Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Skip Navigation Links

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
Instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale

RIS3

Conceptul de specializare inteligentă la nivel regional (RIS3) reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanţarea cu precădere a cercetării şi inovării.

Specializarea Inteligentă are rolul de a oferi contextul necesar fundamentării investițiilor realizate în domeniile cercetare, dezvoltare și inovare realizate prin politica de coeziune a UE. Aceasta implică identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare potenţial strategic, dezvoltarea unor mecanisme de guvernanţă ce includ actori ce acţionează pe diverse nivele, stabilirea priorităţilor strategice şi utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza potenţialul de dezvoltare bazat pe cunoaştere al unei regiuni.

Specializarea Inteligentă presupune faptul ca prin intermediul Strategiei de Specializare Inteligentă, regiunile să îşi selecteze un număr limitat de priorităţi, ţinând cont de propriile avantaje competitive şi de specializarea internaţională.

În acest context Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă în perioada martie – septembrie 2017 printr-un larg proces partenerial.

Strategia de Specializare Inteligentă

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost finalizată în anul 2017 și aprobată de Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Sud-Est (CRI SE) în luna octombrie 2017. Strategia este corelata cu Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 (PDR Sud-Est), care poate fi consultat aici.

Totodată contractul privind realizarea Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a prevăzut și realizarea rezumatului strategiei atât în limba româna cât și în limba engleză.

Versiune finala Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:

PDF 1. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba română
PDF     Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba engleză
PDF 2. Rezumatul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba română
PDF     Rezumatul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba engleză
PDF 3. Analiza SWOT
PDF 4. Metodologia de monitorizare și evaluare RIS 3

Intâlniri de descoperire antreprenorială (EDP)

 

În vederea completării analizei cantitative realizate în cadrul studiului de realizare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, au fost organizate 7 focus grupuri la care au participat actori relevanți din regiune, aparținând helixului quadruplu: sectorul public, sectorul privat, ONG-uri și universități.

În cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost prevăzute și organizate 7 focus grupuri de descoperire anteprenorială la care au participat actori relevanți din regiune, aparținând helixului cvadruplu: sectorul public, sectorul privat, ONG-uri și universități.

Focus-grupurile au fost organizate pe domenii de specializare inteligentă identificate anterior, astfel:

 • 19.06.2017 – Focus Grup Brăila: Domeniul Biotehnologii. Subdomeniile:
 • Biotehnologii de mediu;
 • Biotehnologii agro-alimentare.
 • 20.06.2017 – Focus Grup Galați: Domeniul Industria tehnologiei informației și a comunicării (ITC). Subdomeniile:
 • Inginerie electronică și telecomunicații;
 • New media.
 • 20.06.2017 – Focus Grup Galați: Domeniul Industria navală. Subdomeniile:
 • Construcții navale;
 • Transporturi navale.
 • 21.06.2017 – Focus Grup Constanța: Domeniul Turism. Subdomeniile:
 • Turism tradițional;
 • Turism de nișă.
 • 21.06.2017 – Focus Grup Constanța: Domeniul Ecotehnologii. Subdomeniile:
 • Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic
 • Echipamente pentru producerea de bioresurse
 • Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse
 • Tehnologii de depoluare
 • 27.06.2017 – Focus Grup Focșani: Domeniul Industria textilă. Subdomeniile:
 • Tehnologia materialelor textile;
 • Biomateriale avansate.
 • 29.06.2017 – Focus Grup Buzău: Domeniul Industria metalurgică.

Întâlnirile de descoperire anteprenorială au fost prevăzute în Ghidul penru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS 3) și organizate organizate conform metodologiei elaborate de către Joint Research Centre (JRC) – Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în cadrul proiectului ”RIS3 support in Lagging Regions”.

Domeniile de Specializare Inteligentă

În urma procesului de realizare a Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est au fost identificate la nivelul regiunii şapte domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potenţial de inovare și dezvoltare.

RIS3