Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla INNORTRANS

INNOTRANS – „Sprijinirea capacitatii de inovare a regiunilor in domeniul transportului”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) implementeaza, in calitate de partener, proiectul INNOTRANS – „Sprijinirea capacitatii de inovare a regiunilor in domeniul transportului” finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG EUROPE, Prioritatea 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, obiectivul specific 1.1 „Imbunatatirea politicilor de inovare in infrastructura".

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea capacitatii de inovare in sectorul transportului, in vederea stimularii competitivitatii si reducerii utilizarii ineficiente a resurselor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: analiza situatiei existente in ceea ce priveste capacitatea de inovare in transport; identificarea bunelor practici in domeniul inovarii in transport si sprijinirea transferului acestora in regiunile partenere proiectului; imbunatatirea politicii in domeniul inovarii in transport prin dezvoltarea de planuri de actiune ce vizeaza imbunatatirea masurilor de inovare in sectorul transportului.

ADR SE implementeaza acest proiect in cadrul unui consortiu ce reuneste organizatii din Uniunea Europeana, cu rol in dezvoltarea/implementarea politicii in domeniul inovarii de transport: CUE Ltd. - Universitatea din Coventry (Marea Britanie) - lider de proiect, Regiunea Abruzzo (Italia), Primaria Orasului Praga (Cehia), Regiunea de Vest a Macedoniei (Grecia).

Bugetul total al proiectului este de 1.196.744,00 EUR, din care 1.017.232,40 EUR reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR.

Bugetul alocat ADR SE este de 177,790.00 EUR, din care 151.121,50 EUR reprezinta finantare nerambursabila din fonduri FEDR.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, intre 1.01.2017- 31.12.2021.

ADR SE este responsabila pentru derularea urmatoarelor activitati prevazute in cadrul proiectului:

 • realizarea unei baze de date la nivel regional, cu actori cheie in domeniul inovarii in sectorul transportului;
 • constituirea unui grup de lucru cu actorii cheie si organizarea de intalniri periodice;
 • participarea la ateliere de lucru tematice si vizite de studiu organizate de catre partenerii proiectului;
 • elaborarea unui analize, la nivel regional, privind situatia existenta in ceea ce priveste capacitatea de inovare in sectorul transportului;
 • identificarea de bune practici in domeniul inovarii in sectorul transportului si distribuirea unui manual de bune practici elaborat in cadrul proiectului;
 • elaborarea unui plan de actiune regional pentru imbunatatirea politicii in domeniul inovarii in sectorul transportului;
 • organizarea unei intalniri de coordonare a proiectului si a unei vizite de studiu in Romania a partenerilor de proiect;
 • asigurarea diseminarii rezultatelor proiectului, prin actiuni de comunicare si promovare.

Principalele rezultate estimate la nivelul proiectului sunt:

 • 5 planuri de actiune pentru imbunatatirea politicilor in domeniul inovarii in sectorul transportului;
 • 5 politici regionale imbunatatite in domeniul inovarii in sectorul transportului;
 • 50 bune practici identificate in domeniul inovarii in sectorul transportului;
 • 37 evenimente organizate pentru imbunatatirea capacitatii in domeniul politicilor de inovare in sectorul transportului.

In perioada 27-28 februarie 2017 a fost organizat primul eveniment interregional al proiectului, de catre liderul de proiect, Universitatea din Coventry/Marea Britanie. Evenimentul a vizat analiza situatiei curente si perspective de intensificare a inovarii in transport din perspectiva politicilor regionale, precum si rolul actorilor cheie si modalitati de implicare a acestora in vederea imbunatatirii politicilor in domeniul inovarii in transport.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati:

www.interregeurope.eu/innotrans/
www.interregeurope.eu/innotrans/


Intalnirea de lansare Coventry 27-28.02.2017 Intalnire de lansare Coventry Eveniment interregional Regiunea Abruzzo 23-25.10.2017 Eveniment interregional Regiunea Abruzzo 23-25.10.2017
Intalnirea de lucru Praga 27.02-01.03.2018 Intalnire de lucru, Praga 27.02-01.03.2018 Intalnirea de lucru Praga 27.02-01.03.2018 Intalnire de lucru, Praga 27.02-01.03.2018
Seminar actori cheie 26.04.2018 Seminar actori cheie 26.04.2018 Seminar actori cheie 26.04.2018 Seminar actori cheie 26.04.2018
PDF Comunicat de presa - lansare proiect INNOTRANS
PDF Comunicat de presa, vizita de studiu, Regiunea Abruzzo
PDF Comunicat de presa, eveniment interregional, Praga
PDF Comunicat de presa, seminar cu actori cheie, Braila
PDF Comunicat de presa, Experiente in domeniul politicii de inovare in diferite regiuni europene
PDF Comunicat de presa, bune practici relevante in domeniul inovarii in transport
PDF Ghid de bune practici - proiectul INNOTRANS
PDF Raport privind cadrul comun in domeniul inovarii in transport - varianta prescurtata l.rom
PDF Raport privind cadrul comun in domeniul inovarii in transport - varianta prescurtata l.eng
PDF Action Plan INNOTRANS
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii