Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla MDRT Sigla ADRSE Sigla IS


Instructiuni emise de catre AM POR

PDF Instructiunea nr. 146/17.06.2016 referitoare la prelungirea duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada acordata urmare a aplicarii instructiunii AMPOR 144/2015, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestora
PDF Instructiunea nr. 145/22.01.2016 referitoare la informarea si comunicarea POR 2014-2020
PDF Instructiunea nr. 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia
PDF Instructiunea nr. 143/12.11.2015 privind modificarea si completarea Instructiunii AM POR nr.134
PDF Instructiunea nr. 142/12.11.2015 – privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 47/2015 si a Ordinului nr. 1127/2013 in cadrul POR 2007-2013
PDF Instructiunea nr. 141/21.08.2015 – privind modalitatea de verificare si plata a proiectelor care fac obiectul verificarilor Directiei Nationale Anticoruptie si/sau Departamentului pentru Lupta Antifrauda.
PDF Instructiunea nr. 139/16.06.2015 – pentru anularea Instructiunii nr.133/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.132/2015 privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile /serviciile/solicitate la rambursare de catre beneficiari si executate/livrate/prestate de catre contractori.
PDF Instructiunea nr. 138/15.06.2015 – privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata de catre beneficiari in cadrul Programului Operational Regional.
PDF Instructiunea nr. 136b/02.06.2015 – pentru anularea Instructiunii nr. 132/2015 a AM POR privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.
PDF Instructiunea nr. 136/28.05.2015 – privind modificarea termenului de semnare a documentatiilor de contractare la nivelul MDRAP.
PDF Instructiunea nr. 134/27.05.2015 – privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2007-2013.
PDF Instructiunea nr. 133/14.05.2015 – pentru modificarea Instructiunii nr. 132/2015, privind asumarea raspunderii beneficiarilor POR, printr-o declaratie care va insoti cererile de plata si de rambursare.
PDF Instructiunea nr. 132/28.04.2015 – privind asumarea raspunderii beneficiarilor POR, printr-o declaratie care va insoti cererile de plata si de rambursare.
PDF Instructiunea nr. 131/27.03.2015 – privind implementarea contractelor de finantare incheiate pentru DMI 3.4, apel 2014.
PDF Instructiunea nr. 130/10.02.2015 – privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata.
PDF Instructiunea nr. 129/10.02.2015 – privind suspendarea apelului de proiecte DMI 5.2 – regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru – pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat).
PDF Instructiunea nr. 128/02.02.2015 privind detalierea pasilor si modificarilor procedurale in vederea aplicarii instructiunii 126 privind finalizarea/incetarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul POR 2007-2013.
PDF Instructiunea nr. 127/02.02.2015 privind finalizarea/incetarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul POR 2007- 2013 - termene limita.
PDF Instructiunea nr. 126/02.02.2015 privind modificarea prevederilor manualului de proceduri PO/MVI/AM. Manual de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese.
PDF Instructiunea nr. 125/13.01.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri MIII/AMOI, Editia 2, Revizuirea 10. Instructiunea AMPOR nr. 125/13.01.2015 are caracter exceptional, aplicandu-se doar DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel 2014.
PDF Instructiunea nr. 124/17.12.2014 privind suspendarea procedului de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare aferente cererilor de plata pentru proiectele depuse in cadrul POR 2017-2013 pentru perioada 19.12.2014-05.01.2015.
PDF Instructiunea nr. 122/02.06.2014 privind achizitionarea serviciilor de audit pentru contractele finantate prin POR 2017-2013
PDF Instructiunea nr. 121/07.04.2014 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, DMI 4.1 si DMI 5.2
PDF Instructiunea nr. 120/31.03.2014 privind emiterea editiei II, vers. 10 a Manulului de evaluare, selectie si contractare, POR 2007-2013
PDF Instructiunea nr. 118/27.02.2014 privind verificarea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectelor cu finantare REGIO
PDF Instructiunea nr. 114/20.11.2013 privind modificarea criteriului de eligibilitate a proiectelor finantate prin Programul Operational Regional
PDF Instructiunea nr. 113/28.10.2013 privind aplicarea Ordinul MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"
PDF Instructiunea AM POR nr. 109/16.09.2013 privind mecanismul decontarii cererilor de plata pentru beneficiarii privati, conform prevederilor art. 17.4 alin(2) din OUG nr. 64/2009
PDF Clarificare nr. 5 la Instructiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Regio - vizeaza exclusiv Domeniul Major de Interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” (13 decembrie 2013)
PDF Clarificare nr. 4 la Instructiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Regio - vizeaza exclusiv Domeniul Major de Interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” (22 noiembrie 2013)
PDF Clarificare nr. 3 la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Regio - vizeaza exclusiv DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” (29 octombrie 2013)
PDF Clarificare nr. 2 la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Regio - vizeaza exclusiv DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” (17 octombrie 2013)
PDF Clarificare nr.1 la Instructiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Regio - vizeaza exclusiv DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” (3 octombrie 2013)
PDF Instructiunea nr. 108/12.06.2013 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
PDF Instructiunea nr. 107/29.04.2013 privind consolidarea si modificarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finantate din Programul Operational Regional - Axele 1-5.
PDF Instructiunea nr. 106/24.04.2013 privind proiectele destinate incluziunii sociale a comunitatilor marginalizate, inclusiv a populatiei de etnie roma, care implica finantare tip FSE, ce se vor depune spre finantare, in cadrul Axei prioritare 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul Major de Interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.
PDF Notificare pentru modificarea si completarea anexei referitoare la "Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor" cu prevederile Instructiunii nr. 105 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata.
PDF Instructiunea nr. 105/19.04.2013 privind modul de implementare a OUG 27/2013 privind mecanismul decontarii cererilor de plata.
PDF Instructiunea nr. 103/29.03.2013 privind eliminarea procedurii de intocmire a actelor aditionale si transferul in procedura de monitorizare.
PDF Instructiunea nr. 102/14.02.2013 privind posibilitatea reparcurgerii etapei procedurale de evaluare tehnica si financiara simplificata pentru proiectele incluse initial in lista de rezerva si care ulterior au primit notificarea OI in vederea finantarii, ca urmare a actualizarii listelor de rezerva de către AM POR
PDF Instructiunea nr. 99/26.11.2012 privind modificarea si completarea Anexei VI – Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii in cadrul POR 2007-2013, la contractele de finantare incheiate cu beneficiari societati comerciale pentru DMI 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3.
PDF Instructiunea nr. 98/26.11.2012 privind completarea procedurii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese.
PDF Instructiunea nr. 95/06.11.2012 privind asigurarea separarii atributiilor persoanelor care sunt desemnate pentru efectuarea operatiunilor de angajare, lichidare si ordonantare de persoanele care sunt responsabile de efectuarea platilor in cadrul contractelor finantate prin axa prioritara "Asistenta Tehnica" din cadrul POR
PDF Instructiunea nr. 94/06.11.2012 privind efectuarea reverificarilor procedurilor de achizitii publice
PDF Instructiunea nr. 92/31.08.2012 privind unele masuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, precum si pentru rezilierea contractelor de executie lucrari
PDF Instructiunea nr. 91/24.08.2012 privind forma actului aditional ce are ca scop doar prelungirea perioadei de implementare a proiectului
PDF Instructiunea nr. 90/10.08.2012 privind completarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finantate din POR
PDF Instructiunea nr. 89/27.07.2012 privind autorizarea cheltuielilor si efectuarea platilor
PDF Instructiunea nr. 88/27.07.2012 privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese
PDF Instructiunea nr. 86/15.06.2012 privind monitorizarea respectarii graficelor de depunere a cererilor de rambursare aferente contractelor de finantare POR
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 3.1 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea nr. 85/03.05.2012 privind completarea procedurii de monitorizare a proiectelor
PDF Instructiunea nr. 84/20.04.2012 privind realizarea studiilor pentru fundamentarea interventiilor finantate din fonduri comunitare in perioada 2014-2020
PDF Instructiunea nr. 83/05.04.2012 privind intrarea in vigoare editia I, revizia 0 a Manualului de proceduri pentru activitatea de constatare a neregulilor in cadrul POR
PDF Instructiunea nr. 82/05.04.2012 privind intrarea in vigoare editia I, revizia 0 a Manualului de proceduri pentru activitatea de constatare a neregulilor in cadrul POR
PDF Instructiunea nr. 81/12.03.2012 privind modificari aduse la proiectul tehnic si documentatia de executie inainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari
PDF Instructiunea nr. 80/05.03.2012 privind modificari aduse la Manualul de proceduri, evaluare, selectie si contractare POR
PDF Instructiunea nr. 79/28.02.2012 privind procesul de evaluare tehnica si financiara a proiectelor depuse in cadrul POR
PDF Instructiunea nr. 78/05.03.2012 privind modificarea procedurii de monitorizare a proiectelor finantate din POR
PDF Instructiunea nr. 77/10.02.2012 privind perioada de verificare si autorizare a cererilor de rambursare aferente Axei Prioritare de Asistenta Tehnica a POR
PDF Instructiunea nr. 76/14.12.2011 privind verificarile pe tema conflictului de interese
PDF Instructiunea nr. 75/07.10.2011 completarea Manualului de proceduri evaluarea, selectie, finantare MIII, editia II, revizuirea 6, PO/III/AMOI/3 Procedura de Contractare
PDF Instructiunea nr. 74/05.10.2011 privind unele aspecte referitoare la implementarea contractelor de finantare incheiate in cadrul Axei Prioritare 6 - Asistenta Tehnica a POR
PDF Instructiunea nr. 73/02.08.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
PDF Instructiunea nr. 72/01.08.2011 privind verificarea de catre OI a dosarelor de achizitii transmise de catre beneficiari
PDF Instructiunea nr. 71/12.07.2011 privind evaluarea cererii de finantare de catre evaluatorii independenti
PDF Instructiunea nr. 70/01.07.2011 privind armonizarea documentelor referitoare la eligibilitatea solicitantului - Axa 6 - Asistenta tehnica
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii cererilor de finantare in cadrul DMI 4.2 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea nr. 68/06.04.2011 privind conturile beneficiarilor in care se efectueaza platile pe proiecte REGIO
PDF Instructiunea nr. 67/28.03.2011 - Anexa II revizuita pentru axele 1, 2 si 5 (DMI 5.2)
PDF Instructiunea nr. 66/28.03.2011 privind modificarea si completarea Anexei III aferenta contractelor de finantare incheiate in cadrul DMI 4.3
PDF Instructiunea nr. 65/15.03.2011 privind inregistarea in SMIS-CSNR a proiectelor retrase
PDF Instructiunea nr. 64/10.03.2011 privind efectuarea vizitelor la fata locului aferente cererilor de rambursare
PDF Instructiunea nr. 62/24.01.2011 privind semnarea contractelor de finantare
