Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla UE Sigla AMPOSDRU Sigla FSE Sigla IS

Plus de capacitate și expertiză în Serviciul Public de Ocupare - SPO PLUS CE

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a implementat, în calitate de partener, proiectul “Plus de capacitate și expertiză în serviciul public de ocupare - SPO PLUS CE”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în baza contractului de finanțare numărul: POSDRU/111/4.1/S/91864

Grupul țintă al proiectului a fost format din 80 persoane, personal propriu al Serviciului Public de Ocupare din 4 județe (Vrancea, Iași, Ialomița și Covasna), din Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Sud și Centru.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității și mărirea expertizei la nivelul Serviciilor Publice de Ocupare din patru județe, din Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Sud și Centru, de a furniza servicii de ocupare, ceea ce conduce la o implementare adecvată a programelor de ocupare.

Obiective specifice:

Elaborarea și implementarea de proceduri care să faciliteze o bună cooperare și dezvoltarea rețelelor la nivel local/regional/interregional cu furnizori acreditați de servicii de ocupare și cu furnizori autorizați de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării și asigurării calității serviciilor de ocupare oferite, prin promovarea dialogului social, a schimbului de experiență și de bune practici și a parteneriatului public – privat; Dezvoltarea capacității instituționale de manageriere de parteneriate în implementarea de proiecte finanțate din fondurile structurale; Activarea de birouri de informare pentru dezvoltarea și implementarea activităților de informare și publicitate adresate potențialilor clienți, cu precădere în mediul rural, cu scopul de a promova serviciile publice de ocupare; Identificarea şi implementarea de metode şi instrumente în vederea furnizării serviciilor integrate de informare si consiliere în carieră, formare profesională, asistență și consultanță pentru începerea unei activități independente sau inițierea unei afaceri, mediere și asistență la locul de muncă; Dezvoltarea serviciilor de tip self – service; Realizarea unei campanii de sondare a opiniei clienților serviciilor publice de ocupare din cele 4 Regiuni: Sud-Est, Nord-Est, Sud și Centru, privind gradul de satisfacere a nevoilor; Dezvoltarea unui parteneriat care să contribuie la creșterea competențelor pentru furnizarea serviciilor de ocupare prin realizarea unui schimb de bune practici şi expertiză privind capacitatea de gestionare a serviciilor publice de ocupare și a parteneriatului public–privat, cu un organism regional, furnizor de formare profesională pentru adulți, dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

Parteneriatul în cadrul proiectului:

 • Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea – www.vrancea.anofm.ro
 • Parteneri naționali: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADRSE), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna.
 • Partener transnațional: ST SRL din Verona, Regiunea Veneto, Italia

ST SRL este o societate comercială, având ca obiect de activitate orientarea și formarea profesională, elaborarea de analize, studii de piață și buletine informative pentru instituții ale administrației publice locale și pentru instituții care activează cu preponderență în domeniul tehnologiei informației, în domeniul financiar, fiscal, turism și comerț, producție industrială și artizanat, agricultură, promovarea culturii.

Rezultate estimate:

Crearea unui website al proiectului; Elaborarea a 2 seturi de proceduri operaționale care vor fi cuprinse în sistemele proprii de management al calității implementate la nivelul serviciilor publice de ocupare partenere în proiect; 4 sesiuni de accesare a fondurilor europene și 4 aplicații pe FSE prin POSDRU 2007 – 2013; Activarea a 8 Birouri de informare în cele 4 județe din care provin serviciile publice de ocupare partenere în proiect; Desfășurarea a 4 Campanii de informare în cele 4 județe din care provin serviciile publice de ocupare partenere în proiect; Desfășurarea a 4 Campanii de promovare a inițiativei antreprenoriale, a cadrului legislativ și a oportunităților de accesare a Fondurilor Europene în cele 4 județe din care provin SPO – urile partenere în proiect; Organizarea a 8 Burse ale locurilor de muncă la nivel local, regional și interregional; Organizarea a 4 Burse ale serviciilor pentru clienți și parteneri în cele 4 judete din care provin SPO – urile partenere în proiect; Activarea a 8 zone de tip „ self – service” în spațiile de primire din sediile punctelor teritoriale de lucru ale celor 4 SPO-uri din Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Sud și Centru, partenere în proiect; 4.000 de chestionare aplicate în cele 4 județe din care provin SPO – urile partenere în proiect.

Activitățile proiectului:

Conferința de lansare; Seminarii și workshop-uri interregionale; Sesiuni de certificare a competentelor profesionale dobandite pe cale nonformala; Stagii de practica; Activarea birourilor de informare și a zonelor de tip „self – service”; Organizarea burselor de locuri de muncă și a burselor de servicii oferite de serviciile publice de ocupare; Campanii de informare; Campanii de promovare a inițiativei antreprenoriale, a cadrului legislativ și a oportunităților de accesare a Fondurilor Europene; Schimburi de bune practici privind gestionarea zonelor de tip „self – service” realizat între serviciile publice de ocupare din cele 4 regiuni implicate în proiect și serviciile publice de ocupare din celelalte 4 regiuni ale țării; Realizarea unui schimb de bune practici şi expertiză privind capacitatea de gestionare a serviciilor publice de ocupare și a parteneriatului public – privat, dintr-un stat membru al Uniunii Europene; Seminar național de promovare a rezultatelor proiectului.

Comunicate de presă:

- Comunicat de presa iunie 2012
- Comunicat de presa Noiembrie 2013

Durata de implementare: 2 ani (martie 2012 – februarie 2014)

Bugetul proiectului:

 • valoarea totală a proiectului: 10.960.757 lei
 • valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din FSE: 7.256.673 lei
 • valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din bugetul național: 0 lei
 • contribuția beneficiarului: 2.418.892 lei.

Echipa de proiect:

 • Mirela Chivu – Coordonator de proiect al partenerului - Șef Birou Planificare, Programare și Monitorizare Regională – Coordonare Programe Operaționale
 • Georgiana Ivan – Responsabil financiar
 • Gianina Doagă – Responsabil tehnic
 • Simona Toader – Responsabil comunicare și relații publice

Contact:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Birou Planificare, Programare şi Monitorizare Regională – Coordonare Programe Operaţionale
Șef Birou, Mirela Chivu
Telefon: 0339. 40.10.18
Fax: 0339. 40.10.17
Adresa de e-mail: mirela.chivu@adrse.ro

Informații suplimentare:

- Pentru informații suplimentare referitoare la proiect vă invităm să vizitați website-ul proiectului www.spoplusce.ro
- Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați webiste-ul www.fonduri-ue.ro
- Pentru informatii suplimentare privind finanțările din Fondul Social European în România, vă invităm să vizități www.fseromania.ro
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii