Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Procesul de Planificare Regională 2021-2027

Programul Regional Sud-Est 2021-2027

PLANIFICARE

ADR Sud-Est are rolul de a promova dezvoltarea economică și socială a regiunii, în parteneriat cu actorii locali.

La nivel regional, elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 (PDR) se realizează respectând metodologia propusă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și a ”Regulamentului - cadru pentru organizarea şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională”.

PDR Sud-Est 2021-2027 este principalul document de planificare elaborat la nivel regional prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare pentru următorii ani, obiectivele strategice, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice.

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a continuat procesul de consultare în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin organizarea de întâlniri de lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de planificare, elaborării și fundamentării documentelor de programare pentru perioada de programare 2021-2027.

PROGRAMARE 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est îndeplinește funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

În baza prevederilor Comisiei Europene, începând din anul 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a participat la procesul de consultare, la nivel național și regional, pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, proces coordonat de Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Procesul de elaborare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 implică o colaborare strânsă cu partenerii locali, luând în considerare nevoile autentice ale regiunii.

Elaborarea Programului Regional Sud-Est 2021-2027 se realizează prin corelarea acestuia cu documentele de planificare existente la nivel național, regional, cât și cu reglementările în vigoare la nivel european. Intervențiile propuse vor fi în concordanță cu cele cinci obiective principale de politică (OP) stabilite de Comisia Europeană.

În perioada 2021-2027, cinci obiective de politică vor stimula investițiile UE.

Obiective Politica

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii diferite:

  • regiunile mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor depășește 100% din media UE;
  • regiunile de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor se încadrează între 75% și 100% din media pe UE;
  • regiunile mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75% din media UE.

Politica de Coeziune, principala politică europeană de investiții și are ca obiectiv consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Aceasta se realizează prin diminuarea discrepanțelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni și combaterea decalajelor persistente în regiunile defavorizate. Politica acordă o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor cu dezavantaje naturale sau demografice grave și permanente. În același timp, Politica de Coeziune reprezintă un instrument esențial al UE pentru sprijinirea, asigurarea și consolidarea unei dezvoltări cât mai incluzive, inteligente, digitale, neutre din punct de vedere climatic și mai reziliente.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii