Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla MDRT Sigla ADRSE Sigla IS


Informatii utile pentru beneficiari

PDF Notificare AM POR privind intocmirea si depunerea lunara a unui raport de progres in forma simplificata in termen de 3 zile de la finalizarea fiecarei luni calendaristice.

PDF Data limita pentru cheltuieli eligibile in cadrul proiectelor finantate POR 2007-2013 este 31 decembrie 2015

PDF Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte - DMI 3.4 - apel 2014 - publicat in Monitorul Oficial nr. 734/08.10.2014

PDF Ordonanta de urgenta nr. 29 din 28 mai 2014, pentru modificarea si completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

PDF Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte - DMI 3.4 - apel 2014

PDF Clarificari in ceea ce priveste eligibilitatea unor echipamente in cadrul apelului 3 al DMI 4.3 - 15.04.2014

PDF Informare privind prelungirea perioadei de valabilitate a schemelor de ajutor de stat și de minimis, aflate în implementare, până la data de 30 iunie 2014

PDF Informare cu privire la indeplinirea indicatorului "crearea de locuri de munca" in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de Autoritati Publice Locale

PDF Declaratie privind eligibilitatea TVA in contractele de finantare pe DMI 1.2

PDF Ordinul MFE nr.1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.

PDF Legea nr. 238/2013 de aprobare a OUG 63/2012, publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 442/19.07.2013 (privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte).

PDF Noua forma de contract aferenta proiectelor depuse in cadrul DMI 5.2 respectand prevederile HG nr. 1135/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul programelor operationale.

PDF AMPOR a publicat Nota pentru clarificarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru DMI 4.1 (aprilie 2013).

PDF AMPOR a publicat Nota nr. 2 catre solicitanti privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor in vederea depunerii de cereri de finantare pentru DMI 1.2 "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte"

PDF Ordinul privind cheltuielile eligibile pentru DMI 1.2 "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte”

PDF Un nou model de contract de finantare DMI 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice"

PDF Notificare privind modificarea Anexei referitoare la "Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor"

PDF Nota pentru aplicarea Hotararii de Guvern nr.1135 pentru modificarea și completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale pentru axa prioritara "Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervatie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniile Poli de Creștere și Poli de Dezvoltare Urbana

PDF AM POR a transmis o notificare privind actualizarea formei contractului de finantare pentru DMI 4.1 - anexele III si VI

PDF Nota catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind masurile ce pot intreprinse de beneficiari in cazul rezilierii contractelor de lucrari

PDF Nota privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea de servicii de audit

PDF Nota privind dovedirea drumului de acces pentru proiectele depuse inainte de emiterea corrigendum-ului 2 la Ghidul pentru DMI 4.1

PDF HG nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale

DOC Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - DMI 1.1; Anexa 1 – la Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011

DOC Nota AM POR privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de proprietate si de executie a lucrarilor din cadrul Ghidului solicitantului in cadrul DMI 4.1

DOC ANEXA II revizuita pentru axele 1, 2 si 5 (DMI 5.2) - martie 2011

DOC Nota privind stabilirea eligibilitatii unor cheltuieli in cadrul domeniului major de interventie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbana"

PDF Clarificare privind Ord.MDRT 1218/31.03.2010 privind implementarea contractelor finantate in cadrul POR 2007-2013

PDF Clarificari privind natura bunurilor (mijloace fixe si/sau obiecte de inventar), ce pot fi incadrate in bugetul proiectului - DMI.3.2

PDF Ordinul de modificare a schemei de finantare pentru microintreprinderi

PDF Clarificare nr.2 - DMI 4.3 - 13.05.2010

DOC NOTA privind incadrarea finantarii nerambursabile solicitate in limita de minimis, in cadrul domeniului de interventie 4.3

PDF Nota catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind intructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit

DOC Nota privind Anexa 1.2 Finantarea proiectului - domeniul major de interventie 4.3

PDF Nota privind constituirea listei de rezerva a proiectelor

DOC Nota catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind bugetul proiectului

PDF Greseli frecvente in completarea Cererii de Finantare

PDF Intrebari si raspunsuri legate de implementarea Programului Operational Regional 2007-2013

DOC Clarificari privind amplasarea panourilor temporare si a placilor permanente

DOC Clarificari - incidenta regulilor privind ajutorul de stat

DOC Planurile de Analiza si Acoperire a Riscurilor, anexate la cererea de finantare pentru domeniul 3.3.

zip Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit - clarificari Februarie 2009

DOC Nota privind proiectele generatoare de venit si modele declaratie de angajament

DOC Avizul Natura 2000 - modificare legislatie

DOC Lista axelor prioritare si a domeniilor majore de interventie din cadrul Programul Operational Regional 2007-2013

zip Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

PDF Informare deschidere conturi Trezorerie pentru Institutii Publice

PDF Cheltuieli eligibile Axa 1 - Poli urbani de crestere

PDF Nota nr.1 privind clarificari referitoare la documentatia tehnico-economica elaborata pentru investitii publice

PDF Nota nr.2 privind clarificari referitoare la documentatia tehnico-economica elaborata pentru investitii publice

DOC Nota pentru solicitanti finantare DMI 3.2

DOC Ordinul privind aprobarea Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidentiale

PDF Nota - Referitor la modalitatea de derulare a finantarii si transferul fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

DOC Grila de analiza a proiectului tehnic

DOC Continutul-cadru al proiectului tehnic

DOC Operatiuni finantabile Axa 3.2.

PDF Aprobarea nationala a proiectelor de investitii

PDF Nota AM POR pentru DMI 3.1

PDF Nota AM POR pentru DMI 3.2

PDF Cheltuieli eligibile DMI 3.4

DOC Clarificari DMI 5.1

PDF Cheltuieli eligibile DMI 5.1

PDF Cheltuieli eligibile DMI 5.2

Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii