Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Protocoale de colaborare încheiate cu instituții locale, regionale și naționale

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este instituția care promovează interesele economice și sociale ale partenerilor din regiune, actionând atât în plan intraregional cât și extraregional, prin organizarea și dezvoltarea parteneriatelor pentru cunoașterea politicilor și practicilor Uniunii Europene.

ADR Sud-Est a încheiat protocoale de colaborare cu următoarele instituții:

 • Acord de colaborare pentru înființarea Grupului Județean de Sprijin pentru Economia Socială Buzău încheiat în colaborare cu Centrul de resurse pentru promovarea și dezvoltarea economiei sociale Regiunea Sud-Est, Instituția Prefectului Buzău, Primăria Municipiului Buzău, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Buzău Filiala Județeană Buzău, Partida Romilor “Pro Europa”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Consiliul Județean Buzău, Direcția de Sănătate Publică Buzău, acord semnat în anul 2010;
 • Protocol de colaborare cu Uniunea Generală a Industriașilor Filiala Județeană Brăila – UGIR, încheiat în 29.07.2010 și care are ca scop, asigurarea şi dezvoltarea unei capacităţi administrative de management adecvate la nivel regional, sesiuni de instruire pentru beneficiari-membrii UGIR, ateliere de lucru, conferințe, corelarea la nivel regional a activităţilor de promovare si creşterea vizibilităţii acestora, activităţi în parteneriat privind actualizarea şi monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud-Est, corelarea, la nivel regional, a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune în vederea asigurării impactului regional;
 • Protocol de colaborare cu Direcţia Regională de Statistică Brăila, încheiat în 13.08.2009, care are ca scop promovarea şi susţinere activă a parteneriatului inter-institutional la nivelul Regiunii Sud-Est; asigurarea şi dezvoltarea unei capacităţi administrative de management adecvate la nivel regional, a unor mecanisme eficiente de schimb de experienţă si abordarea unor categorii de problematici comune, proprii diferitelor faze comune de implementare a POR 2007-2013; activităţi în parteneriat privind actualizarea şi monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR); activităţi în parteneriat privind elaborarea documentelor strategice la nivel regional; cooperarea inter-instituţională pentru elaborarea şi actualizarea documentelor strategice din regiune; facilitarea schimbului reciproc de informaţii privind elaborarea şi utilizarea indicatorilor statistici;
 • Protocol de colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila (C.P.E.C.A.), încheiat în 24.04.2009, care are ca scop promovarea şi susţinere activă a parteneriatului inter-instituţional la nivelul Regiunii Sud-Est; planificarea la nivel regional a distribuirii eficiente a resurselor financiare alocate prin programele de asistenţă europeană destinate dezvoltării sistemului de prevenire şi tratare a persoanelor cu risc în domeniul drogurilor; promovării incluziunii sociale, promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii pentru consumatorii de droguri; asigurarea si dezvoltarea unei capacitati administrative de management adecvate la nivel regional in domeniul programelor destinate resurselor umane finanţate cu fonduri europene; sprijinirea dezvoltării infrastructurii destinate asistenţei persoanelor cu risc în domeniul drogurilor;
 • Protocol de colaborare cu Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Galaţi (OI POS Mediu), Regiunea Sud-Est, încheiat în 12.01.2009, care ca scop promovarea şi susţinere activă a parteneriatului la nivelul Regiunii Sud Est; corelarea, la nivel regional, a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune în vederea asigurării impactului regional; elaborarea si actualizarea documentele strategice din regiune, care vizează finanţarea UE pentru componentele de protecția mediului și dezvoltare durabilă;
 • Acord de parteneriat cu Consiliul Judetului Galati pentru implementarea proiectul: FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs (Acţiuni integrate pentru incurajarea şi finanţarea economiilor inovative şi a IMM-urilor), încheiat în 16.12.2008;
 • Protocolul de colaborare incheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Directia Organism Intermediar POS DRU – Unitatea Regionala POS DRU Sud-Est, încheiat în 16 iunie 2006, care are ca scop identificarea prioritatilor regionale de dezvoltare economica in relatie cu dezvoltarea resurselor umane, planificarea la nivel regional a distribuirii eficiente a resurselor financiare alocate prin programele de asistenta europeana destinate dezvoltarii resurselor umane, asigurarea si dezvoltarea unei capacitati administrative de management adecvate la nivel regional in domeniul programelor destinate resurselor umane finantate cu fonduri europene;
 • Protocolul de colaborare cu Biroul Regional Sud-Est, Braila - Agentia Nationala pentru Romi, încheiat în 2 iunie 2006, care urmareste pentru realizarea, implementarea, elaborarea si monitorizarea strategiilor regionale si nationale, derularea unor programe si campanii regionale, accesarea in parteneriat a programelor/proiectelor in domeniul incluziunii sociale a minoritatilor, punand un accent deosebit pe asigurarea complementaritatii masurilor din cadrul initiativelor nationale (Strategia Nationala de imbunatatire a situatiei romilor, Planul National Antisaracie si promovarea incluziunii sociala) cu initiativele internationale (Memorandumul Comun de incluziune sociala – JIM, Planul National de Dezvoltare, PND) in ceea ce priveste problema minoritatilor nationale, minoritatea roma in cazul de fata;
 • Protocolul de colaborare cu Federația Regională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Sud-Est (FRIMM Regiunea Sud Est), încheiat în 19 mai 2006, care are in vedere incurajarea unor politici de credite stimulative, accesibile, promovarea oricarei initiative care sa asigure conditii favorabile de dezvoltare a intreprinderilor private de tip IMM in Regiunea Sud Est, realizarea in comun a unor misiuni de afaceri, ale investitorilor romani in strainatate si ale cetatenilor straini in Romania, elaborarea in comun de strategii, analize, cercetari de piata, colaborarea la diverse manifestari comerciale, de promovare, in tara si strainatate, promovarea informatiilor referitoare la programele de finantare;
 • Protocolul de parteneriat “Coordonarea Comunicarii privind Aderarea la Uniunea Europeana”, incheiat intre Delegatia Comisiei Europene si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, încheiat în 27 aprilie 2006, este un parteneriat strategic de comunicare in conformitate cu Strategia de Comunicare a Delegatiei Comisiei Europene si Planul de Actiune al Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Est;
 • Protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Unitatea de Implementare a Programului Sud-Est, încheiat în 14 decembrie 2005, care are ca scop identificarea prioritatilor regionale de dezvoltare economica in relatie cu dezvoltarea resurselor umane; planificarea la nivel regional a distribuirii eficiente a resurselor financiare alocate prin programele de asistenta europeana destinate dezvoltarii resurselor umane; implementarea Programului national Phare 2003 pentru Romania Subcomponenta B (5,60 MEUR) Dezvoltarea resurselor umane;
 • Protocolul de colaborare cu Agenția Regională pentru Protecția Mediului, încheiat în 5 septembrie 2005, care are urmatoarele obiective: identificarea prioritatilor regionale de dezvoltare economica in relatie cu protectia mediului; planificarea distribuirii eficiente a resurselor financiare alocate prin programele de asistenta europene in sectorul de mediu; definirea si elaborarea politicilor de dezvoltare regionala; elaborarea si actualizarea planurilor regionale pentru protectia mediului; vor conlucra in parteneriat la elaborarea Planului National de Dezvoltare.
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii