ADRSE | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate („Centre comunitare integrate”)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 07.06.2021, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.
Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 6 luni, și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

 |   Publicat: 08 iunie 2021


AMPOR informează potențialii beneficiari cu privire la lansarea unui nou apel la începutul lunii mai pentru Operatiunea B - Centre Comunitare Integrate din cadrul apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) informează potențialii beneficiari cu privire la faptul că are în vedere lansarea unui nou apel la începutul lunii mai 2021 pentru Axa prioritară 8 -„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - "Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.

 |   Publicat: 29 aprilie 2021


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 21 aprilie 2021

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 21 aprilie 2021.

 |   Publicat: 27 aprilie 2021


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 21 aprilie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 21 aprilie 2021.

 |   Publicat: 27 aprilie 2021


ADR Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est. A fost modificată Anexa 3c Declarație drept proprietate teren/infrastructură. Corrigendumul nr. 4 poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud-Est prin intermediul link-ului de la Detalii.

 |   Publicat: 22 aprilie 2021


Se prelungește perioada de implementare a activităților din cadrul proiectelor nefinalizate pentru patru apeluri POR care vizează infrastructura de sănătate

Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.549/13.04.2021 se modifică Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.5258/2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aferent următoarelor apeluri de proiecte:
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) informează Ministerul Sănătății cu privire la prelungirea perioadei de implementare a activităților proiectului, fără a depăși termenul de maxim 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare pentru apelurile POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8).

 |   Publicat: 14 aprilie 2021


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 520 din 9.04.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.04.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 14.06.2021, ora 14.00.

 |   Publicat: 12 aprilie 2021


...Citiți toate anunțurile