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 5.1 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 4.3 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea nr. 60/23.11.2010 privind aplicarea de corectii financiare in conformitate cu prevederile Ghidului Comisiei Europene
PDF Instructiunea nr. 59/18.10.2010 privind rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate din Regio
PDF Instructiunea nr. 58/10.09.2010 privind modificarea Manualului de Identitate Vizuala
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 3.4 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 3.2 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea nr. 56/23.08.2010 privind modificari ale procedurii de verificare a conformitatii Proiectului Tehnic
PDF Instructiunea nr. 55/10.08.2010 privind procedura de verificare a conformitatii Proiectului Tehnic
PDF Instructiunea nr. 54/28.07.2010 cu privire la obligativitatea beneficiarilor de a transmite datele referitoare la indicatorul locuri de munca create, separat pentru barbati si femei
PDF Instructiunea nr. 53/26.07.2010 privind revizia procedurii specifice de lucru privind activitatea de recuperare a creantelor/fondurilor utilizate necorespunzator in cadrul POR, PO/XII/1/AM
PDF Instructiunea nr. 52/21.07.2010 privind decontarea cheltuielilor efectuate in implementarea proiectelor integrate
PDF Instructiunea nr. 51/02.07.2010 privind procedura de verificare a conformitatii Proiectului Tehnic
PDF Instructiunea nr. 50/25.06.2010 cu privire la decontarea cheltuielilor diverse si nepravazute
PDF Instructiunea nr. 49/22.06.2010 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 48/21.05.2010 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 46/18.05.2010 privind procedura PO/III/AMO/1.D.2 PDU de verificare a admisibilitatii Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbana-Poli de Dezvoltare Urbana
PDF Instructiunea nr. 45/16.04.2010 privind procedura de verificare a admisibilitatii Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbana-Poli de Dezvoltare Urbana
PDF Instructiunea nr. 44/10.03.2010 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 43/03.03.2010 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 42 privind armonizarea ghidurilor solicitantului aferente POR 2007-2013 si a Manualului de evaluare, selectie si contractare al AM POR cu Hotararea nr. 42 a CMPOR
PDF Instructiunea nr. 41/08.12.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 40/18.11.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 39/17.11.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 38/10.11.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 37/27.10.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 36/26.10.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 35/30.09.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 34/17.08.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 33/13.08.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 32/05.08.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 31/03.08.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 30/03.08.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 29/24.07.2009 privind cofinantarea acordata beneficiarilor de fonduri structurale
PDF Instructiunea nr. 28/18.06.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 27/26.05.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 26/19.05.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 25/22.04.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 24/09.04.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 23/06.04.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 22/31.03.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 21/09.03.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 20/18.02.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 19/18.02.2009 - AM POR
PDF Instructiune solicitanti de finantare privind dovada dreptului de proprietate (domeniile 3.2, 3.4, 5.1)
PDF Instructiunea nr. 18/12.02.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 17/04.02.2009 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 16/05.01.2009 - AM POR
PDF Instructiune privind armonizarea ghidurilor solicitantului si a manualului de evaluare, selectie si contractare
PDF Instructiunea nr. 15/04.12.2008 - AM POR
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 5.2 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea privind suspendarea depunerii de cererilor de finantare in cadrul DMI 2.1 in Regiunea Sud-Est
PDF Instructiunea nr. 14/11.11.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 13/30.10.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 12/22.09.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 11/29.08.2008 - AM POR
PDF Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie la data depunerii cererii de finantare
doc Instructiune Contracte Lucrari
doc Instructiune solicitanti finantare DMI 3.1
doc Instructiune Solicitanti Achizitii
doc Instructiune Solicitanti Natura 2000
doc Instructiune privind continutul cadru al proiectului tehnic, grila de verificare a proiectului tehnic si aspecte de procedura
doc Instructiune privind continutul cadrul al proiectului tehnic si grila de verificare a proiectului tehnic
doc Instructiune AM POR pentru Axa 2 - Dosarul de Contractare
doc Instructiune AM POR pentru DMI 3.1
PDF Instructiunea nr. 10/20.06.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 9/15.04.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 8/26.03.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 7/26.02.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 6/01.02.2008 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 5/13.12.2007 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 4/12.12.2007 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 3/20.11.2007 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 2/25.10.2007 - AM POR
PDF Instructiunea nr. 1/21.03.2006 - AM POR
Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii