Sigla Program Sanatate 2021-2027


Programul Sănătate 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) a semnat în data de 28 iulie 2023 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția Generală Program Operațional Sănătate, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sănătate (AM POS), Acordul-cadru de delegare a unor funcţii privind implementarea Programului Sănătate (PS).

Acordul stabilește funcțiile delegate ADR SE, in calitate de Organism Intermediar (OI) de către AM PS privind implementarea Programului Sănătate pentru prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7 - componenta FEDR, precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din această delegare.

Atribuțiile delegate Organismului Intermediar din cadrul ADR SE sunt:

 • Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinantare/rambursare și plată;
 • Monitorizarea proiectelor.

Prezentare Program:

Programul Sănătate (PS) a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2022, cu un buget total de 5,88 miliarde Euro. PS este un program multifond ce cuprinde finanțare FSE+ și FEDR și este primul de acest fel aprobat de către Comisia Europeana. Investițiile și acțiunile sale se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Programul Sănătate are șapte priorități care contribuie la realizarea a două din cele cinci obiective de politică pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv:

 • Obiectivul de politică 1 – „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”;
 • Obiectivul de politică 4 – ”O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”.

Prioritățile programului:

 • Prioritatea 1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive;
 • Prioritatea 2.Prioritatea 2. Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic; de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;
 • Prioritatea 3. Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică; cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate;
 • Prioritatea 4. Investiții în infrastructuri spitalicești noi;
 • Prioritatea 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
 • Prioritatea 6. Digitalizarea sistemului medical;
 • Prioritatea 7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant.

Beneficiarii eligibili ai Programului Sănătate:

 • Ministerul Sănătății și alte autorități publice centrale;
 • Autoritățile publice locale;
 • Unități sanitare publice;
 • Cabinete ale medicilor de familie;
 • Instituții de învățământ publice;
 • Entități publice și private pentru domeniul cercetării medicale;
 • Alte entități publice;
 • Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale și unități sanitare și parteneriate dintre entități publice și private în domeniul cercetării medicale (doar pentru proiecte cu mecanism competitiv P5 cercetare).

Programul Sănătate este menit să contribuie la diminuarea deficiențelor structurale evidențiate și de recomandările specifice de țară din 2019 și 2020:

 • infrastructura de sănătate este distribuită neuniform între regiuni și județe, cu capacități și cu niveluri de dotare inegale, puțin adecvate nevoilor de sănătate ale populației și neadaptate tehnologiilor moderne;
 • serviciile de sănătate sunt neuniforme în calitate și accesibilitate, lipsite de continuitate și integrare; sectorul spitalicesc rămâne principalul furnizor de servicii, cu alocare și utilizare ineficientă a resurselor;
 • domeniul e-sănătate înregistrează întârzieri în dezvoltarea registrelor naționale de boli și în implementarea soluțiilor digitale, interoperabilitatea e redusă;
 • accesul la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace este deficitar, în special pentru grupuri vulnerabile/ persoanele care trăiesc în zone rurale, din cauza întârzierilor în dezvoltarea și reglementarea ambulatoriilor și a centrelor comunitare integrate și a lipsei procedurilor de parcurs terapeutic pentru bolile cu impact major asupra sănătății;
 • se mențin performanțe reduse în controlul TBC, asigurarea necesarului de sânge și produse sanguine, accesul la screening populațional, depistarea precoce a bolilor; transplantul, bolile rare și serviciile de sănătate mintală sunt insuficient adresate;
 • deficitul de resurse umane este marcat la toate nivelurile sistemului de sănătate, mai ales în domeniul sănătății publice, iar pregătirea profesioniștilor este centrată parțial pe utilizarea noilor tehnologii, a ghidurilor și a protocoalelor de practică clinică.

În acest context, principalele măsuri finanțate vizează: controlul cancerului, domeniul transplantului și al oncologiei, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), pacientul critic, reziliența sectorului de sănătate etc. Programul sprijina, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la servicii medicale.

Programul Sănătate se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Pentru informații suplimentare despre Programul Sănătate, inclusiv ghidurile de finanțare și calendarul apelurilor, vă rugăm să consultați pagina dedicată programului, disponibilă la adresa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii