Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Studii Regionale

1. ADR Sud-Est a derulat în anul 2021 contractul de elaborare a studiului ”Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE)

Activitățile s-au desfășurat pe o perioadă de 6 luni, încheindu-se la 11 octombrie 2021. Studiul analizează stadiul actual al evoluției dezvoltării socio-economice a regiunii precum și impactul investițiilor realizate în ultimii 10 ani, pentru fundamentarea investițiilor care se vor realiza în perioada de programare 2021-2027. Studiul reprezintă totodată baza strategică pentru Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027. Documentul realizat în cadrul cestui contract poate fi consultat aici:

PDF Rezumat al studiului privind Dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027
PDF Rezumat al studiului privind Dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027 - engleză
PDF Studiu privind Dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027

2. ADR Sud-Est a derulat în anul 2019 contractul de elaborare a studiului “Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)”.

Activitățile s-au defășurat pe o perioadă de 6 luni, încheindu-se la 3 octombrie 2019. Studiul este dedicat analizării situației economice din Regiunea Sud-Est și a evoluției dezvoltării economice la nivel regional. Obiectivul studiului a fost de fundamentare a procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2021–2027, prin analizarea stadiului actual, al evoluției dezvoltării economice a regiunii și a impactului investițiilor realizate în ultimii 10 ani. Documentul realizat în cadrul acestui contract poate fi consultat aici:

PDF Rezumat al studiului privind "Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)"
PDF Studiu privind "Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)"

3. ADR Sud-Est a derulat în anul 2019 contractul de elaborare a studiului “Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)”.

Activitățile s-au defășurat pe o perioadă de 6 luni, încheindu-se la 3 noiembrie 2019. Studiul este un instrument dedicat situației economice și sociale al comunităților marginalizate din Regiunea Sud-Est. Obiectivul studiului a fost de identificare a comunităților marginalizate din regiune, precum și o analiză aprofundată asupra condiţiilor de viaţă și a gradului de sărăcie din Regiunea Sud-Est. Documentul realizat în cadrul acestui contract poate fi consultat aici:

PDF Rezumant al studiului privind "Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)"
PDF Studiu privind "Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)"

4. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale - 2017

ADR SE a derulat în perioada aprilie – septembrie 2017 contractul de elaborare a studiului Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, împreună cu firma de consultanță ACZ Consulting. Acesta a fost semnat în data de 3 aprilie 2017, iar activitățile s-au defășurat pe o perioadă de 6 luni, încheindu-se la 1 octombrie 2017. În urma elaborării SSIR SE, au fost stabilite domeniile prioritare în care se vor concentra investițiile în următoarea perioadă de programare 2014-2020, precum și cadrul necesar dezvoltării unui mediu economico-social performant la nivel regional. Documentul realizat în cadrul acestui contract poate fi consultat in cadrul secțiunii: Specializare Inteligentă – RIS3.

5. Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități de finanțare - 2014

ADR Sud-Est a derulat în perioada septembrie 2013 – mai 2014 contractul de elaborare a studiului “Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situația actulă și oportunități de finanțare”, cu firma de consultanță Agora Est Consulting. Studiul prezintă și analizează profilul economic și social, o analiză SWOT și își propune identificarea potențialului de dezvoltare și atragerii de fonduri destinate dezvoltării orașelor și municipiilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Documentul realizat în cadrul acestui contract poate fi consultat aici:

PDF Studiu privind Dezvoltarea Urbană în Regiunea Sud-Est

6. Cadrul Regional Strategic de Referinţă (Master Plan Regional – MPR) - 2010

Conform atribuţiilor sale în domeniul susţinerii dezvoltării regionale, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a promovat realizarea Cadrului Regional Strategic de Referinţa (Master Plan Regional – MPR) al Regiunii Sud-Est. Validarea priorităţilor de intervenţie, precum şi identificarea proiectelor strategice pentru dezvoltarea regională reprezintă o activitate de importanţa cheie în vederea elaborării unui Masterplan coerent cu nevoile şi viziunea strategică pentru dezvoltarea teritorială, activitate care cere implicarea cât mai amplă a actorilor regionali.

În prima etapă a procesului de elaborare a Master Planului Regional a fost realizat Auditul Teritorial al Regiunii Sud-Est, un prim document de tip analitic prin intermediul căruia a fost efectuată o analiză detaliată a situației existente în Regiunea Sud-Est.

Pe baza elementelor critice şi de potenţial identificate prin auditul teritorial şi, în acelaşi timp, având în vedere orientările strategice stabilite de Consiliul European în documentul „Europa 2020”, cât și pe baza rezultatelor obținute în urma analizei comentariilor şi propunerilor din partea partenerilor regionali a fost elaborat Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii