ADRSE | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Prelungirea termenului limită pentru depunerea proiectelor în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20144 din 06.02.2023 a fost prelungit termenul limită pentru depunerea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 - Reforme Sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 aprilie 2023, ora 23.59. Ordinul nr. 20144 din 06.02.2023l a fost publicat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la adresa: https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.
Beneficiarii eligibili sunt furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv electronic în platforma PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro
Ghidul specific, document ce conține toate condițiile de accesare a fodurilor europene acordate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru această investiție și anexele care conțin formularele necesare pentru depunerea proiectelor sunt disponibile la adresa https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

 |   Publicat: 07 februarie 2023


Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB) - Selecția membrilor din partea societății civile

Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care funcționează la nivelul central al Guvernului României. În acest mod, mediul asociativ din România poate contribui cu expertiză semnificativă și relevantă, provenită din experiență, bazată pe interacțiunile directe cu statul, oferind plus-valoare în domeniile de interes vizate de reformele structurale de debirocratizare.
ONG-urile interesate să participe în cadrul procesului de selecție pot transmite, până la data de 20.02.2023, la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro , dosarul de candidatură, conform cerințelor stipulate în grila de selecție ataşată prezentului anunț.

 |   Publicat: 03 februarie 2023


Comunicat de presă privind finalizarea contractului de finanțare ”Sprijin pentru ADR Sud-Est în pregătirea PR 2021-2027” Cod proiect 2.1.135/Cod MySMIS 140458

ADR Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 03.08.2020 – 31.12.2022, proiectul „Sprijin pentru ADR SE în pregătirea PR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140458/ Cod proiect 2.1.135, finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC. Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea ADR Sud-Est in realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

 |   Publicat: 11 ianuarie 2023


Clarificari cu privire la procedura de achiziție: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre"

Clarificari cu privire la procedura de achiziție: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre"

 |   Publicat: 04 ianuarie 2023


OUG nr. 179/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

OUG nr. 179/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022

 |   Publicat: 29 decembrie 2022


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează Procedura proprie cu titlul: "Organizarea primului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre precum și a "Evenimentului de lansare a Forumului de Parteneriat" pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre". Termen de depunere oferte: 10.01.2023, ora: 14.00, pe adresa de e-mail achizitii@adrse.ro. Cod CPV : 79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2). In sectiunea „Publicitate Anunturi” din SEAP regasiti Nr. anunt: ADV1337927/ 22.12.2022.

 |   Publicat: 28 decembrie 2022


ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție: "Servicii de difuzare prin inchirierea de spatiu virtual, pentru derularea unei campanii online in vederea promovarii Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020", Cod si denumire CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2). Termen de depunere oferte: 26.01.2023, ora: 12.00, pe adresa de e-mail: achizitii@adrse.ro. Mai multe informatii legate de procedura se regasesc in documentatia atasata.

 |   Publicat: 28 decembrie 2022


...Citiți toate anunțurile

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii