Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla UE Sigla AMPOSDRU Sigla FSE Sigla IS

Consolidarea Capacitatii Institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a implementat proiectul “Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE)”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane in baza contractului de finantare numarul: POSDRU/41/3.3/G/37903.

Grupul tinta al proiectului a fost format din cei 33 de membrii ai Consortiului Regional, reprezentanti ai inspectoratelor scolare judetene, ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca din regiune, alaturi de reprezentanti ai consiliilor consultative ale agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social in formare profesionala (organisme consultative ale inspectoratelor scolare judetene), consiliilor judetene, universitatilor reprezentative din regiune.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE) in vederea imbunatatirii corelarii ofertei invatamantului cu cererea pietei muncii in scopul cresterii ocuparii si asigurarii coeziunii economice si sociale.

Prin cresterea capacitatii institutionale a Consortiu Regional se va asigura:

 • identificarea principalelor evolutii si tendinte la nivel regional deduse din analizele privind contextul demografic, economic si al pietei muncii si din proiectiile privind nevoile previzionate de forta de munca la nivel regional;
 • o mai buna corelare a ofertei de formare profesionala cu cererea actuala si viitoare de abilitati si competente pe o piata aflata intr-un continuu proces de schimbare;
 • participarea membrilor Consortiului Regional la procesul decizional, prin elaborarea de strategii si planuri de actiune in vederea dezvoltarii regionale si locale.

Atributiile Consortiului Regional sunt crearea si monitorizarea unui plan regional si a unor planuri locale de actiune care sa reflecte corelarea dintre invatamant si cererea de pe piata, tintind sa dezvolte o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea competentelor membrilor Consortiului Regional de actiune colectiva in scopul cresterii coeziunii si eficientei grupului prin activitati de formare si de schimb de experienta (peer learning) cu structuri similare din tara si dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
 • imbunatatirea capacitatii institutionale a Consortiului Regional prin „invatare prin actiune”, avand ca studiu de caz documentele de planificare strategica la nivel regional si local;
 • formarea membrilor Consortiului Regional in vederea dezvoltarii competentelor manageriale;
 • dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali de a participa la decizia privind corelarea ofertei de formare cu cererea pietei muncii prin activitati de consultare publica;
 • dezvoltarea parteneriatului transnational in planificarea ofertei educationale in concordanta cu cererea pietei muncii;
 • diseminarea documentelor de planificare strategica in scopul imbunatatirii dezvoltarii resurselor umane si a ocuparii acestora in Regiunea Sud-Est.

Proiectul va genera un efect pozitiv in Regiunea de Sud-Est intrucat CRSE, avand capacitatea institutionala consolidata, va functiona la capacitate optima si va elabora in mod eficient documente de planificare strategica pe termen mediu si lung.

Partener transnational:

Proiectul se deruleaza in parteneriat cu o instituţie din Italia, Confcommercio Verona, cea mai importanta asociatie provinciala dintre asociatiile profesionale ale firmelor si ale antreprenorilor italieni, membra a Uniunii Regionale pentru Comert, Turism si Servicii din Veneto, membra a asociatiei Confcommercio Nationala. Confcommercio Verona urmareste firmele asociate (peste 7000) in activitatea lor furnizand un sprijin sistematic si o asistenta continua prin intermediul serviciilor de consultanta pentru dezvoltarea firmelor.

Confcommercio Verona activeaza in domeniul planificarii strategice la nivel local, regional si national participand la retele de colaborare si la dialogul social si inter-institutional si gestionand proiecte de dezvoltare locala in special referitoare la capitalul uman. La nivel regional Confcommercio Verona colaboreaza in mod direct cu Directiile Regionale de Munca, cu Directia Regionala de Formare si cu Directia Regionala de Instructie. Actiunea directa a asociatiei asupra proiectelor de control al politicilor ocuparii este coordonata de Veneto Lavoro, agentie de ocupare a fortei de munca a Regiunii Veneto, pentru dezvoltarea liniilor strategice si ale obiectivelor prevazute de catre programarea regionala. La nivel national Confcommercio Verona colaboreaza cu Ministerul Muncii si a Prevederii Sociale pentru politicile referitoare la munca si la dezvoltarea ocuparii, protectia muncii, coordonarea politicilor formarii, cu referire in special la activitatile asociate Fondului Social European.

Rezultate estimate:

Capacitatea institutionala a Consortiului Regional va fi dezvoltata prin instruirea celor 33 de membrii in cadrul a 3 seminarii de formare, 10 ateliere de lucru derulate in cadrul activitatilor de formare a grupului tinta prin monitorizarea masurilor planificate si asumarea responsabilitatilor fata de rezultatele obtinute si cresterea competentelor in managementul asociativ de performanta, 1 schimb de experienta transnational precum si 1 schimb de experienta interregional cu alte 2 regiuni din Romania.

Activitatile derulate in cadrul proiectului vor fi coordonate de catre Comitetul de Coordonare constituit din 12 membri, factori de decizie din institutii reprezentative la nivel national, regional si local, implicate in procesul de planificare strategica, piata muncii si statistica sociala la nivel local, regional, national.

Alte rezultate cu privire la implementarea proiectului:

 • 1 pliant de prezentare a proiectului, in care vor fi mentionate obiectivele, principalele activitati si dezvoltarea parteneriatului interregional realizat cu 2 regiuni din Romania;
 • 1 conferinta de lansare a proiectului cu un numar de 80 participanti;
 • 1 conferinta ocazionata de finalizarea proiectului cu 80 participanti;
 • 1 website in vederea promovarii proiectului ca suport pentru activitatile Consortiului Regional (informatii de interes, forum de discutii);
 • 3 comunicate de presa, 2 articole de presa, 4 buletine electronice informative de prezentare a progresului proiectului, realizate electronic;
 • 1 plan de informare si comunicare ce va contine modalitatile de comunicare interna si externa ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect;
 • 1 plan de lucru elaborat de catre echipa de management a proiectului in vederea programarii activitatilor si impartirii responsabilitatii de implementare a acestora;
 • 1 brosura in care vor fi mentionate obiectivele si principalele activitati ale proiectului, importanta dezvoltarii parteneriatului transnational si a rezultatelor proiectului.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

 • Conferinta de lansare
 • Seminarii de formare
 • Ateliere de lucru
 • Schimb de experienta transnational
 • Schimb de experienta interregional
 • Conferinta finala

Durata de implementare: - 2 ani (septembrie 2009 – august 2011)

Bugetul proiectului:

- valoarea totala a proiectului: 1.838.901 lei
- valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din FSE: 1.405.655,94 lei
- valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din bugetul national: 396.467,06 lei
- contributia beneficiarului: 36.778 lei.

Contact:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Director General, Luminita Mihailov
Direcţia Planificare, Programare şi Monitorizare Regională – Coordonare Programe Operaţionale
Director, Mirela Chivu
Telefon: 0339. 40.10.18
Fax: 0339. 40.10.17
Adrese de e-mail: adrse@adrse.ro, mirela.chivu@adrse.ro

Informatii suplimentare:

- Pentru informatii suplimentare referitoare la partenerul transnational va invitam sa vizitati site-ul www.confcommercioverona.it
- Pentru informatii suplimentare referitoare la proiect va invitam sa vizitati site-ul proiectului - www.crse.ro.
- Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
- Pentru informatii suplimentare privind finantarile din Fondul Social European in Romania, va invitam sa vizitati www.fseromania.ro
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii