Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS

MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Instrucţiuni emise de către AM POR

PDF Instructiunea nr. 214/11.04.2024 - cu privire la transmiterea cererilor de rambursare de către organismele intermediare. Termenul limită până la care Organismele Intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale este 30 august 2024.
ZIP Anexe Instructiunea 214

PDF
Instrucțiunea nr. 212/08.02.2024 - Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corecta in aplicația informatica SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare.

ZIP Instrucțiunea nr. 209/29.11.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

PDF Instrucțiunea nr. 208/06.11.2023 - care modifică Instructiunea nr. 207/24.10.2023 în ceea ce privește data limită de depunere la OI a cererilor de plată de catre beneficiari în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

ZIP Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

PDF Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023 - stabilește data limită de depunere la OI a cererilor de plată de catre beneficiari în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

PDF Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 referitoare la tipurile de măsuri pe care Beneficiarii contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în urma apelurilor 2.1 B ”incubatoare” și 2.2 A ”IMM-uri”, dedicate zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI DD) trebuie să le întreprindă în până la finalizarea perioadei de durabilitate a acțiunilor finanțate

PDF Instrucțiunea nr. 197/06.12.2022 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pana la 31 decembrie 2023

PDF Instrucțiunea nr. 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire care se consideră dat prin această instrucțiune.

ZIP Instrucțiunea nr. 193/23.03.2022 pentru punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

PDF Instrucțiunea nr. 190/23.11.2021 privind tipurile de măsuri pe care Beneficiarii contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în urma apelurilor 2.1 A ”microîntreprinderi”, 2.1 B ”incubatoare” și 2.2 A ”IMM-uri”, dedicate zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI DD), trebuie să le întreprindă în perioada de implementare și durabilitate a acțiunilor finanțate

PDF Instrucțiunea nr. 18/18.03.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, precum și a comunicarilor cu privire la modificarea echipelor de management/implementare proiect

PDF Instrucțiunea nr. 182/15.02.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar.

PDF Instrucțiunea nr. 179/29.12.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 - Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”, până la data de 30 aprilie 2021, ora 12.00.

PDF Instrucțiunea nr. 177/28.10.2020 privind calendarul orientativ de depunere a cererilor de plata/aferente/rambursare in anul 2020, verificarea cererilor de rambursare si plata, precum si efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare, depuse de beneficiari in anul 2020.

PDF Instrucțiunea nr.4141/20.11.2020 - Privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional.

PDF Instrucțiunea nr. 176/26.10.2020 - Pentru asigurarea unui cadru eficient de monitorizare tehnică pentru contractele de finanțare din cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE.

PDF Instrucțiunea nr. 175/14.11.2020 - Neconcordanta verificare criteriu aviz amplasament PI 3.1C – Iluminat Public (publicată la data de 04.11.2020).

PDF Instrucțiunea nr. 174/16.10.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

PDF Instrucțiunea nr. 173/15.09.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

PDF Instrucțiunea nr. 172/2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv POR/2020/1/1.1.B/2 se prelungește până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00.

PDF Instrucțiunea nr. 171/2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 se prelungește până la data de 30 septembrie 2020, ora 12.00.

PDF Instrucțiunea nr. 170/17.08.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

PDF Instrucțiunea nr. 169/14.08.2020 - Referitoare la procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 la nivelul AM/OI.

PDF Instrucțiunea nr. 168/06.08.2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul PPOR/2020/5/5.1/ITI/2 (Cod nr. POR/786/5/1) se prelungește până la data de 18 noiembrie 2020, ora 12:00.

PDF Instrucțiunea nr. 167/31.07.2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM (Cod nr. POR/776/3) se prelungește până la data de 9 septembrie 2020, ora 10.00.

PDF Instrucțiunea nr. 166/31.07.2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv POR/2020/1/1.1.B/2 se prelungește până la data de 13 septembrie 2020, ora 12.00

PDF Instrucțiunea nr. 164/22.07.2020 privind acțiunile întreprinse de către AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

PDF Instrucțiunea nr. 163/20.07.2020 privind modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres de către beneficiarii POR prin MySMIS – Modulul lmplementare

PDF Instrucțiunea nr. 162/09.07.2020 privind modalitatea de transmitere a cererilor de rambursare, plată și prefinanțare de către beneficiarii POR prin MySMIS – Modulul lmplementare

PDF Instrucțiunea nr. 161/08.07.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) până la data de 31.08.2020, ora 17.00.

PDF Instrucțiunea nr. 160/07.07.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, până la data de 17.08.2020, ora 10.00.

PDF Instrucțiunea nr. 158/26.06.2020 privind proiectele care se finalizează în cursul lunii iulie 2020 și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire (măsură de sprijin pentru proiecte pe perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus).

PDF Instrucțiunea nr. 155/09.06.2020 privind aplicarea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 142/18.03.2020 pe perioada stării de alertă legal instituită și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii iunie 2020.

PDF Instrucțiunea nr. 153/19.05.2020 privind prelungirea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 145/2020, precum și a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

PDF Instrucțiunea nr. 152/13.05.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi.

PDF Instrucțiunea nr. 151/06.05.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/8/8.1/B/1/7 până la 30 septembrie 2020, ora 12.

PDF Procedura internă pentru aprobarea modificării Strategiilor de Dezvoltare Locală - aprilie 2020.

PDF Ordin pentru constituirea Comitetului comun pentru modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală finanţate din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

PDF Instrucțiunea nr. 149/27.04.2020 privind unele acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

PDF Instrucțiunea nr. 148/09.04.2020 aplicabilă procesului de evaluare, selecţie şi contractare aferent axei prioritare 2 a POR, în completarea Instrucţiunii nr. 145/2020.

PDF Instrucțiunea nr. 147/27.03.2020 privind posibilitatea procesării cererilor de rambursare finală fără efectuarea de către OI și AMPOR a vizitelor finale de monitorizare și verificare a cheltuielilor, în perioada stării de urgență.

PDF Instrucțiunea nr. 145/23.03.2020 privind unele măsuri de sprijin pentru proiectele AM/OI și personalul implicat pe perioada aplicării stării de urgență.

PDF Instrucțiunea nr. 142/18.03.2020 cu privire la acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

PDF Instrucțiunea nr. 139/27.02.2020 cu privire la obligativitatea transmiterii de către beneficiari a cererilor de rambursare/ plată/ prefinanţare prin aplicaţia informatică MySMIS2014 - modulul IMPLEMENTARE (începând cu 02.06.2020).

PDF Instrucțiunea nr. 138/27.02.2020 cu privire la obligativitatea transmiterii de către beneficiari a cererilor de rambursare/ plată/ prefinanţare prin aplicaţia informatică MySMIS2014 - modulul COMUNICARE (începând cu 02.03.2020).

PDF Instrucțiunea nr. 131/20.11.2019 aferentă apelurilor de proiecte în care se derulează scheme de ajutor de stat/de minimis

PDF Instrucțiunea nr. 130/11.11.2019 privind transmiterea dosarului de achiziție, precum și a documentelor aferente achizițiilor prezentate de beneficiarii POR la depunerea cererilor de plată sau rambursare

PDF Ordin 3077/04.11.2019 pentru aprobarea instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR

PDF Instrucțiunea nr. 128/22.10.2019 privind actualizarea bugetelor proiectelor depuse în cadrul axei 5, prioritatea de investiții 5.1

PDF Instrucțiunea nr. 126/21.10.2019 privind calendarul orientativ al termenelor limită de depunere a cererilor de plată/aferente/rambursare în anul 2019

PDF Instrucțiunea nr. 115/18.04.2019 cu privire la lista proiectelor finantabile din apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, in completare la prevederile Manualului de evaluare selectie, contractare editia II, cu modificarile si completarile ulterioare

PDF Instrucțiunea nr. 113/08.04.2019 privind completarea Rapoartelor de progres şi a celor de durabilitate ale beneficiarilor cu aspectele relevante pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor, cuprinse in condiţiile contractuale specifice aplicabile Prioritatilor de investiţie (din Anexa 1 sectiunea II la contractul de finanţare) şi in recomandările rezultate in procesul de evaluare şi selecţie (Anexa – Aspecte de monitorizat)

PDF Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 privind aplicarea prevederilor art.71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare

PDF Instrucțiunea nr. 98/01.11.2018 privind aplicarea prevederilor ordinului MDRAP nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevederilor legale de abrogare a standardelor de cost

PDF Instrucțiunea nr. 97/31.10.2018 privind depunerea cererilor de rambursare, în anul 2018, referitoare la proiectele nefinalizate aferente Axei prioritare 8

PDF Instrucțiunea nr. 94/24.10.2018 privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1

PDF Instrucțiunea nr. 92/11.10.2018 privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

PDF Instrucțiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

PDF Instrucțiunea nr. 82/24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

PDF Instrucțiunea nr. 77/17.07.2018 privind la frecvența unor tipuri de notificări la contractele de finanțare semnate în cadrul P.I. 2.1.A

PDF Instrucțiunea nr. 74/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

PDF Instructiunea nr. 72/15.05.2018 - referitoare la detaliile privind evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

PDF Instructiunea nr. 71/29.03.2018 - privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare - apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 - Operațiunea B - Unități de primiri urgențe

PDF Instructiunea nr. 70/28.03.2018 - detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

PDF Instructiunea nr. 63/16.10.2017 - cu privire la termenul prevăzut pentru transmiterea către OI a documentelor solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte pentru etapa de precontractare

PDF Instructiunea nr. 61/26.09.2017 - cu privire la procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului nr. POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

PDF Instructiunea nr. 56/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 7.1 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 55/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 5.2 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 54/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 (7 regiuni) PDF Anexa 1 (BI) PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 53/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 6.1 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 49/31.07.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 5.1 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție

PDF Instructiunea nr. 48/07.07.2017 - cu privire la procesul de evaluare, selectie si contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020

PDF Instructiunea nr. 46/26.06.2017 - cu privire la etapa de precontactare în cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

PDF Instructiunea nr. 45/23.06.2017 - cu privire la Procedura de dezvoltare urbană

PDF Instructiunea nr. 44/20.06.2017 - cu privire la completarea art. 2, alin. (2) din contractul de finanțare.

PDF Instructiunea nr. 43/07.06.2017 - privind depunerea şi verificarea proiectului tehnic ulterior semnării contractului de finanţare

PDF Instructiunea nr. 42/31.05.2017 - privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata /rambursare

PDF Instructiunea nr. 41/29.05.2017 - privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata / rambursare

PDF Instructiunea nr. 30/14.03.2017 - privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiționale la contractele de achiziție publică

PDF Instructiunea nr. 29/23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

PDF Instructiunea nr. 19/17.01.2017 privind modificarea cotei de TVA la 19%

PDF Instructiunea nr. 16/29.09.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în prezent, derularea în condiţii corespunzatoare a etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

PDF Instructiunea nr. 13/05.09.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în prezent, derularea în condiţii corespunzatoare a etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

PDF Instructiunea nr. 12/26.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

PDF Instructiunea nr. 11/19.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

PDF Instructiunea nr. 9/09.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

PDF Instructiunea nr. 6/11.07.2016 privind declarația de confidențialitate și imparțialitate ce va utiliza în procesul de evaluare, selecție și contractare.

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii