ADRSE | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin POR 2014–2020.
Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul POR 2014–2020 pot ajusta contractele de achiziție publică prin ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform Metodologiei aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022.
Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul atasate.

 |   Publicat: 11 august 2022


Ordinul 103/04.08.2022 - pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

A fost publicat Ordinul 103 din 4 august 2022 - pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Actul normativ este disponibil spre consultare in Monitorul Oficial nr. 778, partea I.

 |   Publicat: 08 august 2022


Proiect de OG privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11- Turism și Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanță și Componentei 15 – Educație.

In data de 01 august 2022 a fost publicat pentru dezbatere publica un proiect de act normativ, respectiv Ordonanta Guvernului privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11- Turism și Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanță și Componentei 15 – Educație.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

 |   Publicat: 05 august 2022


Ghidul Solicitantului - apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B 3 ITI Delta Dunării - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități

A fost lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/3 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități. Ghidul specific a fost aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 1444/19.07.2022, fiind publicat pe website-ul Inforegio (https://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate) și website-ul ADR Sud-Est (https://www.adrse.ro/POR_2014/Apeluri_active)
Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare, prin intermediul MySMIS, este 16.08.2022, orele 13:00 - 31.08.2022, orele 13.00

 |   Publicat: 02 august 2022


ADR Sud-Est, titular al planului "Programul Regional Sud-Est 2021-2027", anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizării dezbaterii publice a acestuia în ziua de 01.09.2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, titular al planului "Programul Regional Sud-Est 2021-2027", anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizării dezbaterii publice a acestuia în ziua de 01.09.2022. Raportul de Mediu se află postat pe site-ul A.P.M Galați la secțiunea: Reglementări – Avizul de mediu – Documentații procedura SEA și EA - Rapoarte de mediu și studii de evaluare adecvată. Observațiile și sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galați office@apmgl.anpm.ro, până la data de 01.09.2022.

 |   Publicat: 15 iulie 2022


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 26/2022

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 26/2022

 |   Publicat: 13 iulie 2022


Legea nr. 208 din 11 iulie 2022 privind modificarea pragurilor pentru achizitii directe

Legea nr. 208 din 11 iulie 2022 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 |   Publicat: 13 iulie 2022


...Citiți toate anunțurile

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii