Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Consorțiul Regional de Inovare

Consortiul Regional de Inovare (CRI): este o structură consultativă, fară personalitate juridică, coordonată de către ADR, formată din reprezentanți ai mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorități publice și societatea civilă, cu rol în în avizarea Documentului Cadru Regional elaborat pentru programarea finanțării din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 1 - Promovarea Transferului Tehnologic, realizarea portofoliului de proiecte a RIS3 Sud-Est, cât şi în monitorizarea strategiei RIS3.

Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi antreprenoriat.

Numar de membri titulari – 41.

CRI

Regulamentul de organizare și funcționare CRI SE

Consorțiul Regional de Inovare va funcționa în baza Regulamentului de organizare și funcționare al CRI SE. Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CRI se face, prin votul majorităţii simple a membrilor, numai la întâlnirile în plen ale acestuia.

PDF Regulamentul de organizare și funcționare CRI SE

Componența CRI SE:

Consorțiul Regional de Inovare are în componență un număr maxim de 41 de membri și va fi format din reprezentanți ai următoarelor categorii de instituții/ entități/organizații:

• Cercetare / educație:

 • Instituţii de învăţământ superior de stat acreditate și structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora;
 • Inspectorate şcolare;
 • Institute de cercetare – dezvoltare;
 • Institute de cercetare – dezvoltare, care operează (au sediul central sau filiala cu personalitate juridică) în Regiunea Sud-Est;
 • Institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
 • Alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice ori de drept public;
 • Alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite
 • Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
 • Alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;

• Antreprenoriat:

 • Entități de management ale clusterelor;
 • Entități de transfer tehnologic;
 • Firme care au activitate de CDI;

• Administrație publică:

 • Autorități publice locale;
 • Zone metropolitane;

• Societate civilă / utilizatori:

 • Asociații și federații patronale ale domeniilor identificate ca fiind competitive, în Regiunea Sud-Est;
 • ONG-uri/CCIA;
 • GAL-uri/FLAG-uri;
PDF Lista membrilor CRI Sud-Est

Întâlniri CRI:

18.07.2018

Miercuri, 18 iulie 2018, la sediul ADR SE, a avut loc cea de-a doua reuniune a Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est structură cu rol important în implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.

La întâlnire au participat autorități publice locale, institute de cercetare/universități, firme, membrii ai organizațiilor neguvernamentale precum și potențialii beneficiari care au prezentat scrisorile de intenție depuse la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Au fost prezenți 25 membri cu drept de vot, din totalul de 41, din toate categoriile instituționale ce fac parte din Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRI SE), astfel fiind întrunit cvorumul de ședință.

Scopul întâlnirii a fost definitivarea portofoliului de scrisori de intenție depuse în cadrul celor două apeluri deschise pentru scrisori de intentie, în vederea finanțării în cadrul Axei Prioritare 1, precum și stabilirea următoarelor etape de lucru.


Prezentari Plen:

PDF 1.Prezentare AP 1
PDF 2.Prezentare CIT Digital
PDF 3.Prezentare INCDMTM
PDF 4.Prezentare Scrisori intenție
PDF 4.Prezentare Tehnopol
PDF 4.Prezentare Textile
PDF 4.Prezentare UPIR

Minuta 18.07.2018:

PDF Minută întâlnire CRI SE 18.07.2018
PDF Anexă Minută întâlnire CRI SE 18.07.2018 - Situația Centralizată Scrisori de Intenție
26.10.2017

Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRI Sud-Est) s-a întrunit în data de 26 octombrie 2017 la Brăila, la sediul ADR Sud-Est. Ședința a fost prezidată de Luminița MIHAILOV, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și de Mirela CHIVU, Șef Birou Planificare, Programare, Monitorizare Regională.

La întâlnire au participat autorități publice locale, institute de cercetare/universități, firme și organizațiilor neguvernamentale. Au fost prezenți 36 membri cu drept de vot, din totalul de 41 de membrii, din toate categoriile instituționale ce fac parte din Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRI Sud-Est).


Prezentari Plen:

PDF 1.Prezentare regulament CRI
PDF 2.Prezentare RIS3
PDF 3.Prezentare DCR
PDF 4.Prezentare SI

Minuta 26.10.2017:

PDF Minută întâlnire CRI SE 26.10.2017
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii