Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Documente strategice naționale și europene

Perioada de programare 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va continua procesul de programare a activităților specifice dezvoltarii regionale in conformitate cu documentele strategice nationale si cu documentele strategice ale Uniunii Europene.

Programe Operationale:

PDF Programul Operational Regional 2014-2020
PDF Programul Operational Capital Uman 2014-2020
PDF Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
PDF Programul Operational Competitivitate 2014-2020
PDF Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
PDF Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020
PDF Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020
PDF Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
PDF Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020
PDF Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri 2014-2020 - draft

Strategii Nationale:

PDF Acord de parteneriat 2014-2020
PDF Master Plan General de Transport al Romaniei - Memorandum
PDF Master Plan General de Transport al Romaniei - Sinteza (Lista de proiecte)
PDF Master Plan General de Transport al Romaniei - partea I
PDF Master Plan General de Transport al Romaniei - partea II
PDF Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020
PDF Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, iunie 2014
PDF Strategia Guvernamentala pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Imbunatatirea Mediului de Afaceri din Romania - Orizont 2020
PDF Strategia Nationala de Dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 ani (2016-2035) - vol. 1
PDF Strategia Nationala de Dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 ani (2016-2035) - vol. 2
PDF Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020
PDF Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei – proiect

Strategii Europene:

PDF Strategia Europa 2020
PDF Strategia Dunarii (SUERD)

Regulamente ale Comisiei Europene:

PDF 1. Regulament General (UE) Nr. 1303/2013 (ro)
PDF 2. Regulament FEDR (UE) Nr. 1301/2013 (ro)
PDF 3. Regulament Fondul de Coeziune (UE) Nr. 1300/2013 (ro)
PDF 4. Regulament FSE (UE) Nr. 1304/2013 (ro)
PDF 5. Regulament privind FEDR pentru obiectivul de cooperare teritoriala (UE) Nr. 1299/2013 (ro)
PDF 6. Regulament privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (UE) Nr. 1302/2013 (ro)
PDF Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 – Rezumat (ro)
PDF Cadrul Strategic Comun 2014-2020 - partea 1
PDF Cadrul Strategic Comun 2014-2020 - partea 2
PDF Memorandum al Ministerulului Afacerilor Europene aprobat în ședință de Guvern în data de 13 iunie 2012
PDF Totalul sumelor alocate politicii de coeziune 2014-2020 (milioane €)

Perioada de programare 2007-2013


Pentru perioada de programare 2007-2013 Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a participat în structuri parteneriale la nivel național, regional și local, la elaborarea documentelor strategice naționale și regionale.

PDF Programul Național de Reformă 2011-2013
PDF Cadrul Național Strategic de Referință – CNSR – Sinteza (Ro)
PDF Planul Național de Dezvoltare 2007-2013
PDF Regulamentul General al Comisiei Europene
PDF Regulamentul Comisiei Europene privind Fondul European de Dezvoltare Regională
PDF Regulamentul Comisiei Europene privind Fondul Social European

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii