Sigla UE Sigla Guvern


Programul Tranziție Justă 2021-2027

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) a semnat în data de 28.08.2023 cu Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Tranziție Justă 2021-2027 (AM PTJ), Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă 2021-2027 (PTJ).

Acordul stabilește cadrul general pentru atribuțiile delegate ADR SE in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă (OIPTJ) de către AM PTJ pentru implementarea proiectelor finanțate prin PTJ, în cadrul Priorității 4 „Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralizarea climatică în județul Galați”.

Atribuţiile delegate ADR SE sunt:

  • Contribuție la activitatea de Programare;
  • Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor;
  • Informare și help-desk pentru solicitanți și beneficiari;
  • Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, rambursare și plată;
  • Monitorizarea proiectelor.

Finanţarea activităţilor desfăşurate de OIPTJ în baza Acordului de delegare se realizează prin contracte de finanţare, încheiate între AM PTJ si OIPTJ, în cadrul Priorității de Asistenţă Tehnică a PTJ.

Acordul a intrat în vigoare în data de 28.08.2023 și rămâne valabil pe întreaga perioadă de implementare a PTJ, iar responsabilitatea OIPTJ privind îndeplinirea atribuțiilor delegate se va menține până la data închiderii oficiale a PTJ în România, inclusiv pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a programului menționat.

Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022) 9125/02.12.2022, fiind implementat de Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Tranziție Justă și Organismele Intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regională.

Viziunea strategică a PTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu măsuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale, necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare.

Programul Tranziție Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ) elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ) descriu impactul tranziției la neutralitatea climatică a teritoriilor vizate în contextul obiectivelor, politicilor și măsurilor prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021 – 2030, prin care se asigură contribuția națională la atingerea țintelor Uniunii Europene (UE) privind energia și clima pentru anul 2030 și pentru neutralitatea climatică a economiei până în 2050.

Acțiunile care vor face obiectul finanțării PTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.

PTJ are ca obiectiv general, în corelare cu strategiile de dezvoltare ale teritoriilor pentru perioada 2021 - 2027, sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv. PTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific, acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

PTJ 2021-2027 este structurat pe 7 priorități, fiind elaborate în acord cu obiectivul specific al Uniunii Europene de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris.

Alocarea financiară este de 2,53 mld. Euro (2,139 mld. Euro FTJ + 391 mil. Euro contribuție națională). Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (85%) și contribuția de la Bugetul de stat (15%).

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI), asigură implementarea la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a proiectelor care se încadrează în Prioritatea 4 „Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralizarea climatică în județul Galați”. Bugetul total alocat Priorității 4 a PTJ, respectiv pentru dezvoltarea județului Galați, este de 387,58 mil.Euro, din care 329,44 mil. Euro reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 58,14 mil. Euro contribuția națională.

Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv, cu termen limită de depunere, derulate prin platforma electronică MySMIS.

Pentru informații suplimentare despre Programul Tranziție Justă, inclusiv ghidurile de finanțare și calendarul apelurilor vă rugăm să consultați pagina dedicată programului, disponibilă la adresa: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/

Documente și Informații utile

PDF Programul Tranziție Justă – versiunea aprobată de Comisia Europeană
ZIP Ghid Solicitant IMM-uri conform Ordinului MIPE nr. 4003 din 2023
PDF Instructiunea nr. 1/2023
PDF Instructiunea nr. 2/15.01.2024
PDF Ordinul nr. 6162 din 19.12.2023 - modificare schema de ajutor de minimis si de stat
ZIP Ordinul nr. 6163 din 19.12.2023 privind modificarea Ghid Solicitant IMM-uri
ZIP Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru IMM-uri

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii