ADRSE | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost aprobată metodologia pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

 |   Publicat: 22 septembrie 2021


Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG organizează Conferința internațională online “Valorile europene în regiunile din România“.

Asociația ROREG organizează în data de 28 septembrie 2021, începând cu ora 10:00, conferința internațională online “Valorile europene în regiunile din România“.
Atât programul complet al conferinței, care include și invitații prezenți la eveniment, cât și link-ul pentru de înscriere la conferință pot fi accesate mai jos, la Detalii.
Asociația ROREG implementează proiectul "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței gestionării și implementării FESI.

 |   Publicat: 22 septembrie 2021


A fost prelungit apelul nr. 3 (POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi - DLRC) până la data de 15.12.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 08.09.2021, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1260/08.09.2021, pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada în care pot fi depuse proiectele” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi, apel 3, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)".
Noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare a fost stabilit pana la data 15 decembrie 2021, ora 14:00, termenul inițial fiind 15 septembrie 2021.

 |   Publicat: 15 septembrie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: “Reuniunea Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: “Reuniunea Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027”, POCBMN 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate. Data limită pentru depunerea ofertelor este: 09.09.2021, ora 14:00.

 |   Publicat: 03 septembrie 2021


A fost aprobat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi și pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, economie socială de inserție, PI 9.1- Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul 2 si 3 de proiecte pentru întreprinderile de economie socială de inserție din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1186/2021, iar Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1187/2021.
Conform corrigendum nr. 1, termenul limită de implementare a proiectelor de economie socială de inserție din cadrul axei prioritare 9 este 31 decembrie 2023.

 |   Publicat: 19 august 2021


Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” Cod SMIS 2014+ 143537/ Cod proiect 1.1.147, în data de 04 august 2021.
Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Perioada de implementare a activităţilor este de 30 luni, in perioada 01.07.2020 - 31.12.2022.

 |   Publicat: 09 august 2021


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 967/08.07.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14.07.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 15.09.2021, ora 14.00.

 |   Publicat: 09 iulie 2021


...Citiți toate anunțurile