Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS

MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Informaţii utile POR 2014-2020

OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020

Ordinul MDLPA nr. 2375/09.09.2022 privind completarea Ghidurilor Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul POR 2014-2020

Intrebari si raspunsuri privind aplicarea OUG 64/2022

Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Ordinul MDLPA nr. 1538/02.08.2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a OUG nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

ANAP - Notificare privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare

Ordinul MLPDA nr. 1336 din 21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Anexe la Ordinul MLPDA nr. 1336 din 21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 (format editabil).

Machete materiale de informare și publicitate POR 2014-2020

Ordinul MDRAP nr. 6008 din 24.10.2018 privind impactul aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea prevederilor legale referitoare la aplicarea standardelor de cost asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020

Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia februarie 2018

Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia februarie 2018 (format Corel Draw)

Legislaţia în domeniul gestionării siguranţei naţionale s-a modificat începând cu data de 12.06.2017

În data de 20.01.2017 a fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Apelul de documente strategice POR/2016/4/, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Ordinul MDRAP nr. 1878/29.08.2016, de modificare a Ghidului specific aferent apelului 2.1.A-Microintreprinderi

AM POR a publicat modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020

Ordinul MFE nr. 1248/08.08.2016 - privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Ordinul MDRAP nr. 1007/11.07.2016, de modificare a Ghidului specific aferent apelului 2.1.A-Microintreprinderi

Ordinul 755/25 mai 2016 pentru modificarea Ordinului 1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea “Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

Ordinul MFE nr. 427/01.04.2016 - privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari

Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia I - martie 2016

Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia I - martie 2016 (format Corel Draw)

Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Procedurile de atribuire, de către beneficiarii privaţi, a contractelor de lucrări, furnizare bunuri sau prestare servicii, se vor derula în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 3123/2015 privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a procedurii simplificate aplicată de beneficiarii private în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii