S-a relansat apelul pentru depunerea scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, relansează metodologia scrisorilor de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

Termenul de completare si transmitere a acestui document este 9 august 2017 de la data prezentului anunt, la adresa de email: mirela.chivu@adrse.ro.

Mentionam faptul că relansarea apelului pentru scrisori de intenție reprezintă o etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (DCR), care ulterior finalizării va fi avizat de Consorțiul Regional de Inovare (CRI).


Descarca Metodologia și scrisoarea de intentie
Descarca Criterii de evaluare a scrisorilor de intentie