Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente RSS Feed

Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14. Obiectiv Specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. Actiunea 4.1 - Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 27 februarie 2024


Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/50/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8.
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A - „Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale”.
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 27 februarie 2024


Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8.
Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.
Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

 |   Publicat: 27 februarie 2024


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est împreună cu BRD Groupe Societe Generale vă invită să participați la un seminar de prezentare a unor oportunități de finanțare a firmelor, cu sprijinul Fondurilor Europene

În cadrul seminarului, experți ai ADR SE și ai BRD vor prezenta diferite oportunități de finanțare și vor răspunde întrebărilor dumneavoastră! Vor fi prezentate oportunitățile de finanțare oferite de Programul Regional Sud-Est 2021-2027 mediului de afaceri din Regiunea Sud-Est, în vederea stimulării activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor.
Pentru Programul Tranziție Justă 2021-2027 – Prioritatea: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați aferentă acțiunii ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, se va prezenta componenta prin care sunt finanțate Investițiile pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Evenimentul va avea loc în data de 27-02-2024, începand cu ora 11.30 la Centrul Regional de Afaceri Galați, situat în strada Portului, nr. 56.

 |   Publicat: 22 februarie 2024


Lansarea Platformei Rural Toolkit

A fost lansat de către Comisia Europeană, respectiv Centrul Comun de Cercetare (JRC), în colaborare cu DG REGIO și DG AGRI, un ghid interactiv (online) care prezintă toate instrumentele de finanțare disponibile la nivelul UE pentru zonele rurale (https://funding.rural-vision.europa.eu/?lng=ro)
Toolkit-ul Rural cuprinde oportunități de finanțare din 26 de fonduri ale UE, pentru antreprenorii și autoritățile locale din zonele rurale pentru a-și sprijini proiectele de dezvoltare. Pentru mai multe informații și acces la platformă, vă rugăm să vizitați link-ul: https://funding.rural-vision.europa.eu/?lng=ro

 |   Publicat: 21 februarie 2024


Consultare cu privire la versiunea draft a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027

ADR Sud-Est a publicat spre consultare versiunea draft a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR SE) pentru perioada 2021-2027.
PDR Sud-Est 2021-2027 este principalul document de planificare elaborat la nivel regional prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare pentru următorii ani, obiectivele strategice, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice. Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel regional, aflat momentan în lucru. Acesta va stabili necesarul și tipurile de investiții ce vor fi finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare, în concordanță cu obiectivele strategice, direcțiile de acțiune și măsurile ce vor fi atinse la finalul perioadei de programare.
Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, respectiv din 02.02.2024. Propunerile și observațiile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise la adresa de e-mail: planificare@adrse.ro.

 |   Publicat: 21 februarie 2024


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează licitația dechisă de „Servicii de audit energetic, expertiză tehnică și elaborare DALI"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează licitația dechisă de „Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DALI, in vederea eficientizării energetice a clădirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (jud. BR, BZ, CT, GL si VN)” în cadrul proiectului “Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)”, finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance), Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2), Coduri CPV secundare: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica si 71319000-7 - Servicii de expertiză. Termenul de depunere oferte in SEAP este 08.04.2024, orele: 15.00 pentru toate loturile. Anuntul de participare a fost postat prin intermediul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro si are numarul CN1065448. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in fisa de date anexata.

 |   Publicat: 19 februarie 2024


... Afişează toate anunțurile

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii