Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Achiziții publice


22 aprilie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de „Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Comitetului Comun de Monitorizare și a Evenimentului de închidere a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”:
• 4.06.2024, întâlnirea Comitetului Comun de Monitorizare
• 5.06.2024, Eveniment de închidere a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.
Termen de depunere oferte: 07.05.2024, ora 12:00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro și adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achiziție se regăsesc în documentația atașată. Anunțul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, secțiunea „Publicitate anunturi”, și are numarul ADV1422247.

PDF Achiziție servicii pentru evenimente - Întâlnirea Comitetului Comun de Monitorizare și a Evenimentului de închidere a POC BMN 2014-2020
PDF Caiet de sarcini - servicii pentru evenimente - Întâlnirea Comitetului Comun de Monitorizare și a Evenimentului de închidere a POC BMN 2014-2020
PDF Răspuns la solicitarea de clarificări, 24.04.2024

A fost semnat contractul cu nr. 1487A/29.05.2024 cu SC POINT ADVERTISING GRUP SRL


19 aprilie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării unei sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre" ce va avea loc in data de: 23 mai 2024, în Constanța, România. Termen de depunere oferte: 26.04.2024, ora 10:00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentația atasata. Anunțul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, secțiunea „Publicitate anunțuri”, și are numarul ADV1421714.

PDF Achiziție servicii pentru evenimente - sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
PDF Caiet de sarcini - servicii pentru evenimente - sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

A fost semnat contractul cu nr. 1339/ADRSE/20.05.2024 cu SC NOSCE GROUP SRL


12 aprilie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de: "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre" – in perioada 8-9 mai 2024, în Giresun, Turcia. Termenul de depunere oferte se prelungeste pana la data: 23.04.2024, ora: 10.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în docs atasate. Anuntul a fost actualizat in data de 18.04.2024, prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1419899.

PDF Caiet de sarcini - servicii pentru evenimente - Sesiuni de informare Turcia, în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
PDF Invitație de participare - Sesiuni de informare Turcia, în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

A fost semnat contractul cu nr. 948/ADRSE/29.04.2024 cu AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL


15 martie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de: "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT1-8-9 mai 2024, în Giresun, Turcia; LOT2 - 14 mai 2024, în Salonic, Grecia. Termen de depunere oferte: 01.04.2024, ora: 11.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1413261.

PDF Achiziție servicii pentru evenimente - Sesiuni de informare Turcia - Grecia, în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
PDF Raspuns la solicitarea de clarificari, 22.03.2024
PDF Raspuns la solicitarea de clarificari, 28.03.2024

LOT 2 - 14 mai 2024, în Salonic, Grecia – Contract încheiat cu MAGIC EVENTS ART – NR. CTR. 874A/23.04.2024


15 martie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de: "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre" - LOT1 - 14 mai 2024, în Tbilisi, Georgia; LOT2 - 16 mai 2024, în Erevan, Armenia. Termen de depunere oferte: 01.04.2024, ora: 11.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1413263.

PDF Achiziție servicii pentru evenimente - Sesiuni de informare Georgia - Armenia, în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
PDF Raspuns la solicitarea de clarificari, 22.03.2024

LOT 1 – Contract încheiat cu AVANGARDE BUSINESS GROUP – NR.CTR.947/ADRSE/29.04.2024
LOT 2 – Contract încheiat cu MAGIC EVENTS ART - NR CTR.969/ADRSE/29.04.2024


15 martie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de: "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT BMN” - LOT1-21 mai 2024, în Varna, Bulgaria; LOT2 - 23 mai 2024, în Constanța, România; LOT3-23 mai 2024, în Chișinău, Republica Moldova. Termen de depunere oferte: 01.04.2024, ora: 11.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1413257.

PDF Achiziție servicii pentru evenimente - Sesiuni de informare Bulgaria - Romania - Rep.Moldova, în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
PDF Raspuns la solicitarea de clarificari, 22.03.2024
PDF Raspuns la solicitarea de clarificari, 28.03.2024

LOT 1 – Contract încheiat cu AVANGARDE BUSINESS GROUP – NR CTR. 1007/ADRSE/08.05.2024
LOT 3 – Contract încheiat cu MAGIC EVENTS ART SRC- NR.CTR. 1006/ADRSE/08.05.2024


19 februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează licitatia dechisa de „Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud - Est (jud. BR, BZ, CT, GL si VN)” în cadrul proiectului “Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)”, finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance), Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2), Coduri CPV secundare: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica si 71319000-7 - Servicii de expertiză. Termenul de depunere oferte in SEAP este 08.04.2024, orele: 15.00 pentru toate loturile. Anuntul de participare a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro si are numarul CN1065448. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in fisa de date anexata.

PDF Fisa de Date - CN1065448 PDF Caiet de sarcini - ELENA
DOC Clauze contractuale obligatorii servicii ADRSE 15.02.2024
DOC Modele formulare servicii ADRSE 15.02.2024
PDF Raspuns la solicitarea de clarificari, 23.02.2024
PDF Erata 1 - ELENA
PDF Erata 2 - ELENA
PDF Erata 3 - ELENA
PDF Erata 5 - ELENA
PDF Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari, 16.04.2024


20 decembrie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de „Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre”. Termen de depunere oferte: 03.01.2024, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1400358.

PDF Invitație participare - Achiziție servicii pentru evenimente în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, 20.12.2023
PDF Caiet de sarcini - Achiziție servicii pentru evenimente în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, 20.12.2023

A fost semnat contractul cu nr. 169A/26.01.2024, cu Avangarde Business Group SRL28 noiembrie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de: “Servicii de transport aerian de pasageri" pentru Secretariat Comun al Programului ( Interreg VI-B) NEXT Bazinul Marii Negre, cu Nr. SCN1135345/28.11.2023. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa: https://e-licitatie.ro. Termenul de depunere oferte este 11.12.2023, ora 15.00. Achizitia se va desfasura online prin intermediul SEAP.

PDF Achiziție servicii de transport aerian de pasageri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

02 noiembrie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de : „Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Grupului de Lucru pentru Evaluarea proiectelor depuse în cadrul primului apel de propuneri de proiecte pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre". Termen de depunere oferte: 13.11.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro și adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achiziție se regăsesc în documentația atașată. Anunțul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, secțiunea „Publicitate anunțuri”, și are numărul ADV1393910.

ZIP Achiziție servicii evenimente pentru organizarea întâlnirii Grupului de Lucru pentru Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

A fost semnat contractul cu nr.1756A/05.12.2023.18 octombrie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de "Studiu de impact pentru măsurarea gradului de conștientizare POR 2014-2020, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est", cu Nr. SCN1133128/18.10.2023. Termenul de depunere oferte este 31.10.2023, ora 15.00. Achizitia se va desfasura online prin intermediul SEAP. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata.

ZIP Achiziție servicii pentru realizare "Studiu de impact pentru măsurarea gradului de conștientizare POR 2014-2020, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est", 18.10.2023

A fost semnat contractul cu nr.2017/ADR/18.12.2023 cu METRO MEDIA TRANSILVANIA SRL14 iulie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de "Servicii pentru evenimente COD CPV 79952000-2 în vederea organizării întâlnirii Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020". Termen de depunere oferte: 31.07.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achiziție se regăsesc în documentația atașată. Anunțul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, secțiunea „Publicitate anunturi”, și are numărul ADV1374567.

ZIP Achiziție servicii pentru evenimente în vederea organizării întâlnirii Comitetului Comun de Monitorizare pentru POC BMN 2014 - 2020, 04.10.2023

A fost semnat contractul cu nr. 993A/01.09.2023 cu SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL08 mai 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează achizitia directa: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", Cod si denumire CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2). Termen de depunere oferte: 12.06.2023, ora: 11.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în caietul de sarcini atasat si in anuntul postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, cu numarul ADV1362379.

ZIP Achiziție servicii campanie media POC BMN 2014-2020, 12.06.2023

24 martie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de : „Servicii de organizare de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT I: Ordu, Turcia; LOT II: Salonic, Grecia- Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termen de depunere oferte: 03.04.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1353181.

ZIP Achiziție servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 04 - 09 mai 2023

A fost semnat contractul cu nr.316/ADRSE/21.04.2023 pentru LOT I cu SC NOSCE GROUP SRL

A fost semnat contractul cu nr.318/ADRSE/21.04.2023 pentru LOT II cu SC FLU BRIARCONSULT SRL24 martie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de : „Servicii de organizare de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT I: Tbilisi, Georgia ; LOT II: Burgas, Bulgaria - Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termen de depunere oferte: 04.04.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1353194.

ZIP Achiziție servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 11 - 16 mai 2023

A fost semnat contractul cu nr.398/ADRSE/02.05.2023 pentru Lot 1 Tbilisi Georgia cu SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL

A fost semnat contractul cu nr.396/ADRSE/02.05.2023 pentru Lot 2 Burgas Bulgaria cu SC FLU BRIARCONSULT SRL24 martie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie de : „Servicii de organizare de sesiuni de informare dedicate potențialilor aplicanți ai Programului (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre” - LOT I: Tulcea, România; LOT II: Chișinău, Republica Moldova - Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termen de depunere oferte: 04.04.2023, ora: 12.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în documentatia atasata. Anuntul a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, si are numarul ADV1353197.

ZIP Achiziție servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 18 - 24 mai 2023

A fost semnat contractul cu nr.311/ADRSE/21.04.2023 pentru LOT I si LOT II cu SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL28 februarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Achizitie echipamente si accesorii de birou", Cod si denumire CPV: 32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2). Anuntul a fost lansat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro , si are numarul ADV1347530/28.02.2023 , cu termen de depunere 20.03.2023, ora 12.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

ZIP Achiziție "Echipamente si accesorii de birou", 28 februarie 2023
28 februarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează achizitia directa: “Echipamente IT si accesorii STC”, Cod si denumire CPV: 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2). Anuntul a fost lansat prin intermediul SICAP si are numarul ADV1347513/28.02.2023, cu termen de depunere 20.03.2023, ora: 12.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in caietul de sarcini atasat si in anuntul mentionat anterior.

ZIP Achiziție “Echipamente IT si accesorii STC”, 28 februarie 2023


21 februarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează achizitia directa: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", Cod si denumire CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2). Termen de depunere oferte: 30.03.2023, ora: 11.00, pe adresele de e-mail: achizitii@adrse.ro si adrse@adrse.ro. Mai multe informații legate de achizitie se regăsesc în caietul de sarcini atasat si in anuntul postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro, sectiunea „Publicitate anunturi”, cu numarul ADV1346213.

ZIP Achiziție "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", 21 februarie 2023
PDF Răspuns la solicitarea de clarificări - 09.03.2023
PDF Răspuns la solicitarea de clarificări - 22.03.2023

28 decembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează Procedura proprie cu titlul: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare & Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre". Termen de depunere oferte: 10.01.2023, ora.14.00, pe adresa de e-mail achizitii@adrse.ro. Cod CPV : 79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2). In sectiunea „Publicitate Anunturi” din SEAP regasiti Nr. anunt: ADV1337927/ 22.12.2022.

ZIP Achiziție "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre", 28 decembrie 2022
PDF Răspuns la solicitarea de clarificări - 04.01.2023

A fost semnat contractul de prestari servicii cu nr. 34 din data de 30.01.2023, cu AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L28 decembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", Cod si denumire CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2). Termen de depunere oferte: 26.01.2023, ora: 12.00, pe adresa de e-mail: achizitii@adrse.ro.Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

ZIP Achiziție "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", 28 decembrie 2022
28 decembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", Cod si denumire CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2). Termen de depunere oferte: 26.01.2023, ora: 12.00, pe adresa de e-mail: achizitii@adrse.ro.Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

ZIP Achiziție "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", 28 decembrie 2022
28 decembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Achizitie echipamente si accesorii de birou", Cod si denumire CPV: 32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2). Anuntul a fost lansat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro , si are numarul ADV1336757/ 15.12.2022 , cu termen de depunere 26.01.2023, ora 12.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

ZIP Achiziție "Echipamente si accesorii de birou", 28 decembrie 2022
28 decembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: “Echipamente IT STC”, Cod si denumire CPV: 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2). Anuntul a fost lansat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro , si are numarul ADV1336955/16.12.2022, cu termen de depunere 26.01.2023, ora 12.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

ZIP Achiziție "Echipamente IT STC", 28 decembrie 2022
PDF Răspuns la solicitarea de clarificări - 12.01.2023
PDF Răspuns la solicitarea de clarificări - 13.01.2023
12 octombrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: „Servicii pentru evenimente in vederea organizarii de sesiuni de informare privind oportunitatile de finantare oferite de Progrmul Interreg Next Bazinul Marii Negre 2021-2027”, COD CPV: 79952000-2 – servicii pentru evenimente. Anuntul a fost lansat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro , si are numarul ADV1321351, cu termen de depunere 20.10.2022, ora 14.00. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

ZIP Achiziție Servicii pentru evenimente in vederea organizarii de sesiuni de informare privind oportunitatile de finantare oferite de Progrmul Interreg Next Bazinul Marii Negre 2021-2027”", 12 octombrie 2022
18 iulie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: Servicii de organizare evenimente: "Organizare întâlnire tehnica cu reprezentanții organismelor de management ale Programului Interreg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027" - Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, COD CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Anuntul a fost lansat prin intermediul SEAP la adresa: https://e-licitatie.ro si are numarul ADV1304521 cu termen de depunere a ofertelor 25.07.2022 ora 14.00. Mai multe informații legate de procedură se regăsesc în documentele atașate.

ZIP Achiziție Servicii de organizare evenimente: "Organizare întâlnire tehnică cu reprezentanții organismelor de management ale Programului Interreg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027" , 18 iulie 2022
23 februarie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: „Carburant auto" pe baza de carduri, cu nr.SCN1101688/23.02.2022, Coduri CPV: Benzina fara plumb 09132100-4 si Motorina 09134200-9. Termenul de depunere oferte este 21.03.2022, ora 15.00. Achizitia se va desfasura online prin intermediul SICAP: https://e-licitatie.ro. Mai multe informații legate de procedură se regăsesc în fișa de date anexată.

PDF Achizitie „Carburant auto" pe baza de carduri, 23 februarie 2022
18 octombrie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează achiziția directă: “Servicii de dezvoltare si implementare website (layout, design, administrare prin modul de administrarea securizat, optimizare) și servicii de mentenanța”. Termen de depunere oferte: 25.10.2021, ora.15.00, pe adresa de e-mail achizitii@adrse.ro. Cod CPV:72212200-1 Servicii de dezvoltare de software pentru rețele, internet și intranet, 72413000-8 Servicii de administrare și mentenanță website.

PDF Caiet de sarcini privind achiziționarea de servicii de dezvoltare şi implementare website dedicat Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 www.blacksea-cbc.net, 25 octombrie 2021
DOC Caiet de sarcini privind achiziționarea de servicii de dezvoltare şi implementare website dedicat Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 www.blacksea-cbc.net (format editabil), 25 octombrie 2021

PDF Răspuns la solicitarea de clarificări pentru achiziționarea de servicii de dezvoltare şi implementare website dedicat POC BMN 2014-2020 www.blacksea-cbc.net - 22 octombrie 2021
03 septembrie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura proprie pentru serviciii de organizare evenimente: ”Reuniunea Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 – Programul Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”, COD CPV: - 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Termenul de depunere a ofertelor este: 09.09.2021, ora 14:00. Anuntul a fost postat pe platforma SEAP la urmatoarea adresa: https://e-licitatie.ro:8881/ca/adv-notices/list/0. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Achizitie servicii de organizare evenimente STCBMN, 09 septembrie 2021
PDF Model contract servicii de organizare evenimente STCBMN, 09 septembrie 2021
DOC Caiet de sarcini servicii de organizare evenimente STCBMN, 09 septembrie 2021
05 august 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Evaluarea Strategică de Mediu a Programului Operațional Regional Sud Est 2021-2027 (SEA)", Cod CPV - 71313000-5 – Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2). Termenul de depunere a ofertelor este: 06.09.2021, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SEAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/df-notices/list/17/1. Nr anunt participare simplificat: SCN1090666/05.08.2021. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Evaluarea Strategică de Mediu a Programului Operațional Regional Sud Est 2021-2027, 05 august 2021
11 iunie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Servicii de transport aerian de pasageri – Programul Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”, Cod CPV - 60400000-2 Servicii de transport aerian. Termenul de depunere a ofertelor este: 23.06.2021, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100132423. Descrierea serviciilor de elaborare studiu, se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Achizitie servicii de transport aerian de pasageri STCBMN, 11 iunie 2021
31 decembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE) Cod CPV - 79311000-7 - servicii de studii. Termenul de depunere a ofertelor este: 28.01.2021, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/procedure/view/100142847/. Nr anunt participare simplificat: SCN1080728/31.12.2020. Descrierea serviciilor de elaborare studiu, se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Achizitie servicii elaborare studiu SDSE, 31 decembrie 2020
22 iunie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de Servicii de Elaborare studii – "Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE)” – Cod 79311000-7 - servicii de studii.
Termenul de depunere a ofertelor este: 09.07.2020, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/procedure/view/100123291/. Nr anunt participare simplificat: SCN1070173 / 19.06.2020. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Achiziție de servicii de elaborare studii - "SRSI SE", 22 iunie 2020
09 martie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de "Carburant auto pe baza de carduri" prevazuta in cadrul proiectului ”Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”, Coduri CPV: Motorina 09134200-9, Benzina fara plumb 09132100-4.
Termenul de depunere a ofertelor este: 17.03.2020, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/contract-notices/list/17/1, Nr anunt participare simplificat: SCN1064528 / 05.03.2020. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Achiziție "Carburant auto pe baza de carduri", 09 martie 2020
23 ianuarie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați la procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional". Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.
ADR SE a atribuit achizitia privind serviciile de curierat Companiei Nationale Posta Romana S.A., in valoare de 25.149,83 lei fara TVA.

PDF Achiziție servicii de curierat, 23 ianuarie 2020
29 octombrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție cu titlul: “Servicii de realizare studiu de impact pentru evaluarea măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate de ADR Sud-Est, Organism Intermediar pentru POR conform Planului de comunicare POR 2014-2020, pentru perioada 2018-2019”, Cod CPV principal: 79311000-7 – Servicii de studii. Termenul de depunere a ofertelor este: 11.11.2019, ora 15.00. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

PDF Achiziție servicii de realizare studiu de impact pentru evaluarea măsurilor de informare şi publicitate, 29 octombrie 2019
4 octombrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de servicii de publicitate: "Realizare și difuzare spoturi publicitare radio, realizare și difuzare spoturi publicitare TV", Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii de publicitate Radio-TV, 04 octombrie 2019
24 septembrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de catering si masa: "Sesiune de instruire a controlorilor din Grecia, Programul Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020" - Atena, 03 octombrie 2019 – Servicii de catering, Cod CPV principal: 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societati sau institutii, 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mâncării. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCBMN, 03 octombrie 2019
05 septembrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 în Bulgaria, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCBMN, 27 septembrie 2019
03 septembrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Republica Moldova, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCBMN, 02 - 04 octombrie 2019
02 septembrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Turcia, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate

ZIP Achiziție servicii evenimente POCBMN, 26 septembrie 2019
30 august 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare eveniment "Ziua Cooperării Europene 2019 în Romania, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate

ZIP Achiziție servicii evenimente POCBMN, 6 septembrie 2019
26 august 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Realizare si difuzare spoturi publicitare radio, realizare si difuzare spoturi publicitare TV", Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate

ZIP Achiziție servicii publicitate POR, 30 august 2019
26 august 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de catering pentru Sesiunea de instruire a controlorilor din Bulgaria, organizată la Sofia (Bulgaria) – 5 septembrie 2019", CPV principal: 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente BMN, 5 septembrie 2019
14 august 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare a evenimentului cu caracter international - Cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare, POCBMN 2014-2020", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente STCBMN, 17 septembrie 2019
PDF Clarificare - Achiziție servicii evenimente STCBMN, 17 septembrie 2019
14 august 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire – Mun. Braila", CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCA, 23 - 25 august 2019
25 iulie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire – Mun. Braila.", CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCA, 23 - 25 august 2019
03 iulie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Ședinta Comitetului de Selecție Programul Operational Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente STCBMN, 29 iulie - 2 august 2019
11 iunie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020.”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente STCBMN, 2-4 iulie 2019
23 mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire (inchiriere sali de instruire, cazare si masa participanti) in urmatoarele orase: Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Brasov.", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCA, 28 iunie - 29 septembrie 2019
07 mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire", cod CPV principal: 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POCA, 17-19 mai 2019
24 aprilie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
Sesiune de instruire a controlorilor din statele partenere in cadrul programului la Kiev, Ucraina - 14 mai 2019; si Chisinau, Republica Moldova – 16 mai 2019 cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achiziție servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 14-16 mai 2019
ZIP Anexe - Achizitie servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 14-16 mai 2019
23 aprilie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire" (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participanti) in urmatoarele orase: Braila, Iasi, Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Brasov, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achizitie servicii evenimente POCA, 17 mai - 29 septembrie 2019
12 aprilie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
1. Sesiune de instruire pentru beneficiarii din Grecia ai primului apel de propuneri de proiecte, organizata in data de 08.05.2019 la Salonic;
2. Sesiune de instruire pentru beneficiarii din Bulgaria ai primului apel de propuneri de proiecte, organizata in data de 22.05.2019 la Varna;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achizitie servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 08-22 mai 2019
21 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
- Sesiune de instruire pentru beneficiarii primului apel de proiecte, Bucuresti 16-17 aprilie 2019;
- Sesiune de instruire pentru reprezentantii CCP, Bucuresti 18 aprilie 2019;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Achizitie servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 16-18 aprilie 2019
15 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente":
- Sesiunea de instruire pentru beneficiarii romani ai primului apel de proiecte POC BMN 2014-2020;
- Sedinta Comitetului de selectie, perioada 1-5 aprilie 2019;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie servicii evenimente POC BMN 2014-2020, 1-5 aprilie 2019
15 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie serviciu de expertiza autospeciala, 15.03.2019
15 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie serviciu de expertiza infrastructura hardware, 15.03.2019
15 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie serviciu de expertiza sistem integrat ERP, 15.03.2019
28 decembrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Achizitia serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice – Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Proiect de organizare a executiei lucrarilor(POE), Proiect tehnic de execuţie+Detalii de executie (PT+DE), si asistenta tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii unei constructii pe terenul situat in str. Mercur nr.28", anunt de participare simplificat nr. SCN 1034405/28.12.2018. Termenul de depunere a ofertelor este 17.01.2019.


20 decembrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Elaborare studii „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)" - lot 1 si "Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)" - lot 2, conform caiet de sarcini ataşat. Termenul de depunere a ofertelor este 18.01.2019.

ZIP Achizitie servicii elaborare studii, 20.12.2018
8 noiembrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare eveniment pentru intalnire tehnica, in data de 15.11.2018 la Constanta", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat. Termenul de depunere a ofertelor este 13.11.2018 ora 14.00.

ZIP Achizitie servicii eveniment - Constanta, 15.11.2018
2 noiembrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente pentru 2 sesiuni de informare organizate în Grecia, pentru potențiali aplicanți - Xanthi 20.11.2018 si Salonic 21.11.2018", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie servicii evenimente - Grecia
24 octombrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente pentru sesiunile de informare destinate potenţialilor aplicanţi din România şi Bulgaria", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie servicii evenimente sesiuni informare
12 octombrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare eveniment - participare potenţiali beneficiari POC BMN 2014-2020 din statele membre la cel de-al doilea forum de parteneriat organizat la Erevan/Armenia în data de 23.10.2018", conform caiet de sarcini ataşat.

ZIP Achizitie servicii evenimente Erevan/Armenia
26 septembrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat, pentru perioada octombrie 2018 - decembrie 2019, conform caiet de sarcini atasat.

ZIP Achizitie servicii curierat
03 septembrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international, Cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, conform caiet de sarcini atasat.

ZIP Achizitie evenimente STCBMN
31 august 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lanseaza procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat", Cod CPV 64110000-7 Servicii postale si de curierat, pentru perioada septembrie 2018 - decembrie 2019, conform caiet de sarcini atasat.

ZIP Achizitie servicii curierat
14 august 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente cu caracter international". Descrierea serviciilor se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

ZIP Caiet sarcini evenimente
16 ianuarie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 dorește să achiziționeze Servicii de organizare eveniment - Sedința Comitet Comun de Monitorizare Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; Eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020”, în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

ZIP Caiet sarcini evenimente
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii