ADRSE | Economia Regiunii Sud-Est
Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Economia Regiunii Sud-Est

Regiunea dispune de o industrie diversificată. Sunt reprezentate aproape toate ramurile industriale: industria petrochimică, metalurgică, constructoare de mașini, industria materialelor de constructii, industria alimentară și textilă.

Productivitatea muncii pentru IMM-uri în Regiunea Sud-Est a cunoscut un trend ascendent, în perioada 2010-2011 (225 mii lei/pers.). La nivel regional, cea mai ridicată productivitate o au întreprinderile din industria extractivă și industrie prelucrătoare.

Ca număr de întreprinderi inovatoare, Regiunea Sud-Est a urcat pe a 2-a poziţie cu 36,90% întreprinderi inovative (1054 din total), depăşind nivelul naţional.

În anul 2011, rata de acoperire export - import a fost de 86,09% şi surprinde o situaţie mai favorabilă decât la nivel naţional. Structural, secțiunile ”Metale comune și articole din acestea”, cum ar fi fontă, oțel, fier și produse din fontă, oțel, fier ( 28,59%), ”Produse minerale” (21,23%), ”Mijloacele de transport” (19,15%) şi ”Materiale textile” (8,73%), domină portofoliul de export al regiunii. Activităţile de import prezintă o concentrare asemănătoare exporturilor. Astfel, secţiunile dominante sunt: “Produse minerale” (50,16%), “Metale comune şi articolele din acestea” (13,29%), “Maşini, aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (11,16%) şi “Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” (6,46%), care totalizează împreună 81,07% din totalul importurilor.

Un sector important pentru regiune cu un număr semnificativ de angajați este cel naval. În regiune funcționează 5 șantiere navale, la Brăila, Galați, Tulcea, Mangalia, Constanța. În anul 2011, 30,34% din investiţiile au fost efectuate de întreprinderi de mari dimensiuni, deținând și ponderea cea mai mare în investiții, liderul sectorului a fost sectorul metalurgic. Firmele mari din regiune din domeniile metalurgic, șantiere navale, construcții, panificație dețin o pondere însemnată a numărului de salariați.

În anul 2011, în porturile maritime din Regiunea Sud-Est au fost încărcate aproape 20 mii tone mărfuri ceea ce reprezintă 53,29% din totalul mărfurilor încarcate în porturile maritime și au fost descarcate 18 mii tone mărfuri adica, 46,7% din totalul mărfurilor descărcate în porturile maritime româneşti.

Portul Constanța este principalul port maritim al României, situat strategic pentru a aproviziona cu mărfuri Europă Centrală și de Est și devenit recent cel mai mare port de containere din Marea Neagră, prevăzut de asemenea, cu dane de descărcare pentru mărfuri dar și cu un terminal modern pentru călători.

După distribuția IMM-urilor la 1.000 locuitori, la nivel național, în anul 2011, Regiunea Sud-Est ocupă locul 4 (cu 54.809 IMM-uri), un trend crescător înregistrând și numărul personalului angajat, nivelul cifrei de afaceri şi a investiţiilor brute. Sectorul terţiar concentrează 64,11% din întreprinderile din Regiunea Sud-Est şi jumătate din salariaţii din regiune, dinamica acestui sector fiind pozitivă.

Activitatea de cercetare şi dezvoltare este slabă în regiune, regiunea aflându-se sub media naţională, sitandu-se pe ultimele poziţii din Uniunea Europeană. Disparităţile intra-regionale sunt importante, judeţele mai active în cercetare şi dezvoltare fiind acolo unde funcționează centre universitare și institute de cercetare.

Regiunea dispune de un grad diversificat al structurilor de sprijinire a afacerilor, astfel în municipiul Galați funcționează 1 din cele 6 parcuri ştiinţifice şi tehnologice din țară. Structurile de sprijinire a afacerilor nu se regăsesc în toate județele. Astfel, în regiune funcționează la Galați, 1 din cele 6 parcuri științifice acreditate la nivel național, 2 parcuri industriale (Galați și Mangalia), 1 incubator de afaceri la Mangalia, 4 clustere (2 la Constanța în domeniul energiei eoliene și maritim, 1 la Buzău în turism și 1 la Vrancea pentru domeniul textil). În perioada de programare 2007-2013, prin POR au primit finanțare 8 proiecte, în cadrul domeniul de intervenție care a vizat dezvoltarea centrelor de afaceri, astfel: 1 proiect în județul Buzău, 1 proiect în județul Galați și 6 proiecte în județul Constanța.

Agricultura la nivel regional


Producția agricolă este semnificativă, reprezentând 15,86 % din productia de la nivel national. Agricultura detine o pondere importanta in economia regiunii, 40,4% din populatia ocupata a regiunii fiind ocupata in acest sector. Terenul agricol detine 65% din suprafata totala a regiunii. Sectorul privat deține cea mai mare pondere a terenului agricol și totodată produce cea mai mare parte a producției agricole (95% in 2011).

Regiunea Sud-Est se situează pe primul loc în țară, în ceea ce privește suprafața viilor roditoare, deținând 40,3% din suprafața viticolă a țării în mare parte localizată în județul Vrancea. Regiunea este recunoscută, atât pe plan intern cât şi pe plan extern, prin calitatea vinurilor provenite din podgorii renumite, care se găsesc pe tot cuprinsul regiunii: Panciu, Odobeşti, Pietroasele, Nicoreşti, Niculiţel, Murfatlar, Însurăţei.

Culturile agricole reprezintă o caracteristică principală a regiunii, regiunea ocupând în anul 2011, primul loc la producţia de porumb, locul doi la producția de grâu, leguminoase pentru boabe, legume și locul trei la producția de floarea soarelui.

Horticultura este bine dezvoltată în întreaga regiune (în special în judeţul Galaţi) care este primul judeţ din România, în ceea ce priveşte producţia de legume.

Pescuitul şi acvacultura, alături de prelucrarea peștelui și comerțul cu pește și produse din pește, sunt activități cu tradiție în Regiunea Sud-Est. În unele zone izolate, cum sunt Delta și Lunca Dunării, zona Clisura Dunării, pescuitul reprezintă una dintre principalele activități, care oferă locuri de muncă și surse de venituri pentru populația locală. Sectorul piscicol în Regiunea Sud Est include:

• activităţile de pescuit marin la Marea Neagră, practicate de-a lungul litoralului românesc;

• activităţile de pescuit în apele interioare, care se practică pe Dunăre precum şi în zona Deltei Dunării;

• Acvacultura. În Regiunea Sud-Est există 129 de ferme piscicole înscrise în Registrul Unităţilor de Acvacultură, din care 39 pepiniere şi 90 crescătorii. Numărul cel mai mare de ferme piscicole este localizat în judeţul Tulcea (54) şi în judeţul Constanţa (34).

În Regiunea Sud-Est, la nivelul anului 2011, au fost capturate 2.366,17 tone de specii de apă dulce, cea mai mare parte provenind din Delta Dunării (2.256,02 t). Conform datelor ANPA cele mai importante specii de apă dulce capturate în regiunea Sud Est, în anul 2011, au fost carasul (1.104,61 tone), scrumbia (423,02 tone), plătica (266,72 tone), somnul (131,54 tone), crapul (117,32 tone), știuca (94,83 tone), șalăul (82,69 tone), novacul (21,17 tone).


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii