ADRSE | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 mai 2022

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 mai 2022.

 |   Publicat: 20 iunie 2022


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 mai 2022

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 mai 2022.

 |   Publicat: 20 iunie 2022


A fost aprobat Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul MIPE publică Ordinul nr. 883/07.06.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții PI1b – Promovarea investițiilor în CDI, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor- pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific: OS 1.3 – Creșterea investițiilor private în CDI, Programul Operațional Competitivitate.

 |   Publicat: 09 iunie 2022


ADR Sud-Est organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi ofiter proiect (perioada nedeterminata) in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020 / Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 3 Project officers (3 positions on permanent duration) within its team

ADR SE organizeaza concurs in vederea ocuparii a 3 posturi ofiter proiect (perioada nedeterminata) in cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020. Termenul limita de transmitere a aplicatiilor este 1 iulie 2022. Doar aplicatiile care vor fi primite pana la expirarea termenului limita vor fi considerate eligibile pentru a fi evaluate.

Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 is looking for 3 Project officers (3 positions on permanent duration) within its team. The deadline for submitting applications is: 1st of July 2022. Only applications received by the closing date to this vacancy announcement will be eligible for consideration.

 |   Publicat: 06 iunie 2022


Guvernul României a avizat în ședința din 30 mai 2022, Programul Regional Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, aferent Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care a fost transmis oficial către Comisia Europeana

Guvernul României a avizat în ședința din 30 mai 2022, Programul Regional Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, aferent Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care a fost transmis oficial către Comisia Europeana. Programul are o alocare de 1,51 miliarde euro, din care 1,23 miliarde de euro alocare FEDR si va fi implementat în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Investițiile finanțate vor sprijini specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea și conectivitatea, infrastructura educațională, turismul și patrimoniul natural/ cultural. Acesta poate fi consultat prin intermediul link-ului:

 |   Publicat: 31 mai 2022


Instrucțiune pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MySMIS

AM POR a emis Instrucțiunea 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MySMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire care se consideră dat prin această instrucțiune. Instrucțiunea prevede acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte (simplificarea demersurilor aferente derulării contractelor de finanțare, în scopul flexibilizării managementului implementării proiectelor – prelungirea perioadei de implementare prin Instrucțiune). Acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire, se consideră dat prin emiterea Instrucțiunii.
Pentru fiecare proiect, prelungirea duratei de implementare în condițiile prezentului articol poate fi acordată până cel târziu la data de 28.02.2023, dar în limita aplicabilă Priorității de Investiție aferente proiectului în speță. Fac obiectul aplicării art. precedent solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS. Instrucțiunea intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

 |   Publicat: 31 mai 2022


Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S-1.2/2 - Proof of Concept, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 1

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației a emis ordinul nr. 1056/24 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 - Proof of Concept, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 Obiectiv Specific 1.2 "Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordării multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate" în România", dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare este: 27.06.2022 ora 12:00 - 27.07.2022 ora 12:00.

 |   Publicat: 25 mai 2022


...Citiți toate anunțurile

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii