ADRSE | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2021.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2022


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2021.

 |   Publicat: 18 ianuarie 2021


Agentia Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a publicat o notificare privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare

ANAP precizează că ”raportat la prevederile legislației privind achizițiile publice/sectoriale ce impun constituirea garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, reiese faptul că autoritatea/entitatea contractantă nu poate accepta constituirea garanției de participare/de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară.” Având în vedere cele menționate in notificarea ANAP începând cu aceasta data nu mai pot fi acceptate garanții de buna execuție emise de IFN-uri. De asemenea autoritățile contractante trebuie să facă demersuri pentru ca operatorii economici, care au încheiate contracte cu acestea și au constituit garanția de buna execuție prin instrumente de garantare emise de o instituție financiară nebancară, să prezinte garanții de bună execuție corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale.

 |   Publicat: 13 ianuarie 2022


Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică

Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 2050/30.12.2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a modifica si inlocui metodologia aprobata prin Ordinul 1336/21.09.2021 si pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.

 |   Publicat: 30 decembrie 2021


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 24/2021

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 24/2021

 |   Publicat: 24 decembrie 2021


A fost publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare: 20.12.2021, orele 13:00 - 20.03.2022, orele 13.00.

 |   Publicat: 20 decembrie 2021


A fost prelungit termenul de depunere pentru apelurile de proiecte din cadrul axei 9, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a aprobat prelungirea termenului de depunere in cadrul apelurilor de proiecte din cadrul axei 9, PI 9.1, respectiv POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI până la 31.03.2022, ora 10.
Ordinul pentru modificarea “Secţiunii 2.2 -Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?” din „Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI şi POR/2013/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)”, aprobat prin Ordinul nr . 2953/2019, se găsește pe site-ul ADRSE, în secțiunea Apeluri active.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 |   Publicat: 20 decembrie 2021


...Citiți toate anunțurile

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii