 3 componente din cadrul PNRR, conform OUG nr. 124/2021, respectiv: Componenta C12 – Sănătate, Componenta C13 - Reforme sociale si Componenta C15 – Educatie;
- participarea la finantarea Programului de Investitii finantat prin intermediul Instrumentului Financiar ELENA.

 |   Publicat: 08 iulie 2022


HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă

HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă

 |   Publicat: 08 iulie 2022


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2022

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2022.

 |   Publicat: 30 iunie 2022


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2022

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2022.

 |   Publicat: 30 iunie 2022


Informație de presă privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 27 iunie 2022

În sedința de Guvern din 27 iunie 2022 au fost aprobate o serie de acte normative printre care:
- Ordonanța de urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale,
- Hotărârea de Guvern pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 și
- Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

 |   Publicat: 27 iunie 2022


AM POR a publicat lista de întrebări frecvente, alături de răspunsurile aferente pe apelul POR 1.2 Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

AM POR a publicat in data de 24 iunie 2022, lista de întrebări frecvente, alături de răspunsurile aferente pe apelul POR 1.2 Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept).

 |   Publicat: 27 iunie 2022


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 mai 2022

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 mai 2022.

 |   Publicat: 20 iunie 2022


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 mai 2022

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 mai 2022.

 |   Publicat: 20 iunie 2022


A fost aprobat Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul MIPE publică Ordinul nr. 883/07.06.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții PI1b – Promovarea investițiilor în CDI, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor- pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific: OS 1.3 – Creșterea investițiilor private în CDI, Programul Operațional Competitivitate.

 |   Publicat: 09 iunie 2022


ADR Sud-Est organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi ofiter proiect (perioada nedeterminata) in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020 / Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 3 Project officers (3 positions on permanent duration) within its team

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi ofiter proiect (perioada nedeterminata) in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020. Termenul limita de transmitere a aplicatiilor este 1 iulie 2022. Doar aplicatiile care vor fi primite pana la expirarea termenului limita vor fi considerate eligibile pentru a fi evaluate.

Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 3 Project officers (3 positions on permanent duration) within its team. The deadline for submitting applications is: 1st of July 2022. Only applications received by the closing date to this vacancy announcement will be eligible for consideration.

 |   Publicat: 06 iunie 2022


Guvernul României a avizat în ședința din 30 mai 2022, Programul Regional Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, aferent Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care a fost transmis oficial către Comisia Europeana

Guvernul României a avizat în ședința din 30 mai 2022, Programul Regional Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, aferent Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care a fost transmis oficial către Comisia Europeana. Programul are o alocare de 1,51 miliarde euro, din care 1,23 miliarde de euro alocare FEDR si va fi implementat în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Investițiile finanțate vor sprijini specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea și conectivitatea, infrastructura educațională, turismul și patrimoniul natural/ cultural. Acesta poate fi consultat prin intermediul link-ului:

 |   Publicat: 31 mai 2022


Instrucțiune pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MySMIS

AM POR a emis Instrucțiunea 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MySMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire care se consideră dat prin această instrucțiune. Instrucțiunea prevede acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte (simplificarea demersurilor aferente derulării contractelor de finanțare, în scopul flexibilizării managementului implementării proiectelor – prelungirea perioadei de implementare prin Instrucțiune). Acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire, se consideră dat prin emiterea Instrucțiunii.
Pentru fiecare proiect, prelungirea duratei de implementare în condițiile prezentului articol poate fi acordată până cel târziu la data de 28.02.2023, dar în limita aplicabilă Priorității de Investiție aferente proiectului în speță. Fac obiectul aplicării art. precedent solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS. Instrucțiunea intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

 |   Publicat: 31 mai 2022


Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S-1.2/2 - Proof of Concept, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 1

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației a emis ordinul nr. 1056/24 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 - Proof of Concept, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 Obiectiv Specific 1.2 "Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordării multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate" în România", dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare este: 27.06.2022 ora 12:00 - 27.07.2022 ora 12:00.

 |   Publicat: 25 mai 2022


Sesiuni de instruire pentru administratiile publice din Regiunea Sud-Est

ADR Sud-Est si Asociatia ROREG organizeaza o serie de sesiuni de instruire pentru autoritatile administratiei publice de la nivelul judetean, al municipiilor si oraselor din Regiunea Sud-Est in cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania”, finantat prin POAT 2014-2020. Sesiunile de instruire vizeaza pregatirea si specializarea personalului din cadrul autoritatilor administratiei publice locale implicat in elaborarea si implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile.

 |   Publicat: 10 mai 2022


Platforma de specializare inteligenta pentru o “economie albastra” durabila, instrument cheie pentru a sprijini punerea in aplicare a Comunicarii din 2021 privind o noua abordare pentru o “economie albastra” durabila in Uniunea Europeana

DG MARE si DG REGIO au lansat recent platforma de specializare inteligenta pentru o “economie albastra” durabila, instrument cheie pentru a sprijini punerea in aplicare a Comunicarii din 2021 privind o noua abordare pentru o “economie albastra” durabila in Uniunea Europeana. In acest context, DG MARE si DG REGIO organizeaza o serie de evenimente dedicate autoritatilor nationale si regionale ce au responsabilitati in definirea si implementarea strategiilor de specializare inteligenta. Evenimentele de brokeraj au scopul de a promova parteneriatele interregionale pentru o specializare inteligenta in domeniul “economiei albastre”. Aceste evenimente fac parte dintr-un proces mai amplu de sprijinire a dezvoltarii lanturilor valorice ale UE in domeniul “economiei albastre”, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea la nivel de bazin maritim si cooperarea la nivel macroregional. Sesiunile de brokeraj se adreseaza actorilor care fac parte din cvadruplu helix al specializarii inteligente: autoritati regionale si nationale, IMM-uri/start-up-uri/industrie, clustere/centre de afaceri, universitati si institute de cercetare, entitati de inovare si transfer tehnologic, experti in transfer tehnologic/internationalizare si dezvoltare.

 |   Publicat: 28 aprilie 2022


Un grup de Acceleratoare și Fonduri de investiții din SUA, Europa și România își unesc forțele pentru a lansa un accelerator în România

Rubik Hub, împreună cu partenerii strategici ROCA X și SeedBlink din România, Global Kinetics din Silicon Valley, SUA și Startup Wise Guys din Estonia a lansat, în România, acceleratorul pentru startup-uri Rubik Garage. Programul se adresează startup-urilor din Europa Centrală și de Sud-Est cu un produs inovator și cu o echipă experimentată. Rubik Garage, programul de accelerare, mentorat și atragere de investiții este organizat de Rubik Hub cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Acceleratorul Rubik Garage caută, în primul rând, startup-uri din verticalele MedTech, EdTech, Climate, Tourism, Impact, Fintech, Smart Cities, Automation ce folosesc tehnologiile SaaS, IoT, AI, VR, AR, XR, Big Data și blockchain, dar nu numai. Fondatorii acestor startup-uri pot fi din Europa Centrală și de Sud-Est (CEE și SEE). Înscrierile pot fi făcute până pe 1 mai 2022, la ora 23:59. Selecția startup-urilor acceptate în accelerator va fi anunțată până pe 6 mai.

 |   Publicat: 20 aprilie 2022


DG REGIO a lansat, în data de 30 martie 2022, un apel competitiv pentru implementarea Noului Bauhaus European, respectiv „Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus”. Apelul se adresează autorităților locale mici și mijlocii, fiind vizate proiecte care promovează cele trei valori complementare ale Noului Bauhaus european: durabilitate, estetică și incluziune

DG REGIO a lansat, în data de 30 martie 2022, un apel competitiv pentru implementarea Noului Bauhaus European, respectiv „Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus”. Apelul se adresează autorităților locale mici și mijlocii, fiind vizate proiecte care promovează cele trei valori complementare ale Noului Bauhaus european: durabilitate, estetică și incluziune. În cadrul competiției vor fi selectate 20 de proiecte la nivel local ce vor primi sprijin în natură din partea unui grup de experți interdisciplinari pentru a facilita adoptarea elementelor noului Bauhaus european și pentru a avansa către implementare. Propunerile de proiecte ale autorităților locale cu mai puțin de 100.000 de locuitori pot fi transmise prin formularul disponibil aici: https://surveys.adelphi.de/index.php/695812, până în data de 23 mai 2022, ora 17:00.
Mai multe detalii despre inițiativele privind Noul Bauhaus European puteți afla accesând link-ul următor: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus.

 |   Publicat: 1 aprilie 2022


Biroul județean OI POR din Constanța va funcționa doar la adresa din Bulevardul Mamaia nr. 22 A

Începând cu data de 1 aprilie 2022, Biroul județean OI POR din Constanța va funcționa doar la adresa din Bulevardul Mamaia nr. 22 A, încetând activitatea de la adresa Bulevardul Mamaia nr. 235.

 |   Publicat: 31 martie 2022


Termenul de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) se prelungește

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi Ordinul MDLPA nr.470/29.03.2022 de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Cu data prezentului ordin, „Secțiunea 2.2 - Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI - Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)” aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 2953/22.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul MLPDA nr. 1387/2020 și Ordinul MLPDA nr. 4078/2020, se modifică după cum urmează:
- Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019
- Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00.
- Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 29.04.2022, ora 10.00.
Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2953/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

 |   Publicat: 29 martie 2022


Au fost publicate ghidurile dedicate autorităților locale, finanțate prin PNRR, componenta Valul Renovării

Vineri, 25 martie 2022, au fost publicate în Monitorul Oficial ghidurile specifice Componentei 5 - Valul Renovării, precum și Schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Plyearui național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”.

 |   Publicat: 29 martie 2022


Instrucțiunea nr.193/23.03.2022 pentru punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020

AM POR a emis INSTRUCȚIUNEA nr.193/23.03.2022 pentru punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

 |   Publicat: 29 martie 2022


Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania – ROREG a elaborat 8 portofolii regionale de proiecte pentru perioada 2021–2027, in cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania"

Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania – ROREG a elaborat 8 portofolii regionale de proiecte pentru perioada 2021 – 2027, in cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania", COD SMIS 132349, finantat prin POAT 2014-2020. Acestea contin proiecte ale autoritatilor publice locale, judetene si centrale pentru 3 dintre viitoarele obiective de politica aferente perioadei 2021 – 2027: Obiectivul de Politica 2 „O Europa mai verde”, Obiectivul de Politica 3 „O Europa mai conectata prin cresterea mobilitatii”, Obiectivul de Politica 5 – „O Europa mai apropiata de cetateni prin promovarea dezvoltarii durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii si de initiative”.
Portofoliile de proiecte includ propunerile Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala care detin la momentul actual un portofoliu conturat in contextul OUG 88/2020 din 27 Mai 2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.
Cele 8 portofolii impreuna cu o scurta prezentare a acestora pot fi regasite pe pagina web: https://www.roreg.eu/, sectiunea Fonduri Europene, sub-sectiunea Portofolii de proiecte.

 |   Publicat: 23 martie 2022


Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/B/3/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației a emis ordinul nr. 336/2 Martie 2022 prin care aprobă „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/B/3/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”.
Apelul de proiecte va fi de tip necompetitiv și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate. Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare este 10 martie 2022 ora 12:00 – 10 mai 2022, ora 12:00.

 |   Publicat: 04 martie 2022


Lansare a proiectului "Sprijin pentru crearea unei Rețele Naționale de Centre Regionale de Competențe pentru Planificare Strategică și Servicii Suport pentru Inovare"

Asociația ROREG, împreună cu Centrul OCED pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe și DG Reform, au plăcerea să vă invite ca participant la evenimentul de lansare a proiectului Sprijin pentru crearea unei Rețele Naționale de Centre Regionale de Competențe pentru Planificare Strategică și Servicii Suport pentru Inovare, care va avea loc în data de 11 Februarie 2022, între orele 09.30 a.m. -13.00 p.m. (ora României) prin intermediul platformei digitale Zoom. Obiectivul acestui eveniment este de a identifica punctele forte și punctele slabe ale politicilor și proceselor de planificare și inovare la nivel regional în România. O componentă importantă a întâlnirii va fi cunoașterea ADR-urilor și a contextului, structurii, activităților și obiectivelor regionale ale acestora. Linkul de înregistrare și agenda sunt disponibile mai jos: https://www.roreg.eu/assets/files/downloads/Eveniment%20lansare%20proiect_OECD_DG_Reform_ROREG_11_02_2022.pdf

 |   Publicat: 09 februarie 2022


Asociația ROREG lansează procedura pentru atribuirea contractului de “Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii: Planificare strategică; Documentații tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice”

Asociația ROREG lansează procedura pentru atribuirea contractului de “Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii: Planificare strategică; Documentații tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice”derulată în conformitate cu prevederile Procedurii proprii simplificate pentru servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr.98/2016. Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2022, ora 17.00. Documentatia de atribuire poate fi accesată la următorul link: https://www.roreg.eu/noutati/Anunt-participare-pentru-atribuirea-contractului-de-Servicii-organizare-sesiuni-de-instruire

 |   Publicat: 25 ianuarie 2022


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2021.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2022


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2021.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2021


Agentia Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a publicat o notificare privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare

ANAP precizează că ”raportat la prevederile legislației privind achizițiile publice/sectoriale ce impun constituirea garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, reiese faptul că autoritatea/entitatea contractantă nu poate accepta constituirea garanției de participare/de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară.” Având în vedere cele menționate in notificarea ANAP începând cu aceasta data nu mai pot fi acceptate garanții de buna execuție emise de IFN-uri. De asemenea autoritățile contractante trebuie să facă demersuri pentru ca operatorii economici, care au încheiate contracte cu acestea și au constituit garanția de buna execuție prin instrumente de garantare emise de o instituție financiară nebancară, să prezinte garanții de bună execuție corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale.

 |   Publicat: 13 ianuarie 2022


Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică

Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 2050/30.12.2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a modifica si inlocui metodologia aprobata prin Ordinul 1336/21.09.2021 si pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.

 |   Publicat: 30 decembrie 2021


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 24/2021

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 24/2021

 |   Publicat: 24 decembrie 2021


A fost publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare: 20.12.2021, orele 13:00 - 20.03.2022, orele 13.00.

 |   Publicat: 20 decembrie 2021


A fost prelungit termenul de depunere pentru apelurile de proiecte din cadrul axei 9, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a aprobat prelungirea termenului de depunere in cadrul apelurilor de proiecte din cadrul axei 9, PI 9.1, respectiv POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI până la 31.03.2022, ora 10.
Ordinul pentru modificarea “Secţiunii 2.2 -Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?” din „Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI şi POR/2013/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)”, aprobat prin Ordinul nr . 2953/2019, se găsește pe site-ul ADRSE, în secțiunea Apeluri active.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 20 decembrie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică spre consultare versiunea a 4-a de lucru a Programului Operațional Regional Sud-Est 2021-2027

În vederea informării publicului larg privind viitoarea perioada de programare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică versiunea de lucru nr. 4 a Programului Operațional Regional Sud-Est 2021-2027. În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României, Agenția pentru Dezvoltarea Regională (ADR) Sud-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027.
Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, infrastructură verde, mobilitate și conectivitate, infrastructura educațională, turism și patrimoniul natural/ cultural.

 |   Publicat: 16 decembrie 2021


AM POAT a publicat ordinul MIPE nr. 1420/06.12.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014–2020

AM POAT a publicat ordinul MIPE 1420/06.12.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014–2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/23.08.2018.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii acestuia pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro si www.mfe.gov.ro, in cadrul sectiunii "Programe/POAT/Implementare program/Ghidul Solicitantului".

 |   Publicat: 08 decembrie 2021


AM POAT a publicat ordinul MIPE nr. 1419/06.12.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014–2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027

AM POAT a publicat ordinul MIPE 1419/06.12.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii acestuia pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro si www.mfe.gov.ro, in cadrul sectiunii "Programe/POAT/Implementare program/Ghidul Solicitantului".

 |   Publicat: 08 decembrie 2021


ADR Sud-Est împreună cu ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România a organizat joi 18 noiembrie, în format on-line, conferința regională „Viitorul dezvoltării regionale prin Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est împreună cu ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România a organizat joi 18 noiembrie, în format on-line, conferința regională „Viitorul dezvoltării regionale prin Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027”.
În cadrul evenimentului, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, au prezentat oportunitățile de finanțare oferite de POR Sud-Est 2021-2027, precum si lectiile invatate din actuala perioadă de programare. Conferința regională a fost organizată în cadrul proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.

 |   Publicat: 18 noiembrie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică spre consultare versiunea a 3-a de lucru a Programului Operațional Regional Sud-Est 2021-2027

În vederea informării publicului larg privind viitoarea perioada de programare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică spre consultare versiunea de lucru nr. 3 a Programului Operațional Regional Sud-Est 2021-2027. Această variantă de lucru a POR SE 2021-2027 aduce elemente de noutate/modificări de conținut față de varianta anterioară (aprilie 2021) ca răspuns la recomandările formulate de Comisia Europeană, aprobările Regulamentelor Europene aferente perioadei de programare 2021-2027, precum și la rezultatele procesului de consultare derulat la nivel regional.
POR Sud-Est 2021-2027 este primul program operațional elaborat la nivelul Regiunii Sud-Est, care ține cont de nevoile și specificul regional, fiind un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în folosul cetățenilor, eficiență energetică, protecția și conservarea naturii, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate regională, infrastructura educaționala, turism și patrimoniu cultural.
Documentul se află în consultare publică până la data de 26 noiembrie 2021, actorii interesați putând transmite propuneri de modificare, observații și sugestii la adresa de e-mail: planificare@adrse.ro.

 |   Publicat: 16 noiembrie 2021


Conferință regională „Viitorul dezvoltării regionale prin Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027“

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est împreună cu ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România organizează joi 18 noiembrie 2021 începând cu ora 11, în format on-line, conferința regională „Viitorul dezvoltării regionale prin Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027”.
În cadrul evenimentului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, își propune să aducă în atenția participanților, oportunitățile de finanțare oferite de POR Sud-Est 2021-2027, dar și lecțiile învățate din actuala perioadă de programare, ca premise pentru creșterea capacității instituționale a beneficiarilor POR și a gradului de absorbție a fondurilor europene (FEDR). De asemenea, specialiști din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de la Banca Mondială vor dezbate tema strategiilor integrate de dezvoltare urbană - instrument de planificare, prioritizare și coordonare a investițiilor la nivel local, în contextul implementării noii politici de dezvoltare urbană a României.

 |   Publicat: 15 noiembrie 2021


ADR Sud-Est a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”

In data de 27 octombrie 2021, ADR Sud-Est, a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” Cod SMIS 2014+ 143538/Cod proiect 1.1.146. Proiectul va fi implementat de catre ADR SE, in calitate de lider de proiect, in par-teneriat cu Unitatile Administrativ-Teritoriale selectate pentru finantare. Partenerii proiectului vor primi finantare nerambursabila pentru elaborarea de documentatii tehnico-economice in vederea pregatirii a 11 proiecte de infrastructura pe domeniile mobilitate urbana si regenerare urbana. Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului: 11 documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care constituie portofoliul de proiecte la nivel regional pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana. Perioada de implementare a activitatilor este de 30 luni, in perioada 01.07.2020 - 31.12.2022.

 |   Publicat: 29 octombrie 2021


Asociația ROREG și-a stabilit noua conducere și prioritățile pentru perioada de programare 2021-2027

În data de 30 septembrie 2021, la Alba Iulia, în prezența reprezentanților tuturor celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională, a avut loc întâlnirea Adunării Generale a Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – Asociația ROREG. În cadrul întâlnirii a fost aleasă noua conducere. Astfel, domnul Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest, a fost reconfirmat în funcția de președinte, iar vicepreședinți au fost aleși domnul Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est și domnul Liviu Mușat, director general al ADR Sud Muntenia. Durata mandatului noii conduceri este de 2 ani.

 |   Publicat: 01 octombrie 2021


Soluții pentru o dezvoltare regională durabilă, prezentate în cadrul conferinței internaționale „Valorile europene în regiunile din România”

Peste 30 de experți naționali și internaționali au împărtășit expertiză, resurse, exemple de bună practică, propuneri și inițiative în cadrul conferinței internaționale online “Valorile europene în regiunile din România“, organizată de Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG.

 |   Publicat: 30 septembrie 2021


A fost aprobată metodologia pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

 |   Publicat: 22 septembrie 2021


Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG organizează Conferința internațională online “Valorile europene în regiunile din România“.

Asociația ROREG organizează în data de 28 septembrie 2021, începând cu ora 10:00, conferința internațională online “Valorile europene în regiunile din România“.
Atât programul complet al conferinței, care include și invitații prezenți la eveniment, cât și link-ul pentru de înscriere la conferință pot fi accesate mai jos, la Detalii.
Asociația ROREG implementează proiectul "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței gestionării și implementării FESI.

 |   Publicat: 22 septembrie 2021


A fost prelungit apelul nr. 3 (POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi - DLRC) până la data de 15.12.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 08.09.2021, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1260/08.09.2021, pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada în care pot fi depuse proiectele” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi, apel 3, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)".
Noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare a fost stabilit pana la data 15 decembrie 2021, ora 14:00, termenul inițial fiind 15 septembrie 2021.

 |   Publicat: 15 septembrie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: “Reuniunea Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: “Reuniunea Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027”, POCBMN 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate. Data limită pentru depunerea ofertelor este: 09.09.2021, ora 14:00.

 |   Publicat: 03 septembrie 2021


A fost aprobat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi și pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, economie socială de inserție, PI 9.1- Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul 2 si 3 de proiecte pentru întreprinderile de economie socială de inserție din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1186/2021, iar Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1187/2021.
Conform corrigendum nr. 1, termenul limită de implementare a proiectelor de economie socială de inserție din cadrul axei prioritare 9 este 31 decembrie 2023.

 |   Publicat: 19 august 2021


Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” Cod SMIS 2014+ 143537/ Cod proiect 1.1.147, în data de 04 august 2021.
Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Perioada de implementare a activităţilor este de 30 luni, in perioada 01.07.2020 - 31.12.2022.

 |   Publicat: 09 august 2021


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 967/08.07.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14.07.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 15.09.2021, ora 14.00.

 |   Publicat: 09 iulie 2021


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2021.

 |   Publicat: 07 iulie 2021


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2021.

 |   Publicat: 07 iulie 2021


Descentralizarea fondurilor europene pentru dezvoltare regională avansează

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat marți, 6 iunie, o întâlnire cu Agențiile de Dezvoltare Regională și organizațiile reprezentative ale autorităților locale pentru a agrea detaliile privind descentralizarea și gestionarea Programelor Operaționale Regionale.
Pregătirea viitoarelor Programe operaționale este un proces care se desfășoară, în această perioadă în paralel cu finalizarea Plyearui Național de Redresare și Reziliență. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat: „Continuăm procesul de regionalizare și întâlnirea de astăzi a avut scopul găsirii soluțiilor tehnice pentru a-l pune în practică, într-un mod cât mai simplu și care să răspundă rigorilor Comisiei Europene și ale Autorității de Audit. Dorim să operaționalizăm noul sistem cât mai rapid și fără riscuri ulterioare.
Fondurile europene se regionalizează primele și este un experiment pe care ar trebui să îl urmeze și restul administrației”.

 |   Publicat: 06 iulie 2021


A fost modificat Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnică din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat Ordinul nr. 630/18.06.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.855/2020.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 22.06.2021, data publicarii acestuia pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro si www.mfe.gov.ro, in cadrul sectiunii „Programe/POAT/Implementare program/Ghidul Solicitantului”.

 |   Publicat: 22 iunie 2021


A fost prelungit apelul nr. 3 (POR 2020/8/8.1/8.3/C - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii) până la data de 01.11.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, joi, 10.06.2021, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 778/10.06.2021, pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada în care pot fi depuse proiectele” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR 2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: Copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.
Ordinul a extins perioada pentru depunerea proiectelor privind infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „Copii”. Noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare a fost stabilit pe 1 noiembrie 2021, ora 12:00, termenul inițial fiind 01 iulie 2021.

 |   Publicat: 11 iunie 2021


A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate („Centre comunitare integrate”)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 07.06.2021, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.
Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 6 luni, și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

 |   Publicat: 08 iunie 2021


AMPOR informează potențialii beneficiari cu privire la lansarea unui nou apel la începutul lunii mai pentru Operatiunea B - Centre Comunitare Integrate din cadrul apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) informează potențialii beneficiari cu privire la faptul că are în vedere lansarea unui nou apel la începutul lunii mai 2021 pentru Axa prioritară 8 -„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - "Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.

 |   Publicat: 29 aprilie 2021


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 21 aprilie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 21 aprilie 2021.

 |   Publicat: 27 aprilie 2021


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 21 aprilie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 21 aprilie 2021.

 |   Publicat: 27 aprilie 2021


ADR Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est. A fost modificată Anexa 3c Declarație drept proprietate teren/infrastructură. Corrigendumul nr. 4 poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud-Est prin intermediul link-ului de la Detalii.

 |   Publicat: 22 aprilie 2021


Se prelungește perioada de implementare a activităților din cadrul proiectelor nefinalizate pentru patru apeluri POR care vizează infrastructura de sănătate

Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.549/13.04.2021 se modifică Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.5258/2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aferent următoarelor apeluri de proiecte:
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) informează Ministerul Sănătății cu privire la prelungirea perioadei de implementare a activităților proiectului, fără a depăși termenul de maxim 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare pentru apelurile POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8).

 |   Publicat: 14 aprilie 2021


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 520 din 9.04.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.04.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 14.06.2021, ora 14.00.

 |   Publicat: 12 aprilie 2021


Lansarea procesului de evaluare și selecție a organizațiilor interesate să înființeze Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local – ANAP

Măsura este implementată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), prin Proiectul SIPOCA 625 „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”. Direcția de acțiune 4.2 – E din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice (H.G. nr. 901/2015) vizează înființarea și operaționalizarea de Unități de Achiziții Centralizate (UCA) la nivel local.
Printre obiectivele proiectului SIPOCA 625 se numără înființarea și operaționalizarea a trei UCA la nivel local, respectiv realizarea foilor de parcurs pentru alte opt UCA la nivel local, în scopul implementării ulterioare. Inițiativa de înființare a UCA locale se bazează pe participarea voluntară a organizațiilor interesate. Acestea pot îndeplini următoarele roluri:
- Organizații Partenere, mai ales la nivel local (Consilii Județene, Primării sau alte instituții și autorități publice locale) – înființează UCA cu sprijinul BEI;
- Beneficiari finali – Autorități Contractante la nivel local care vor apela la serviciile oferite de UCA.
Etapa de identificare și selecție a organizațiilor partenere se derulează în perioada aprilie – iunie 2021. Lansarea chestionarului va fi anunțată pe site-ul ANAP, începând cu data de 8 aprilie 2021.

 |   Publicat: 08 aprilie 2021


O nouă serie de EDP-uri sectoriale

Evenimentele de descoperire antreprenorială (EDP-uri) continuă cu o nouă serie de întâlniri de descoperire anteprenorială organizate on-line de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în perioada 08 – 09 aprilie 2021, prin intermediul platformei Webex. Scopul întâlnirilor este identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în domeniile de specializare inteligentă regionale.

 |   Publicat: 05 aprilie 2021


Scurtă descriere a proiectului "Sprijin pentru ADR Sud-Est în pregătirea POR 2021- 2027" - cod SMIS 1404158

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC. Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Est perioada 2021-2027. Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin acest contract este 03.08.2020 - 31.12.2021 (17 luni).

 |   Publicat: 05 aprilie 2021


ADR Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 3 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 3 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est. A fost prelungită perioada de depunere a fișelor de proiect până la 29 aprilie 2021. Corrigendumul nr. 3 poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud-Est prin intermediul link-ului de la Detalii.

 |   Publicat: 29 martie 2021


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 21/2021

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 21/2021

 |   Publicat: 29 martie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică spre consultare versiunea a 3-a de lucru a Programului Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 - versiunea martie 2021

În continuarea procesului de consultare publică, în vederea elaborării POR 2021-2027 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică spre consultare versiunea a 3-a de lucru a documentului.
POR Sud-Est 2021-2027 este primul program operațional elaborat la nivelul Regiunii Sud-Est, care ține cont de nevoile și specificul regional, fiind un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în folosul cetățenilor, eficiență energetică, protecția și conservarea naturii, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate regională, infrastructura educaționala, turism și patrimoniu cultural.
Versiunea de lucru din luna martie 2021 a POR Sud-Est 2021-2027 poate fi consultata pe site-ul ADR Sud-Est, in sectiunea POR 2021-2027.
Așteptăm propuneri de imbunatatire a documentului, comentarii si observații pe adresa de e-mail: planificare@adrse.ro.

 |   Publicat: 25 martie 2021


Instrucțiunea nr. 18/18.03.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, precum și a comunicarilor cu privire la modificarea echipelor de management/implementare proiect”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică Instrucțiunea nr. 18/18.03.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, precum și a comunicarilor cu privire la modificarea echipelor de management/implementare proiect”.

 |   Publicat: 22 martie 2021


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 28 februarie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 28 februarie 2021.

 |   Publicat: 19 martie 2021


A fost prelungită cu două luni perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului 1.1 C,Operațiunea 1.1 C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a emis ordinul nr. 360/15.03.2021 prin care a fost prelungită cu două luni perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului 1.1 C, Operațiunea 1.1 C - "IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic", din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020.

 |   Publicat: 15 martie 2021


A fost prelungită cu două luni perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului 1.2 SE, Operațiunea 1.2 -„Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud – Est, în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a emis ordinul nr. 359/15.03.2021 prin care a fost prelungită cu două luni perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului 1.2 SE, Operațiunea 1.2 -„Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud – Est, în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”, din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020.

 |   Publicat: 15 martie 2021


ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020 / Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 3 Project officers within its team

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020: Se modifica numarul posturilor scoase la concurs dupa cum urmeaza: • OFITER PROIECT (2 posturi perioada nedeterminata) •OFITER PROIECT (1 post perioada determinata). Aplicatiile se pot depune pana cel tarziu in data de 19 Martie 2021. Celelalte prevederi din cadrul documentului „Vacancy announcement” raman neschimbate. Aplicatiile depuse pana la aceasta data vor fi luate in considerare.

Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 3 Project officers within its team: The number of positions is modified as follows: • PROJECT OFFICER (2 position permanent duration) • PROJECT OFFICER (1 position temporary duration). Applications can be submitted no later than 19 March 2021. The other previsions of the „Vacancy announcement” remain unchanged.

 |   Publicat: 12 martie 2021


ADR Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est. A fost prelungită perioada de depunere a fișelor de proiect până la 31 martie 2021. Corrigendumul nr. 2 poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud-Est prin intermediul link-ului:

 |   Publicat: 11 martie 2021


Innovation Norway România vine în sprijinul tuturor entităților juridice interesate să dezvolte proiecte în domeniul Electrificării Gospodăriilor.

Innovation Norway Romania este operatorul de fond a Programului pentru Energie în România, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene. Acest program se adresează mai multor arii: Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor. În data de 21 decembrie 2020, a fost lansat, cu un buget total de 10.000.000 euro, Apelul Electrificarea Gospodăriilor.
Aplicanți eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizațiile negurvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România. Parteneri eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România. Parteneriatele cu entități din Statele Donatoare sunt încurajate, dar nu sunt obligatorii.
Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi dată gospodăriilor izolate (“izolat” = gospodării situate la mai mult de 2 km de la rețeaua de alimentare accesibilă). Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se califică pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestor Apeluri de Propuneri, decât în cazul în care ele sunt locuite de către rezidenți care se califică drept “săraci” sau sunt într-o “situație de sărăcie” – grupuri vulnerabile, așa cum sunt definite de Legea nr. 292/2011 privind asistența socială. Termenul gospodării “noi” va fi înțeles ca desemnând acele gospodării care au fost construite în ultimii 10 ani (de exemplu permis de construcție emis sau prelungit în ultimii 10 ani) calculați până la termenul limită de depunere a propunerilor din cadrul acestui Apel pentru Propuneri de Proiect.
Granturi disponibile per proiect: 30.000 euro – 2.000.000 euro (Schemă Granturi Mici : 30.000 - 200.000 euro și Apel de Proiecte: 200.000 - 2.000.000 euro). Rata de finanțare: Pentru operatorii non-economici rata grantului va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect. Pentru entitățile care desfășoară activități economice, rata de finanțare va fi stabilită pe baza prevederilor în vigoare ale Regulamentului Comisiei Europene 651/2014.
Termenul limită de depunerea aplicațiilor: 29 aprilie 2021. Mai multe informații găsiți în documentul atașat sau accesând link-ul de mai jos:

 |   Publicat: 11 martie 2021


ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020 / Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 2 Project officers within its team

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020: Ofiter proiect (1 posturi - perioada nedeterminata) si Ofiter proiect (1 post - perioada determinata). TERMENUL LIMITA A FOST PRELUNGIT PANA LA DATA DE: 19 Martie 2021. Aplicatiile depuse pana la aceasta data vor fi luate in considerare.

Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 2 Project officers within its team: Project Officer (1 positions - permanent duration) and Project Officer (1 position - temporary duration). THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED UNTIL: 19 March 2021. Only applications received by the closing date will be taken into consideration.

 |   Publicat: 08 martie 2021


ADR Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă” Cod SMIS 2014+ 141678 / Cod proiect 1.1.139, în data de 19 februarie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă” Cod SMIS 2014+ 141678 / Cod proiect 1.1.139, în data de 19 februarie 2021.
Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin acest contract este: 01.09.2020 - 31.12.2021 (16 luni).

 |   Publicat: 25 februarie 2021


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 ianuarie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 ianuarie 2021.

 |   Publicat: 17 februarie 2021


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 ianuarie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 ianuarie 2021.

 |   Publicat: 17 februarie 2021


A fost modificat „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT

A fost emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020” aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr 4149/23.11.2020.
Modificarea se referă la:
”Data și ora închiderii apelului de proiecte: 15.03.2021, ora 12.00”.
Ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020” aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr 4149/23.11.2020 este publicat pe site-ul ADRSE.

 |   Publicat: 16 februarie 2021


Instrucțiunea nr. 182/2021 cu privire la flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar

AM POR a emis luni, 15 februarie, Instrucțiunea nr. 182/2021 care cuprinde unele măsuri pentru flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar

 |   Publicat: 16 februarie 2021


ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020 / Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 2 Project officers within its team

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020: 1 Ofiter proiect – durata determinata; si 1 Ofiter proiect – durata nedeterminata. Termenul limita de transmitere a aplicatiilor este 8 martie 2021. Doar aplicatiile care vor fi primite pana la expirarea termenului limita vor fi considerate eligibile pentru a fi evaluate.

Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 2 Project officers within its team: 1 project officer (position permanent duration) and 1 project officer (position temporary duration). The deadline for submitting applications is: 8 March 2021. Only applications received by the closing date to this vacancy announcement will be eligible for consideration.

 |   Publicat: 15 februarie 2021


Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est.
A fost modificată Anexa 8 Declaraţie de capacitate financiară și s-a prelungit perioada de depunere a fișelor de proiect până la 12 martie 2021.

 |   Publicat: 04 februarie 2021


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2020

 |   Publicat: 02 februarie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2020.

 |   Publicat: 02 februarie 2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR SE în pregătirea POR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140458 / Cod proiect 2.1.135, în data de 29 ianuarie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR SE în pregătirea POR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140458 / Cod proiect 2.1.135, în data de 29 ianuarie 2021.
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Est perioada 2021-2027. Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin acest contract este 03.08.2020 - 31.12.2021 (17 luni).

 |   Publicat: 29 ianuarie 2021


AM POR a prelungit cu două luni perioada pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului trei aferent Obiectivului specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale

AM POR a prelungit cu două luni perioada pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului trei aferent Obiectivului specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, parte a Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” din POR 2014-2020.
Noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ este 1 aprilie 2021, ora 12:00, termenul inițial find 1 februarie 2021. Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației nr. 67/2021 prin care a fost aprobat apelul 3, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

 |   Publicat: 29 ianuarie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat apelul de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”

Luni, 11 ianuarie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat apelul de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature. Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa planificare@adrse.ro, în perioada 11 ianuarie – 12 februarie 2021, ora 23.59.

 |   Publicat: 11 ianuarie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE) Cod CPV - 79311000-7 - servicii de studii.
Termenul de depunere a ofertelor este: 28.01.2021, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/procedure/view/100142847/. Nr anunt participare simplificat: SCN1080728/31.12.2020. Descrierea serviciilor de elaborare studiu, se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 31 decembrie 2020


Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est

Luni, 21 decembrie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat în consultare publică ghidul simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature.
În acest sens, ADR Sud-Est aşteaptă propuneri, observații și completări din partea potențialilor beneficiari până la data de 08 ianuarie 2021, printr-un e-mail pe adresa planificare@adrse.ro. Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est poate fi descărcat, alături de anexe, de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, prin intermediul link-ului de mai jos.

 |   Publicat: 21 decembrie 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 20/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 20/2020

 |   Publicat: 18 decembrie 2020


A fost aprobat Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1, Axa prioritară 1, Obiectiv Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud–Est

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.
Apelul de proiecte are ca scop finanţarea proiectelor listate în cadrul acestuia din regiunea de dezvoltare regională Sud-Est. Construcţia portofoliului respectiv a fost un proces transparent regiunea de dezvoltare menționată, în care au fost implicaţi actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovată, în special în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, ţinând cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeană pentru realizarea Strategiei de Specializare Inteligentă RIS 3.
Depunerea proiectelor se va face utilizând sistemul electronic - MySMIS 2014+, începând cu data de 15.01.2021, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.03.2021, ora 12.00.

 |   Publicat: 16 decembrie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 04 decembrie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 04 decembrie 2020.

 |   Publicat: 14 decembrie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 03 decembrie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 03 decembrie 2020

 |   Publicat: 14 decembrie 2020


Au fost selectate centrele de inovare digitală (Digital Innovation HUB – DIH)

Autoritatea pentru Digitalizarea României a finalizat procesul național de selecție a centrelor de inovare digitală (DIH-uri) care vor avea posibilitatea să devină membre ale Rețelei Europene. Finanțarea acestor stucturi se va realiza prin intermediul Programului Europa Digitală și prin intermediul Programului Operațional Regional Sud-Est 2021-2027. La nivelul Regiunii Sud-Est au fost selectate două structuri, CityInnoHub la Constanța și Danube DIH la Galați. Cele două centre de inovare digitală desemnate urmează să fie evaluate și de Comisia Europeană.

 |   Publicat: 07 decembrie 2020


A fost prelungită cu două luni perioada pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului trei aferent Obiectivului specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”

Vineri, 27 noiembrie 2020, AM POR a prelungit cu două luni perioada pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului trei aferent Obiectivului specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, parte a Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” din POR 2014-2020.
Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ este 1 februarie 2021, ora 12:00, termenul inițial fiind 01.12.2020.

 |   Publicat: 02 decembrie 2020


A fost aprobat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea 1.1.C

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea 1.1.C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat în data de 23.11.2020, prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS 2014+.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15.12.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.02.2021, ora 12.00.

 |   Publicat: 23 noiembrie 2020


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, a fost aprobată în data de 12.11.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14.12.2020, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 14.01.2021, ora 10.00.

 |   Publicat: 12 noiembrie 2020


A fost aprobat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 11.11.2020, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Corrigendumul a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4078 din 11.11.2020.
Modificările din cadrul ghidului specific se regăsesc și în documentul Sinteză modificări corrigendum 2 ghid 9.1 din 2020.

 |   Publicat: 11 noiembrie 2020


O nouă serie de EDP-uri sectoriale

Evenimentele de descoperire antreprenorială (EDP-uri) continuă cu o nouă serie de întâlniri de descoperire anteprenorială organizate on-line de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est împreună cu S.C ACZ Consulting în perioada 12 – 20 noiembrie 2020, prin intermediul platformei ZOOM.
Pentru participare la EDP-uri, vă rugăm să completați și să transmiteți până la data organizării EDP-ului, a formularului anexat prezentei invitații, către responsabilul de contract din partea ACZ Consulting, dna. Corina Folescu, la adresa corina.folescu@aczconsulting.ro, până în preziua evenimentului (la ora 19:00).
Pentru orice informații sau detalii suplimentare vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul de contract din partea ACZ Consulting, dna. Corina Folescu, la numărul de telefon 0735.786.409 sau responsabilul de proiect din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, dna. Diana Gradea, la numărul de telefon: 0339.401.018.

 |   Publicat: 09 noiembrie 2020


AM POR 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 177 din 28.10.2020, privind calendarul orientativ de depunere a cererilor de plata/aferente/rambursare in year 2020, verificarea cererilor de rambursare si plata, precum si efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare, depuse de beneficiari in year 2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 177 din 28.10.2020, care are in vedere calendarul orientativ de depunere a cererilor de plata/ aferente / rambursare in year 2020, verificarea cererilor de rambursare si plata, precum si efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare, depuse de beneficiari in year 2020.
Organismele Intermediare vor solicita beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul POR 2014 -2020 să realizeze demersurile necesare pentru depunerea la OI a:
• cererilor de plată până la data de 06 noiembrie 2020;
• cererilor de rambursare aferente cererilor de plată până la data de 07 decembrie 2020;
• cererilor de rambursare până la data de 23 noiembrie 2020.
Organismele Intermediare vor procesa cererile de plată, cererile de rambursare aferente cererilor de plată și cererile de rambursare și le vor transmite la AM POR, după cum urmează:
• termenul limită de transmitere al cererilor de plată la AM POR este data de 13 noiembrie 2020;
• termenul limită de transmitere al cererile de rambursare aferente cererilor de plată, la AM POR este data de 10 decembrie 2020;
• termenul limită de transmitere al cererilor de rambursare la AM POR este data de 04 decembrie 2020;
Verificarea cererilor de rambursare și plată, prin derogare de la prevederile Manualului de verificare și autorizare a cheltuielilor, respectiv:
• cererile de rambursare/plată care sunt avizate de OI/autorizate de AM începând cu dat de 02 noiembrie 2020 se pot verifica utilizându-se lista de verificare simplificată.
Efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare depuse de beneficiari în year 2020, inclusiv pentru cererile de rambursare finale se poate realiza, prin excepție de la prevederile Capitolul 6 " Procedura de verificare pe teren" din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor, în trimestrul I al yearui 2021.
Instrucțiunea este valabilă până la data de 31 decembrie 2020.

 |   Publicat: 03 noiembrie 2020


OMFE nr. 1220/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică OMFE nr. 1220/29.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente – în vigoare de la data de 29.10.2020.
Principala modificare vizează prelungirea termenului de depunere de la 31.10.2020 până la 02.12.2020.

 |   Publicat: 03 noiembrie 2020


S-a deschis depunerea propunerilor de proiecte în cadrul apelului POR 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Vineri, 30 octombrie 2020, s-a deschis depunerea propunerilor de proiecte în cadrul apelului POR 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR/846/2/2 - IMM Apel 2020).
Apelul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Alocarea financiară pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este de 22.290.000 euro.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1,5 milioane euro și maximum 6 milioane euro.
Propunerile de proiecte pot fi depuse în perioada 30 octombrie 2020 – 30 noiembrie 2020.

 |   Publicat: 02 noiembrie 2020


OMFE nr. 1191/2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027

AM POAT din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică OMFE nr. 1191/20.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” – în vigoare de la data de 20.10.2020.

 |   Publicat: 22 octombrie 2020


OMFE nr. 1173/2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020

AM POAT a publicat astăzi, 15 octombrie 2020, OMFE nr. 1173/14.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. Ordinul este în vigoare de la data de 14.10.2020.
Documentul prevede, printre altele, modificarea termenului limită de depunere, din 31 octombrie 2020, în 30 noiembrie 2020.

 |   Publicat: 15 octombrie 2020


AM POC a lansat în consultare publică Ghidul aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor

AM POC a lansat in data de 9 octombrie 2020, în consultare publică Ghidul aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.
Apelul de proiecte este necompetitiv și se adresează Agențiilor de Dezvoltare Regională. Acestea ar urma să aibă rol de subadministratori ai schemei de minimis, beneficiarii finali ai fondurilor urmând să fie IMM-urile ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii ITC necesare digitalizării activității curente.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe aplicație IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis va fi între minim 30.000 de euro și maxim 100.000 euro.
Perioada de consultare publică este de 10 zile, începând cu data de 9 octombrie 2020 până la data de 19 octombrie 2020, ora 17:00.
Propunerile și sugestiile pot fi transmise la tel: 0213114112 sau la fax: 0213113919 sau la adresa de e-mail la fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

 |   Publicat: 15 octombrie 2020


A fost realizata “Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în rândul autorităților publice locale” in cadrul proiectului “Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România"/POAT 2014-2020

Asociația ROREG implementează proiectul "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței gestionării și implementării FESI. Beneficiarii proiectului sunt cele 320 orașe și municipii din România, municipiul București și 41 de consilii județene.
In cadrul proiectului a fost realizată ,,Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în rândul autorităților publice locale. Analiza completă cu rezultatele aferente acesteia poate fi accesată pe site-ul web al Asociației ROREG: www.roreg.eu.

 |   Publicat: 15 octombrie 2020


Sondaj privind elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta a Regiunii Sud-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) elaborează Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027.
În acest context, opinia dumneavoastră este foarte importantă pentru colectarea datelor necesare, prin completarea unui chestionar, în funcție de categoria pe care o reprezentanți (mediul de afaceri, societate civilă, autorități publice sau mediul academic/cercetare).

 |   Publicat: 14 octombrie 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 19/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 19/2020

 |   Publicat: 13 octombrie 2020


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020

Ghidului Solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, a fost modificat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 3907/05.10.2020.

 |   Publicat: 05 octombrie 2020


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat

În data de 30.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat. Modificările se referă la:
- Eliminarea cerinţei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener în echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat;
- Menţionarea posibilităţii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprindă şi alţi membri în afară de cei solicitaţi în mod obligatoriu prin ghidul specific;
- Prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizaţiei de construire în cazul achiziționării prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;
Forma consolidată a Ghidului Solicitantului pentru apelurile de proiecte: POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat este publicată pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 30 septembrie 2020


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

În data de 23.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Modificările se referă la:
- Eliminarea cerinţei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener în echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat;
- Menţionarea posibilităţii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprindă şi alţi membri în afară de cei solicitaţi în mod obligatoriu prin ghidul specific;
- Prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizaţiei de construire în cazul achiziționării prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat” este publicată pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 24 septembrie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 septembrie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 septembrie 2020

 |   Publicat: 15 septembrie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 august 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 august 2020

 |   Publicat: 15 septembrie 2020


Instrucțiunea nr. 172/2020 cu privire la prelungirea perioadei de depunere pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și POR/2020/1/1.1.B/2

AM POR a emis vineri, 11 septembrie, Instrucțiunea nr. 172/2020, ce prevede prelungirea perioadei de depunere pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic și POR/2020/1/1.1.B/2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00.

 |   Publicat: 14 septembrie 2020


Ordonanța de urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

 |   Publicat: 08 septembrie 2020


Ordonanța de urgență nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Plyearui naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Plyearui naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

 |   Publicat: 08 septembrie 2020


Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020 - Specializare Inteligentă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 a publicat Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru perioada de programare 2021-2027.

 |   Publicat: 03 septembrie 2020


AM POR a lansat noul apel de proiecte in cadrul PI 2.2.- IMM, Apel nr. POR/846/2/2.

AM POR a lansat noul apel de proiecte in cadrul PI 2.2.- IMM (proiecte cu grant intre 1,5-6 mill euro, Apel POR/846/2/2).
Perioada depunerii cererilor de finanțare: 30.10.2020 ora 12:00:00 – 30.11.2020 ora 12:00.

 |   Publicat: 28 august 2020


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a emis Ordinul nr. 3.630 din 13 august 2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a emis Ordinul nr. 3.630 din 13 august 2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional.

 |   Publicat: 27 august 2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: executie lucrari "Construire imobil sediu P+2E"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: executie lucrari "Construire imobil sediu P+2E" Cod CPV 45211350-7 Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2). Termenul de depunere a ofertelor este: 14.09.2020, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP, numar anunt participare simplificat: SCN1073362/14.08.2020. Descrierea lucrarilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 14 august 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 august 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 august 2020

 |   Publicat: 12 august 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 iulie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 iulie 2020

 |   Publicat: 12 august 2020


Proiect de OUG în consultare publică pentru instrumentul de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență”

Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 10 august, în consultare publică, un Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru elaborarea Plyearui Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia din data de 10 august 2020.
Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@mfe.gov.ro, sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

 |   Publicat: 11 august 2020


Măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a școlii, în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 10 august, în consultare publică, un Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente yearui școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-Cov-2.
Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia din data de 10 august 2020.
Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@mfe.gov.ro, sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

 |   Publicat: 11 august 2020


Proiect de OUG dedicat dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale cu finanțare din fonduri nerambursabile, în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 10 august, în consultare publică, un Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora.
Actul normativ propune reglementarea raporturilor dintre zona urbană și cea rurală, precum și categoriile de investiții care pot fi finanțate la nivel urban în baza unor strategii de dezvoltare. Majoritatea municipiilor și orașelor au adoptat practica elaborării Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), valorificând rolul acestor strategii în planificarea locală.
Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia din data de 10 august 2020.
Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@mfe.gov.ro, sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

 |   Publicat: 11 august 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 168 din data 06.08.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/5/5.1/ITI/2 (Cod nr. POR/786/5/1)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 06.08.2020, Instrucțiunea nr. 168 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/5/5.1/ITI/2 (Cod nr. POR/786/5/1) - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale) – Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, se prelungește până la data de 18.11.2020, ora 12:00.

 |   Publicat: 07 august 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 18/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 18/2020

 |   Publicat: 05 august 2020


Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a publicat Raportul de activitate pentru year 2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a publicat Raportul de activitate pentru year 2019

 |   Publicat: 04 august 2020


Ministerul Fondurilor Europene a publicat proiectele Acordului de Parteneriat și ale Programelor Operaționale prin care România va atrage fondurile europene alocate pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat proiectele Acordului de Parteneriat și ale Programelor Operaționale prin care România va atrage fondurile europene alocate pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027. Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru perioada 2021-2027 au fost consolidate în urma unui proces intens de consultare inter-instituțională, negocieri informale cu Comisia Europeană, precum și pe baza unei valoroase contribuții din partea partenerilor socio-economici relevanți.
Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru perioada 2021-2027 au fost consolidate în urma unui proces intens de consultare inter-instituțională, negocieri informale cu Comisia Europeană, precum și pe baza unei valoroase contribuții din partea partenerilor socio-economici relevanți.
Comentariile, observațiile sau propunerile pe marginea documentelor pot fi transmise la adresa de e-mail parteneriat.programare@fonduri-ue.ro până la data de 21 august 2020.

 |   Publicat: 04 august 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 167 din data 31.07.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM (Cod nr. POR/776/3)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 31.07.2020, Instrucțiunea nr. 167 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM (Cod nr. POR/776/3) până la data de 9 septembrie 2020, ora 10.00.

 |   Publicat: 03 august 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 166 din data 31.07.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv POR/2020/1/1.1.B/2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 31.07.2020, Instrucțiunea nr. 166 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv POR/2020/1/1.1.B/2 până la data de 13 septembrie 2020, ora 12.00

 |   Publicat: 03 august 2020


ADR SE a publicat Erata la Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea de documentații tehnico-economice pentru viitoarele proiecte de infrastructură

Denumirea secțiunii 1. “Domeniul investiției” din cadrul Anexei 8. Fișa de proiect investiție_Transport rutier județean, se modifică după cum urmează:
“Domeniul investiției: Infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.
Modelul de fișă de proiect revizuit este disponibil la detalii.

 |   Publicat: 31 iulie 2020


ADR SE a publicat Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea de documentații tehnico-economice pentru viitoarele proiecte de infrastructură

ADR SE a publicat Metodologia de selecție a fișelor de proiect care se vor depune conform prevederilor OUG 88/2020, având ca scop pregătirea de documentații tehnico-economice pentru viitoarele proiecte de infrastructură care se vor finanța din fonduri europene nerambursabile, în perioada 2021-2027.
Metodologia de selecție și anexele sunt disponibile la detalii.
Termenul limită de depunere a fișelor de proiect și a documentelor suport este 05.08.2020. Depunerea se va face electronic, la adresa de email: adrse@adrse.ro.

 |   Publicat: 27 iulie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 164 din data 22.07.2020 privind acțiunile întreprinse de către AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 22.07.2020, Instrucțiunea nr. 164 cu privire la prevederile articolului I din Instrucțiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020 care devin aplicabile și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii august 2020 și pentru care s-au inițiat sau se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

 |   Publicat: 23 iulie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 163 din data 20.07.2020 privind modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres de către beneficiarii POR prin MySMIS – Modulul lmplementare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 20.07.2020, Instrucțiunea nr. 163 privind modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres de către beneficiarii POR prin MySMIS – Modulul lmplementare

 |   Publicat: 21 iulie 2020


Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020 - destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020 - destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. În baza prezentului Ghid specific se va lansa apelul de proiecte ”Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, cu depunere la termen, respectiv până la 31.10.2020.

 |   Publicat: 17 iulie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 162 din data 09.07.2020 privind modalitatea de transmitere a cererilor de rambursare, plată și prefinanțare de către beneficiarii POR prin MySMIS – Modulul lmplementare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 09.07.2020, Instrucțiunea nr. 162 privind modalitatea de transmitere a cererilor de rambursare, plată și prefinanțare de către beneficiarii POR prin MySMIS – Modulul lmplementare

 |   Publicat: 13 iulie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 160 din data 07.07.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 07.07.2020, Instrucțiunea nr. 160 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, până la data de 17.08.2020, ora 10.00.

 |   Publicat: 08 iulie 2020


Modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice în scopul facilitării și scurtării duratei de execuție a proiectelor tehnice

Hotărârea nr. 485/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
Modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice vizează introducerea opțiunii de a estima valoarea contractelor de servicii de proiectare separat de contractele de lucrări, în scopul facilitării și scurtării duratei de execuție a proiectelor tehnice.

 |   Publicat: 08 iulie 2020


Consultare publică POAT: Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 a lansat în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente.
Propunerile şi observaţiile dumneavoastră pot fi transmise la adresa de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro, până la data de 17 iulie 2020.

 |   Publicat: 08 iulie 2020


Consultare publică POAT: Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 a lansat în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.
Propunerile şi observaţiile dumneavoastră pot fi transmise până la data de 13 iulie 2020, la adresa de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro.

 |   Publicat: 06 iulie 2020


A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 din cadrul apelurilor de proiecte cu nr.POR/2020/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil „copii”

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” a fost aprobat ieri, 01.07.2020, prin Ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.08.2020, ora 12.00, până la data de 01.12.2020, ora 12.00.

 |   Publicat: 02 iulie 2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de Servicii de Elaborare studii – "Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de Servicii de Elaborare studii – "Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE)” – Cod 79311000-7 - servicii de studii. Termenul de depunere a ofertelor este: 09.07.2020, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP, cu nr. anunt participare simplificat: SCN1070173 / 19.06.2020. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 22 iunie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 12 iunie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 12 iunie 2020

 |   Publicat: 19 iunie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 12 iunie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 12 iunie 2020

 |   Publicat: 19 iunie 2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, yearează procedura de achiziție de "Carburant auto pe bază de carduri"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, yearează procedura de achiziție de "Carburant auto pe bază de carduri" , cu nr. SCN1064528 / 05.03.2020, prevazuta in cadrul proiectului "Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est", Coduri CPV: Motorina 09134200-9, Benzina fara plumb 09132100-4.

 |   Publicat: 18 iunie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 155 din data 09.06.2020 privind aplicarea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 142/18.03.2020 pe perioada stării de alertă legal instituită și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii iunie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 09.06.2020, Instrucţiunea nr. 155 privind aplicarea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 142/18.03.2020 pe perioada stării de alertă legal instituită și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii iunie 2020.
Prevederile articolului 1 din Instrucţiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020 sunt aplicabile şi pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii iunie 2020 şi pentru care s-au iniţiat/se iniţiază în MYSMIS, până la sfârşitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiţionale de prelungire.

 |   Publicat: 10 iunie 2020


Selecție ONG-uri și instituții de învățământ superior pentru Grupul Național de Lucru pentru Planificarea și Programarea viitorului Program de Cooperare în Bazinul Mării Negre corespunzător perioadei de programare 2021-2027

Selecție ONG-uri și instituții de învățământ superior pentru Grupul Național de Lucru pentru Planificarea și Programarea viitorului Program de Cooperare în Bazinul Mării Negre corespunzător perioadei de programare 2021-2027.
Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită scrisorile de intenţie privind participarea ca membru în Grupul Național de Lucru pentru Planificare și Programare Strategică, însoţite de documentele menţionate în anunțul de intenție, până la data de 19 iunie 2020

 |   Publicat: 05 iunie 2020


Prima versiune a Programului Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027

În vederea informării publicului larg privind viitoarea perioadă de programare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est publică prima versiune a Programului Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027.În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană.

 |   Publicat: 05 iunie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 153 din data 19.05.2020 privind prelungirea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 145/2020 pe perioada stării de alertă legal instituită, precum și a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 19.05.2020, Instrucţiunea nr. 153 privind prelungirea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 145/2020 privind procesul de evaluare, selecţie şi contractare pe perioada stării de alertă legal instituită, precum și a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, până la data de 30 iunie 2020, ora 12.00 având în vedere necesitatea procesării solicitării solicitărilor ADR NV 139229/18.03.2020 şi modificarea schemei de ajutor de măsuri aplicabile precum şi a ghidului specific.

 |   Publicat: 20 mai 2020


Lansarea proiectului "Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud – Est"

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud –Est", cod MySMIS 137248, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 12 – "Asistență Tehnică", Obiectiv specific - "Implementarea eficientă și transparentă a Programului Operațional Regional".
Prin proiect se va asigura sprijinul financiar necesar OI POR SUD-EST pentru implementarea POR, prin îndeplinirea tuturor activităților specifice atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv de la data de 01 ianuarie 2020, până la data de 31 decembrie 2021.

 |   Publicat: 20 mai 2020


A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A.ITI – Microîntreprinderi (ITI Delta Dunării)

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a revizuit una din condițiile specifice aplicabile acestui apel de proiecte, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. Noile prevederi sunt cuprinse in ordinul MLPDA nr. 1523/19.05.2020.

 |   Publicat: 19 mai 2020


Consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2, “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.
Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data de publicării variantei de lucru a ghidului, pe website-ul inforegio.ro. Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.

 |   Publicat: 14 mai 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 17/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 17/2020

 |   Publicat: 14 mai 2020


A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Pentru relansarea Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic, Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost publicat în data de 13.05.2020, ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.06.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 13.08.2020, ora 12.00.

 |   Publicat: 14 mai 2020


A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Pentru relansarea Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic, Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost publicat în data de 13.05.2020, prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.06.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 13.08.2020, ora 12.00.

 |   Publicat: 14 mai 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 152 din data 13.05.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 13.05.2020, Instrucţiunea nr. 152 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiţii 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) până la data de 31.07.2020, ora 17.00.

 |   Publicat: 14 mai 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 04 mai 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 04 mai 2020

 |   Publicat: 11 mai 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 aprilie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 aprilie 2020

 |   Publicat: 11 mai 2020


A fost publicat Ordinul nr. 1469/06.05.2020 privind completarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi - Revizuire model contract de finanțare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a anunțat ieri, 6 mai 2020, modificări aduse apelului deschis în perioada 2016-2017, din cadrul Priorității de investiți 2.1A – Microîntreprinderi.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a revizuit una din condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil acestui apel de proiecte, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.
Modificările prevăd introducerea, la Anexa 5 – Contractul de finanțare, a unui nou alineat care menționează următoarele: "Prin excepție, perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi extinsă peste durata menționată la alin (3) cu o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, în cazuri justificate de circumstanțele legate de pandemia de COVID-19".

 |   Publicat: 07 mai 2020


A fost publicat Ordinul nr. 1468/06.05.2020 privind completarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi (Apel 2019) - Revizuire model contract de finanțare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a anunțat ieri, 6 mai 2020, modificări aduse apelului deschis în year 2019, din cadrul Priorității de investiți 2.1A – Microîntreprinderi.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a revizuit una din condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil acestui apel de proiecte, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.
Modificările prevăd introducerea, la Anexa 5 – Contractul de finanțare, a unui nou alineat care menționează următoarele: "Prin excepție, perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi extinsă peste durata menționată la alin (3) cu o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, în cazuri justificate de circumstanțele legate de pandemia de COVID-19".

 |   Publicat: 07 mai 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 151 din data 06.05.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/8/8.1/B/1/7

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 06.05.2020, Instrucţiunea nr. 151 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 -„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", Prioritatea de investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi", Obiectivul specific 8.2 - „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate", Operaţiunea B „Centre comunitare integrate", până la data de 30 septembrie 2020, ora 12.00.

 |   Publicat: 07 mai 2020


S-a aprobat Procedura de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locală

În sprijinul GAL-urilor urbane, beneficiari de finanțare în cadrul Axei Prioritare 9 a POR 2014-2020, s-a aprobat Procedura de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin care GAL-urile pot realiza modificari și completări ale intervențiilor vizate prin mecanismul Dezvoltare Locală Plasată în Responsabilitatea Comunității.

 |   Publicat: 29 aprilie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 149 din data 27.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 27.04.2020, Instrucţiunea nr.149 privind unele acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus. Instrucțiunea prevede aplicabilitatea articolului I din Instrucțiunea nr. 142/18.03.2020 și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii mai 2020 și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire. Acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, cu durata solicitată de beneficiari, dar în limita prevăzută de Program – 31.12.2023 și a celei aplicabile PI aferente proiectului în speță.

 |   Publicat: 28 aprilie 2020


Situația fondurilor europene – 3 aprilie

Ministerul Fondurilor Europene a publicat: Situația fondurilor europene – la data de 3 aprilie:
• 12,09 mld. euro bani europeni intrați în România prin Politica de Coeziune și Politica Agricolă. Acestor sume li se adaugă încă 7,92 mld. euro plăți directe către fermieri;
• 26,43 mld. euro – valoarea totală a liniilor de finanțare deschise, reprezentând 96,5% din alocarea totală a României;
• 46,75 mld. euro valoarea proiectelor depuse pentru aceste linii de finanțare;
• 30.8 mld. euro valoarea totală a contractelor de finanțare semnate, iar rata de contractare a ajuns la 106% din alocare.
Rata de absorbție a României este 40% raportat la media UE, care este de 44%.

 |   Publicat: 15 aprilie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 148 din data 09.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 09.04.2020, Instrucţiunea nr.148 aplicabilă procesului de evaluare, selecţie şi contractare aferent axei prioritare 2 a POR, în completarea Instrucţiunii nr. 145/2020.

 |   Publicat: 14 aprilie 2020


A fost aprobat Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat in data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1387/2.04.2020. Modificarile din cadrul ghidului specific se regăsesc menționate și in documentul Sinteza modificari corrigendum 1 ghid 9.1/2020.

 |   Publicat: 03 aprilie 2020


Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19

In data de 1 aprilie 2020, Comisia Europeană a publicat un set de reglementari cu privire la modul de desfasurare a achizițiilor publice în situații de urgență. Documentul oficial este disponibil mai jos.

 |   Publicat: 03 aprilie 2020


Instrucțiunea AM POR nr. 145 din data 23.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis, în data de 23.03.2020, Instrucțiunea nr.145 privind unele măsuri de sprijin pentru proiectele AM/OI și personalul implicat pe perioada aplicării stării de urgență.

 |   Publicat: 24 martie 2020


A fost aprobat Ghidul Solicitantului privind condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI Delta Dunarii - Ambulatorii

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, vineri, 20 martie 2020, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” – COD APEL POR/789/8”.
Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte COD APEL POR/789/8/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20.04.2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 20.08.2020, ora 12:00

 |   Publicat: 23 martie 2020


Instructiunea AM POR nr. 142 din data 18.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis în data de 18.03.2020 Instrucțiunea nr.142 privind acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

 |   Publicat: 19 martie 2020


A fost lansat apelul de proiecte aferent Axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 - proiecte ce urmează a fi implementate în zona ITl Delta Dunării

Apelul de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2 este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona ITI Delta Dunării și conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Apelul este de tip non competitiv având la bază principiul „primul venit – primul servit”,cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Este necesar ca valoarea maximă eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100 000 euro şi 10 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ 2 luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18.05. 2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 18.09.2020, ora 12:00

 |   Publicat: 17 martie 2020


Măsuri organizatorice în scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus COVID -19

În scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus COVID -19, este necesară luarea următoarelor măsuri organizatorice:
• Supendarea temporară a vizitelor pe teren aferente etapelor de evaluare tehnică și financiară/precontractare, acolo unde este cazul;
• Supendarea temporară a vizitelor pe teren aferente etapei de verificare a cheltuielilor raportate de beneficiarii de finanțare;
• Suspendarea temporară a vizitelor de monitorizare curentă și ex-post;
• Suspendarea temporară a întâlnirilor de lucru și înlocuirea acestora cu întâlniri virtuale, după caz;
• Activitatea de implementare a POR, respectiv activitatea de evaluare, selecție și contractare, activitatea de verificare a achizițiilor, a cheltuielilor realizate de beneficiari, precum și activitatea de monitorizare, se vor realiza de personalul Organismului Intermediar POR și de personalul suport în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• Corespondența cu beneficiarii/solicitanții de finantare se va realiza prin intermediul serviciilor poștale și de poștă electronică.
Măsurile precizate anterior întra în vigoare începând cu data de 16 martie 2020 și vor fi valabile până la o dată care va fi comunicat ulterior.

 |   Publicat: 16 martie 2020


A fost aprobat Ghidul Solicitantului privind condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru SPITALUL JUDETEAN ITI DELTA DUNARII - COD APEL POR/537/8

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, joi, 12 martie 2020, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8, aprobat prin Ordinul MLPDA nr. 1273/11.03.2020.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 4 luni și se adresează POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD, Teritoriului ITI Delta Dunării, așa cum este acesta definit prin Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602 din 24 august 2016, cod apel POR/537/8.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Data și ora lansării apelului de proiecte: 02.04.2020, orele 12.00. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 02.08.2020, orele 12.00.

 |   Publicat: 12 martie 2020


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 09.03.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord Est, Sud Est și Sud Muntenia.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.04.2020, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 09.08.2020, ora 10.00.

 |   Publicat: 10 martie 2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de "Carburant auto pe baza de carduri"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de "Carburant auto pe baza de carduri" prevazuta in cadrul proiectului ”Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”. Termenul de depunere a ofertelor este: 17.03.2020, ora 15.00. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 09 martie 2020


Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv specific 1.2 - Proof of Concept

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat în data de 06.03.2020 spre consultare publică Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv specific 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinire abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii initiativei regiuni mai putin dezvoltate in Romania Axa prioritară 1 GHID SPECIFIC 1.2 - Proof of Concept.
Comentariile/observatiile pot fi transmise pana la data de 20.03.2020, ora 14.00 la adresa regio@mdrap.ro.

 |   Publicat: 06 martie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 03 martie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 03 martie 2020

 |   Publicat: 06 martie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 02 martie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 02 martie 2020

 |   Publicat: 06 martie 2020


A fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM în regiunile Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a relansat, în data de 2 martie a.c., apelul de proiecte nr. POR/780 (2.2 – IMM) în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.
Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte, după cum urmează:
- Sud Est – 27,94 milioane euro;
- Sud Muntenia – 38,67 milioane euro;
- Sud Vest Oltenia – 17,97 milioane euro.
Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.
Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.
Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

 |   Publicat: 02 martie 2020


Instructiunea AM POR nr. 139 din data 27.02.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis în data de 27.02.2020 Instrucţiunea nr. 139 privind obligativitatea transmiterii de către beneficiari a cererilor de rambursare/ plată/ prefinanţare prin aplicaţia informatică MySMIS2014 - modulul IMPLEMENTARE (începând cu 02.06.2020).

 |   Publicat: 28 februarie 2020


Instructiunea AM POR nr. 138 din data 27.02.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis în data de 27.02.2020 Instrucţiunea nr. 138 privind obligativitatea transmiterii de către beneficiari a cererilor de rambursare/ plată/ prefinanţare prin aplicaţia informatică MySMIS2014 - modulul COMUNICARE şi pentru modificarea si completarea Instrucţiunii nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată (începând cu 02.03.2020).

 |   Publicat: 28 februarie 2020


A fost publicat spre consultare publica Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat în data de 24.02.2020 spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „copii”.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează furnizorilor de servicii sociale, singuri sau în parteneriat, ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament pe care urmează să le închidă. Valoarea minimă a unui proiect este de minimum 200.000 euro, iar cea maximă de 1 milion euro.
Ghidul a fost revizuit în urma închiderii primelor două apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, pentru relansarea celui de-al treilea apel fiind necesară modificarea criteriilor de eligibilitate. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, la adresa info@mdrap.ro în termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00).

 |   Publicat: 24 februarie 2020


A fost aprobată modificarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1

Principala modificare se referă la actualizarea alocării apelului de proiecte ca urmare a hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019, publicată pe site-ul www.inforegio.ro. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.
Gradul de acoperire a alocării apelului de proiecte se calculează luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare. Modificarea nu afectează tratamentul egal al solicitanților la finanțare și a fost realizată cu scopul de a pregăti relansarea apelului de proiecte. De altfel, ghidul specific pentru relansarea apelului de proiecte a parcurs deja etapa de consultare publică.

 |   Publicat: 19 februarie 2020


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C - Clădiri rezidențiale

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 14.02.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Centru.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16.03.2020, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16.07.2020, ora 10.00.

 |   Publicat: 17 februarie 2020


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism lntermediar, va organiza sesiuni de informare pentru potentiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, respectiv Axa prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Operatiunea B - Centre comunitare integrate

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism lntermediar, va organiza sesiuni de informare pentru potentiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, respectiv Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1-Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea social a prin accesul la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1- Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sa race si izolate, Operatiunea B-Centre comunitare integrate. Pentru detalii cu privire la graficul intalnirilor va rugam sa consultati atasamentul.

 |   Publicat: 05 februarie 2020


Supracontractare de 2,4 miliarde de euro pentru infrastructura educațională, dezvoltarea urbană și iluminatul public

Având în vedere nevoia de dezvoltare a comunităților locale și interesul crescut al acestora, autorități locale și antreprenori, pentru identificarea unor soluții de finanțare, precum și numărul mare de proiecte depuse în cadrul axelor prioritare ale Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) vine în sprijinul acestora prin aprobarea Memorandumului de supracontractare a proiectelor aflate în lista de rezervă pentru axele prioritare 3, 4, 10 și 13.
Valoarea totală a finanțării este de peste 2,4 miliarde de euro pentru proiecte incluse în:
• Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – Operațiunea privind măsurile de iluminat public;
• Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reședință de județ privind investiții în mobilitate urbană, regenerare urbană, comunități marginalizate, regenerare urbană și educație;
• Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – pentru investiții privind modernizarea creșelor, grădinițelor, școlilor, liceelor tehnologice și universităților;
• Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – pentru investiții privind infrastructura socială, de petrecere a timpului liber și de reabilitare a spațiilor publice.
De asemenea, având în vedere specificul teritorial și provocările cu care se confruntă, pentru zona ITI Delta Dunării s-a aprobat supracontractarea listelor de rezervă pentru toate tipurile de finanțări acordate acestei zone.
Totodată, după îndeplinirea unor condiții impuse de reglementările europene, vor fi relansate și apeluri de proiecte în cadrul POR 2014-2020 pentru axele prioritare cu finanțare disponibilă, inclusiv pentru stimularea mediului de afaceri, în acord cu prioritățile Programului de Guvernare.

 |   Publicat: 23 ianuarie 2020


Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organizație non guvernamentală, de utilitate publică, ce funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați la procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional".
Oferta va fi depusă pe adresa de email rodica.puia@adrse.ro și pe SEAP în conformitate cu caietul de sarcini anexat și anunțul nr. ADV1126726 de pe platforma SEAP.

 |   Publicat: 23 ianuarie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2019

 |   Publicat: 09 ianuarie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2019

 |   Publicat: 09 ianuarie 2020


A fost lansat ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C - în consultare publică până la data de 15.01.2020 (ITT)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, C - IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic. Ghidul a fost revizuit în urma unor etape de consultări cu OIPOR ca urmare a finalizării etapei de contractare și soluționare a contestațiilor aferente apelului POR 2017/1/1.1.C/1, aprobat prin ordinul Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7251/21.12.2017.
Ghidul, în forma actuală, propusă spre consultare publică, implementează o serie de măsuri de simplificare, printre care:
• Transformarea apelulului din competitiv în necompetitiv;
• Clarificarea tipului de investiție care se doreste a fi finanțat prin transfer tehnologic prin impunerea limitărilor necesare pentru a se evita achiziția exclusivă de echipamente performante;
• Includerea posibilității completării cererilor de finanțare;
• Realizarea etapei de conformitate administrativă și eligibilitate pe baza de declarații și verificarea propriu-zisă a documentelor în etapa de precontractare/contractare.
Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 15.01.2020, ora 12.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific. Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

 |   Publicat: 07 ianuarie 2020


Informare privind finalizarea proiectului "Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud-Est"

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de beneficiar al proiectului "Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud-Est",cod MySMIS 120626, anunta finalizarea acestuia. Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 12 - Asistenta Tehnica, Operatiunea "lmplementarea eficienta a Programului Operational Regional".

 |   Publicat: 24 decembrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 17 decembrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 17 decembrie 2019

 |   Publicat: 17 decembrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 17 decembrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 17 decembrie 2019

 |   Publicat: 17 decembrie 2019


Proiectul “Sprijin logistic si salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”, cod proiect: 2.1.111/ cod SMIS2014+: 12678.
Acest contract a fost finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”.

 |   Publicat: 5 decembrie 2019


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „POR/8/8.1/B/1/7 Regiuni” - Centre Comunitare Integrate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS, iar apelul de proiecte va fi lansat pe 20 ianuarie 2020, ora 12.00, şi se va încheia pe 20 iulie 2020, ora 12.00.
Acest apel va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

 |   Publicat: 04 decembrie 2019


Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG a semnat un contract de finanțare pentru sprijinirea autorităților locale în gestionarea și implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cod MySMIS: 132349, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.
Proiectul presupune acordarea de sprijin autorităților locale pentru creșterea eficienței gestionării și implementării proiectelor europene, precum și dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România.

 |   Publicat: 03 decembrie 2019


Chestionar interviu pentru IMM-urile si Start-up-urile - potențiali beneficiari ai schemei de finanțare "Proof of Concept"

Programul Operațional Regional 2014-2020 va lansa la începutul year 2020, cu sprijinul Grupul Băncii Mondiale, o schema de finanțare a IMM-urilor de tip ,"Proof of Concept” în cadrul AP 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Obiectivul Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate”. Schema de finanțare ”Proof of Concept” urmărește să sprijine cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivel de firmă, oferind granturi (200.000 euro) pentru validarea viabilității invențiilor și pentru susținerea inovării în afaceri. Obiectivul este stimularea noilor afaceri și noilor activități în afaceri mature.
Pentru a elabora această schemă de finanțare, vă rugăm să participați la completarea unui chestionar care vizează antreprenori, manageri și angajați din start-up-uri și IMM-uri românești care inovează în cadrul organizației. Compania dvs. trebuie să aibă o vechime de cel puțin 1 an și să fi inovat sau să aibă intenția de a inova.

 |   Publicat: 28 noiembrie 2019


Instructiunea AM POR nr. 130 din data 11.11.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 11.11.2019 instructiunea nr. 130 privind transmiterea dosarului de achiziție, precum și documentele aferente achizițiior prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată/rambursare.

 |   Publicat: 19 noiembrie 2019


În data de 14 noiembrie 2019, în Sala Mare a Consiliului Județean Vrancea, a avut loc sedința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Membrii Consiliului Regional au analizat stadiul implementării POR 2014-2020, măsurile privind accelerarea implementării programului, precum și liniile directoare pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea, s-au aprobat bugetele de venituri și cheltuieli ale ADRSE pentru anii 2019 și 2020 și modificarea organigramei ADR Sud-Est.

 |   Publicat: 15 noiembrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2019

 |   Publicat: 7 noiembrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2019

 |   Publicat: 7 noiembrie 2019


A fost emis Ordinul MDRAP nr. 3077/04.11.2019 prin care se aproba Instructiunea privind plata echipamentelor si/sau materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul contractelor de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020

A fost emis Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3077/04.11.2019 prin care se aproba Instructiunea privind plata echipamentelor si/sau materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul contractelor de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020. Astfel, autoritatile contractante care implementeaza proiecte finantate in cadrul Programului Operational Regional, pot accepta plata materialelor aduse pe santier in scopul executiei lucrarilor, cu respectarea conditiilor contractuale, prin aplicarea Instructiunii aprobate de Ordinul 3077/04.11.2019.

 |   Publicat: 6 noiembrie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru prioritatea de investiţie 5.1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a revizuit una din condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil proiectelor a căror obiectiv de investiţie îl constituie monumentele istorice, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. Noua prevedere este publicată pe site-urile www.inforegio.ro și www.adrse.ro

 |   Publicat: 5 noiembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție cu titlul: “Servicii de realizare studiu de impact pentru evaluarea măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate de ADR Sud-Est, Organism Intermediar pentru POR conform Plyearui de comunicare POR 2014-2020, pentru perioada 2018-2019”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție cu titlul: “Servicii de realizare studiu de impact pentru evaluarea măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate de ADR Sud-Est, Organism Intermediar pentru POR conform Plyearui de comunicare POR 2014-2020, pentru perioada 2018-2019”, Cod CPV principal: 79311000-7 – Servicii de studii. Termenul de depunere a ofertelor este: 11.11.2019, ora 15.00. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 29 octombrie 2019


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) - varianta finală.
Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019; Data și ora de începere a depunerii de proiecte in MYSMIS: 23.10.2019, ora 10.00;
Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI: Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție: Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.
Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.

 |   Publicat: 22 octombrie 2019


Instructiunea AM POR nr. 126 din data 21.10.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 21.10.2019 instructiunea nr. 126 privind calendarul orientativ al termenelor limită de depunere a cererilor de plată/aferente/rambursare în year 2019.

 |   Publicat: 22 octombrie 2019


Modificarea perioadei de implementare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor 8.1.A si 8.2.B - Proiecte nefinalizate - Ambulatorii și UPU

A fost modificată perioada de implementare a proiectelor pentru Unități Primiri Urgențe și Ambulatorii – PROIECTE NEFINALIZATE depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 420/8,
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate - COD APEL 421/8,
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8,
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Astfel, perioada de implementare a activităților proiectului va fi de maxim 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

 |   Publicat: 16 octombrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 octombrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 octombrie 2019

 |   Publicat: 11 octombrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 09 octombrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 09 octombrie 2019

 |   Publicat: 11 octombrie 2019


A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Ambulatoriu ITI DELTA DUNĂRII

AM POR a publicat spre consultare publică, în data de 10.10.2019, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Operațiunea 8.1.A – Ambulatoriu - Zonă de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 15 octombrie 2019 (5 zile lucrătoare).

 |   Publicat: 11 octombrie 2019


A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI

În data de 10.10.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a publicat ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, aferente Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 18.11.2019, ora 12.00. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 11 octombrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de servicii de publicitate: "Realizare și difuzare spoturi publicitare radio, realizare și difuzare spoturi publicitare TV"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de servicii de publicitate: "Realizare și difuzare spoturi publicitare radio, realizare și difuzare spoturi publicitare TV", Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 4 octombrie 2019


Semnarea contractului de finanțare „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”, cod proiect: 2.1.111/ cod SMIS2014+: 126789.

 |   Publicat: 01 octombrie 2019


Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritara 9 “Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban”, prioritatea de investitii 9.1 “ Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anunță ca a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 779/25.09.2019, Ordinul viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 2587/13.09.2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9 “Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de Investitii 9.1 “Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii”, precum și Procedura de avizare a fișelor de proiect selectate de GAL, semnată de MDRAP și MFE.

 |   Publicat: 30 septembrie 2019


A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM (APEL 2016) - Revizuire model contract de finanțare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a revizuit una din condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil acestui apel de proiecte, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. Noile prevederi, cuprinse în ghidul specific revizuit, sunt disponibile pe site-urile www.adrse.ro si www.inforegio.ro.

 |   Publicat: 30 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de catering si masa: "Sesiune de instruire a controlorilor din Grecia, Programul Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de catering si masa: "Sesiune de instruire a controlorilor din Grecia, prin Programul Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020", organizată în Atena - 03 octombrie 2019. Cod CPV principal: 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societati sau institutii, 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mâncării. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 24 septembrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 16 septembrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 16 septembrie 2019

 |   Publicat: 18 septembrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 14 septembrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 14 septembrie 2019

 |   Publicat: 18 septembrie 2019


Stadiul depunerii de cereri de finantare in cadrul 2.1.A Microintreprinderi - apel 2, Programul Operational Regional 2014-2020, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Pana la finalul primelor doua luni de la lansarea apelului (pana la 08 septembrie 2019, ora 23.59), la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in cadrul Prioritatii de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – apelul de proiecte MySMIS: POR/604/2/1 Microîntreprinderi, s-au inregistrat in MYSMIS 239 cereri de finantare, cu o valoare nerambursabila de peste 193 mil lei, din care finantare FEDR de peste 164 mil lei, reprezentand aproximativ 315% fata de valoarea alocata regiunii pentru acest apel.

 |   Publicat: 16 septembrie 2019


A fost publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 11.09.2019 spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate” apelul de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista (Anexa 14 la prezentul ghid) celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate. Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.09.2019.

 |   Publicat: 12 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 în Bulgaria, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 în Bulgaria, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 05 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Republica Moldova, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Republica Moldova, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 03 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Turcia, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Turcia, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 02 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare eveniment "Ziua Cooperării Europene 2019 în Romania, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare eveniment "Ziua Cooperării Europene 2019 în Romania, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 30 august 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Realizare si difuzare spoturi publicitare radio, realizare si difuzare spoturi publicitare TV"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Realizare si difuzare spoturi publicitare radio, realizare si difuzare spoturi publicitare TV", Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 26 august 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de catering pentru Sesiunea de instruire a controlorilor din Bulgaria, organizată la Sofia (Bulgaria) – 5 septembrie 2019"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de catering pentru Sesiunea de instruire a controlorilor din Bulgaria, organizată la Sofia (Bulgaria) – 5 septembrie 2019", Cod CPV principal: 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 26 august 2019


A fost modificat și completat Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale / Sisteme Fotovoltaice

În data de 23.08.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale / Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, modificările vizează corelarea informațiilor din Ghidul Specific și anexele la acesta. Forma consolidată a anexei Ghidului specific este publicată pe site-ul www.adrse.ro si www.inforegio.ro.

 |   Publicat: 23 august 2019


A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte pentru prioritatea de investitii 4.2.

În data de 22.08.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării Forașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, modificarea vizează: Secțiunea 3.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților, punctul 2, demararea lucrărilor înainte de semnarea contractului şi Secțiunea 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii, punctul 7, paragraful Nota.

 |   Publicat: 23 august 2019


Rezultatele procesului de selectie a planurilor de afaceri depuse in cadrul concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului “Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea”, cod SMIS 103065

In urma concursului de planuri de afaceri organizat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in cadrul proiectului “Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea”, au fost selectate 14 planuri de afaceri, din cele 15 planuri de afaceri depuse pana la data de 21.08.2019.

 |   Publicat: 22 august 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare a evenimentului cu caracter international - Cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare, POCBMN 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare a evenimentului cu caracter international - Cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare, POCBMN 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 14 august 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire, CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire – Mun. Braila", CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 14 august 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 iulie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 iulie 2019

 |   Publicat: 14 august 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 12 august 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 12 august 2019

 |   Publicat: 13 august 2019


ADR Sud-Est anunta organizarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului „Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea"

ADR Sud-Est organizeaza concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului „Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea" Cod MySmis 103065, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara nr. 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei", Obiectivul specific 4.1 „Reducerea numarului de persoane aflata in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate". Concursul de planuri de afaceri se adreseaza persoanelor inregistrate in grupul tinta al proiectului, care fac parte din comunitatea marginalizata a orasului Marasesti, judetul Vrancea. In cadrul concursului vor fi selectate 15 planuri de afaceri. Valoarea maxima acordata unui plan de afaceri aprobat va fi de 111.500 lei, reprezentand ajutor de minimis. Planurile de afaceri vor fi depuse pana la data limita de 21.08.2019, ora 16.00, la sediul Primariei Orasului Marasesti, Str. Siret, nr.1, cod postal 625200, judet Vrancea.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri conceputa in vederea stabilirii modului in care vor fi evaluate si selecate planurile de afaceri ce intra in competitie si care vor beneficia de ajutoare de minimis pentru infiintarea de afaceri in domenii nonagricole in mediul urban.

 |   Publicat: 12 august 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire, CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire – Mun. Braila", CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 25 iulie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul “Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in județul Brăila, mun. Brăila, str. Mercur nr. 28, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul “Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in județul Brăila, mun. Brăila, str. Mercur nr. 28, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

 |   Publicat: 22 iulie 2019


A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În 16.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea se referă la contractele de finanțare aferente proiectelor ce se incadrează în alocarea regională aferentă apelului de proiecte și/sau alocării municipiilor reședință de județ (OS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Pentru acestea, s-a inclus posibilitatea creșterii finanțării nerambursabile acordate, prin act aditional, până la limita maximă care ar fi putut fi acordată, în cazul în care proiectul se încadra în totalitate în alocările anterior menționate, pentru utilizarea economiilor înregistrate la nivel de prioritate de investiții/la nivel de municipii reședință de județ (OS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
Modificarea vine în sprijinul beneficiarilor, pentru degrevarea bugetului acestora, în cazul în care sunt înregistrate economii în cadrul alocărilor anterior menționate. Modificarea anterior menționată nu vizează apelurile de proiecte unde sunt aplicabile scheme de măsuri de ajutor de stat/minimis.
De asemenea, forma contractului de finanțare a fost modificată prin includerea, pentru proiectele generatoare de venituri, mențiunii legate de procentul valorii nerambursabile acordate prin raportare atât la valoarea totală a cheltuielilor eligibile cât și la valoarea necesară de finanțare, pentru a se realiza o corelare a informațiilor respective.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 17 iulie 2019


A fost emis Ordinul pentru modificarea limitărilor la valoarea totală a proiectelor/valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente priorităţilor de investiţii 5.1 şi 7.1

În data de 09.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare asupra limitărilor la valoarea totală a proiectelor/valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente priorităţilor de investiţii 5.1 (patrimoniu cultural), cu execepţia apelurilor de proiecte nefinalizate pentru 5.1, şi respectiv 7.1 (infrastructură de turism).

 |   Publicat: 11 iulie 2019


Semnarea contractului de finanțare „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”

ADR Sud-Est a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013 (II)”, cod SMIS 126789.
Acest contract este finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”. Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea sprijinului financiar necesar ADR SE pentru monitorizarea durabilității proiectelor depuse în cadrul POSCCE 2007-2013.

 |   Publicat: 11 iulie 2019


A fost modificat și completat Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale / Sisteme Fotovoltaice

În data de 09.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale / Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, modificarea vizează:
• secțiunea 4.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor, punctul D.Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management a proiectului.

 |   Publicat: 10 iulie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2019

 |   Publicat: 04 iulie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2019

 |   Publicat: 04 iulie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Ședinta Comitetului de Selecție Programul Operational Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Ședinta Comitetului de Selecție Programul Operational Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 03 iulie 2019


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 13/2019

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 13/2019

 |   Publicat: 02 iulie 2019


A fost publicat Buletinul informativ (iunie 2019) realizat in cadrul proiectului Transdanube.Pearls finantat prin Programul Transnational Dunarea 2014-2020

Obiectivul principal al proiectului Transdanube.Pearls a fost atins: infiintarea unei retele de “Perle” in Regiunea Dunarii, care va continua sa dezvolte servicii de transport sustenabil de la Padurea Neagra la Marea Neagra si sa furnizeze informatii accesibile in domeniul turismului pentru turisti si localnici. 11 organizatii de management din Regiunea Dunarii au fost certificate ca fiind regiuni-pilot in promovarea mobilitatii sustenabile si a serviciilor in turism si au devenit in mod oficial “Perle” ale Dunarii. Aceasta retea de “Perle” are ca scop informarea vizitatorilor si cetatenilor despre varietatea optiunilor de transport sustenabil, incluzand autobuz, tren, bicicleta sau nave ecologic.

 |   Publicat: 29 iunie 2019


A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat

În data de 25.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat, aferente Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 30.08.2019, ora 12.00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 25 iunie 2019


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”,

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”, finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare", care va avea loc in data de 26 iunie 2019, la Teatrul „Maria Filotti” din Braila, incepand cu ora 9.00.

 |   Publicat: 25 iunie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Mercur nr. 28

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M. Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5 și la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud–Est din județul Brăila, mun. Brăila, str. Anghel Saligny nr. 24, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Brăila

 |   Publicat: 25 iunie 2019


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), organizeaza in perioada iunie-septembrie, sesiuni de instruire privind formularea de politici publice in domeniul mobilitatii urbane

Sesiunile de instruire fac parte din activitatile proiectului “Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara „Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, proiect implementat de ADR SE in parteneriat cu OPTAR.

 |   Publicat: 14 iunie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020.”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 11 iunie 2019


A fost modificat Ghidul solicitantului - POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Principalele modificări se referă la:
- actualizarea secţiunii „Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare” din subcapitolul 1.4 „Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1” şi a Anexei 4.1.5 – ”Clauze contractuale specifice pentru O.S.4.1”;
- corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.
Forma consolidată a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1” este publicată pe site-ul www.adrse.ro, în secțiunea Apeluri proiecte, Apeluri active.

 |   Publicat: 05 iunie 2019


A fost modificată Anexa 13.1.3.a din Ghidul Solicitantului – POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

În data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Anexei 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/ 1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD”.
Modificarea se referă la corectarea unei erori de punctare din Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.
Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/ 1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD” este publicată pe site-ul www.adrse.ro, în secțiunea Apeluri proiecte, Apeluri închise.

 |   Publicat: 05 iunie 2019


A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8 - Spitalul Judetean de Urgenta ITI Delta Dunarii.

AMPOR a publicat, în data de 05/06/2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – “Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, apelul de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 12.06.2019 (5 zile lucrătoare).
Aceste apeluri se adresează, în principal, solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale și parteneriatelor între unităţile administrativ-teritoriale și unităţile administrativ-teritoriale autorități/ instituții ale administrației publice locale, unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie, orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 |   Publicat: 05 iunie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 mai 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 mai 2019

 |   Publicat: 04 iunie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 24 mai 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 24 mai 2019

 |   Publicat: 04 iunie 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale/Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/SISTEME FOTOVOLTAICE/1/7 Regiuni de tip non-competitiv, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.
Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unor proiecte care-și propun finanţarea investițiilor aprobate persoanelor fizice cu respectarea condițiilor impuse prin Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finanțare aplicabil beneficiarilor finali.
Depunerea proiectelor se va face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS începând cu data de 14.06.2019, ora 10.00 până la data de 14.09.2019, ora 10.00.

 |   Publicat: 29 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială destinat domeniilor ”Turism” și ”Eco-Tehnologii”, pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Constanța, 30 mai 2019,ora 11.00

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu Joint Research Centre (JRC) al Comisiei Europene organizează la nivel regional întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP), în cadrul proiectului "Sprijin orientat către RIS 3 în România", proiect implementat de JRC în România.
Scopul întâlnirilor este reprezentat de identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în domeniile de specializare inteligentă, evaluarea priorităților identificate și a relevanței măsurilor propuse în cadrul mixului de politici cuprins în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
ADR Sud-Est va organiza în data de 30 mai 2019, ora 11.00, la Constanța, două focus grup de descoperire antreprenorială, în Sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, din B.dul Alexandru Lăpușneanu nr.185A.

 |   Publicat: 28 mai 2019


Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls

Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls a avut loc in Austria, la Lacul Neusiedl, in data de 13 mai 2019 si a reunit peste 80 de reprezentanti ai unor organizatii implicate in promovarea turismului si mobilitatii sustenabile din Austria, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania.
In cadrul conferintei, au fost prezentate noile servicii de mobilitate si turism dezvoltate de partenerii din cadrul proiectului Transdanube.Pearls.

 |   Publicat: 23 mai 2019


Sesiuni de informare pentru potenţialii beneficiari

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2, ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul 2 de proiecte - Microintreprinderi.

 |   Publicat: 23 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 23 mai 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.06.2019, ora 10.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21.06.2019, ora 10.00 – 21.10.2019, ora 10.00

 |   Publicat: 21 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Galați, 22 mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu Comisia Europeană – DG Centrul Comun de Cercetare (JRC) organizează la nivel regional întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP) în cadrul proiectului "Sprijin orientat către RIS 3 în România”, proiect implementat de JRC în România.
Cel de-al doilea focus grup de descoperire antreprenorială, va fi organizat la Galați, în data de 22 mai 2019, în Sala Senatului a Universității Danubius Galați, din B.dul Galați nr. 3. Evenimentul vizează următoarele domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:
• Inginerie și transport naval;
• TIC, High Tech, Nanotehnologii și materiale avansate;
La eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale,universități/institute de cercetare, firme și organizațiilor neguvernamentale interesate.

 |   Publicat: 21 mai 2019


Eveniment interregional organizat in cadrul proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”, finantat prin Programul INTERREG Europe

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, a participat in perioada 13-15 mai 2017, la cel de-al 5-lea eveniment interregional organizat in Middelburg/Olanda.
In cadrul evenimentului, au fost prezentate variantele intermediare ale Planurilor de Actiune in domeniul imbunatatirii politicii si programelor de eficienta energetica pentru cladirile de patrimoniu, aflate in proces de elaborare la nivelul fiecarui partener de proiect.

 |   Publicat: 21 mai 2019


Intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839

In data de 9 mai 2019 a avut loc, la Bucuresti, o intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, implementat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) in parteneriat cu Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR).
In cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele cercetarii sociologice privind perceptia publicului general, a societatii civile si a autoritatilor publice asupra politicilor de promovare a utilizarii bicicletei si exemplele de bune practici identificate la nivel mondial si prezentate in cadrul intalnirii de lucru, au evidentiat importanta adoptarii unei strategii nationale in acest domeniu.

 |   Publicat: 21 mai 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de evaluare, selecţie şi de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS. Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 17.06.2019, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16.10.2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 17 mai 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 aprilie 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 aprilie 2019

 |   Publicat: 10 mai 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 aprilie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 aprilie 2019

 |   Publicat: 10 mai 2019


Anunt angajare pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea unor posturi vacante ale Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

 |   Publicat: 08 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a yearat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii organizare sesiune de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a yearat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii organizare sesiune de instruire", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, datorita faptului ca nu a fost depusa nici o oferta.

 |   Publicat: 09 mai 2019


Au fost aprobate modificările unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6

În data de 09.05.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul pentru aprobarea modificării unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, care se publică în site-ul programului www.inforegio.ro. Astfel, principala modificare prevede eliminarea referirii la valoarea totală a proiectelor, făcând astfel posibilă aplicarea unor prevederi ale OUG 114/2018.

 |   Publicat: 09 mai 2019


A fost emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

În data de 07.05.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 28.06.2019, ora 12.00. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 07 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire", cod CPV principal: 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 07 mai 2019


A fost publicat Ghidul specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A – microîntreprinderi

În data de 06.05.2019 a fost publicat ordinul de aprobare și Ghidul Specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A – Microîntreprinderi. În cadrul apelului pot fi depuse proiecte de către microîntreprinderile existente în Regiunile Nord – Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru. Fiecare solicitant poate obține până la 200.000 euro, contribuția fondurilor nerambursabile fiind de 90% din valoarea proiectului. Investiția trebuie să vizeze un singur cod CAEN eligibil. Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul aplicatiei MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

 |   Publicat: 06 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a yearat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participant)"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a yearat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participant)", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, datorita faptului ca nu a fost depusa nici o oferta.

 |   Publicat: 06 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, prelungeste perioada de depunere oferte pentru procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, prelungeste perioada de depunere oferte pentru procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire" (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participanti) in urmatoarele orase: Braila, Iasi, Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Brasov, pana pe data de 06.05.2019, ora 12,00. Va transmitem anexat si caietul de sarcini in format editabil. Codul CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente.

 |   Publicat: 02 mai 2019


Clarificari cu privire la procedura de atribuire a contractului de servicii organizare 8 sesiuni de instruire, prevazute in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” cod SIPOCA 3036/SMIS 110839

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Autoritate Contractantă, publică răspunsurile la solicitarea de clarificări cu privire la procedura de atribuire a contractului de servicii organizare 8 sesiuni de instruire, prevazute in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” cod SIPOCA 3036/SMIS 110839

 |   Publicat: 02 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente: Sesiune de instruire a controlorilor din statele partenere in cadrul programului la Kiev, Ucraina - 14 mai 2019; Chisinau, Republica Moldova – 16 mai 2019". Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 24 aprilie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire" (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participanti) in urmatoarele orase: Braila, Iasi, Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Brasov, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente.
Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 23 aprilie 2019


Lansarea unui nou apel de proiecte aferent priorității de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.
Calendarul estimativ al apelului de proiecte: Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019. Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019.
În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării).
Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi year curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

 |   Publicat: 19 aprilie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
1. Sesiune de instruire pentru beneficiarii din Grecia ai primului apel de propuneri de proiecte, organizata in data de 08.05.2019 la Salonic;
2. Sesiune de instruire pentru beneficiarii din Bulgaria ai primului apel de propuneri de proiecte, organizata in data de 22.05.2019 la Varna;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 12 aprilie 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10.04.2019, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 de tip non-competitiv. Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.

 |   Publicat: 10 aprilie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 15 martie 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 15 martie 2019

 |   Publicat: 28 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, yearează procedura de achiziţie cu titlul "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, yearează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, datorita faptului ca nu a fost depusa nicio oferta.

 |   Publicat: 26 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, yearează procedura de achiziţie cu titlul "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, yearează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, datorita faptului ca nu a fost depusa nicio oferta.

 |   Publicat: 26 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, yearează procedura de achiziţie cu titlul "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, yearează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, datorita faptului ca nu a fost depusa nicio oferta.

 |   Publicat: 26 martie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 18 martie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 18 martie 2019

 |   Publicat: 25 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
- Sesiune de instruire pentru beneficiarii primului apel de proiecte, Bucuresti 16-17.04.2019;
- Sesiune de instruire pentru reprezentantii CCP, Bucuresti 18 aprilie 2019;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 21 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente":
- Sesiunea de instruire pentru beneficiarii romani ai primului apel de proiecte POC BMN 2014-2020;
- Sedinta Comitetului de selectie, perioada 1-5 aprilie 2019;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 15 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza. Descrierea serviciilor de expertiza se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 15 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza. Descrierea serviciilor de expertiza se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 15 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza. Descrierea serviciilor de expertiza se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 15 martie 2019


Instructiunea AM POR nr. 112 din data 08.03.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 08.03.2019 instructiunea nr. 112 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

 |   Publicat: 11 martie 2019


A fost lansat în consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul ”POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 05.03.2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – “Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, apelul de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8.
Aceste apeluri se adresează, în principal, solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale și parteneriatelor între unităţile administrativ-teritoriale și unităţile administrativ-teritoriale autorități/ instituții ale administrației publice locale, unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie, orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 12.03.2019.

 |   Publicat: 05 martie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1

În data de 20.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis Ordinul pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1– Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”. Astfel, principalele modificări prevăd:
- eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 15 aferent criteriului VII.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru Obiectivul Specific 4.5". - corectarea informaţiilor din Anexa Grila evaluare tehnică şi financiară, respectiv “Punctaj minim 50”. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 25 februarie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1

În data de 20.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis Ordinul pentru modificarea Anexei „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”. Astfel, principala modificare prevede:
- eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 15 aferent criteriului VII.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru Obiectivul Specific 4.4". Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 25 februarie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

În data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 08.05.2019, ora 12.00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 19 februarie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1

În data de 19.02.2019, a fost emis ordinul MDRAP de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Astfel, principalele modificări prevăd:
- eliminarea din Anexa 4.2.2. Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 23 aferent criteriului XIV.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, "Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.2 ?"
- completarea punctului 10.”Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului” , secţiunea 4.1 Anexe la depunerea cererii de finanţare cu referirea la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro si www.adrse.ro.

 |   Publicat: 19 februarie 2019


A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

În data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată, prin ordinul MDRAP nr. 5331/19.07.2018. Astfel, principalele modificări prevăd prelungirea depunerii proiectelor până la data de 19.04.2019, ora 12.00.
Modificările asupra ghidului solicitantului sunt cuprinse în anexa Sinteza modificărilor la Ghidul solicitantului apel de proiecte nr. POR/2018/7/7.1/ITI/2, cod apel POR/424/7/1.

 |   Publicat: 19 februarie 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare şi de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.02.2019, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28.06.2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 19 februarie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 11 februarie 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 11 februarie 2019

 |   Publicat: 18 februarie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 15 februarie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 15 februarie 2019

 |   Publicat: 18 februarie 2019


A fost aprobată prelungirea apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea Parcurilor Științifice și Tehnologice

Prin ordinul MDRAP nr. 1021/05.02.2019 a fost modificată secțiunea 2.2 din Ghidul solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea Parcurilor Științifice și Tehnologice.
Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv până la data de 20 aprilie 2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 06 februarie 2019


A fost modificat ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

În data de 01.02.2019, MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările ulterioare.
Principalele modificări sunt:
• Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public;
• Includerea posibilităţii de actualizare a informaţiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
• Introducerea posibilităţii de transmitere a cererii de finanţare în sistemul MySMIS sub semnătura electronică extinsă a unei persoane împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat şi introducerea Modelului Certificarea aplicaţiei;
• Introducerea Modelului de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Solicitarea unei Declarații a reprezentantului legal al solicitantului prin care să se certifice conformitatea cererii de finanţare cu fişele de proiect selectate şi prioritizate de Autoritatea Urbană;
• Completarea unor prevederi legislative.
Forma consolidată a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 este publicată pe site-ul www.adrse.ro si www.inforegio.ro.

 |   Publicat: 05 februarie 2019


A fost aprobată prelungirea apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Ordinul MDRAP nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea aprobarea "Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic", a fost modificat astăzi, prin ordinul MDRAP nr. 998/04.02.2019.
Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv până la data de 20 aprilie 2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 04 februarie 2019


A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 2 pentru grupul vulnerabil „Copii” în cadrul Obiectivului specific 8.3 C, la nivel național cât și în zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării

În data de 01.02.2019 a fost aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: "Copii". Documentul conține informațiile specifice referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanțare o perioadă de patru luni.
Apelul este de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat pe lista de centre de plasament ce urmează să fie închise elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2

 |   Publicat: 04 februarie 2019


S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor in cadrul celui de-al doilea apel al Programului Operational Comun “Bazinul Marii Negre” (AM POC BMN) 2014-2020

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun “Bazinul Marii Negre” (POC BMN) 2014-2020 a anuntat prelungirea termenului de depunere a proiectelor in cadrul celui de-al doilea apel, pana la data de 5 februarie 2019, ora 14.00 (ora Romaniei).

 |   Publicat: 31 ianuarie 2019


Punctul Național URBACT organizează un eveniment de informare dedicat Apelului pentru Rețelele de Planificare

Punctul Național URBACT organizează un eveniment de informare dedicat Apelului pentru Rețelele de Planificare, în data de 12 februarie 2019, la București la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, Sala de Consiliu.
Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina disponibilă la Detalii.

 |   Publicat: 23 ianuarie 2019


A fost deschis ultimul apel URBACT pentru Rețele de Planificare!

Apelul pentru Reţele de Planificare lărgeşte spectrul de beneficiari eligibili. Cum aplicaţi?
1. Citiţi cu atenţie Termenii de Referinţă şi Ghidul Aplicantului, dar şi celelalte documente disponibile în secţiunea Documente Utile
2. Publicaţi ideea dumneavoastră de proiect pe Platforma de Căutare a Partenerilor, pentru a creşte vizibilitatea acesteia şi pentru găsirea celor mai potriviţi parteneri.
Termenul limită pentru a aplica online pentru Faza 1 este 17 Aprilie 2019, ora 15:00 CET, ora 16:00 a României.
Pe cine să contactaţi? Toate întrebările legate de Reţelele de Planificare a Acţiunii vor fi adresate la: apn@urbact.eu
Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentele utile disponibile la Detalii.

 |   Publicat: 23 ianuarie 2019


ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – al doilea apel de proiecte.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 2nd Call for proposals.

Termenul de depunere a aplicatiilor in vederea angajarii unor experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – al doilea apel de proiecte, este 08.02.2019.
The deadline for submitting applications for Project Assessors needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the projects submitted within the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - 2nd Call for proposals is February 8th 2019.

 |   Publicat: 08 ianuarie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 28 decembrie 2018

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 28 decembrie 2018

 |   Publicat: 31 decembrie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 28 decembrie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 28 decembrie 2018

 |   Publicat: 31 decembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, anunță finalizarea contractului de finanțare „Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POS CCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POSCCE 2007-2013” Cod proiect 2.1.026/MySMIS 116345

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (OI POSCCE), a derulat, in perioada 01.01.2016 - 31.12.2018 proiectul cu titlul „Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POSCCE 2007-2013”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Acest proiect a fost finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI , Obiectivul specific 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC.

 |   Publicat: 28 decembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Achizitia serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice – Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Proiect de organizare a executiei lucrarilor(POE), Proiect tehnic de execuţie+Detalii de executie (PT+DE), si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii unei constructii pe terenul situat in str. Mercur nr.28"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Achizitia serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice – Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Proiect de organizare a executiei lucrarilor(POE), Proiect tehnic de execuţie+Detalii de executie (PT+DE), si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii unei constructii pe terenul situat in str. Mercur nr.28", anunt de participare simplificat nr. SCN 1034405/28.12.2018. Termenul de depunere a ofertelor este 17.01.2019.

 |   Publicat: 28 decembrie 2018


Au fost prelungite termenele de depunere pentru cererile de finanţare aferente Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

În data de 22.12.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinele de modificare a Ghidurilor specifice pentru cererile de finanţare aferente Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul POR 2014-2020, după cum urmează:
1. Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 29.03.2019, ora 12.00.
2. Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, până la data de 29.03.2019, ora 12.00.
3. Obiectivul specific 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, până la data de 29.03.2019, ora 12.00.
4. Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, până la data de 29.03.2019, ora 12.00.
5. Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, până la data de 29.03.2019, ora 12.00.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidurile specifice rămân neschimbate.

 |   Publicat: 22 decembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Elaborare studii „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)" si "Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Elaborare studii „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)” - lot 1 si "Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)” - lot 2, conform caiet de sarcini ataşat. Termenul de depunere a ofertelor este 18.01.2019.

 |   Publicat: 20 decembrie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 05 decembrie 2018

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 05 decembrie 2018

 |   Publicat: 06 decembrie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 03 decembrie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 03 decembrie 2018

 |   Publicat: 06 decembrie 2018


A fost modificat Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR/2017/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020

În data de 05.12.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Modificarea punctului 6 - Documente privind dreptul de proprietate publică /privata din cadrul sectiunii 4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare cadrul ghidului specific.
2. Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a Anexei - Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din listele de fişe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană.
3. Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a punctului 16 - Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din listele de fişe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană.
4. Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a punctului 17 – Consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model I). Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.adrse.ro și www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 5 decembrie 2018


A fost modificata forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În data de 28.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate, POR 2014-2020.
Modificarea prevede clarificarea modalităţii mecanismului platilor pentru beneficiarii contractelor de finantare destinate proiectelor nefinalizate, respectiv direct de acestia prin reintregirea sursei de finantare sau de catre AMPOR/MDRAP (ex. finantari din PNDL, POR 2007-2013, alte PO uri).
Acest ordin se refera la prioritatile de 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 10.1. In completare, la ghidul aferent 10.1 apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale, secţiunea Secţiunea 4.1 ”Eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor”, punctul ”Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)” se modifică pentru corelarea cu ordinul MDRAP nr. 5525/28.08.2018, fiind o eroare în publicarea formei consolidate a ghidului respectiv. Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.

 |   Publicat: 3 decembrie 2018


A fost modificata forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În data de 26.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea prevede clarificarea modalităţii de aplicare a formei de contract rezultate în urma aplicării prevederilor articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanţa nr. 1 /2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.
Situaţia anterior menţionată este aplicabilă exclusiv pentru ghidurile solicitantului aferente axelor prioritare 3 (priorităţile de investiţii 3.1C si 3.2), 4 (prioritatea de investiţie 4.1) şi 7 (prioritatea de investiţie 7.1) din cadrul POR 2014-2020. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 26 noiembrie 2018


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane

În data de 21.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ordinului nr. 3731/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificările sunt detaliate în documentul Sinteza modificarilor in cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1.

 |   Publicat: 22 noiembrie 2018


A fost modificat ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI

În data de 19.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.
Modificările vizează:
- includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public;
- includerea posibilităţii de actualizare a informaţiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 şi extinderea termenului de prezentare a contractului de servicii publice de transport local de călători, în cazul atribuirii directe;
Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI” este publicată pe site-urile www.inforegio.ro și www.adrse.ro.

 |   Publicat: 19 noiembrie 2018


Rezultat final al procesului de recrutare si selectie pentru Secretariatul Tehnic Comun in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 / The final result for the recruitment process organised for the Joint Technical Secretariat within the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

Rezultat final al procesului de recrutare si selectie pentru Secretariatul Tehnic Comun in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 / The final result for the recruitment process organised for the Joint Technical Secretariat within the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

 |   Publicat: 16 noiembrie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 02 noiembrie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 02 noiembrie 2018

 |   Publicat: 08 octombrie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 02 noiembrie 2018

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 02 noiembrie 2018

 |   Publicat: 08 octombrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare eveniment"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare eveniment pentru intalnire tehnica, in data de 15.11.2018 la Constanta", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat.

 |   Publicat: 08 noiembrie 2018


A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În data de 05.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea prevede actualizarea formei de contract în conformitate cu prevederile articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanţa nr. 1 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.
Situaţia anterior menţionată este aplicabilă în principal pentru ghidurile solicitantului aferente Obiectivelor specifice 3.2 si 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 5 noiembrie 2018


Evenimente de cooperare interregionala organizate la Sevilia, in Spania, in perioada 23 – 26 octombrie 2018

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe 2014-2020, a participat in perioada 23 – 26 octombrie 2018 la o serie de evenimente de cooperare interregionala care au avut loc in Sevilia/Spania.

 |   Publicat: 2 noiembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente pentru 2 sesiuni de informare organizate în Grecia"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente pentru 2 sesiuni de informare organizate în Grecia, pentru potențiali aplicanți - Xanthi 20.11.2018 si Salonic 21.11.2018", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat.

 |   Publicat: 2 noiembrie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată în data de 01.11.2018, prin ordin al Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare şi de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 08.11.2018, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 08.03.2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 2 noiembrie 2018


Sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți din România, organizate în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020

În contextul lansării celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, ADR Sud-Est, în calitate de Secretariat Tehnic Comun, organizează, în colaborare cu MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, două sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți din România, după cum urmează:
• Tulcea: 7 noiembrie 2018
• Buzău: 8 noiembrie 2018
Termenul limită de înregistrare la aceste evenimente este 6 noiembrie 2018. Pentru mai multe informații vă invităm să contactați Secretariatul Tehnic Comun, telefon: +40 341 452 836, e-mail: office@bsb.adrse.ro, sau să accesați pagina de internet dedicată programului: https://blacksea-cbc.net/.

 |   Publicat: 31 octombrie 2018


A fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Unități Primiri Urgențe și Ambulatorii, cod apel proiecte POR/266, POR/267, POR/180, POR/181

A fost modificat Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 4501/2018 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate ” Operațiunea A – AMBULATORII” și Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – UNITATI DE PRIMIRI URGENTE”, a fost aprobată prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6098/30.10.2018.
Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în cadrul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru modificarea acestora.
Acesta este disponibil în cadrul secțiunii Apeluri închise de pe site-ul www.adrse.ro.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 31 octombrie 2018


A fost aprobat ordinul privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice, asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020

A fost aprobat ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018 privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice, asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020.
Detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea prevederilor legale referitoare la aplicarea standerdelor de cost asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020 a fost aprobată in data de 24.10.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.
În acest sens, pentru toate ghidurile specifice aprobate, aferente POR 2014-2020, în cadrul cărora se face referire la încadrarea și/ sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin OUG nr. 85/2018, se va avea în vedere analiza documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții publice din perspectiva aplicării legislației în vigoare la momentul recepției documentației respective de către investitori.
Beneficiarii cererilor de finanțare vor înainta documente din care rezultă momentul recepției documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții publice solicitate în etapele ce urmează a fi demarate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

 |   Publicat: 29 octombrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente pentru sesiunile de informare destinate potenţialilor aplicanţi din România şi Bulgaria"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente pentru sesiunile de informare destinate potenţialilor aplicanţi din România şi Bulgaria", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat.

 |   Publicat: 24 octombrie 2018


A fost publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 22.10.2018, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.
Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.

 |   Publicat: 23 octombrie 2018


În perioada 20-22 noiembrie 2018, Ministerul Dezvoltării şi Administrației Publice va organiza prima ediție a Universității Cooperării Teritoriale Europene

Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană, Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene, în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare teritorială europeană, organizeaza prima ediție a Universității Cooperării Teritoriale Europene, care va avea loc în perioada 20-22 noiembrie 2018, la sediul Bibliotecii Naționale a României, Bd. Unirii nr. 22, București.
Evenimentul îşi propune să consolideze comunitatea cooperării teritoriale europene, să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor programelor din cadrul Obiectivului CTE şi să faciliteze un cadru pentru o mai bună interacțiune între programele operaționale finanțate din instrumentele politicii europene de coeziune. De asemenea, evenimentul cuprinde o componentă de dezbatere asupra viitorului programelor CTE post-2020, în contextul lansării propunerilor de regulamente pentru arhitectura instituțională a viitoarei perioade de programare financiară 2021–2027 și a preluării la Președinției Consiliului UE de către România la data de 1 ianuarie 2019.

 |   Publicat: 22 octombrie 2018


A fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Ambulatorii

În data de 19.10.2018 a fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii.
Modificările secțiunilor corespunzătoare din Ghidul Specific sunt cuprinse în „Sinteza de modificări” și prevăd prelungirea perioadei de depunere a proiectelor, pentru ambele apeluri, până în data de 21.12.2018, ora 12:00.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

 |   Publicat: 22 octombrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractanta, yearează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii organizare eveniment", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, yearează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare eveniment - participare potenţiali beneficiari POC BMN 2014-2020 din statele membre la cel de-al doilea forum de parteneriat organizat la Erevan/Armenia în data de 23.10.2018", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente, cod CPV secundar: 60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional 55110000-4 Servicii de cazare la hotel

 |   Publicat: 18 octombrie 2018


În data de 15 octombrie 2018, ADR Sud-Est a organizat, în parteneriat cu Asociația OPTAR, Conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri și administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport în interiorul localităților”

La eveniment au participat peste 60 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor care promovează mersul pe bicicletă, ai autorităţilor publice locale si centrale primării, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Au fost prezentate etapele proiectului şi s-a explicat modul în care instituţiile, companiile, asociaţiile şi membrii comunităţii se pot implica în elaborarea strategiei. S-a pus accent pe avantajele prezenţei la sesiunile de instruire adresate ONG-urilor şi partenerilor sociali, participanţii având posibilitatea să afle, într-un limbaj accesibil, modul în care acţionează principiile mobilităţii urbane durabile, ce este şi cum se elaborează o politică publică, dar şi principalele prevederi ale strategiilor europene, naţionale şi locale de promovare a utilizării bicicletei.

 |   Publicat: 18 octombrie 2018


A fost modificat “Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 și POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE

În data de 17.10.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a “Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai putin dezvoltate Apel National si a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia si Vest, în cadrul Axei prioritare 6 - Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Modificarea vizează, înlocuirea forma declarației de eligibilitate (la momentul contractării) cu o formă modificată adaptată la specificul proiectelor de infrastructură rutieră.

 |   Publicat: 17 octombrie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 11 octombrie 2018

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 11 octombrie 2018

 |   Publicat: 15 octombrie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 08 octombrie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 08 octombrie 2018

 |   Publicat: 15 octombrie 2018


A fost modificat „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate”.

În data de 15.10.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate”.
Modificările vizează:
• adaptarea unor cerinţe privind documentaţia tehnico-economică la specificul proiectelor nefinalizate;
• includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia mijloacelor de transport public;
Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în ”Sinteza de modificări”, disponibilă în cadrul secțiunii Apeluri proiecte. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 15 octombrie 2018


A fost aprobată modificarea la Ghidurile specifice pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.B./1 și respectiv POR/2017/1/1.1.C./1, Axa prioritară 1, Programul Operaţional Regional 2014-2020

În data de 12.10.2018 au fost modificate Ghidurile solicitantului: Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 si POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT și respectiv Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Modificările sunt legate de actualizarea alocărilor regionale în cadrul respectivelor apeluri de proiecte în conformitate cu Decizia Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) nr. 96/2018.
Valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare nu depășeste alocarea regională actualizată pentru apelul închis POR/2017/1/1.1.C./1, nefiind astfel afectat tratamentul egal al solicitantilor la finanțare.

 |   Publicat: 12 octombrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare eveniment"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare eveniment - participare potenţiali beneficiari POC BMN 2014-2020 din statele membre la cel de-al doilea forum de parteneriat organizat la Erevan/Armenia în data de 23.10.2018", conform caiet de sarcini ataşat.

 |   Publicat: 12 octombrie 2018


În perioada 1-4 octombrie 2018, ADR SE a organizat, în Delta Dunarii, cea de-a doua vizită de studiu şi cea de-a şasea întâlnire de coordonare cu partenerii proiectului Transdanube.Pearls

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est implementează, în calitate de partener, proiectul „Reţea pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării – Transdanube Pearls", coordonat de către Agentia de Mediu din Austria şi finantat în cadrul Programului Transnaţional Dunarea 2014-2020, Axa Prioritara 3 „Conectivitate in Regiunea Dunarii”, Obiectivul Strategic 3.1 „Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure şi a accesibilitatii egale în zonele rurale şi urbane”.
În cadrul vizitei de studiu în Delta Dunării, participanţii au putut constata diferite forme de mobilitate sustenabilă în Delta Dunării, atât în timpul vizitei pe teren, cât şi din prezentările actorilor-cheie locali.

 |   Publicat: 12 octombrie 2018


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, in calitate de Autoritate Contractanta, yeareaza procedura de achizitie avand ca obiect "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, in calitate de Autoritate Contractanta, yeareaza procedura de achizitie avand ca obiect "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat.

 |   Publicat: 12 octombrie 2018


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/Proiecte Nefinalizate

În data de 09.10.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”.
Modificările vizează:
• adaptarea unor cerinţe privind documentaţia tehnico-economică la specificul proiectelor nefinalizate;
• includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public;
Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în ”Sinteza de modificări”, disponibilă în cadrul secțiunii Apeluri proiecte. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 09 octombrie 2018


A fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Unități Primiri Urgențe și Ambulatorii, Proiecte Nefinalizate

In data de 28.09.2018 a fost modificata Anexa „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în ”Sinteza de modificări”, disponibilă în cadrul secțiunii Apeluri proiecte. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

 |   Publicat: 28 septembrie 2018


Înregistrare gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru 109 de localități din mediul rural in Regiunea Sud-Est

În data de 26 septembrie, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, aferent Axei prioritare 11: „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, Prioritatea de investiții 11.1–“Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.
La nivelul Regiunii Sud-Est, va fi cadastrată o suprafață de 1211,488 ha din 109 comune, aferente celor șase județe componente.

 |   Publicat: 27 septembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat, pentru perioada octombrie 2018 - decembrie 2019, conform caiet de sarcini atasat.

 |   Publicat: 26 septembrie 2018


A fost modificat Ghidul solicitantului, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5729/19.09.2018 a fost aprobată modificarea la "Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice. Programul Operaţional Regional 2014-2020."
Principale modificări sunt:
1. menționarea faptului că asigurarea contribuției financiare proprii a solicitantului și/sau liderului de proiect și/sau a partenerilor pentru implementarea proiectulu se asigură fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Astfel, au fost corelate prevederile ghidului specific cu hotarârea CMPOR nr. 95/26.06.2017.
2. extinderea termenului la 90 de zile calendaristice calculate de la data primirii solicitantului a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice.
3. extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
4. actualizarea alocărilor regionale în cadrul apelului de proiecte în conformitate cu hotărârea CMPOR nr. 96/26.06.2018.
Forma consolidată a Ghidului Solicitantului este publicată pe site-ul www.adrse.ro în secțiunea Apeluri active.

 |   Publicat: 20 septembrie 2018


A fost modificat Ghidul solicitantului, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5728/19.09.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020", a fost aprobată modificarea în data de 19.09.2018.
Principale modificări sunt:
1. Includerea drepturilor de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat), dreptul de închiriere/locațiune pentru proiectele care nu includ lucrări de construire pentru care este necesară obținerea autorizației de construire în conformitate cu prevderile legale în vigoare.
2. Menționarea faptului că asigurarea contribuției financiare proprii a solicitantului și/sau liderului de proiect și/sau a partenerilor pentru implementarea proiectulu se asigură fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. In acest sens a fost actualizat și ghidul specific aplicabil. In acest sens, au fost corelate prevederile ghidului specific cu hotarârea CMPOR nr. 94/26.06.2018.
3. Extinderea termenului la 90 de zile calendaristice calculate de la data primirii solicitantului a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice.
4. Extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire în cadrul proiectului în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
5. Clarificarea in cadrul declarației de angajament a situațiilor privind obținerea, transmiterea, menținerea autorizării provizorii/acreditării ca entitate de inovare și transfer tehnologic în conformiatte cu prevderile inițiale ale ghidului specific.
6. Actualizarea alocărilor regionale în cadurl apelului de proiecte în conformitate cu hotărârea CMPOR nr. 96/26.06.2018.
Forma consolidată a Ghidului Solicitantului este publicată pe site-ul www.adrse.ro în secțiunea Apeluri active.

 |   Publicat: 20 septembrie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 07 septembrie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 07 septembrie 2018

 |   Publicat: 07 septembrie 2018


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, in calitate de Autoritate Contractanta, yeareaza procedura de achizitie avand ca obiect "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, in calitate de Autoritate Contractanta, yeareaza procedura de achizitie avand ca obiect "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat.

 |   Publicat: 19 septembrie 2018


In perioada 16–22 septembrie 2018, se desfasoara Saptamana Europeana a Mobilitatii, o campanie anuala privind mobilitatea urbana durabila, organizata cu sprijinul Comisiei Europene

Campania incurajeaza orasele din Europa sa introduca si sa promoveze masuri privind transportul durabil si invita cetatenii sa testeze mijloace alternative de transport. Tema campaniei din acest an este „Multimodalitatea” si promoveaza utilizarea si combinarea diferitelor moduri de transport pentru deplasarile urbane, atat pentru pasageri, cat si pentru marfuri. Combinarea diferitelor moduri de transport inseamna maximizarea beneficiilor pentru locuitori: costuri reduse, rapiditate, flexibilitate, confort, sanatate, cu impact asupra imbunatatirii calitatii vietii urbane.

 |   Publicat: 19 septembrie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 04 septembrie 2018

 |   Publicat: 07 septembrie 2018


Completare privind documentatia de lansare a procedurii "Servicii de organizare evenimente cu caracter international" din data de 03.09.2018:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, completeaza documentatia de lansare a procedurii "Servicii de organizare evenimente cu caracter international" din data de 03.09.2018 cu Anexa 1 la caietul de sarcini: “Centralizator de preturi” si Anexa 2 la caietul de sarcini: “Formular de oferta”, conform caiet de sarcini actualizat

 |   Publicat: 04 septembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international, Cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini atasat.

 |   Publicat: 03 septembrie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat, pentru perioada septembrie 2018 - decembrie 2019, conform caiet de sarcini atasat.

 |   Publicat: 31 august 2018


A fost aprobată versiunea finală a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/Proiecte Nefinalizate”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă"

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/Proiecte Nefinalizate, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS, începând cu data de 03.09.2018, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.10.2018, ora 12.00

 |   Publicat: 30 august 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, yeareaza achizitia cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, yeareaza achizitia cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international" datorita declararii ofertelor depuse ca fiind neconforme.

 |   Publicat: 30 august 2018


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate

În data de 30.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”.
Principalele modificări se referă în special la:
- Eliminarea condiţiei cu privire la „demararea lucrărilor” raportată la momentul depunerii cererii de finanţare, pentru activităţile privind componentele sistemului de transport public;
- Includerea unei liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică atribuite conform regulilor de achiziţie BERD;
- Introducerea clauzelor contractuale specifice pentru proiectele nefinalizate;
Forma consolidată a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate” este publicată pe site-ul www.inforegio.ro si www.adrse.ro.

 |   Publicat: 30 august 2018


A fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

În data de 30.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Principala modificare se referă la eliminarea condiţiei referitoare la “demararea lucrărilor” pentru fişele de proiecte nefinalizate din cadrul Obiectivului specific 4.1.
Forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile este publicată pe site-ul www.inforegio.ro si www.adrse.ro.

 |   Publicat: 30 august 2018


A fost modificat Ghidul specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8 (Ambulatorii), POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8 (Ambulatorii), POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8 (UPU), POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8 (UPU)

Prin Ordinul MDRAP nr.5551/28.08.2018, a fost aprobată modificarea anexei Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale.
Această prioritate de investiţii contribuie la dezvoltarea, la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate" și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Ghidul solicitantului conține informațiile actualizate necesare în vederea depunerii cererilor de proiecte nefinalizate în cadrul următoarelor apeluri de proiecte:
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8;
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8;
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8;
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Ghidul și sinteza prezentelor modificări se regăsesc la secțiunea Apeluri active de pe site-ul ADR SE.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația MySMIS, până la data 07 septembrie 2018, ora 19.00.

 |   Publicat: 29 august 2018


A fost modificată Secţiunea II a Anexei nr. 1 la contractul de finanţare din cadrul apelurilor de proiecte dedicate proiectelor nefinalizate

În data de 28.08.2018, MDRAP a emis ordinul nr.5525 privind modificarea Secţiunii II a Anexei nr. 1 la contractul de finanţare din cadrul apelurilor de proiecte dedicate proiectelor nefinalizate:
- nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia şi Vest,
- nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puţin dezvoltate, Apel Naţional,
- nr. 2018/5/5.1/7REGIUNI/Proiecte Nefinalizate,
- nr. POR/10/2018/10/10.1A/APC/7REGIUNI si POR/10/2018/10/10.1A/APC/BI (Invaţământ preşcolar),
- nr. POR/10/2018/10/10.1B/APC/7REGIUNI şi POR/10/2018/10/10.1B/APC/BI (învăţământ obligatoriu).

 |   Publicat: 28 august 2018


În data de 28.08.2018, MDRAP a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.De asemenea, au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, in cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificarii unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, cu respectarea principiilor și regulilor POR 2014-2020.
Pentru toate apelurile SUERD lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, secțiunea specifică din Anexa 10.8 "Model orientativ contract de finanţare" de mai sus se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Pentru celelalte apeluri lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, modificările prevăzute de secțiunea specifică din Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finanţare" se aplică astfel:
- pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
- pentru proiectele aflate în contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numai în cazul în care se solicită clarificări după data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Pentru contractele de finanțare în vigoare la data publicării prezentului ordin, acolo unde este cazul, în termen de maxim 90 zile lucrătoare, se realizează demesurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale în vederea actualizării acestora, în sensul corelării cu conținutul anexei la prezentul ordin. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 28 august 2018


Ghidul solicitantului pentru Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale, apel dedicat Adminstrației Fondului pentru Mediu a fost publicat spre consultare publică

În data de 22.08.2018 a fost publicat spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, apel dedicat celor 7 regiuni de dezvoltare.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale prin instalarea de sisteme solare fotovoltaice. Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea A – Clădiri Rezidențiale va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Valoarea unui proiect este de minimum 1 000 000 euro (valoare eligibilă) și maximum 50 000 0000 euro (valoare totală), echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 21.09.2018.

 |   Publicat: 23 august 2018


A fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Unități Primiri Urgențe

A fost modificată Anexa „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE (UPU)
Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în ”Sinteza de modificări”, disponibilă în cadrul secțiunii Apeluri proiecte din site-ul www.inforegio.ro și www.adrse.ro
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

 |   Publicat: 23 august 2018


A fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Ambulatorii

A fost modificată Anexa „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 “Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – AMBULATORII
Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în ”Sinteza de modificări”, disponibilă în cadrul secțiunii Apeluri proiecte din site-ul www.inforegio.ro și www.adrse.ro
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

 |   Publicat: 23 august 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, face urmatoarea erata privind anuntul de publicitate nr. 1030474 publicat in SEAP si pe site-ul www.adrse.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, face urmatoarea erata privind anuntul de publicitate nr. 1030474 publicat in SEAP si pe site-ul www.adrse.ro, referitoare la procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international"

 |   Publicat: 22 august 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 15 august 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 15 august 2018

 |   Publicat: 21 august 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 15 august 2018

 |   Publicat: 21 august 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international". Descrierea serviciilor se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 14 august 2018


Anunt angajare pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 / Vacancies announcement for the Joint Technical Secretariat for the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

Pentru informatii detaliate cu privire la procedura de selectie si recrutare, va rugam sa descarcati anuntul de angajare. / Detailed information related to the vacancies, selection criteria, as well as the application and recruitment procedure can be found in the announcement which can be downloaded here.

 |   Publicat: 14 august 2016


A fost modificat Ghidul specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8 (Ambulatorii), POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8 (Ambulatorii), POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8 (UPU), POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8 (UPU)

Pe 13 august 2018, a fost aprobată, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, modificarea anexei Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale.
Această prioritate de investiţii contribuie la dezvoltarea, la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate" și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Ghidul solicitantului conține informațiile actualizate necesare în vederea depunerii cererilor de proiecte nefinalizate în cadrul următoarelor apeluri de proiecte:
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8;
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8;
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8;
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Ghidul și sinteza prezentelor modificări se regăsesc la secțiunea Apeluri active de pe site-ul ADR SE.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația MY SMIS. Perioada de depunere a cererilor de finanțare este: 09 iulie – 07 septembrie 2018.

 |   Publicat: 14 august 2018


A fost modificat Ghidul specific privind iluminatul public în cadrul axei prioritare 3

Pe 13.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare).
Astfel, principalele modificări vizează:
- prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu două luni de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 18.10.2018, ora 10.00);
- îndreptarea erorii materiale prin eliminarea mențiunii de la secțiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților, punctul 5 - Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public prin intermediul unui operator referitoare la prezentarea Avizului Consiliului Concurenței;
- au fost actualizate secţiunile relevante din Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată la secțiunea Apeluri active de pe site-ul ADR SE.

 |   Publicat: 13 august 2018


A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/8.2/1 - Ambulanţe

MDRAP a emis ordinul de aprobare a modificărilor şi completărilor “Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe”.
Principalele modificări prevăd:
- prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare până în data de 31.08.2018, ora 12:00;
- includerea unor mențiuni cu privire la modalitatea în care pot fi solicitate la rambursare costurile de personal;
- includerea Anexei Model 9 Consimţământ prelucrarea datelor cu caracter personal.
Data închiderii apelului în aplicaţia MYSMIS este 31.08.2018 la ora 12:00.

 |   Publicat: 13 august 2018


În atenția beneficiarilor de proiecte finanțate din POR 2014-2020 în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii/ Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

În cazul cheltuielilor cu activitățile de internaționalizare reamintim că în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, sunt eligibile cheltuielile cu cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați.
Informăm beneficiarii ca aceste cheltuieli sunt eligibile dacă sunt realizate în conformitate cu legislaţia naţională și se încadrează în limitele prevăzute în Anexa Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

 |   Publicat: 02 august 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 - Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Apelul 2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 31 iulie 2018 Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.
Obiectivul specific: 8.3. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil „persoane vârstnice”.
Perioadă de depunere: 03 august 2018, ora 13:00 - 03 decembrie 2018, ora 13:00.
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 27,34 milioane euro, din care 19,138 milioane euro FEDR și 8,202 milioane euro cofinanțare națională în conformitate cu Decizia CMPOR nr. 90/24.05.2018 privind aprobarea modificării alocarilor financiare orientative, la nivel regional, aferente Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 950 000 euro cu TVA.
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 50.000 euro cu TVA.

 |   Publicat: 02 august 2018


A inceput elaborarea Strategiei naţionale pentru încurajarea utilizării bicicletei

ADR SE va elabora, in parteneriat cu Asociatia OPTAR, Strategia naţională pentru încurajarea utilizării bicicletei, in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 cofinanţat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axa prioritara “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”.

 |   Publicat: 01 august 2018


A fost revizuit Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiţii 11.1 - Cadastru

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axa prioritară 11 –Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.
Modificarea Ghidului solicitantului, Anexa 6 – Contractul de finanţare prin actualizarea clauzelor contractuale specifice.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 30 iulie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 25 iulie 2018

 |   Publicat: 25 iulie 2018


Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 24.07.2018 spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, referitoare la specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 8 august 2018.

 |   Publicat: 24 iulie 2018


A fost modificat Ghidul specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public

În data de 20.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, principalele modificări vizează:
• includerea parteneriatului constituite între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, precum şi orice alte autorităţi/instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului;
• eliminarea obligativității prezentării avizului Consiliului Concurenței;
• prezentarea documentelor de proprietate în funcție de activitățle propuse a se realiza prin proiect;
• obligativitatea prezentării documentului de împuternicire în situația semnării cererii de finanțare și a anexelor acestora de către o altă persoană decât reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
• obligativitatea prezentării documentului prin care solicitantul își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.adrse.ro la secțiunea Apeluri active.

 |   Publicat: 23 iulie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Versiunea finală a Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost aprobată în data de 20.07.2018, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și este publicată și este publicată pe site-ul www.adrse.ro, sectiunea Apeluri active.
Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020 conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 august 2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 20 februarie 2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 23 iulie 2018


Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 20.07.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 03.08.2018 (10 zile lucrătoare).
Aceste apeluri se adresează în principal solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi unitățile administrativ-teritoriale oraşe şi municipii, cu excepţia celor de 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Ghidul solicitantului publicat în consultare publică conține informații specifice referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 |   Publicat: 20 iulie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată, prin ordinul nr. 5331/19.07.2018, al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și este publicată pe site-ul www.adrse.ro, sectiunea Apeluri active. Ghidul specific conține informațiile necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte pe teritoriul zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării, apel POR/2018/7/7.1/ITI/2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MY SMIS.
Apelurile de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 19.08.2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 19.02.2019, ora 12.00.

 |   Publicat: 20 iulie 2018


ADR Sud-Est implementeaza, in calitate de lider, proiectul "Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara “Administraţie publica si sistem judiciar eficiente”

Incepand cu data de 11 iulie 2018, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) implementeaza in parteneriat cu Asociatia OPTAR – Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România, proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara “Administraţie publica si sistem judiciar eficiente”.

 |   Publicat: 20 iulie 2018


Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 18.07.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 01.08.2018 (10 zile lucrătoare).
Acest apel se adresează în principal solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi unitățile administrativ-teritoriale municipii reședință de județ (cu excepţia municipiului reşedinţă de judeţ Tulcea).
Ghidul solicitantului publicat în consultare publică conține informații specifice referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 |   Publicat: 18 iulie 2018


A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Operațiunea B - Clădiri Publice

În data de 18.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 7188/19.12.2017 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 19.08.2018, ora 10.00).

 |   Publicat: 18 iulie 2018


ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), implementează proiectul „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2018-2019 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud–Est”, cod MySMIS 120626 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 12 - Asistență Tehnică, Operațiunea “Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Devoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR). Prin proiect se va asigura sprijinul financiar necesar OI POR SUD-EST pentru implementarea POR, prin îndeplinirea tuturor activităților specifice atribuțiilor delegate de către AM POR.Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni: respectiv de la data de 01 ianuarie 2018, până la data de 31 decembrie 2019.

 |   Publicat: 13 iulie 2018


A fost publicat Corrigendumul la apelul de proiecte pentru modernizare drumuri judetene, Proiecte nefinalizate - Apel pentru regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Vest

În 12 iulie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a modificărilor și completărilor “Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile NORD EST, SUD EST, SUD MUNTENIA ȘI VEST, în cadrul Axei prioritare 6 - Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.” Prin modificările și completările propuse s-a urmărit reglementarea modalității de derulare a proiectelor, urmărind accelerarea procesului de absorbție a fondurilor prin POR 2014-2020. Modificările sunt cuprinse în documentul denumit Sinteza modificărilor.

 |   Publicat: 12 iulie 2018


A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 - Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

În data de 12.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 7147/15.12.2017 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 15.08.2018, ora 10.00).
Forma consolidată a Ghidului Specific și Sinteza modificarilor sunt publicate la secțiunea Apeluri active pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 12 iulie 2018


A fost lansat apelul de proiecte nefinalizate împreuna cu Ministerul Sănătăţii

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe aferent următoarelor apeluri de proiecte:
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8
Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea proiectelor se va face prin aplicaţia MySMIS în perioada 09.07.2018 - 13.08.2018.

 |   Publicat: 09 iulie 2018


A fost modificat Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2017/7/7.1/SUERD/1 - Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Acest apel este dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării- „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni” Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare
2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 09 iulie 2018


A fost lansat apelul de proiecte pentru modernizare drumuri judetene, Proiecte nefinalizate, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate

În 06.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel national pentru regiunile mai putin dezvoltate, in cadrul Axei prioritare 6 - Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.”
Se va deschide apelul de proiecte având titlul POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, dedicat infrastructurii rutiere de importanța regională în perioada 16.07.2018-17.09.2018, alocarea totală a apelului de proiecte fiind de 162 443 563 Euro (fonduri UE si buget de stat).
Perioada de depunere a cererilor de finanţare în aplicaţia MYSMIS este: 16.07.2018-17.09.2018.

 |   Publicat: 06 iulie 2018


A fost lansat apelul de proiecte aferent axei 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență, apel dedicat Ambulanţelor

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe” conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate ale solicitantului de finanţare şi ale proiectului, precum şi o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți
Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 1 milion euro şi 30 milioane euro.
Solicitanţii eligibili sunt Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU), în parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecarui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 12.08.2018, ora 12:00

 |   Publicat: 06 iulie 2018


A fost aprobată versiunea finală a "Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale"

În data de 05.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a emis Ordinul de aprobare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale,ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Apelulul este dedicat pentru:
- învăţământului preşcolar (POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI)
- învăţământului obligatoriu (POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI).
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 15.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31.12.2020, ora 15.00.

 |   Publicat: 06 iulie 2018


Sesiune regionala de informare in cadrul programului “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania”/“SMEs Growth Romania”

Innovation Norway alaturi de partenerul local Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a organizat in data de 4 iulie 2018, la sediul ADR SE din Braila, Str. Anghel Saligny nr. 24, etaj 2, Sala de conferinte, sesiunea de informare din cadrul programului “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania”, parte din schema mai larga de finantare: Granturile SEE si norvegiene pentru perioada 2014-2021.
La eveniment au participat peste 40 persoane, reprezentanti ai companiilor romanesti care desfasoara activitati in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, precum si reprezentanti ai organizatiilor de sprijin pentru sectorul de afaceri, firmelor de consultanta, mass-mediei locale.

 |   Publicat: 05 iulie 2018


A fost aprobată versiunea finală a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1

Versiunea finală a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată astăzi, 02.07.2018, prin ordin al Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 12.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 09.10.2018, ora 12.00.

 |   Publicat: 02 iulie 2018


Consultare publica pentru Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 lansează în consultare publică Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe, beneficiar Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU) în parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
Documentul este publicat pe site-ul www.inforegio.ro, la secţiunea Ghiduri Specifice POR 2014-2020.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 04.07.2018, inclusiv.

 |   Publicat: 02 iulie 2018


Sesiune regionala de informare in cadrul programului “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania”/“SMEs Growth Romania”

Innovation Norway alaturi de partenerul local Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) va organiza in data de 4 iulie 2018, la sediul ADR SE din Braila, Str. Anghel Saligny nr. 24, etaj 2, Sala de conferinte, sesiunea de informare din cadrul programului “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania”, parte din schema mai larga de finantare: Granturile SEE si norvegiene pentru perioada 2014-2021.
La eveniment sunt invitati reprezentanti ai companiilor romanesti care desfasoara activitati in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, precum si reprezentanti ai administratiilor publice locale, organizatiilor de sprijin pentru sectorul de afaceri, firmelor de consultanta.

 |   Publicat: 02 iulie 2018


A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

În data de 28/06/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 3731/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Modificările sunt detaliate în documentul Sinteza modificarilor in cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1.
Forma consolidată a Ghidului Specific și Sinteza modificarilor sunt publicate la secțiunea Apeluri active pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 28 iunie 2018


A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelul de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul nr. 5118/20.06.2018 pentru modificarea și completarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
2. Posibilitatea încheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT-ul municipiu (Modelul H), fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului.
3. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.
Forma consolidată a Ghidului specific și Sinteza modificarilor sunt publicate pe site-ul www.adrse.ro. Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 25 iunie 2018


A fost prelungită perioada de depunerea cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 - Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT

A fost prelungită perioada de depunere a cererilor de finanțare utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS până la data de 25.08.2018, ora 10.00. De asemenea, a fost modificat ghidul specific aferent acestui apel, iar printre modificări se numără clarificarea unor neconcordanţe în conţinutul ghidului cu privire la:
- acceptarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, în condițiile menționate deja în cadrul ghidului,
- conținutul explicațiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică şi financiară cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1;
- solicitarea de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.
În plus, a fost modificată anexa cu domeniile de specializare inteligentă în conformitate cu modificarea asupra schemei de minimis aplicabile și a fost eliminată necesitatea prezentării dovezii asigurării cofinanțării la cheltuielile eligibile și ne-eligibile în etapa precontractuală.
De asemenea, a fost inclusă o prevedere legată de atenționarea potențialilor solicitanți cu privire la clasele CAEN în care se implementează un rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2.A la ghid. Activitatea vizată de clasele respective nu trebuie să fie exclusă de domeniile menționate de regulamentul FEDR și de minimis aplicabil. În plus, a fost inclusă o atenționare adresată potențialilor aplicanți cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de evaluare, selecție și contractare prin raportare la prevederea existentă asupra menținerii criteriilor de eligibilitate.
Ghidul solicitantului modifcat, împreună cu versiunea consolidată la 22.06.2018 se regăseşte la secţiunea Apeluri active pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 25 iunie 2018


Consultare publică pentru Ghidul solicitantului – PROIECTE NEFINALIZATE – Ambulatorii și „Unități de primiri urgențe”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 15.06.2018, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul:
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate" și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro / info@mdrap.ro, până la data de 25.06.2018. Apelurile de proiecte se adresează celor șapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, inclusiv a orașelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dunării".

 |   Publicat: 18 iunie 2018


Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru 7.1 ITI Delta Dunării

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 23.05.2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de Investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 07.06.2018.
Ghidul specific conține informațiile necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte pentru zona de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării, apel POR/2018/7/7.1/ITI/2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MY SMIS.

 |   Publicat: 23 mai 2018


A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI - pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

În data de 18.05.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.
Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI - Mai 2018 se referă în principal la:
- Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI până la data de 21 iunie 2018, ora 12.00;
- Introducerea posibilităţii de semnare şi de depunere a cererilor de finanţare, inclusiv a anexelor, de către o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
- Completarea modalităţilor de dovedire a complementarităţii activităţilor din cererile de finanţare.
Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI” este publicată pe site-ul ADR SE la sectiunea Apeluri active.

 |   Publicat: 18 mai 2018


A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelurile de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni și POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI – Ambulatorii

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat, în data de 11 mai 2018, ”Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 ” Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” Operațiunea A – Ambulatorii.
Ghidul modificat la secțiunile corespunzătoare este disponibil pe site-ul www.adrse.ro, la secţiunea Apeluri active.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 14 mai 2018


A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelurile de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Clădiri publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, aprobat prin Ordinul viceprim -ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările ulterioare, în sensul suplimentării alocării financiare pentru șase regiuni, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, Nord-Vest și Centru, în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
Ghidul modificat la secțiunea corespunzătoare este disponibil pe site-ul www.adrse.ro, la secţiunea Apeluri inchise.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 09 mai 2018


Termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) si POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) a fost prelungit până la data 09.07.2018

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a prelungit, până la 09.07.2018, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) si POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării). Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 07 mai 2018


A fost lansat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni - proiecte nefinalizate ce urmează a fi implementate în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru

Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS şi sunt dedicate proiectelor nefinalizate. Proiect nefinalizat reprezintă un proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea.
Se vor finanţa proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat pentru obiectivele de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - MY SMIS începând cu data de 14.05.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16.07.2018, ora 12.00.

 |   Publicat: 04 mai 2018


A fost lansat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 - proiecte nefinalizate, Apel pentru Regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Vest

Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS şi sunt dedicate proiectelor nefinalizate. Proiect nefinalizat reprezintă un proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea.
Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor județene.Investițiile vizează modernizarea sau reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți, a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construirea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - MY SMIS începând cu data de 14.05.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16.07.2018, ora 15.00.

 |   Publicat: 04 mai 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 27 aprilie 2018

 |   Publicat: 03 mai 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 24 aprilie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 24 aprilie 2018

 |   Publicat: 03 mai 2018


A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2/ BI şi POR/2017/5/5.2/2/7 Regiuni

În 12.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul pentru modificarea și completarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI şi POR/2017/5/5.2/2 - Regiuni, din cadrul POR 2014-2020.
Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată la secţiunea Apeluri inchise de pe site-ul www.adrse.ro. Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 12 aprilie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru finanţarea ambulatoriilor

Pe 11.04.2018 a fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru "Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate", Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea A – AMBULATORII. Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale", Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 "Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate", Operațiunea A – AMBULATORII, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată prin Ordin al Viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8 si P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI – Cod Apel POR/267/8, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de cinci luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 12.05.2018, orele 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 12.10.2018, orele 12.00. Ghidul specific este publicat pe site-ul www.adrse.ro, sectiunea Apeluri active.

 |   Publicat: 12 aprilie 2018


Modificarea și completarea Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public

În data de 11.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, principalele modificări vizează:
• clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate menționate la secțiunea 4.1;
• modificarea termenului în situația în care nu există un operator desemnat la data depunerii cererii de finanțare;
• documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situațiile în care sunt executate lucrări ce necesită obținerea autorizației de construire, cât și pentru pentru cele care nu necesită obținerea AC;
• introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuității procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public;
• introducerea condițiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directă.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 11 aprilie 2018


Întâlnire de lucru în cadrul proiectului "Transdanube.Pearls"

A patra întâlnire organizată în cadrul proiectului Transdanube.Pearls a avut loc la Vukovar, în Croaţia, în perioada 21-22 martie 2018. În cadrul acestei întâlniri, partenerii au prezentat exemple de servicii de mobilitate şi turism care vor îmbunătăţi posibilităţile vizitatorilor de a călători atât în interiorul, cât şi între destinaţii turistice, cu trenul, autobuzul, bicicleta sau cu ambarcaţiuni.

 |   Publicat: 05 aprilie 2018


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.adrse.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 02 aprilie 2018


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 8/2018

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 8/2018

 |   Publicat: 30 martie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 26 martie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 26 martie 2018

 |   Publicat: 29 martie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 26 martie 2018

 |   Publicat: 29 martie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 30.04.2018, ora 12.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 30.08.2018, ora 12.00

 |   Publicat: 29 martie 2018


În data de 27.03.2018 s-a modificat Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10

În data de 27.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Principalele modificări sunt:
• Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare pana la 24 iulie 2018, ora 12.00;
• Completarea Grilei de evaluare tehnică şi financiară cu exemple de calcul a punctajului.

 |   Publicat: 28 martie 2018


S-a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

În data de 22.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1”. Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 - Martie 2018, publicat pe site-ul www.inforegio.ro şi se referă, în principal, la următoarele aspecte:
- Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, se vor prezenta Hotărârea Guvernului SAU extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
- Includerea posibilităţii încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea, între administrațiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT municipiul/oraşul/judeţul/comuna, în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau pe malurile apelor;
- Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activităţi complementare finanţabile prin Obiectivul specific 4.1, până cel târziu la data şi ora de închidere a prezentului apel de proiecte;
- Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnică şi financiară la 50 de puncte;
Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1” este publicată pe site-ul www.adrse.ro.

 |   Publicat: 22 martie 2018


S-a modificat forma de contract din cadrul Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020

În data de 19.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea prevede includerea unui format de buget al proiectului, modelul de grafic pentru cererile de prefinanțare/rambursare/plăți precum și modificarea și completarea unor condiții legate de ajustarea procentelor din MYSMIS și procentelor medii specificate la art.3 în contractul de finanțare. În plus, au fost actualizate anexele privind informarea și publicitatea, monitorizarea și respectiv formatele modelelor de raportate în cadrul contractelor de finanțare.
Pentru toate apelurile lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Pentru contractele de finanțare încheiate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acolo unde este cazul, în termen de maxim 30 zile lucrătoare, se realizează demesurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale în vederea corelării cu noua formă de contract. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 20 martie 2018


ADR Sud-Est implementeaza, in calitate de partener, proiectul "Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

ADR Sud-Est implementeaza, in calitate de partener, proiectul "Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 "Incluziunea sociala si combaterea saraciei", Obiectivul specific 4.1 "Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate".
Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu alcatuit din 4 parteneri, cu rol in formarea profesionala continua a adultilor, educatie, servicii sociale: Primaria Orasului Marasesti (lider de proiect), ADR SE, Scoala Gimnaziala nr.2 din Marasesti, Certio Concept SRL din Targoviste.

 |   Publicat: 15 martie 2018


AM POR a prelungit până la 21 mai 2018 termenul de depunere a proiectelor pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

AM POR a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane finanțate prin POR 2014-2020, apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov (POR/2017/3/3.2/1/BI) și celelalte regiuni (POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI), cât și despre cele dedicate Deltei Dunării (POR/2017/3/3.2/1/ITI). Principalele modificări sunt incluse în Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI - Martie 2018 şi se referă în principal la:
- prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI până la data de 21 mai 2018, ora 12.00.
- posibilitatea încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat pentru colaborarea dintre administrațiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT (oraşul/municipiul/judeţul/comuna), în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor.

 |   Publicat: 13 martie 2018


AM POR a revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a revizuit una din condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil apelului de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A - Microintreprinderi, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.

 |   Publicat: 07 martie 2018


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 15 februarie 2018

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 15 februarie 2018

 |   Publicat: 28 februarie 2018


AM POR a modificat Ghidurile Solicitantului pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă si Obiectivul Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

 |   Publicat: 27 februarie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 22.02.2018

 |   Publicat: 23 februarie 2018


Se prelungeşte perioada de depunere a proiectelor vizând infrastructura pentru persoanele cu dizabilități

În 20.02.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul POR 2014-2020. Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până la data de 20.04.2018, ora 12:00 a.m.

 |   Publicat: 20 februarie 2018


Au fost modificate manualele de utilizare MySMIS2014 Front Office și Back Office

Ministerul Fondurilor Europene a modificat manualele de utilizare MySMIS2014 Front Office și Back Office. Ultimele versiuni ale acestora pot fi descarcate de pe site-ul ADR SE.

 |   Publicat: 06 februarie 2018


Eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis, din cadrul Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1 Obiectivul specific 8.2 ”Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat ”Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 ” Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență ” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării cerinţei obligatorii de obţinere şi anexării la cererea de finanţare a Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis.

 |   Publicat: 30 ianuarie 2018


A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a actualizat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, cu prevederile ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7209/2017. Modificarea este în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului CE nr. 651/2014 și vizează introducerea conceptului de ”relocare” în contextul definirii investițiilor inițiale.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Menționăm faptul că apelul de proiecte este închis din data de 30.08.2017.

 |   Publicat: 30 ianuarie 2018


Eveniment local organizat in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”

In data de 26 ianuarie 2018, ADR Sud-Est a organizat, in calitate de partener in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, un eveniment local care a avut ca obiectiv imbunatatirea cunostintelor tinerei generatii cu privire la consecintele regimurilor totalitare asupra dezvoltarii societatii. Actiunea a fost organizata cu sprijinul Directiei Judetene pentru Cultura Braila si a Muzeului Judetean Buzau, parteneri asociati – actori cheie in cadrul proiectului Remedy

 |   Publicat: 29 ianuarie 2018


A fost publicată versiunea finală a Ghidului specific aferent POR/2018/2/2.2A/ITI - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - POR/2018/2/2.2A/ITI - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării a fost publicata astăzi, 23.01.2018. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 23.02.2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 23.08.2018, ora 12.00.

 |   Publicat: 23 ianuarie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

 |   Publicat: 22 ianuarie 2018


In atentia beneficiarilor de proiecte finantate din POR 2014-2020

Conform prevederilor alin.11, sectiunea III din Anexa 6 la contractul de finantare „Pentru cererea de rambursare finala se considera eligibile cheltuielile efectuate si platite in perioada de implementare a proiectului, fara a depasi data de 31.12.2023”. Astfel, va rugam sa aveti in vedere la intocmirea graficelor cererilor de rambursare/plata si implicit la depunerea cererii de plata finala, termenul maxim de verificare de 30 de zile lucratoare pentru verificarea si plata cererii finale. Pentru respectarea clauzei sus mentionate din contractul de finantare, va recomandam sa faceti demersurile necesare in vederea depunerii cererii de plata finala cu cel putin 2 luni inaintea finalizarii perioadei de implementare a proiectului, avand in vedere ca orice cerere de plata trebuie sa fie urmata de o cerere de rambursare ale carei cheltuieli trebuie efectuate in perioada de implementare a proiectului. In situatia in care considerati ca nu veti putea depune cererea de plata in acest interval, va recomandam sa analizati oportunitatea demararii procedurii de incheiere a unui act aditional de prelungire a perioadei de implementare in conformitate cu clauzele contractului de finantare, respectiv art 9 „Modificari si completari”. Totodata, va reamintim ca in conformitate cu OUG 40/2015, termenul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente cererilor de plata este de maxim 10 zile lucratoare de la incasarea sumelor solicitate prin cererea de plata, iar efectuarea platilor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor din cererea de plata.

 |   Publicat: 19 ianuarie 2018


Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor aferente procedurii de achizitie servicii de organizare eveniment (anunt SEAP nr. 149345/16.01.2018) pana la data de 19.01.2018 – ora 16:00.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014 - 2020 anunta toți operatorii economici interesați de procedura de achizitie servicii de organizare eveniment (anunt SEAP nr. 149345) asupra prelungirii termenului de depunere a ofertelor pana la data de 19.01.2018 – ora 16:00. Ofertantii care au depus deja oferte isi pot reconsidera propunerea si depune o noua oferta pana la termenul antementionat luand in considerare raspunsurile la clarificarile postate in cursul zilei de 19.01.2018.

 |   Publicat: 19 ianuarie 2018


Raspunsurile la solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 149345/16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 publică răspunsurile la solicitarea de clarificări la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

 |   Publicat: 19 ianuarie 2018


Raspunsurile la solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 149345/16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 publică răspunsurile la solicitarea de clarificări la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2018


Erata privind anuntul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 și pe site-ul ADR SE în data de 16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 formulează următoarea erată la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2018


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

În 18.01.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general
3. Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până la data de 20.02.2018, ora 12:00 a.m.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2018


Raspunsurile la solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 149345/16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 publică răspunsurile la solicitarea de clarificări la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

 |   Publicat: 17 ianuarie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014 - 2020 solicită către toți operatorii economici interesați oferta privind servicii de organizare eveniment

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 dorește să achiziționeze Servicii de organizare eveniment - Sedința Comitet Comun de Monitorizare Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; Eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020”, în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

 |   Publicat: 16 ianuarie 2018


Calendarul lansarilor de apeluri pentru lunile ianuarie-martie 2018

MDAPFE a actualizat Calendarul apelurilor pe care estimează că le vor lansa Autoritățile de Management în primele trei luni ale yearui. Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de ghiduri, în valoare nerambursabilă de aproximativ 3,1 mld. euro, din care 2,4 mld. euro fonduri europene. Dintre finanțările care se vor lansa în acest luni, cele mai importante cantitativ vor fi puse la dispoziție prin intermediul Programului Operațional Capital Uman - 1,477 mld. euro (1,262 mld. euro UE) și prin Programul Operațional Regional - 1,166 mld. euro (811,8 mil. euro UE). Din Programul Operațional Competitivitate se vor lansa apeluri în valoare nerambursabilă de 318,8 mil. euro (269,5 mil. euro UE) și din Programul Operațional Capacitate Administrativă în valoare nerambursabilă de 112,6 mil. euro (94,6 mil. euro UE).

 |   Publicat: 12 ianuarie 2018


Buletin informativ OI POR Regiunea Sud-Est

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr.7/2017.

 |   Publicat: 08 ianuarie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 08/01/2018, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Apelurile de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare regională ale țării, inclusiv în regiunea ITI Delta Dunării.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18/02/2018, ora 10:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 18/08/2018, ora 10:00.

 |   Publicat: 08 ianuarie 2018


A fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului 13.1 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 08.01.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 06.02.2018 (20 zile lucrătoare).
Acest apel se adresează în principal unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.
Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 100.000 euro și de maximum 5.000.000 euro.

 |   Publicat: 08 ianuarie 2018


Conservarea patrimoniului cultural în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est realizată cu fonduri europene

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural finanțată prin POR 2014-2020 reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane. Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Până în prezent în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est au fost semnate 9 contracte de finanțare, valoarea finanțării nerambursabile contractate fiind de 123 milioane lei, reprezentând 73% din valoarea alocată la nivel regional.

 |   Publicat: 28 decembrie 2017


A fost modificat Ghidului specific 8.3C dedicat grupului vulnerabil „copii”, din cadrul POR 2014-2020

În 27.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific 8.3 C dedicat grupului vulnerabil „copii”, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la atestarea prin HG dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor POR/44/8/3 şi POR/161/8/3, până la data de 30.03.2018, ora 12:00.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 28 decembrie 2017


Fonduri Europene pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin Programul Operational Regional 2014-2020

Alocarea financiară pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est în perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentând 14,86% din totalul bugetului Programului. Beneficiarii eligibili pentru finanțare de proiecte în cele șase județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) sunt: autorități publice centrale și locale, entități care furnizează activități de transfer tehnologic, societăți comerciale, asociații de proprietari, unități de cult, ONG – uri, grupuri de acțiune locală, instituții de învățământ. În cadrul apelurilor derulate până în prezent, a fost depus un număr de 747 proiecte, valoarea solicitată totală a acestora depășind valoarea alocată regiunii prin POR 2014-2020. Până în prezent, au fost semnate 60 contracte de finanțare, finanțarea nerambursabilă totală contractată fiind de peste 206 milioane euro, reprezentând 60% din valoarea apelurilor de proiecte al căror termen final de depunere a fost închis. Menționăm că suma totală alocată acestor apeluri a fost de aproximativ 344 milioane euro, iar contractarea acestora este prevăzută a se finaliza până la 31 martie 2018.

 |   Publicat: 22 decembrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a prelungit, până la 29 ianuarie 2018, ora 15, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 2017/6/6.1/SUERD/1, modificând ghidul solicitantului ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional, Prioritatea de investiții 6.1.
Modificarea a fost determinată de necesitatea asigurării unui portofoliu de proiecte suficient raportat la alocarea apelului.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 22 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT

Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT. Programul Operaţional Regional 2014-2020 conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 25 iunie 2018, ora 10.00

 |   Publicat: 22 decembrie 2017


Comunicat de presa - sesiune instruire managementul mobilitatii

ADR SE implementeaza, in calitate de partener, proiectul „Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii – Transdanube Pearls", coordonat de catre Agentia de Mediu din Austria si finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, Axa Prioritara 3 „Conectivitate in Regiunea Dunarii”, Obiectivul Strategic 3.1 „Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesibilitatii egale in zonele rurale si urbane”.

 |   Publicat: 21 decembrie 2017


Atelier de lucru cu actorii cheie din Delta Dunarii in scopul prezentarii Plyearui Regional de Mobilitate Sustenabila in Turism

ADR SE a organizat in data de 12 decembrie 2017, la Tulcea, un atelier de lucru cu actorii cheie din domeniile turism si mobilitate sustenabila din Delta Dunarii. In cadrul proiectului „Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii – Transdanube Pearls", finantat prin Programul Transnational Dunarea 2014-2020, ADR SE a organizat, in data de 12.12.2017, la Tulcea, un atelier de lucru pentru prezentarea Plyearui de Mobilitate Sustenabilă în Turismul din Delta Dunării, la care au participat reprezentanti ai organizatiilor din Delta Dunarii implicate in dezvoltarea si promovarea turismului si mobilitatii sustenabile de-a lungul Dunarii

 |   Publicat: 21 decembrie 2017


Modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI

În data de 19.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, din cadrul POR 2014-2020.
Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
- Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea;
- Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

 |   Publicat: 20 decembrie 2017


Modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1

În data de 19.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, din cadrul POR 2014-2020.
Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
- Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea,
- Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

 |   Publicat: 20 decembrie 2017


Al doilea atelier de lucru organizat cu actori cheie ai proiectului VIOLET – „Consevarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET, a organizat la Braila, in data de 15 Decembrie 2017, al doilea atelier de lucru care a reunit actori cheie din domeniul eficientei energetice, al protejarii si conservarii cladirilor de patrimoniu, respectiv reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai Directiilor judetene pentru Cultura, ai universitatilor, experti tehnici.

 |   Publicat: 19 decembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare: Produse de promovare: agendă nedatată (2000 buc); calendar de perete (500 buc), calendar de birou (500 buc) și lanyard/șnur din material textil (2000 buc)". Descrierea serviciilor se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 19 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 19 decembrie 2017, prin ordin al ministrului fondurilor europene.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, de tip non-competitiv la nivel național, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 19 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 19 iulie 2018, ora 10.00.

 |   Publicat: 19 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 15 decembrie 2017, prin ordin al ministrului fondurilor europene și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, de tip non-competitiv la nivel național, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15 iulie 2018, ora 10.00.

 |   Publicat: 15 decembrie 2017


Modificarea Ghidului specific pentru apelul POR 2016/6/6.1/SUERD/1 privind modernizarea drumurilor județene

În 15.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/SUERD/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general, precum și urmare modificării legii 265/2008 prin care se elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pentru drumurile județene.

 |   Publicat: 15 decembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare: Produse de promovare: agendă nedatată (2000 buc); calendar de perete (500 buc), calendar de birou (500 buc) și lanyard/șnur din material textil (2000 buc)." Descrierea serviciilor se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

 |   Publicat: 14 decembrie 2017


AMPOR a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului 8.1.A - „Ambulatorii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.1.A/7 REGIUNI și POR/2017/8/8.1/8.1.A/ITI DD , Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate,comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate , Operațiunea A – Ambulatorii.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, în timp de 15 zile calendaristice de la data publicării, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 22 decembrie 2017.
Răspunsurile la eventualele observații și propuneri, se vor centraliza și se vor publica concomitent cu ghidul specific în vederea lansării apelurilor de proiecte.
Obiectivul specific 8.1 se adresează unităților administrativ teritoriale din cele șapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, precum şi a celor din cadrul ADI „ITI Delta Dunării” , care au în administrare unități sanitare.
Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro și de maximum de 2.300.000 euro

 |   Publicat: 11 decembrie 2017


Modificarea ghidului solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

În data de 07.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.
Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI –2017 - Decembrie 2017, publicat pe site-ul www.inforegio.ro şi se referă la următoarele aspecte:
- Separarea etapei de verificare a conformității administrative și a admisibilității Plyearui de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilității (CAE) cererii de finanţare la care P.M.U.D a fost anexat şi depus în MySMIS;
- Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, se vor prezenta extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.

 |   Publicat: 11 decembrie 2017


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR 2016/6/6.1/2 privind modernizarea drumurilor județene

În 7 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Hotărârile de Guvern aprobate privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes local/ sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre se vor putea depune pana la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
3. Actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general, precum și urmare modificării legii 265/2008 prin care se elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pentru drumurile județene.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 08 decembrie 2017


Eveniment final interregional organizat in cadrul proiectului "REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”

In data de 28 noiembrie 2017, a avut loc la Bremen, in Germania, evenimentul interregional prevazut in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului pentru Cercetare Media Aplicata din Bremen/Germania si a reunit toate organizatiile partenere in cadrul proiectului, din state membre si non-membre UE: Romania, Spania, Albania, Germania, Italia, Portugalia, Grecia, Estonia, Polonia si Bulgaria.

 |   Publicat: 07 decembrie 2017


AMPOR a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Prioritate de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat Public

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 06/12/2017 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 13/12/2017.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public.
Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat public, va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 5 000 0000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile.
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific aferente celor două apeluri (apelul național 2.1.B, respectiv apelul dedicat ITI Delta Dunării 2.1.B.ITI).

 |   Publicat: 07 decembrie 2017


Intalnire transnationala in cadrul proiectului D-STIR – „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”

In vederea promovarii proiectului D-STIR, a obiectivelor si scopului acestuia, dar si pentru a inregistra progrese in procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a cercetarii si inovarii responsabile in regiunea Dunarii, partenerii din cadrul proiectului au participat la cea de-a patra intalnire transnationala, gazduita de Centrul de Dezvoltare “Inima Sloveniei”, in perioada 23-24 noiembrie 2017.

 |   Publicat: 06 decembrie 2017


INSTRUIRI CU TEMA “MANAGEMENTUL PROIECTULUI” PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, va organiza, în perioada 07-21.12.2017, instruiri având ca temă ”Managementul proiectului” pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul și locațiile unde se vor desfășura cursurile se găsesc pe pagina web și pe pagina oficială de facebook ale agenției.

 |   Publicat: 05 decembrie 2017


Lansarea apelurilor de proiecte aferente priorității de investiţii 2.1.B – Incubatoare de afaceri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte nr.:
• POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)
• POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)
aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale. Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni. Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară. Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
• entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)
• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific aferente celor două apeluri (apelul național 2.1.B, respectiv apelul dedicat ITI Delta Dunării 2.1.B.ITI).

 |   Publicat: 05 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1b/... referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 04.05.2018, ora 12.00

 |   Publicat: 04 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.2/1, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.2/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 04.05.2018, ora 12.00.

 |   Publicat: 04 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1a/1 - Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1a/... referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 04.05.2018, ora 12.00

 |   Publicat: 04 decembrie 2017


Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiții 11.1-Cadastru a fost revizuit

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axa prioritară 11 –Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/11/11.1/1, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MYSMIS.De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil.
Data și ora deschiderii apelului de proiecte: 06.12.2017, ora 12.00.
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.03.2018, ora 12.00

 |   Publicat: 04 decembrie 2017


MDRAPFE simplifică evaluarea, selecția și contractarea la nivelul POR

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) demarează o nouă serie de măsuri de simplificare a procesului de evaluare, selecție și contractare la nivelul programului. Măsurile propuse acum vor avea ca efecte imediate semnarea de contracte de finanțare de 40 mil. euro pentru dezvoltarea IMM-urilor și semnarea tuturor proiectelor de finanțare a drumurilor județene, cu o valoare de circa 550 mil. euro, obiectiv asumat la preluarea mandatului, a declarat ministrul Marius Nica. Cele cinci soluții propuse se referă la: contractarea înaintea evaluării tehnico-financiare a proiectelor admise în etapa verificării conformității administrative și eligibilității, prelungirea termenului în care beneficiarii publici pot depune documentele privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la 1 an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, supracontractarea până la 150% pentru Axa Prioritară 4 a POR (”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”), verificarea lunară pe bază de eşantion a documentaţiilor de contractare, respectiv verificarea prin eşantion în etapa de contractare a documentelor care atestă drepturile asupra imobilelor care fac obiectul proiectelor. Solicitanții care sunt vizați de aceste măsuri au obligația să transmită în maxim un an de la semnarea contractului de finanțare anumite documente actualizare, cerute inițial în etapa de pre-contractare (ce se derula dupa evaluarea tehnico-financiară). De asemenea, aceștia vor lansa procedurile de achiziție publică în cadrul proiectelor cu clauză de reziliere (în eventualitatea nesemnării contractului de finanțare).

 |   Publicat: 04 decembrie 2017


MDRAPFE și ANAP au emis un ordin privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis împreună cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice un ordin privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat.

 |   Publicat: 28 noiembrie 2017


INSTRUIRI CU TEMA “ACHIZIȚII PUBLICE” PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, va organiza, în perioada 27.11 - 14.12.2017, instruiri având ca temă ”Achizițiile publice” pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul și locațiile unde se vor desfășura cursurile se găsesc pe pagina web și pe pagina oficială de facebook ale agenției.

 |   Publicat: 24 noiembrie 2017


MDRAPFE a publicat calendarul apelurilor de proiecte care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va lansa până la sfârșitul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat într-un comunicat de pe site-ul ministerului. ADR SE a selectat apelurile din acest calendar pentru POR 2014-2020.

 |   Publicat: 22 noiembrie 2017


Eveniment interregional in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”

In data de 28 noiembrie 2017, va avea loc la Bremen - Germania, evenimentul interregional prevazut in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului pentru Cercetare Media Aplicata din Bremen - Germania, partener in cadrul proiectului REMEDY.

 |   Publicat: 20 noiembrie 2017


Eveniment transnational in cadrul proiectului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica integrata in regiunea Dunarii”

In perioada 23-24 Noiembrie 2017, va avea loc cel de-al patrulea eveniment transnational prevazut in cadrul proiectului D-STIR, finantat prin Programul de Cooperare Transnationala pentru Regiunea Dunarii, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare". Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Centrului de Dezvoltare “Inima Sloveniei”, in localitatile Kamnik si Litija. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est va participa in calitate de lider al proiectului D-STIR, impreuna cu ceilalti membri ai consortiului, organizatii cu rol in dezvoltarea politicii regionale in domeniul cercetarii si inovarii din Romania, Cehia, Ungaria, Croatia, Germania, Slovacia, Slovenia, Bosnia si Hertegovina.

 |   Publicat: 20 noiembrie 2017


Atelier de lucru organizat in cadrul proiectului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica integrata in regiunea Dunarii”

ADR Sud-Est, in calitate de lider al proiectului D-STIR, a organizat la Braila, in data de 17 Noiembrie 2017, primul atelier de lucru care a reunit actori cheie cu rol in dezvoltarea politicii regionale in domeniul cercetarii si inovarii. Atelierul de lucru a avut ca obiectiv familiarizarea participantilor cu privire la tema proiectului, prezentarea progresului proiectului, a rolului actorilor cheie in implementarea activitatilor proiectului, prezentarea metodei de cercetare socio-tehnica integrata ce va fi dezvoltata si testata in cadrul proiectului. Proiectul D-STIR este finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala pentru Regiunea Dunarii, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare".

 |   Publicat: 20 noiembrie 2017


S-a relansat apelul pentru depunerea scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, relansează metodologia scrisorilor de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

 |   Publicat: 20 noiembrie 2017


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 noiembrie 2017

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 noiembrie 2017

 |   Publicat: 16 noiembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat în data de 26 octombrie 2017, prima reuniune a Consorțiului Regional pentru Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, structură cu rol important în implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat în data de 26 octombrie 2017, prima reuniune a Consorțiului Regional pentru Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, structură cu rol important în implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.

 |   Publicat: 27 octombrie 2017


In perioada 04-06 octombrie 2017, a avut loc in Silistra/Bulgaria, o sesiune de instruire transnationala pentru managerii in mobilitate sustenabila, organizata in cadrul proiectului Transdanube.Pearls - Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii, implementat de ADR SE in calitate de partener.

In perioada 04-06 octombrie 2017, a avut loc in Silistra/Bulgaria, o sesiune de instruire transnationala pentru managerii in mobilitate sustenabila, organizata in cadrul proiectului Transdanube.Pearls - Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii, implementat de ADR SE in calitate de partener.

 |   Publicat: 27 octombrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată. Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.3/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 24 Noiembrie 2017, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 24 Aprilie 2018, ora 12:00.

 |   Publicat: 24 octombrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR/2017/4/4.1/1

În data de 12.10.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1”, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Principalele modificări ale Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 – Octombrie 2017 vizează:
- extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare la 10 zile lucrătoare;
- extinderea situaţiilor în care valoarea maximă eligibilă a cererilor de finanţare poate fi de 25.000.000 euro;
- corelarea, explicitarea şi completarea, după caz, a unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind solicitanţii şi activităţile eligibile;
- includerea subactivităţii eligibile privind „Construirea de parcaje pentru biciclete şi eliminarea sintagmei „în zonele centrale ale municipiilor reşedinţă de judeţ” din activitatea Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, categoria B de activităţi, secţiunea 4.3.1.1;
- includerea în cadrul subcategoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
- includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile; - diminuarea pragului minim de acceptare a unei cereri de finanţare în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, la 60 de puncte;

 |   Publicat: 16 octombrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelurile de proiecte aferente POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 și POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI - cod apel POR/181/8

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale", Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, „ Operațiunea B – Unități de primiri urgențe ". Principalele modificări se referă la stabilirea valorii minime eligibile a proiectelor la 100.000 euro, la modificarea clauzelor specifice aplicabile operațiunii și la revizuirea Instrucțiunilor de completare ale formularului cererii de finanțare. Ca și completare ce se impunea cu necesitate, a fost introdusă activitatea de reabilitare/ modernizare/ dotare a heliporturilor existente, alături de cea de construcție a noi heliporturi și au fost definite mai clar tipurile de cheltuieli conexe, în contextul modificării cheltuielilor eligibile. De asemenea, au fost modificate condițiile inițiale de depunere a documentelor in contractare. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

 |   Publicat: 16 octombrie 2017


A fost revizuită Anexa 6.1.2 a la Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat ”Anexa 6.1.2 a la Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), prin modificarea punctului 1.2.1 Lungimea drumurilor județene/traseelor reabilitate/modernizate conectate la TEN T. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 11 octombrie 2017


AMPOR a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

AMPOR a publicat în data de 05.10.2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 20.10.2017. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finanţare. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

 |   Publicat: 06 octombrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 (POC BMN ) a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020 (AM POC BMN), un nou contract de finantare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun in scopul implementarii Programului Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 (POC BMN ) a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020 (AM POC BMN), un nou contract de finantare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun in scopul implementarii Programului Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020. Aria eligibila a Programului este alcatuita din urmatoarele tari/regiuni: Romania - Regiunea Sud-Est (judetele Braila, Galati, Buzau, Tulcea si Constanta), regiuni din Bulgaria, Ucraina, Grecia si Turcia, precum si intreg teritoriul Republicii Moldova, al Georgiei si al Armeniei.

 |   Publicat: 02 octombrie 2017


ADR Sud-Est, in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) al Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 anunta finalizarea primului contract de finanțare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun privind implementarea Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Contractul încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management s-a derulat pe perioada 1 iunie 2016 și 30 septembrie 2017. Bugetul total în valoare de 471.000 euro a fost finanțat din Axa Prioritară „Asistență Tehnică” a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013.

 |   Publicat: 29 septembrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI

În data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”. Principalele modificări sunt:
-extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;
-corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile eligibile;
-includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;
-includerea sub-activităţii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;
-includerea şi explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;
-includerea în cadrul sub-categoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
-includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile;

 |   Publicat: 27 septembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de partener in cadrul proiectului REBUS – „Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor” finantat prin Programul Interreg Europe, va participa in perioada 27-28 septembrie 2017, la Miskolc/ Ungaria, la cel de-al 4-lea eveniment interregional, prevazut a se organiza in cadrul proiectului.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de partener al proiectului REBUS – „Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor” finantat in cadrul Programului Interreg Europe, va participa in perioada 27-28 septembrie 2017, la Miskolc/ Ungaria, la cel de-al 4-lea eveniment interregional, prevazut a se organiza in cadrul proiectului.

 |   Publicat: 26 septembrie 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată în data de 21.09.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este publicată pe site-ul programului www.inforegio.ro. Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.11.2017, ora 12.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 21.05.2018, ora 12.00.

 |   Publicat: 22 septembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in Nicosia/Cipru.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in Nicosia/Cipru. In cadrul evenimentului, vor fi prezentate exemple de buna practica in domeniul conservarii si restaurarii cladirilor de patrimoniu, cu accent pe masurile de eficienta energetica implementate in regiunile partenere si vor fi organizate intalniri de lucru cu actori cheie din domeniul eficientei energetice.

 |   Publicat: 13 septembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza, in data de 12-09-2017, la Braila, in parteneriat cu Ministerul Economiei – Directia Politici Industriale, Competitivitate si Transport Energie, un atelier de lucru regional privind Documentul de Politica Industriala a Romaniei, elaborat de Ministerul Economiei in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Elaborarea documentului de politică industrială a României, care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești, reprezinta unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, alaturi de dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului politicilor publice si elaborarea unui atlas economic al României..
Atelierul de lucru regional face parte dintr-o ampla campanie de constientizare pe care Ministerul Economiei o desfasoara la nivel regional si national, cu implicarea tuturor actorilor cheie relevanti, respectiv autoritati centrale, locale si regionale cu competente in domeniul economic, reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor cu rol de catalizator.
Atelierul de lucru va avea loc in data de 12-09-2017 la Braila, la sediul ADR SE din Str. Anghel Saligny nr. 24, et. 2, Sala de Conferinte, cu incepere de la ora 10.00, conform agendei atasate.

 |   Publicat: 11 septembrie 2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".
Perioada de depunere a proiectelor se prelungeşte cu două luni. Astfel, data de închidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare este 10.11.2017, ora 12:00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 07 septembrie 2017


In data de 7 septembrie 2017, va avea loc cea de-a treia vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”.

In data de 7 septembrie 2017, va avea loc cea de-a treia vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul este organizat cu sprijinul Centrului pentru Cooperare Transfrontaliera Peipsi din Tartu/Estonia, partener in cadrul proiectului REMEDY. Vizita de studiu vizeaza cresterea constientizarii cu privire la evenimentele istorice care au avut loc in tarile partenere proiectului, reconcilierea intre tarile europene, crearea unor punti de legatura intre generatii si natiuni.

 |   Publicat: 06 septembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE, în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE, în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”. Proiectul de asistenta tehnica este finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”.

 |   Publicat: 30 august 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in calitate de partener in proiectul Transdanube Pearls "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" finantat prin Programul Transnational Dunarea, organizeaza in data de 01.09.2017, incepand cu ora 13.30, la Tulcea, la sediul Consiliului Judetean - Sala Dobrogea, o intâlnire de lucru pe tema turismului si mobilitatii sustenabile din Delta Dunării

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in calitate de partener in proiectul Transdanube Pearls "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" finantat prin Programul Transnational Dunarea, organizeaza in data de 01.09.2017, incepand cu ora 13.30, la Tulcea, la sediul Consiliului Judetean - Sala Dobrogea, o intâlnire de lucru pe tema turismului si mobilitatii sustenabile din Delta Dunării, conform agendei atasate.

 |   Publicat: 30 august 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza miercuri 30 august 2017, începând cu ora 13.00, la sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, Str Păcii nr. 20, o sesiune de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza miercuri 30 august 2017, începând cu ora 13.00, la sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, Str Păcii nr. 20, o sesiune de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020, respectiv:
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidentiale și Operaţiunea B - Clădiri publice, apeluri dedicate zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării și a teritoriului în afara arealului ITI;
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E - Obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.
• De asemenea, va avea loc şi o scurtă prezentare a utilizării MySMIS - sistemul electronic de depunere a aplicaţiilor în vederea evaluării.

 |   Publicat: 29 august 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb, a semnat ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Astfel, începând cu 18 octombrie 2017, ora 12.00, timp de 6 luni, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic MySMIS2014+, cereri de finanțare în cadrul apelului P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2 pentru proiecte implementate în regiunile Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Centru și în cadrul apelului P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI – cod apel POR/181/8 pentru proiecte implementate în zona de Investiție Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării. Alocarea totală a apelurilor este de 64,68 milioane euro, din care 2,94 milioane pentru ITI Delta Dunării. Rata de cofinanțare este acordată astfel: 50% din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 48% din bugetul de stat, iar 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din partea solicitantului. Activitățile finanțate se referă la:
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de primiri urgențe/ componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgențe și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități spitalicești de urgență;
• accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces;
• asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe/ componentele de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgențe și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități spitalicești de urgență (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții);
• construcția heliporturilor de suprafață sau în terasă.

 |   Publicat: 21 august 2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale finanțate prin Programul Operațional Regional.

Principalele prevederi se referă la:
• Modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
• Revizuirea Anexei 3 - Grila ETF aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 Gradul total de îndatorare.
• Revizuirea Secțiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin: completarea anexelor obligatorii cu Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" și Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare, eliminarea mențiunii de la punctul 2 al secțiunii 5.4.2 și renumerotarea anexelor.
• Includerea Anexei Zone urbane marginalizate în cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și revizuirea secțiunilor corespunzătoare din ghidul specific.
Prevederile au fost aprobate în data de 17.08.2017, prin ordinul de modificare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene nr. 3731/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, ce conţine condiţiile specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

 |   Publicat: 18 august 2017


S-a lansat apelul de proiecte pentru Axa prioritară 7, PI 7.1-Infrastructura de turism - SUERD

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10 august 2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Ghidul Solicitantului aferent axei prioritare 7, prioritatea de investiții 7.1- Infrastructura de turism - SUERD se referă la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația electronică MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu 11 septembrie 2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la 11 ianuarie 2018, ora 10.00.

 |   Publicat: 11 august 2017


A fost modificat Documentul-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

În data de 10.08.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Principala modificare se referă la prelungirea termenului de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă până la data de 31 octombrie 2017, ora 16.00.

 |   Publicat: 11 august 2017


A fost lansat in consultare publica - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD

AM POR a publicat în data de 10.08.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de Aria prioritară 2 – Încurajarea energiilor durabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 25 august 2017.

 |   Publicat: 10 august 2017


ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 1st Call for proposals.

Termenul de depunere a aplicatiilor in vederea angajarii unor experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte, se prelungeste pana la data de 22.08.2017, ora 23:59 (GMT + 2).
The deadline for submitting applications for Project Assessors needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the projects submitted within the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - 1st Call for proposals has been extended until August 22nd 2017, 23:59 hrs. (GMT + 2 hrs).

 |   Publicat: 10 august 2017


ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 1st Call for proposals.

ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte. Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 11 august 2017.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 1st Call for proposals. Deadline for submitting applications - 11th of August 2017.

 |   Publicat: 03 august 2017


POR 2014-2020: apel cu buget de 229,55 de milioane de euro în domeniul modernizării drumurilor județene, deschis în perioada 28 august-28 decembrie 2017

Un nou apel de proiecte POR va fi deschis în perioada 28 august – 28 decembrie 2017 pentru investiții în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 județe riverane Dunării: Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanța. Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanțarea de la bugetul de stat și cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea inițială, precum și rezerva de performanță. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată. Versiunea finală a Ghidului Solicitantului -Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 31.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este disponibilă pe site-ul programului la link http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Vor fi finanțate activități de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri județene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă le rețeaua transeuropeană de transport TEN T. Sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale județe (consilii județene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat. Valoarea minimă eligibilă este de un milion de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 de milioane de euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrativ-teritoriale - județe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40 de milioane de euro. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28 august 2017, ora 15.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28 decembrie 2017, ora 15.00. Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

 |   Publicat: 31 iulie 2017


S-a relansat apelul pentru depunerea scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, relansează metodologia scrisorilor de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

 |   Publicat: 31 iulie 2017


S-a lansat apelul dedicat sprijinirii SUERD în ceea ce privește regenerarea urbană

A fost aprobata in data de 28.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene, versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/5/5.2/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 5- Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

 |   Publicat: 28 iulie 2017


S-a lansat apelul de proiecte pentru patrimoniul cultural dedicat SUERD

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni", în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi 28.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro. Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/SUERD/1 este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în cele 12 judeţe riverane Dunării, respectiv Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, care fac parte din regiunea Vest, regiunea Sud-Vest, regiunea Sud-Muntenia şi regiunea Sud-Est şi conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 |   Publicat: 28 iulie 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

În data de 27.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI și a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele prevederi se referă la: v Revizuirea punctului 1) "Documente statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor", subsecțiunea 5.4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, secțiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, v Revizuirea punctului 18) "Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect", subsecțiunea 5.4.1- Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, secțiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, precum și din cadrul Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, v Revizuirea Notelor de subsol nr. 10, 11 și 12 aferente punctului 10- "Intervențiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate depăși valorile menționate în tabelul menționat la prezentul punct 10, secțiunea 4.2 din Ghidul specific", Secțiunea 4.2 - Eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi a activităților, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, v Revizuirea/interpretarea punctului XXI din cadrul Anexei 3.1.B-2 – Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, v Revizuirea/interpretarea punctului XXII din cadrul Anexei 3.1.B-2. ITI – Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1. Modificările din cadrul ordinului de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Forma consolidată a Ghidului Specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro.

 |   Publicat: 27 iulie 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 27.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criterile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 |   Publicat: 27 iulie 2017


Consultare publică: Ghidul Solicitantului privind Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, pe 27.07.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în year universitar 2017 - 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru year universitar 2017 – 2018. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11.08.2017.

 |   Publicat: 27 iulie 2017


Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat anunță lansarea programului de internaționalizare a afacerilor IMM-urilor

Programul urmărește promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor romanești pe piețele externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, în vederea internaționalizării; pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor.
Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar/an, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru 2017, se estimează finanțarea unui număr de minim 100 de IMM-uri romanești.
Data de la care se pot depune aplicațiile în Program este 31 iulie, începând cu orele 10.00, iar sistemul de aplicații va fi deschis până vineri 4 august, orele 20.00. Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului “primul venit- primul servit”, în limita bugetului. Bugetul pentru year 2017 este de 5 milioane de lei.

 |   Publicat: 26 iulie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2

În 25.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

 |   Publicat: 25 iulie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile"

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 21.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro aici Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.08.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31.12.2018, ora 10.00 Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

 |   Publicat: 24 iulie 2017


A fost aprobată lansarea apelurilor de proiecte 5.1 şi 5.1 ITI, aferent axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, inclusiv pentru zonA ITI

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelurilor de proiecte pentru regiunile Sud-Est, Sud-Vest, Bucureşti-Ilfov şi zona ITI DD, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat în data de 12.07.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul:
- APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/2 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunile Sud-Est și Sud-Vest
- APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/3 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunea București-Ilfov
- APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/ITI/1 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării proiecte:
conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100 000 euro şi 5 milioane euro.
Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 27.07.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 27.11.2017, ora 10.00. Apelul este de tip non competitiv având la bază principiul „primul venit – primul servit”,cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 |   Publicat: 14 iulie 2017


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelurile P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi din cadrul POR 2014-2020

În 12.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd: 1. Prelungirea perioadei de pregatire proiecte si deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017. 2. Corectarea unor necorelări între cerințele din ghidul solicitantului și anexele sale. 3. Inserare clauză specifică privitoare la scăderea valorii eligibile sub valoarea eligibilă minimă, după semnarea contractului de finanțare, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică. Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 13 iulie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică până pe 24 iulie 2017 Ghidul solicitantului pentru Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă", Apelul de proiecte nr.POR/2017/3/3.2/1/SUERD

AMPOR a publicat pe 12 iulie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă", Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 24 iulie 2017. Acest apel se adresează, în principal, unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ. Valoarea totală eligibilă a unui proiect, echivalentă în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 500.000 euro și de maximum: v 5.000.000 euro, pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori; v 10.000.000 euro, pentru municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

 |   Publicat: 13 iulie 2017


O nouă modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În data de 12 iulie 2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, modificarea prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut înainte de modificare) calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. Modificarea mai sus menționată se aplică pentru apelurile deschise la data publicării ordinului menționat. Modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 13 iulie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică până pe 21 iulie - Ghidul solicitantului pentru AP 3, PI 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD

În data de 6 iulie 2017, AMPOR a publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea Dunării, prevăzute de Aria Prioritară 2 – Încurajarea Energiilor Durabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 21 iulie a.c.(15 zile calendaristice). Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro

 |   Publicat: 07 iulie 2017


A fost aprobată lansarea apelului de proiecte 3.1 B ITI, aferent axei 3, Operaţiunea B - Clădiri publice

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat ieri, 28.06.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 - Clădiri publice, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.07.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28.01.2018, ora 10.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100.000 euro şi 25 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ-Teritoriale, Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior. Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 |   Publicat: 29 iunie 2017


AMPOR a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1

În data de 20 iunie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1. Astfel, principalele modificări prevăd: v Actualizarea formei de contract - Clauze generale și clauze specifice POR v Modificări referitoare la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat între Consiliile judetene/ locale și administrațiile bazinale de ape ce au în administrare suprafețe aflate în domeniul public al Statului. v Rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finanțare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condiții generale POR prin specificarea posibilității rezilierii contractului de finanțare, în cazul în care lansarea achiziției privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziției principale de lucrări/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, conform solicitării. S-a reformulat art. 2 (2) - Condiții generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. În acest sens, este necesară modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific în corelare cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general. v De asemenea, textul ghidului specific a fost modificat, prin includerea la momentul contractării, a formularului nr. 1 - Fişă de fundamentare a proiectului propus la finanţare/ finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG nr.93/2016 în vederea obținerii vizei de Control Financiar Preventiv (CFP). v Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate. v Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesară actualizarea/ emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietății publice și, respectiv, pentru obținerea autorizației de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotărâri, cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate. v Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanțare Restul condițiilor și prevederilor din Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 rămân neschimbate.

 |   Publicat: 27 iunie 2017


Modificarea legislaţiei în domeniul gestionării siguranţei naţionale

Legislaţia în domeniul gestionării siguranţei naţionale s-a modificat începând cu data de 12.06.2017, prin completarea/modificarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, fiind excluse drumurile judeţene din categoria drumurilor pentru care auditul de siguranţă rutieră este obligatoriu ca parte a documentaţiei tehnico-economice.

 |   Publicat: 27 iunie 2017


A fost publicat modelul de Aviz privind oportunitatea investiției POR 3.1 B - Clădiri publice:

Modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, transmis de Ministerul Sănătății, necesar în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI din cadrul AXEI PRIORITARE 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE, pentru proiectele aferente spitalelor/unităților sanitare, a fost publicat astăzi, 21.06.2017, pe pagina programului. Tot atăzi, a fost înlocuit exemplul orientativ pentru determinarea indicatorilor, prezentat pe site-ul www.inforegio.ro, cu un exemplu orientativ revizuit pentru determinarea indicatorilor. I. Conform Ghidului Solicitantului aferent axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – Clădiri publice, potențialii beneficiari trebuie să solicite Ministerului Sănătății un aviz privind oportunitatea investiției, aviz care va fi depus la documentaţia unei cereri de finanțare care vizează spitale/unităţi sanitare. Astfel, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Ministerul Sănătății, la solicitarea Autorității de Management a Programului Operaţional Regional, a transmis modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, pentru realizarea unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE. Modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, care este emis de Ministerul Sănătății, poate fi descărcat aici. II. Pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 21.06.2017 un exemplu orientativ revizuit pentru determinarea indicatorilor aferenți proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, prin care se înlocuiește precedentul exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor. Respectivul document nu face parte din Ghidul Specific.

 |   Publicat: 22 iunie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 11.1, privind CADASTRU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 21 iunie 2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1–Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 5 iulie 2017 (10 zile lucrătoare). Valoarea minimă totală eligibilă a unui proiect major este de 50.000.000 EUR.

 |   Publicat: 21 iunie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică Ghidului solicitantului Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2 – „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii"

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 13.06.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2 – „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii". Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017. Acest apel se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro, iar cea maximă de 6.700.000 euro, dar nu va depăşi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

 |   Publicat: 14 iunie 2017


Fonduri nerambursabile, în valoare de 90,6 milioane de lei, aprobate pentru 11 localități din județul Brăila

Patru tronsoane de drum județean, care deservesc 11 localități din județul Brăila, vor fi modernizate printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin POR. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 12 iunie a.c., de către doamna viceprim-ministru Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. Este al șaselea contract de finanţare cu fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (axa prioritară 6 a programului). Drumul vizat se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Brăila, pe o lungime de 61,12 km, va asigura conectivitate directă la coridorul de transport TEN-T Brăila–Buzău și traversează următoarele localități: Gulianca, Ariciu, Mihail Kogălniceanu, Boarca, Racovița, Custura, Grădiștea, Sutești, Ianca, Bordei Verde, Viziru. Valoarea totală a investiţiei este de 93.490.037,84 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR este de 90.649.995,92 lei (reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului).

 |   Publicat: 14 iunie 2017


În perioada 19-30 iunie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va organiza 7 Focus Grupuri de Descoperire Antreprenorială (EDP) pe domeniile de specializare inteligentă identificate în Regiunea Sud-Est cu actorii cheie din teritoriu

În perioada 19-30 iunie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va organiza 7 Focus Grupuri de Descoperire Antreprenorială (EDP) pe domeniile de specializare inteligentă identificate în Regiunea Sud-Est cu actorii cheie din teritoriu reprezentanți ai instituțiilor publice relevante în domeniu, ai mediului antreprenorial, ai mediului educațional și ai societății civile.
Evenimentele se vor derula în contextul procesului de realizare a Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS3), document esențial pentru absorbția fondurilor europene alocate prin FEDR României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Organizate sub forma unor ateliere practice de lucru, evenimentele vor include 2 sesiuni, în cadrul cărora participanții împarțiți în grupuri de lucru interactive vor analiza prioritățile tematice de specializare ale sectorului identificate de ADR Sud-Est la nivelul Regiunii , în relație cu provocari societale

 |   Publicat: 14 iunie 2017


In data de 12 iunie 2017 a fost organizata la Tulcea, reuniunea Comitetului Consultativ ADI ITI , eveniment la care au participat reprezentantii Comisiei Europene, Autoritatilor de Management, Consiliului Judetean Tulcea, ADI ITI si ADR Sud-Est

In data de 12 iunie 2017 a fost organizata la Tulcea, reuniunea Comitetului Consultativ ADI ITI , eveniment la care au participat reprezentantii Comisiei Europene, Autoritatilor de Management, Consiliului Judetean Tulcea, ADI ITI si ADR SE in calitate de OIPOR.
Discutiile au vizat:
- stadiul implementarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii prin Instrumentul ITI – prezentarea strategiei, prezentarea mecanismului ITI, stadiul apelurilor de proiecte, stadiul proiectelor depuse etc;
- conditiile specifice ale teritoriului ITI Delta Dunarii si posibilitatea adaptarii cerintelor din ghidurile specifice astfel incat sa se raspunda cel mai bine acestor conditii specifice;
- masuri necesare pentru accelerarea pregatirii si depunerii de proiecte in cadrul acestui mecanism;
- activitatea de sprijinire a potentialilor solicitanti/beneficiari in dezvoltarea si depunerea proiectelor in vederea evaluarii, selectiei si contractarii;
- calendarul depunerii si contractarii proiectelor, precum si a sumelor ce vor fi solicitate la plata dupa demararea implementarii acestora.

 |   Publicat: 14 iunie 2017


Calendarul estimativ al lansărilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Mai 2017)

AMPOR a publicat Calendarul estimat al lansărilor în cadrul POR 2007-2014

 |   Publicat: 13 iunie 2017


AMPOR lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru proiecte de conservare, protejare, promovare şi dezvoltare a patrimoniului în Regiunea Dunării

AMPOR a publicat a publicat în data de 13.06.2017 spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni”. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017 (10 zile calendaristice). Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro. Valoarea minimă totală a unui proiect este de 100.000 euro, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

 |   Publicat: 13 iunie 2017


AMPOR lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent priorității de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD

AMPOR a publicat în data de 12 iunie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Ghidul este destinat potenţialilor solicitanți, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 euro și de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte). Sunt eligibile numai proiectele care sunt implementate într-unul din cele 12 judeţe riverane Dunării, enunțate mai sus.

 |   Publicat: 13 iunie 2017


AMPOR lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)

AMPOR a publicat în data de 12.06.017 a.c., pentru consultare publică, Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST). Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul. Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte

 |   Publicat: 13 iunie 2017


MDRAPFE prelungeşte consultarea publică pentru contractele-standard de achiziţie aplicabile obiectivelor de investiţii

Perioada de consultare publică a celor trei modele de contracte de achiziţie publică, pentru investiţii finanţate din fonduri publice, a fost prelungită până la 14 iunie a.c., pentru o mai amplă participare la procesul consultativ. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul ședinței de dezbatere publică pe marginea proiectului de hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. O altă decizie a fost ca vineri, 9 iunie, începând de la ora 10:00, modelul de contract ce privește condiţiile contractuale generale şi specifice pentru achiziția serviciilor de proiectare să fie discutat în detaliu în cadrul unui grup tehnic de lucru cu cei interesați să contribuie la forma finală a documentului. Întâlniri similare vor fi stabilite pentru celelalte două modele de contract: pentru execuţie, respectiv pentru proiectare și execuţie. Ședința de astăzi, condusă de Mihai Grigore, secretar de stat în MDRAPFE și Marius Nica, consilier de stat al prim-ministrului pe domeniul fondurilor europene, a reunit 22 de participanți, reprezentanți ai organizațiilor patronale din domeniu construcțiilor, arhitecturii și urbanismului și ai instituțiilor publice. Proiectul de act normativ a fost lansat în consultare publică luni, 29 mai, și este disponibil pe site-ul ministerului.

 |   Publicat: 09 iunie 2017


O nouă modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În 31.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele modificări prevăd corectarea erorilor materiale din forma orientativă a contractului de finanțare anexat la ghidul general. În plus, s-a inclus limitarea ipotecării până la cel mult valoarea totală a proiectului, in scopul implementării proiectului/asigurării sustenabilității investiției, a obiectelor/bunurilor finanţate prin Contractul de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. A fost specificată la a art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Conditii generale POR pposibilității rezilierii contractului de finanțare în cazul în care lansarea achiziției privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziției principale de lucrări/echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare contractului de finanțare. De asemenea, textul ghidului general a fost modificat prin includerea la momentul contractării a formularului nr 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv. În consecință a fost actualizat Modelul A - Opisul cererii de finanțare. în plus, au fost actualizate secțiunile referitoare la CLLD având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene a fost reorganizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. De asemenea, a fost modificat art. 2, alin. (2) pentru prin modificarea modalității de exprimare asupra perioadei de implementare în vederea plierii acesteia pentru proiectele depuse și contractate in format clasic și a fost inclusă obligația Beneficiarului de a depune proiectul tehnic ulterior semnării contractului de finanțare, pentru a fi verificat de către OI prin aplicarea grilei corespunzătoare din cadrul ghidului specific, putând propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate măsurile necesare, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanțare. Modificările respective se vor avea în vedere pentru apelurile care urmează a fi lansate în cadrul POR 2014-2020. Pentru apelurile lansate înainte de data publicării prezentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost semnat contractul de finanțare la nivelul MDRAPFE. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

 |   Publicat: 02 iunie 2017


Lansarea în consultare publică pentru Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1

AMPOR a publicat astăzi, 31.05.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, sprijin antepreşcolar şi preşcolar, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11.06.2017.

 |   Publicat: 31 mai 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific pentru P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 şi P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Proiectele destinate persoanelor cu dizabilități pot obține cofinanțare din fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management a programului. Proiectele se pot depune începând cu data de 01.07.2017, ora 00.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31.12.2017, ora 24,00, ca urmare a lansării celor două noi apeluri de proiecte, cu un buget total de 18,87 milioane euro. Ambele apeluri privesc același tip de operațiune, P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități si P.O.R./8/8.1/8.3/B - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, însă sunt dedicate unor zone diferite, cu bugete distincte. Astfel:
• Apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități se adresează întregului teritoriu național, mai puțin două regiuni: regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care se încadrează la regiuni dezvoltate, și aria eligibilă a instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării, care are alocat buget distinct. Apelul național are un buget alocat de 16,65 mil euro, din care 14,15 milioane reprezintă alocare FEDR și 2,5 milioane euro contribuție națională (2,17 milioane de la bugetul de stat și 0,33 milioane euro - cofinanțarea asigurată de beneficiari).
• Apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilități se adresează, pentru același tip de proiecte, zonei eligibile ITI Delta Dunării. Alocarea financiară este de 2,328 milioane euro, din care 1,978 milioane euro, reprezintă cofinanțare din FEDR și 0,349 milioane euro – contribuția națională (0,303 milioanr euro de la bugetul de stat și 0,046 milioane euro cofinanțare de la beneficiari).
Beneficiarii eligibili sunt direcțiile generale de asistență socială și de protecție a copilului, singure sau în parteneriat cu una sau mai multe dintre următoarele: unități administrativ-teritoriale, organizații neguvernamentale sau unități de cult. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect pornește de la 513.000 euro (în cazul pachetului minim format din trei obiective de investiții: 2 locuințe și 1 centru de zi) și ajunge la cel mult 923.000 euro, în cazul pachetului de maxim 5 obiective de investiții (cel mult 4 locuințe protejate și un centru de zi). Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Apelurile sunt de tip necompetitiv.

 |   Publicat: 31 mai 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific P.O.R./8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil „copii”, aferentă apelului naţional şi zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 29.05.2017 2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 3.07.2017 2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 3.01.2018 2017, ora 12.00. Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

 |   Publicat: 29 mai 2017


Modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a prelungit până la data de 4 octombrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI și a prelungit, totodată, prima perioadă de depunere a proiectelor cu o lună de zile.Modificarea a fost determinată de intrarea în vigoare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modificări în cadrul Ghidului specific

 |   Publicat: 26 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru POR 7.1, privind investiţiile în turism - Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

AMPOR a publicat în data de 26 mai 2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7–Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1-Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism), Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 9 iunie 2017.

 |   Publicat: 26 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 8.2.B „Unități de primiri urgențe”

AMPOR a publicat, în data de 19 mai 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI și POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD , Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 05.06. 2017.

 |   Publicat: 19 mai 2017


MDRAPFE a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”. În vederea informării clare şi fără posibilitate de interpretare a condiţiilor de accesare a finanţării, lista documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanţare a fost completată cu documentul denumit „Avizul administratorului/ custodelui pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare”. Astfel, varianta revizuită a ghidului prevede ca documentul să fie depus odată cu cererea de finanțare, și nu în etapa de precontractare, așa cum era prevăzut inițial. Pentru corelarea prevederilor, menţiunea la acest document a fost eliminată din lista documentelor precontractuale. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 19 mai 2017


MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

În data de 18.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Astfel, principalele prevederi se referă la: Stabilirea atribuţiei delegate Autorităţilor Urbane de către AMPOR, respectiv atribuţia de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020; Derularea unor apeluri de fişe de proiecte la nivelul fiecărei Autorităţi Urbane şi actualizarea metodologiei de lucru prevăzute iniţial; Actualizarea informaţiilor privind modul de constituire al Autorităţilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a funcţiilor; Clarificarea unor aspecte procedurale.Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport Orientări pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

 |   Publicat: 18 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 17 mai 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 29 mai 2017 (10 zile calendaristice).

 |   Publicat: 17 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 17 mai 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 31 mai 2017, ora 16.00. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională în 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Prioritatea de investiție 6.1, sprijină activități specifice de crestere a gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1 milion euro. Valoarea maximum 30 milioane euro (aplicant un singur judet), respectiv maxim 40 milioane de Euro pentru proiecte realizate în parteneriat intre doua sau mai multe judete, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării. Sunt eligibile numai proiectele implementate în județele riverane Dunării. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu se încadrează în acest apel de proiecte.

 |   Publicat: 17 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 15 mai 2017, pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic. Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat o dată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

 |   Publicat: 15 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 12.05.017 a.c., în consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investiții 1.1, operațiunea C - IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT). Eventualele observații asupra ghidul propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

 |   Publicat: 12 mai 2017


Proiectul VIOLET a fost prezentat in cadrul evenimentului de tip „Info Day” organizat de catre MDRAPFE in contextul lansarii celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului INTERREG EUROPE

In data de 03 mai 2017, MDRAPFE a organizat un eveniment de tip „Info Day” in contextul lansarii celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului INTERREG EUROPE.
In cadrul evenimentului de promovare au fost prezentate caracteristici cheie ale Programului, rezultatele primelor doua apeluri de proiecte, noutati privind cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte, precum si exemple de proiecte aflate in implementare de catre benficiari din Romania. In cadrul acestei actiuni, a fost promovat proiectul VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”, implementat de ADR SE in calitate de lider de proiect si finantat in cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte. Participantii la acest eveniment au fost informati cu privire la obiectivele proiectului, activitatile prevazute si rezultatele estimate, rolul actorilor cheie in indeplinirea rezultatelor proiectului.
Pentru mai multe informatii cu privire la implementarea proiectului VIOLET, va rugam sa accesati: http://www.interregeurope.eu/violet/ http://www.interregeurope.eu/; https://www.facebook.com/VioletEUProject/; https://twitter.com/violet_interreg.

 |   Publicat: 08 mai 2017


AM POR a publicat în data de 2 mai 2017 spre consultare publică Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru 3.1.C – privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 2.05.2017 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public. Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat public, va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 1 500 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.

 |   Publicat: 02 mai 2017


Ministerul Educației Naţionale a publicat avizul necesar investiţiilor din cadrul POR în creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ

Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR), este acum disponibil pentru potențialii beneficiari. Formularul a fost publicat de Ministerul Educației Naționale (MEN), la solicitarea Autorității de Management a POR, pe site-ul www.edu.ro, la secțiunea "Noutăți", dar poate fi descărcat și de la "Detalii" din prezentul anunţ. Avizul face parte din documentația pentru proiectele ce vizează unităţi de învăţământ, pe care o depun solicitanții de fonduri europene, odată cu cererea de finanțare. Solicitarea avizului se face la Ministerul Educației Naţionale și este prevăzută în Ghidul Solicitantului aferent axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – Clădiri publice.

 |   Publicat: 26 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 3.1 B ITI, privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 25 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile. Sunt eligibile numai proiectele implementate în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 17 mai 2017.

 |   Publicat: 25 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Această prioritate de investiție se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axe prioritare 4 a POR 14-20 şi a unităţilor administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în cadrul ITI Delta Dunării. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 16 mai 2017.

 |   Publicat: 25 aprilie 2017


A fost completat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a completat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în sensul clarificării termenului la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte.
Astfel, primele două luni ale apelului se consideră împlinite la data de 30.04.2017, ora 23:59:59.
Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale.
Subliniem faptul că apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 30 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (în ceea ce privește alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți. Termenul până la care pot fi depuse cereri de finanțare este 30.08.2017 (ora 12:00) Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 21 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 14 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

AM POR a publicat în data de 14 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 27 aprilie 2017.

 |   Publicat: 14 aprilie 2017


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

MDRAPFE a prelungit, până la 4 septembrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ce conţin condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. De asemenea, în cadrul Anexei 3.1.B-3f la Ghidul specific a fost modificat Tabelul 5 – Factorii de conversie energie utilă în energie primară pentru utilitățile energetice ale clădirii.

 |   Publicat: 14 aprilie 2017


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2, modificând ghidul solicitantului ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional, Prioritatea de investiții 6.1. Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate

 |   Publicat: 14 aprilie 2017


A fost revizuit Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM

MDRAPFE a prelungit până la 30.08.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC (2.2.-IMM), Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. Subliniem faptul că apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 23 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (în ceea ce privește alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 14 aprilie 2017


A fost revizuit Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi

MDRAPFE a prelungit, până la 04.05.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri (2.1.A – Microîntreprinderi), Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează în limita alocării financiare disponibile fiecărei regiuni de dezvoltare în parte. În acest sens, organismele intermediare POR publică lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 14 aprilie 2017


In data de 13.04.2017 a fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 - Grup vulnerabil persoane varstnice, din cadrul POR 2014-2020

In 13.04.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane varstnice, din cadrul POR 2014-2020

 |   Publicat: 13 aprilie 2017


In data de 13.04.2017 a fost modificat Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020

In data de 13.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.

 |   Publicat: 13 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 12 aprilie, spre consultare publică - Ghidul solicitantului 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

AM POR a publicat în data de 12 aprilie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017.

 |   Publicat: 13 aprilie 2017


ADR SE a organizat conferinţa de lansare a proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a energiei”

In perioada 11-12 aprilie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, a organizat, la Tulcea, conferinta de lansare a proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a energiei”, in calitate de lider de proiect. Evenimentul a reunit peste 25 de participanti, reprezentanti ai organizatiilor partenere in proiect, precum si actori cheie locali si a cuprins prima intalnire de coordonare a proiectului VIOLET, primul eveniment interregional pentru schimburi de experienta si bune practici cu partenerii proiectului si o vizita de studiu in vederea promovarii exemplelor de buna practica in domeniul conservarii cladirilor de patrimoniu. In cadrul vizitei de studiu, participantii au avut oportunitatea de a vizita doua cladiri de patrimoniu, reabilitate in cadrul POR 2007-2013: Casa „Avramide” si Muzeul de Arta din Tulcea.

 |   Publicat: 12 aprilie 2017


Lansarea apelului de proiecte aferent priorității de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
În cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (municipiul Tulcea, orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina, precum şi satele aparţinătoare acestora).
Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 10.05.2017, pe parcursul a 4 luni. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi year curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific acestui apel.

 |   Publicat: 10 aprilie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (MYSMIS) prin Ordinul 2656 din 5 aprilie 2017 emis de MDRAPFE

 |   Publicat: 06 aprilie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 prin Ordinul 2655 din 5 aprilie 2017 emis de MDRAPFE

 |   Publicat: 06 aprilie 2017


Eveniment de informare pentru al treilea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management a Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, organizeaza la Bucuresti, in data de 11 aprilie 2017, incepand cu ora 10 am, la sediul Autoritatii de Management - Bulevardul Libertatii nr.16, Sala de Consiliu, un eveniment de informare cu potentialii solicitanti de finantare in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, in scopul furnizarii de sprijin in etapa de pregatire a proiectelor. In cadrul acestui eveniment, se vor prezenta noile reguli ale apelului pentru prima etapa, cea de transmitere a scrisorilor de intentie. Termenul limita de transmitere a scrisorilor de intentie este 15 mai 2017, ora 16.
Va rugam sa va inregistrati la adresa robg@mdrap.ro pana in data de 7 aprilie 2017, prin transmiterea formularului de confirmare completat. Agenda evenimentului poate fi descarcata aici. Numarul participantilor este limitat.
Pentru mai multe informatii cu privire la Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, va rugam vizitati pagina web http://www.interregrobg.eu

 |   Publicat: 04 aprilie 2017


Au fost publicate, spre consultare, Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate dezvoltării urbane durabile (Axa prioritară 4)

Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate dezvoltării urbane durabile (Axa prioritară 4), au fost publicate spre consultare publică pe site-ul programului. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 18 aprilie 2017

 |   Publicat: 31 martie 2017


MDRAPFE, in calitate de Autoritate Nationala si Punct National de Contact pentru Programul Transnational Dunarea, organizeaza la Galati, in data de 11 aprilie, un eveniment de informare dedicat organizatiilor interesate sa faca parte dintr-o Grupare Europeana de Cooperare Teritoriala, potential beneficiar unic al unui proiect transnational

MDRAPFE, in calitate de Autoritate Nationala si Punct National de Contact pentru Programul Transnational Dunarea, organizeaza la Galati, in data de 11 aprilie, un eveniment de informare dedicat organizatiilor interesate sa faca parte dintr-o Grupare Europeana de Cooperare Teritoriala, potential beneficiar unic al unui proiect transnational. GECT reprezintă în sensul legislației naționale, persoana juridică de drept privat, non profit, cu patrimoniu propriu și având sediul pe teritoriul unui stat membru UE. Aceasta își desfășoară activități de interes public prin care este facilitată cooperare teritorială și se constituie pe teritoriul României sau prin asocierea unor entități eligibile din cel puțin două state dintre care cel puțin unul având statut de stat membru UE. Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati link-ul: http://mdrap.ro/eveniment-de-informare-privind-gruparile-europene-de-cooperare-teritoriala-europeana-ca-potentiali-beneficiari-ai-cooperarii-transnationale

 |   Publicat: 30 martie 2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a publicat o Notă de interpretare a unor prevederi din Ghidul specific, aplicabil Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi

Referitor la procedura de întocmire și transmitere a unei cereri de finanțare, prin aplicația electronică MySMIS, AMPOR consideră acceptabilă și conformă cu cerințele ghidului specific, transmiterea (depunerea) unei cereri de finanțare de către persoana împuternicită (care se poate identifica electronic în cadrul MySMIS), cu condiția ca declarațiile în nume propriu (anexe la cererea de finanțare) să fie întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal al solicitantului, înainte de semnarea electronică și încărcarea acestora în MySMIS, de către persoana împuternicită. Anexarea, la cererea de finanțare, a actului de împuternicire rămâne o condiție obligatorie, conform prevederilor ghidului specific. Proiectele pot fi depuse până la data de 27 aprilie 2017, ora 12:00. Evaluarea și selecția proiectelor se realizează în limita alocării financiare disponibile fiecărui regiuni de dezvoltare în parte. În acest sens, organismele intermediare POR publică lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile

 |   Publicat: 30 martie 2017


Întâlnire de lucru în cadrul proiectului "Transdanube.Pearls" – "Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării"

În data de 28.03.2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de partener al proiectului "Transdanube.Pearls" – "Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării", a organizat la Tulcea, primul eveniment cu actorii cheie Evenimentul a reunit peste 25 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Tulcea, Asociaţiei "Ivan Patzaichin – Mila 23", INCDDD Tulcea, Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului în Moldova, ADI ITI DELTA DUNĂRII, operatori în transport public, ONG-uri cu rol în promovarea mobilităţii sustenabile

 |   Publicat: 29 martie 2017


In data de 27 martie 2017 a fost publicat CORRIGENDUM la Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

In data de 27 martie 2017 a fost publicat CORRIGENDUM la Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 28/02/2017 – 28/08/2017 ora 10.00

 |   Publicat: 27 martie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific Axei prioritare 7, Priorităţii de investiţii 7.1 – Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

In data de 23.03.2017, a fost lansat apelul de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/ITI/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 23/04/2017 – 23/10/2017 ora 12.00

 |   Publicat: 24 martie 2017


A fost lansat apelul de proiecte aferent priorităţii de investiţii 6.1, dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

In data de 23.03.2017, a fost lansat apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1, aferent Axei prioritare 6 –„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, dedicat zonei de Investiţie Teritorială integrată Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21/04/2017 – 24/08/2018 ora 12:00.

 |   Publicat: 23 martie 2017


Sesiune de informare Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, va organiza la Brăila (în sala de ședințe a ADR SE, Str. Anghel Saligny nr. 24), în data de 27 martie 2017, începând cu ora 11.00, o sesiune de informare și clarificări dedicată potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic.

 |   Publicat: 23 martie 2017


A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent axei prioritare 7, priorităţii de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent axei prioritare 7, priorităţii de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21/04/2017 – 21/10/2017 ora 12:00.

 |   Publicat: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

 |   Publicat: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 |   Publicat: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 5.2.

 |   Publicat: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1

In data de 21.03.2017 MDRAPFE a fost modificat Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1. Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

 |   Publicat: 22 martie 2017


Planificarea evenimentelor cu potentialii solicitanti din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020
Upcoming events with the potential applicants in the framework of Black Sea Joint Operational Programme 2014 – 2020

Calendarul evenimentelor care vor fi organizate in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 a fost actualizat si publicat pe pagina oficiala a Programului http://blacksea-cbc.net. In contextul lansarii primului apel de propuneri de proiecte, vor fi organizate evenimente cu potentialii solicitanti de finantare din toate tarile participante in cadrul Programului, in scopul furnizarii de sprijin in etapa de pregatire a proiectelor.
The Calendar of events to be organized within the Black Sea Joint Operational Programme 2014 – 2020 has been updated and published on the Programme website http://blacksea-cbc.net. Project preparation workshops will be organized with the potential applicants in all participating countries, in the framework of the 1st call for proposals.

 |   Publicat: 21 martie 2017


În data de 20 martie 2017 a fost revizuit Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului General POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare;
- Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Data limită până la care mai pot fi depuse proiecte - 27.04.2017, ora 12:00.

 |   Publicat: 20 martie 2017


În data de 14 martie 2017, s-a lansat un apelul de proiecte in cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban

În data de 14 martie 2017, s-a lansat un apelul de proiecte in cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, în perioada 15/04/2017 – 15/10/2017, ora 12.00.

 |   Publicat: 15 martie 2017


Cu ocazia lansarii celui de-al treilea apel de proiecte aferent Programului de Cooperare Interreg Europe, MDRAPFE organizeaza un eveniment de promovare in cadrul caruia vor fi prezentate noile reglementari din cadrul programului, precum si rezultatele obtinute in cadrul primelor doua apeluri. Evenimentul va fi organizat la Hotel Marshal Garden, Bulevardul Dorobantilor 50 B, sector 1, 010574, Bucuresti, in data de 30 martie 2017, incepand cu ora 9:00

Pentru confirmarea participarii dvs. accesati link-ul de mai jos, pana la data de 27 martie 2017, ora 12. Locurile sunt limitate la 70 de participanți. Un al doilea eveniment se va organiza tot in Bucuresti, in prima saptamana din luna mai, data urmand sa fie comunicata ulterior. Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este domnul Dan Balanescu, Consilier in cadrul MDRAPFE, tel 0372.111.369, 0757.577.249, adresa de e-mail dan.balanescu@mdrap.ro.

 |   Publicat: 15 martie 2017


A fost revizuit Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2 pentru IMM-uri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 |   Publicat: 15 martie 2017


În data de 13 martie 2017, s-a lansat un nou apel de proiecte in cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.2 – Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

În data de 13 martie 2017, AM POR a lansat versiunea finala a Ghidului specific POR 2017/5/5.2/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 5, Priorităţii de Investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, în perioada 14/05/2017 – 14/11/2017.

 |   Publicat: 13 martie 2017


A fost publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

În data de 13 martie 2017, AM POR publicat spre consultare publică A fost publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 23 martie 2017.

 |   Publicat: 13 martie 2017


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 28 februarie 2017

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 28 februarie 2017

 |   Publicat: 10 martie 2017


Cele mai recente decizii referitoare la Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Au fost publicate cele mai recente decizii referitoare la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Procedura scrisa de aprobare a criteriilor de eligibilitate si evaluare tehnica şi financiara aplicabile priorităților de investiții 2.1 (+Lista activități eligibile 2.1.), 5.1, 7.1. din data de 27 februarie 2017 şi Procedura scrisa de aprobare a Raportului Final de Implementare a POR 2007-2013 din data de 28.02.2017

 |   Publicat: 07 martie 2017


S-a lansat apelul pentru scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, lansează metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

 |   Publicat: 03 martie 2017


A fost modificat Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului

În 23.02.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului

 |   Publicat: 24 februarie 2017


În data de 22 februarie 2017 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului - 2.1.B - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel dedicat Incubatoarelor de Afaceri

În data de 22 februarie 2017 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului - 2.1.B - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel dedicat Incubatoarelor de Afaceri. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 21.03.2017.

 |   Publicat: 23 februarie 2017


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 ianuarie 2017

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 ianuarie 2017

 |   Publicat: 13 februarie 2017


În contextul lansării celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact, organizează în perioada februarie-martie 2017 un număr de 6 evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte

Evenimentele sunt organizate, după cum urmează: 2 februarie (Suceava, Hotel Imperium), 22 februarie (București, Hotel Ambasador), 24 februarie (Constanța, Hotel Royal), 7 martie (Oradea, Hotel Astoria), 15 martie (Brașov, Hotel Ambient) și 22 martie (Craiova, Hotel Plaza).Cel de-al doilea apel de proiecte se va desfășura în primul semestru al yearui 2017, va avea un buget de aproximativ 60 mil euro, fiind finanțat din FEDR, IPA și ENI, condițiile specifice urmând a fi prezentate în cadrul evenimentelor. Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 susţine integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare şi responsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivitate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării prin proiecte având un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de participare indicând evenimentul la care se doreşte înscrierea. Formularele vor fi transmise la adresa de email: dunarea@experttours.ro.

 |   Publicat: 10 februarie 2017


Lansarea primului apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Astazi, 31 ianuarie 2017, se lanseaza primul apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020. Termenul de depunere a cererilor de finantare este 31 mai 2017.

 |   Publicat: 31 jan 2017


Launching the 1st call for project proposals of the ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020”

On 31st of January 2017, the 1st call for projects proposals within ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020” is launching. The deadline for submitting the project proposals is 31st of May 2017.

 |   Publicat: 31 jan 2017


ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, va organiza in perioada 03-20 februarie 2017 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, va organiza in perioada 03-20 februarie 2017 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 |   Publicat: 25 jan 2017


A fost prelungit termenul de depunere a proiectelor pe apelul 2.1A pentru microîntreprinderi până la 27.04.2017, ora 12:00

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A - Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Această modificare a fost impusă de demararea cu întârziere a procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul apelului. Cererile de finanțare respinse ca urmare a etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării noului termen limită. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează în limita alocării financiare disponibile fiecărui regiuni de dezvoltare în parte. În acest sens, ADR Sud-Est va publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

 |   Publicat: 20 jan 2017


A fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4

În data de 20.01.2017 a fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Apelul de documente strategice POR/2016/4/, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

 |   Publicat: 20 jan 2017


ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza in perioada 26 ianuarie-09 februarie 2017 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la doua apeluri de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la doua apeluri de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020, respectiv:
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.
• Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul 1 - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici

 |   Publicat: 18 jan 2017


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2016

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2016

 |   Publicat: 09 jan 2017


A fost publicat calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - actualizat pentru luna decembrie 2016

AM POR a publicat calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - actualizat pentru luna decembrie 2016

 |   Publicat: 04 jan 2017


A fost publicat spre consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020.

În data de 04 ianuarie 2016, AM POR publicat spre consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020. Eventualele observații/comentarii sau propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro până în data de 4 februarie 2017, ora 16:00.

 |   Publicat: 04 jan 2017


În data de 28 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

În data de 28 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/PI 9.II/OS 4.4. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 28.02.2017, ora 12.00.

 |   Publicat: 29 decembrie 2016


A fost publicata versiunea revizuita a Ghidului Aplicantului pentru primul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Aceasta versiune in lucru este supusa unei noi sesiuni de consultari publice. Propunerile dvs. pot fi transmise la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, adresa de e-mail office@bsb.adrse.ro, pana la data de 13 ianuarie 2017.

 |   Publicat: 28 decembrie 2016


În data de 27 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

În data de 27 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 3.1 – 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 28.02.2017.

 |   Publicat: 27 decembrie 2016


În data de 23 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

În data de 23 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 23.02.2017.

 |   Publicat: 23 decembrie 2016


În data de 22 decembrie 2016 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 2.1A, privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în zona ITI Delta Dunării

În data de 22 decembrie 2016 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A ITI Microîntreprinderi, Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 21.01.2017.

 |   Publicat: 23 decembrie 2016


În data de 21 decembrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidurile specifice lansate: 2.1.A, 3.1.A, 5.1, 5.2 şi 7.1

În data de 21 decembrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidurile specifice lansate: 2.1.A Microîntreprinderi, 3.1.A Eficienţa energetică - clădiri rezidențiale, 5.1 Patrimoniu natural şi cultural, 5.2 Regenerare urbană şi 7.1 Ocupare forța de muncă în turism

 |   Publicat: 22 decembrie 2016


Programul Operational Competitivitate 2014-2020 - Actiunea 1.2.1- Ghidul Solicitantului pentru Proiecte Tehnologice Inovative lansat in consultare publica

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare a lansat in consultare publica Ghidul Solicitantului - Conditii specifice pentru Proiecte Tehnologice Inovative – din cadrul POC 2014-2020, Actiunea 1.2.1 „Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere”. Observatiile cu privire la Ghidul Solicitantului pot fi transmjse pana la data de 07.01.2017, pe adresa de e-mail: dezbateripublice@ancs.ro

 |   Publicat: 19 decembrie 2016


A fost modificată Anexa 10.8 - Model orientativ la contractul de finanţare

A fost publicat ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 10.8 Model orientativ la contractul de finanţare la Anexa 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

 |   Publicat: 08 decembrie 2016


S-a deschis al doilea apel pentru axa prioritară 6 a POR 2014-2020

Începând cu data de 06 decembrie 2016, se deschide apelul nr POR 2016/6/6.1/2, ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management -aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 06 ianuarie 2017, ora 15.00. Ghidul Solicitantului - Condițiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale conține informațiile specifice axei prioritare 6 a POR 2014-2020, necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. Deasemenea sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 |   Publicat: 06 decembrie 2016


ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 la data de 30 noiembrie 2016

ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 si gradul de acoperire a alocarii financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 noiembrie 2016

 |   Publicat: 06 decembrie 2016


A fost modificat termenul de închidere a Apelului POR/2016/7/7.1/1 din cadrul Axei prioritare 7 "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului" – Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă informam că a fost modificat termenul de închidere a Apelului POR/2016/7/7.1/1 - Prioritatea de investiţii 7.1: "Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilitatii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (lnvestitii în infrastructura de turism). Astfel, termenul de depunere a cererilor de finanţare a fost prelungit din data de 02.12.2016 până la data de 05.12.2016, ora 17.00.

 |   Publicat: 29 noiembrie 2016


În atenția potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei prioritare 7 "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului" – Programul Operațional Regional 2014-2020

În data de 02.12.2016 se va închide Apelul POR/2016/7/7.1/1 - Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism). Conform Ghidului specific modificat în data de 13 octombrie 2016, termenul de depunere a cererilor de finantare este 02.12.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

 |   Publicat: 24 noiembrie 2016


În atenția potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei prioritare 5 "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural" – Programul Operațional Regional 2014-2020

În data de 25.11.2016 se vor închide apeluri de proiecte POR/2016/5/5.1/1 si POR/2016/5/5.2/1 din cadrul Axei prioritare 5 Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Conform Ghidurilor specifice pentru cele două apeluri modificate în data de 13 octombrie 2016, termenul de depunere a cererilor de finantare este 25.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

 |   Publicat: 24 noiembrie 2016


ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 la data de 16 noiembrie 2016

ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 si gradul de acoperire a alocarii financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 16 noiembrie 2016

 |   Publicat: 18 noiembrie 2016


Ghidul solicitantului pentru POR 7.1, privind dezvoltarea durabilă a turismului în zona ITI Delta Dunării a fost publicat spre consultare

AM POR a publicat în data de 15.11.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului", Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 16.12.2016.

 |   Publicat: 18 noiembrie 2016


Caravana POR 2014-2020 continua in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 va organiza in luna decembrie sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari cu privire la apelurile de proiecte ce urmeaza a fi lansate in cadrul POR 2014-2020

 |   Publicat: 16 noiembrie 2016


Calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - noiembrie 2016

Calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - noiembrie 2016

 |   Publicat: 16 noiembrie 2016


Sesiuni de instruire pentru personalul propriu

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est are in derulare, pe parcursul lunii noiembrie, o serie de cursuri de formare a personalului propriu.

 |   Publicat: 16 noiembrie 2016


Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

 |   Publicat: 14 noiembrie 2016


Stadiul absorbtie POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

Stadiul absorbtie POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

 |   Publicat: 14 noiembrie 2016


In data de 17 noiembrie 2016, incepand cu ora 12.00, in Sala Mare de sedinte a Consiliului Judetean Vrancea, Focsani, judetul Vrancea, va avea loc reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

In data de 17 noiembrie 2016, incepand cu ora 12.00, in Sala Mare de sedinte a Consiliului Judetean Vrancea, Focsani, judetul Vrancea, va avea loc reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Ordinea de zi si materialele de sedinta au fost trimise spre consultare membrilor CDR SE.

 |   Publicat: 11 noiembrie 2016


Conferinta de Lansare a proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”.

In perioada 4-5 noiembrie 2016, a avut loc Conferinta de Lansare a proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul a fost organizat de catre Primaria comunei Geraci Siculo, din Regiunea Sicilia, Italia, in calitate de lider al proiectului.

 |   Publicat: 09 noiembrie 2016


Anunt angajare pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Vacancy announcement for the Joint Technical Secretariat of the Joint Operational Programme Romania - Ukraine 2014–2020

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea unor posturi vacante ale Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Regional Office for Cross Border Cooperation Suceava is currently looking for candidates to fill the following job positions for supporting the activities of the Joint Technical Secretariat (JTS) of the Joint Operational Programme Romania - Ukraine 2014-2020

 |   Publicat: 08 noiembrie 2016


AM POR a publicat spre consultare Ghidul aferent priorității de investiții 6.1 (stimularea mobilității regionale) pentru zona ITI Delta Dunării

În data de 01 noiembrie 2016, AM POR a publicat spre consultare Ghidul specific priorității de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 25.11.2016.

 |   Publicat: 03 noiembrie 2016


AM POR a publicat spre consultare ghidurile aferente priorităților de investiții 5.1. (patrimoniu natural și cultural) și 5.2. (revitalizarea orașelor) zona ITI Delta Dunării

În data de 01 noiembrie 2016, AM POR a publicat spre consultare ghidurile specifice priorităților de investiții: 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural" și 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului - apeluri dedicate zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 30.11.2016.

 |   Publicat: 03 noiembrie 2016


AM POR a publicat Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 2.2 - ”Sprijinirea creării și extinderea capacitățiilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – a doua consultare publică

Noua versiune a ghidului specific pentru prioritatea de investiții 2.2 este rezultatul analizei a aproximativ 860 de întrebări, propuneri și observații primite pe parcursul primei etape de consultări. Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 11.11.2016.

 |   Publicat: 03 noiembrie 2016


AM POR a publicat centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice aferent priorității 2.2

În data de 01 noiembrie 2016, AM POR a publicat publicat centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice aferent priorității 2.2. În cadrul Centralizatorului sunt incluse răspunsurile la solicitările de clarificări/observații/propuneri/întrebări primite în perioada 25.07.2016-14.10.2016

 |   Publicat: 01 noiembrie 2016


ADR Vest, în parteneriat cu Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, organizează Innomatch 2016 – Conferință și Eveniment Internațional de Întâlniri Bilaterale

În data de 9 noiembrie 2016, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, organizează Innomatch 2016 – Conferință și Eveniment Internațional de Întâlniri Bilaterale

 |   Publicat: 25 octombrie 2016


În data de 13 octombrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidului General POR precum şi pentru Ghidurile specifice lansate: 2.1.A, 3.1.A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1

În data de 13 octombrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidului General POR precum şi pentru Ghidurile specifice lansate: 2.1.A Microîntreprinderi, 3.1.A Eficienţa energetică - clădiri rezidențiale, 5.1 Patrimoniu natural şi cultural, 5.2 Regenerare urbană, 6.1 Drumuri judeţene şi 7.1 Ocupare forța de muncă în turism

 |   Publicat: 14 octombrie 2016


Formularul de inregistrare la Forumul de parteneriat organizat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, in Turcia, la Istanbul, in data de 24 noiembrie 2016 / The Registration Form for the Partner Forum for potential project lead partners and partners, organised in Turkey - Istanbul, on November 24th 2016

Formularul de inregistrare la Forumul de parteneriat organizat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, in Turcia, la Istanbul, in data de 24 noiembrie 2016 este disponibil mai jos
The Registration Form for the Partner Forum for potential project lead partners and partners, organised in Turkey - Istanbul, on November 24th 2016, is available here

 |   Publicat: 13 octombrie 2016


Sesiuni de informare privind Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 vor fi organizate in perioada 8 noiembrie-8 decembrie 2016 / Information seminars regarding Black Sea Basin ENI CBC Programme 2014-2020 will be organized between 8 November and 8 December 2016

Sesiuni de informare privind Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 organizate la Burgas/Bulgaria in data de 8 noiembrie 2016, la Constanta/Romania in data de 10 noiembrie 2016 si la Salonic/Grecia in data de 8 decembrie 2016
Information seminars which will be organized in Burgas-Bulgaria on 8 November 2016, in Constanta-Romania on 10 November 2016 and in Thess