Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Axa 1 - Programul Operational Regional 2014-2020

Întâlniri pentru identificarea și pregătirea proiectelor pentru AP 1 - POR 2014-2020

 • 19 noiembrie 2019, ADR Sud-Est a organizat la Constanța, o întâlnire de lucru cu reprezentanții firmelor pentru identificarea și pregătirea proiectelor care pot fi depuse în cadrul POR 2014-2020, AP 1 OS 1.1.A (redeschiderea apelului), OS 1.2, inclusiv pregătirea Programului Proof of concept în colaborare cu Banca Mondială pentru AP 1 a POR 2014-2020;
 • 7 noiembrie 2019, ADR Sud-Est a organizat la Galați, o întâlnire de lucru cu reprezentanții universităților pentru identificarea și pregătirea proiectelor care pot fi depuse în cadrul POR 2014-2020, AP 1 OS 1.1.A (redeschiderea apelului), OS 1.2, inclusiv pregătirea Programului Proof of concept în colaborare cu Banca Mondială pentru AP 1 a POR 2014-2020;
 • 6 noiembrie 2019, ADR Sud-Est a organizat la Galați, o întâlnire de lucru cu reprezentanții firmelor pentru identificarea și pregătirea proiectelor care pot fi depuse în cadrul POR 2014-2020, AP 1 OS 1.1.A (redeschiderea apelului), OS 1.2, inclusiv pregătirea Programului Proof of concept în colaborare cu Banca Mondială pentru AP 1 a POR 2014-2020;
 • 20-22 iunie 2019, ADR Sud-Est a organizat la Constanța, în colaborare cu Unitatea de dezvoltare teritorială B3 a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) în cadrul proiectului "Sprijin orientat spre specializarea inteligentă în România" implementat de JRC în România, un curs de scriere de proiecte pentru potentiali beneficiari ai Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Evenimentul reprezintă o activitate din cadrul proiectului implementat de JRC în România, având ca scop îmbunătățirea propunerilor de proiecte propuse și dezvoltate în întâlnirile de descoperire anteprenorială (EDP) organizate de ADR Sud-Est. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, universităților, firmelor și organizațiilor neguvernamentale interesate.

Investiţiile care se vor realiza în Cercetare Inovare au ca scop creşterea competitivităţii economice, prin intermediul transferului tehnologic în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative. Aceasta se poate realiza prin crearea şi dezvoltarea entităților suport pentru inovare şi transfer tehnologic, publice și private, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării inteligente, precum și a IMM-urilor care preiau transferul tehnologic.

Programul Operational Regional 2014-2020 prin intermediul axei prioritare 1 - promovarea transferului tehnologic va finanța urmatoarele activități:

 • crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv construcția, modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente si software necesare;
 • achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri;
 • investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii în parteneriat cu un ITT.

Beneficiarii acestei axe prioritare sunt:

 • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic acreditate conform legislației în vigoare
 • Parcuri știintifice și tehnologice acreditate conform legislației în vigoare
 • IMM în parteneriat cu ITT
 • CTT este o entitate din infrastructură a cărei activitate constă în stimularea ITT în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite.
 • ITA reprezintă o entitate din infrastructură a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată.
 • CIT reprezintă o entitate din infrastructură care desfăşoară activităţi de diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele CI, documentare tehnologică şi instruire a agenţilor economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării şi dezvoltării comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.
 • OLI, asimilate ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale, este o entitate din infrastructură al cărei obiect de activitate constă în stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor CI şi mediul socio-economic/agenţii economici, în scopul facilitării transferului tehnologic. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de intrenaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.) pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.
 • PST reprezintă o entitate în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice.

Aceste entități pot fi publice, private sau mixte (cu respectarea legislației în vigoare).

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDLPDA) are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est este Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR în Regiunea Sud-Est.

Documente relevante:

ZIP Ordin MDLPA nr. 1056/24.05.2022 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - apel Proof of Concept
ZIP Ghidul AP 1.2/A - mai 2022
ZIP Ghidul AP 1.2/A - decembrie 2020
ZIP Ghidul AP 1.1/B/2 - mai 2020
ZIP Ghidul AP 1.1/C - iunie 2018
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii