Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea

Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu alcatuit din 4 parteneri, cu rol in formarea profesionala continua a adultilor, educatie, servicii sociale: Primaria Orasului Marasesti (lider de proiect), ADR SE, Scoala Gimnaziala nr.2 din Marasesti, Certio Concept SRL din Targoviste.

Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 600 persoane care au domiciliul/locuiesc in comunitatea marginalizata roma din orasul Marasesti, judetul Vrancea, din care 162 de persoane sunt de etnie roma si 210 persoane sunt femei.

Obiectivul general al proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin pentru comunitatea marginalizata roma din orasul Marasesti, judetul Vrancea, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in excluziune sociala si risc de saracie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • imbunatatirea nivelului educational pentru 130 de copii (din care minim 27% romi) din comunitatea marginalizata prin activitati de tip „scoala dupa scoala” si recreationale;
 • imbunatatirea nivelului de ocupare in cadrul comunitatii marginalizate, prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala, servicii de plasare pe piata muncii, activitati de formare profesionala pentru 375 de persoane, din care 27% romi;
 • imbunatatirea conditiilor de locuit si a sigurantei locative prin realizarea unor activitati de igienizare (pentru un numar de 370 gospodarii din care 27% gospodarii rome), precum si prin reabilitarea unui drum de acces in comunitatea marginalizata;
 • combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare si constientizare la nivelul comunitatii, cu accent pe implicarea activa a membrilor acesteia in scopul promovarii nediscriminarii si egalitatatii de sanse.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

 • 130 copii si 50 parinti/tutori, beneficiari ai activitatilor de tip educational, din care 27% romi;
 • 130 copii, beneficiari ai programului „scoala dupa scoala”, din care 27% romi (35 copii);
 • 3 tabere tematice organizate cu cate 50 copii si 10 adulti beneficiari/tabara, din care 27% romi;
 • 390 burse acordate pentru copii cu rezultate scolare imbunatatite;
 • 390 pachete acompaniere acordate;
 • 365 persoane, beneficiare de servicii de formare profesionala, din care 27% romi;
 • 263 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant, din care 27% romi;
 • 15 firme nou-infiintate sprijinite;
 • 1 Centru de Asistenta Comunitara integrat infiintat.

Perioada de implementare este de 36 de luni, intre 30 august 2017 – 28 februarie 2021.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 19.214.798,83 lei, din care 18.791.691,87 lei reprezinta valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este implicata in urmatoarele activitati ale proiectului:

 • Formare profesionala prin sustinerea de cursuri de calificare pentru un numar de 365 persoane din care 27% romi si 35% femei in domenii de interes pentru piata muncii, precum: industria textila, servicii (ospatar, agent paza, agent curatenie etc);
 • Formare profesionala prin sustinerea de cursuri de initiere in IT precum si antreprenoriat pentru un numar de 365 persoane din care 27% romi si 35% femei;
 • Implementarea unui pachet integrat in vederea sprijinirii antreprenoriatului pentru un numar de 50 persoane (consiliere, consultanta, formare profesionala antreprenoriala, suport pentru elaborare plan de afaceri, servicii juridice si de contabilitate, marketing si managementul unei afaceri;
 • Gestionarea unei scheme de antreprenoriat prin acordarea de microgranturi si sprijin pentru dezvoltarea afacerii pentru un numar de 15 persoane in urma organizarii unui concurs de planuri de afaceri.
zip Concurs Plan de afaceri, 12.08.2019
zip Rezultate Concurs Plan de afaceri, 22.08.2019
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii