Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


STRATEGIA REGIONALĂ DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ
A REGIUNII SUD-EST

Instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale

RIS3

Conceptul de specializare inteligentă la nivel regional (RIS3) reprezintă o abordare integrată și strategică în domeniul inovării și reprezintă un factor esențial care maximizează potențialul de cercetare și inovare la nivel regional. RIS3 concentrează eforturile de dezvoltare economică şi investițiile asupra avantajelor relative ale fiecărei regiuni, exploatând oportunitățile economice şi tendințele care apar, acționând în vederea stimulării creșterii economice.

Specializarea inteligentă este fundamentată pe conceptul de „descoperire antreprenorială”, care este un proces participativ de identificare, la nivel regional, a domeniilor cheie de competitivitate, care au potențial de dezvoltare, inovare și de creare a valorii adăugate.

Elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) reprezintă o condiție favorizantă pentru accesarea finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de politică 1 (OP1) al Politicii de Coeziune a UE – „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”, pentru perioada 2021-2027.

Strategia de Specializare Inteligentă

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (RIS3) a fost elaborată de către ADR Sud-Est, Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regională împreună cu expertii contractati și are ca obiectiv principal fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027, prin actualizarea și revizuirea informațiilor statistice incluse în analiza socio-economică a regiunii, cu accent pe cele mai performante sectoare economice de la nivel regional, maparea actorilor regionali relevanți din cercetare-inovare și continuarea procesului de descoperire antreprenorială (EDP).

Documentul a fost finalizat și aprobat de Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Sud-Est (CRI SE) în luna decembrie 2020.

Versiunile finale ale documentelor pot fi consultate prin intermediul link-urilor de mai jos:

  1. Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 în limba română
  2. Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 în limba engleză
  3. Rezumatul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 în limba română
  4. Rezumatul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 în limba engleză

Întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP)

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 a fost elaborată în baza unei analize cantitative și a unei analize calitative. În vederea completării analizei cantitative, au fost organizate 6 focus grupuri la nivel regional, la care au participat actori relevanți din regiune, aparținând helixului quadruplu: sectorul public, sectorul privat, ONG-uri și cercetare/educație.

Focus-grupurile au fost organizate pe domenii de specializare inteligentă identificate, astfel:
• 12.11.2020 – Domeniul Inginerie și transport naval;
• 13.11.2020 – Domeniul Industria confecțiilor;
• 16.11.2020 – Domeniul Agro-alimentar și biotehnologii;
• 17.11.2020 – Domeniul Acvacultură și pescuit;
• 19.11.2020 – Domeniul Turism;
• 20.11.2020 – Domeniul TIC - Tehnologia Informației și Comunicării.

Întâlnirile de descoperire anteprenorială au fost organizate conform Ghidului pentru elaborarea Strategiilor de Specializare Inteligentă (RIS 3) și a Metodologiei elaborate de Joint Research Centre (JRC) – Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, metodologia fiind aprobată și de MLPDA prin Ordinul nr. 3.630/ 2020.

Domeniile de Specializare Inteligentă

În urma procesului de realizare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est au fost identificate la nivelul regiunii șase domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potenţial de inovare și dezvoltare.

Metodologia de selecție a domeniilor de specializare inteligentă a cuprins patru etape distincte:
a) Identificarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă, în funcție de informațiile cantitative și calitative desprinse din analiza contextului regional și a potențialului de inovare ale regiunii;
b) Identificarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă în urma analizei rezultatelor cercetării de teren efectuate prin intermediul sondajelor efectuate în rândul actorilor regionali relevanți pentru specializarea inteligentă;
c) Consultarea actorilor cheie, relevanți în domeniul specializării inteligente, în cadrul întâlnirilor de descoperire antreprenorială efectuate (EDP) – organizate în luna noiembrie 2020;
d) Analiza multicriterială.

În urma agregării informațiilor colectate, din sursele prezentate anterior, s-au stabilit domeniile de specializare inteligentă de la nivelul Regiunii Sud-Est:

RIS3
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii