Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Skip Navigation LinksHome > Planificare Regionala > RIS 3

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
Instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale

RIS3

Conceptul de specializare inteligentă la nivel regional (RIS3) reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanţarea cu precădere a cercetării şi inovării.

Specializarea Inteligentă are rolul de a oferi contextul necesar fundamentării investițiilor realizate în domeniile cercetare, dezvoltare și inovare realizate prin politica de coeziune a UE. Aceasta implică identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare potenţial strategic, dezvoltarea unor mecanisme de guvernanţă ce includ actori ce acţionează pe diverse nivele, stabilirea priorităţilor strategice şi utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza potenţialul de dezvoltare bazat pe cunoaştere al unei regiuni.

Specializarea Inteligentă presupune faptul ca prin intermediul Strategiei de Specializare Inteligentă, regiunile să îşi selecteze un număr limitat de priorităţi, ţinând cont de propriile avantaje competitive şi de specializarea internaţională.

În acest context Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă în perioada martie – septembrie 2017 printr-un larg proces partenerial.

Strategia de Specializare Inteligentă

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (SSIR) a fost elaborată în urma unui studiu pentru a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014–2020, prin analizarea stadiului actual al dezvoltării economice al regiunii, cu accent pe identificarea celor mai performante sectoare economice de la nivel regional, care prezintă avantaje competitive.

În urma elaborării SSIR SE, s-au stabilit: domeniile prioritare în care se vor concentra investițiile în perioada de programare 2014-2020, precum și cadrul necesar dezvoltării unui mediu economico-social performant la nivel regional.

Documentul a fost finalizat în luna septembrie 2017 și aprobat de Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Sud-Est (CRI SE) în luna octombrie 2017. Strategia este corelata cu Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 (PDR Sud-Est), care poate fi consultat aici.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est cuprinde un rezumat în limba româna și unul în limba engleză.

Versiune finala Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:

PDF 1. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba română
PDF     Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba engleză
PDF 2. Rezumatul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba română
PDF     Rezumatul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est în limba engleză
PDF 3. Analiza SWOT
PDF 4. Metodologia de monitorizare și evaluare RIS 3

Intâlniri de descoperire antreprenorială (EDP)

 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (SSIR) a fost elaborată în baza unei analize cantitative și a unei analize calitative. În vederea completării analizei cantitative, au fost organizate 7 focus grupuri la nivel regional, la care au participat actori relevanți din regiune, aparținând helixului quadruplu: sectorul public, sectorul privat, ONG-uri și universități.

Focus-grupurile au fost organizate pe domenii de specializare inteligentă identificate anterior, astfel:

 • 19.06.2017 – Focus Grup Brăila: Domeniul Biotehnologii. Subdomeniile:
 • Biotehnologii de mediu;
 • Biotehnologii agro-alimentare.
 • 20.06.2017 – Focus Grup Galați: Domeniul Industria tehnologiei informației și a comunicării (ITC). Subdomeniile:
 • Inginerie electronică și telecomunicații;
 • New media.
 • 20.06.2017 – Focus Grup Galați: Domeniul Industria navală. Subdomeniile:
 • Construcții navale;
 • Transporturi navale.
 • 21.06.2017 – Focus Grup Constanța: Domeniul Turism. Subdomeniile:
 • Turism tradițional;
 • Turism de nișă.
 • 21.06.2017 – Focus Grup Constanța: Domeniul Ecotehnologii. Subdomeniile:
 • Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic
 • Echipamente pentru producerea de bioresurse
 • Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse
 • Tehnologii de depoluare
 • 27.06.2017 – Focus Grup Focșani: Domeniul Industria textilă. Subdomeniile:
 • Tehnologia materialelor textile;
 • Biomateriale avansate.
 • 29.06.2017 – Focus Grup Buzău: Domeniul Industria metalurgică.

Întâlnirile de descoperire anteprenorială au fost prevăzute în Ghidul pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS 3) și organizate conform metodologiei elaborate de către Joint Research Centre (JRC) – Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, din cadrul proiectului ”RIS3 support in Lagging Regions” finanțat de Comisia Europeană.

Domeniile de Specializare Inteligentă

În urma procesului de realizare a Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Est au fost identificate la nivelul regiunii şapte domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potenţial de inovare și dezvoltare.

Metodologia de selecție a domeniilor de Specializare Inteligentă a cuprins trei etape distincte:

 • a. Identificarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă, în funcție de informațiile cantitative și calitative desprinse din analiza contextului regional și a potențialului de inovare ale regiunii.
  În această etapă, sectoarele cu potențial de specializare inteligentă au fost identificate țținân cont de rezultatele unor analize efectuate, în urma căreia, s-au evidențiat sectoarele cu potențial de specializare inteligentă.
 • b. Identificarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă în urma analizei rezultatelor cercetării de teren efectuate prin intermediul rezultatelor sondajelor efectuate în rândul mediului de afaceri regional și în rândul actorilor regionali relevanți pentru specializarea inteligentă. S-a aplicat un sondaj de opinie realizat în rândul actorilor cheie din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în toate județele regiunii. Datele colectate sunt reprezentative la nivel regional și cuprind cele patru componente ale helixului cvadruplu: sectorul public, universități și institute de cercetare, mediul privat și societatea civilă.
 • c. Consultarea actorilor cheie, relevanți în domeniul specializării inteligente, în cadrul focus grupurilor de lucru efectuate.
  Au fost organizate 7 focus grupuri la care au participat actori relevanți din regiune, aparținând helixului cvadruplu: sectorul public, universități și institute de cercetare, mediul privat și societatea civilă. Focus grupurile au fost organizate sub forma unor întâlniri de descoperire antreprenorială, fiind realizate pe domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional. Rolul acestor întâlniri a fost de a identifica provocările existente la nivelul fiecărui domeniu de specializare, în regiune, precum și de a reflecta asupra modalităților de a aborda provocările identificate, în așa fel încât să fie aliniate cu RIS3.
RIS3