Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla UE Sigla AMPOSDRU Sigla FSE Sigla IS

E-OCUPARE - Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a implementat proiectul “E-OCUPARE - spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane in baza contractului de finantare numarul: POSDRU/100/5.1./G/78656.

Proiectul s-a realizat in parteneriat dupa cum urmeaza:

 • Partenerul 1 – ASOCIATIA ”CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI MANAGEMENT SOCIAL” cu sediul in Constanta este organizatie nonguvernamentala si furnizor de formare profesionala incepand din 2007. Asociatia C.R.D.R.U.M.S. are ca misiune, stabilita prin statut, atat initierea, organizarea si realizarea de activitati care sa stimuleze dezvoltarea personala si profesionala a grupurilor aflate in situatie dificila cat si furnizarea de programe de formare profesionala in diferite domenii de interes pe piata muncii.

Asociatia CRDRUMS a fost implicata in toate activitatile proiectului, printre care mentionam consilierea si orientarea in cariera a cca. 100 de someri de lunga durata din Constanta prin biroul help-desk E-OCUPARE. De asemenea, va asigura formarea profesionala pentru 50 de someri in urmatoarele ocupatii: Manager in activitatea de turism” si “Comunicare in limba engleza”.

 • Partenerul 2 - CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA BRAILA este organizatie autonoma, non guvernamentala, fara scop patrimonial, infiintata in 1990, avand o gama complexa de servicii pentru operatorii economici locali. Calitatea serviciilor oferite se ridica la un nivel superior prin profesionalismul si competenta personalului instruit in acest sens. Dovada acestor afirmatii este recertificarea calitatii serviciilor CCIA de catre firma QSCert România, conform standardelor ISO 9001/2000.

CCIA Braila a fost implicata in toate activitatile proiectului, printre care mentionam consilierea si orientarea in cariera a cca. 100 de someri de lunga durata din Braila prin biroul help-desk E-OCUPARE. De asemenea, va asigura formarea profesionala pentru 50 de someri in urmatoarele ocupatii : “ECDL Start” si “Lucrator in alimentatie” .

 • Partenerul 3 - CENTRUL TEHNOLOGIC PENTRU DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII ÎN ASTURIAS, SPANIA - partener transnational, organizatie infiintata in 2004. Fundatia CTIC promoveaza utilizarea Tehnologiei Informatiei si a Comunicatiilor in administratie in domeniul social si in educatie. De asemenea, coodoneaza proiecte de cercetare sau dezvoltare si inovare tehnologica in domeniile social si educational.

Partenerul transnational a asigurat transferul de know-how pentru dezvoltarea portalului si a platformei e-learning, va intocmi ghidurile pentru utilizatorii platformei (tutori si cursanti) si va participa la cursurile de formare in domeniul turismului.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 200 someri de lunga durata, respectiv 100 de persoane din judetul Braila si 100 de persoane din judetul Constanta; pentru acestia, se vor asigura servicii integrate de consiliere si orientare, prin intermediul celor doua birouri help -desk E-OCUPARE, care vor functiona in cadrul organizatiilor partenere.

Obiectivul general al proiectului a vizat imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata din judetele Constanta si Braila, prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a 200 de persoane pe piata muncii; 100 someri de lunga durata vor participa la cursurile de formare organizate in cadrul proiectului astfel: in Constanta 50 de someri vor participa la cursurile de “Manager in activitatea de turism” si «Comunicare in limba engleza», iar in Braila , 50 de someri vor urma cursurile de «ECDL Start (permisul european de conducere a computerului)» si “Lucrator in alimentatie”.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice domeniilor in care se vor organiza cursurile de calificare/perfectionare, respectiv, “Manager in activitatea de turism”, «Comunicare in limba engleza», «ECDL Start (permisul european de conducere a computerului)» si “Lucrator in alimentatie”;
 • cresterea gradului de ocupare a șomerilor de lunga durata prin integrarea profesionala a 10% din grupul tinta;
 • stimularea ocuparii pentru șomerii de lunga durata prin furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente pentru un numar de 25 de persoane;
 • promovarea parteneriatului transnational prin realizarea unui transfer de know how pentru dezvoltarea unor instrumente inovative in domeniul combaterii somajului si cresterii gradului de ocupare;
 • cresterea ratei de ocupare a fortei de munca prin dezvoltarea unui portal E-OCUPARE si furnizarea de cursuri e-learning, avand integrate platforme specifice;
 • imbunatatirea competentelor initiale, pentru un numar de 75 someri tineri si de lunga durata, prin furnizarea de cursuri e-learning;

Principalele activitati ale proiectului:

 • Cercetarea nevoilor de formare, dimensionare a ofertei de munca si cerinte legate de competentele si abilitatile necesare la nivelul judetelor Braila si Constanta;
 • Infiintarea a 2 birouri help desk E-OCUPARE, care vor avea rolul consilierii si orientarii profesionale a somerilor;
 • Formarea profesionala a 100 de someri in urmatoarele domenii: “Manager in activitatea de turism”, «Comunicare in limba engleza», «ECDL Start (permisul european de conducere a computerului)» si “Lucrator in alimentatie”;
 • Dezvoltarea portalului E-OCUPARE si integrarea unei platforme e-invatare , ca urmare a transferului de bune practici de la partenerul transnational;
 • Activitati de promovare a proiectului.

Rezultate estimate:

 • Infiintarea a 2 birouri help desk E-OCUPARE care vor avea rolul consilierii si orientarii profesionale a somerilor in cadrul organizatiilor partenere: Asociatiei CRDRUMS Constanta – partener 1 cu sediul in str. Flamanda nr.19, Constanta si CCIA Braila – partener 2 cu sediul in str. Pensionatului nr.3, Braila;
 • Vor fi intocmite 200 profile ocupationale pentru somerii consiliati;
 • Vor fi elaborate 200 planuri de actiune care sa indice tipul de instruire propus, corespunzator competentelor initiale ale celor 200 de persoane;
 • Va fi realizat transferul de bune bune practice pentru dezvoltarea Portalului E-OCUPARE si a platformei e-invatare;

Alte rezultate estimate ale proiectului:

 • Dezvoltarea Portalului E-OCUPARE: www.e-ocupare.ro care va furniza toate informatiile necesare legate de piata muncii, parcurgerea tuturor pasilor pentru reintegrarea pe piata muncii si va asigura utilizatorilor metode de a-si diagnostic singuri competentele , de a constientiza nevoia de informare . Va avea integrat un ghid de pregatire pentru interviuri, un simulator cu profile ocupationale predefinite in vederea dezvoltarii abilitatii de a cauta un loc de munca.
 • Prin dezvoltarea platformei e-learning se va facilita accesul la formarea on line in domeniul turismului a unui numar de 75 someri
 • Se vor realiza 6 buletine de informare on-line, transmise grupului tinta, angajatorilor din sectoarele turism si Tehnologiei Informatiei si a Comunicatiilor din judetele Braila si Constanta;
 • Se vor elabora 100 afise, 300 pliante, 20 autocolante, 100 brosuri si 3 roll-up-uri;

Perioada de implementare - 2 ani: 03.01.2011-31.12.2012

Valoarea totala eligibila a proiectului: 1.978.034 lei

Valoarea asistentei financiare nerambursabile: 1.764.010,43 lei, finantare FSE

Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din bugetul national: 174.462,57 lei

Contributia proprie a partenerilor: 39.561 lei

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii