Sigla UE Sigla Guvern Sigla RegioSE

Banner_CIIS

Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

POAT Specializare inteligenta

Luni, 11 ianuarie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat apelul de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature. Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa planificare@adrse.ro, în perioada 11 ianuarie – 29 aprilie 2021, ora 23.59.

Apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen, fișele de proiecte putând fi depuse doar în perioada menționată mai sus. Vor fi selectate pentru contractare fișele de proiecte conforme și eligibile, care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de încadrarea în bugetul disponibil pentru acest apel.

Documentele suport aferente ghidului simplificat sunt:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226192;
 • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente - https://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/;
 • Ordinul 894 din 03.08.2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229507;
 • Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027.

ADR Sud-Est, în calitate de administrator de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse în Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Bugetul alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferent acestui tip de sprijin este de 3.875.320 lei. Sprijinul financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de ajutor de minimis - pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG.

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de infrastructură pe domeniul Specializare Inteligentă, precum:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

 • plan de afaceri;
 • studiu de marketing;
 • studiu de oportunitate;
 • studiu geotehnic;
 • studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
 • studiu arheologic, studiu hidrologic;
 • studiu topografic;
 • documentație cadastrală;
 • precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

În cadrul acestui apel de fișe de proiecte de investiție pot participa la depunere doar ideile de proiecte care au fost dezvoltate în cadrul procesului de preselecţie și/sau al procesului de descoperire antreprenorială organizate de către ADR Sud-Est.

Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est poate fi descărcat, alături de anexe, prin intermediul link-ului de mai jos:

Documente

ZIP Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est - varianta consolidata 11.01.2021
ZIP Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est - corrigendum nr. 1 din 04.02.2021
ZIP Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est - corrigendum nr. 2 din 11.03.2021
ZIP Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est - corrigendum nr. 3 din 29.03.2021
ZIP Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est - corrigendum nr. 4 din 22.04.2021

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Programul Operational Regional - ADRSE
www.regiosudest.ro  | facebook.com/adrse.ro


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii