Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020

Documentul a fost elaborat în perioada 2012-2015 în conformitate cu orientările metodologice emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, fiind supus analizei ex-ante în cursul anului 2013. Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014 – 2020 a fost aprobat de Consiliul Dezvoltării Regionale prin Hotărârea cu numărul 8/12.06.2015.

Procesul de monitorizare al Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014 – 2020 vizează culegerea, actualizarea de date și informații statistice, determinarea variațiilor față de țintele asumate, precum și stadiul implementarii portofoliului de proiecte prioritare.

În acest sens se vor realiza următoarele activități:

 • Culegerea de date si informatiilor statistice, utilizand ca surse: publicații ale Institutului National de Statistica, Baza de date TEMPO – online a Institutului National de Satistica, baza de date EUROSTAT, alte publicatii, propuneri ale partenerilor regionali;
 • Actualizarea situației și evoluției socio-economice a Regiunii Sud-Est prin: prelucrarea indicatorilor necesari facilitării procesului de planificare, pentru analiza progresului implementării PDR SE 2014-2020, realizarea de hărți regionale/județene cu ajutorul soft-ului GIS utilizând informațiile actualizate, colaborarea cu actorii cheie în activitatea de monitorizare a PDR Sud-Est
 • Analizarea documentelor de programare existente la nivelul autorităților locale din regiune pentru identificarea priorităților stabilite în vederea obținerii unei dezvoltări durabile și a potentialului de dezvoltare la nivel interjudetean in functie de specificul teritorial și realizarea de completări / observații în cadrul acestor documente;
 • Actualizarea portofoliului de proiecte existent și corelarea acestuia cu documentele de programare care se elaborează la nivel regional/local (analiza potentialului de dezvoltare și încadrarea proiectelor finanțate la nivel regional, în strategia PDR Sud-Est);
 • Elaborarea raportelor strategice de progres ce vor prezenta progresele realizate în implementare și gradul de realizare a rezultatelor planificate, conform Metodologiei aprobate de AMPOR;
  În cadrul rapoartelor vor fi evidenţiate:
 • situaţia şi evoluţia socio-economică la nivelul regiunii;
 • realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea PDR;
 • exemplele de bună practică.
 • orice propuneri de modificare a PDR şi a tabelelor financiare.
 • Consultarea membrilor CRP pentru avizarea raportului strategic de progres;
 • Prezentarea rapoartelor strategice in cadrul sedintelor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (CDR SE);
 • Transmiterea raportului strategic de progres către AMPOR;
 • Participarea în grupurile de lucru constituite la nivel național/regional/local pentru elaborarea documentelor de programare la nivel național, regional sau județean, care au legătură cu programarea regională și care trebuie avute în vedere la elaborarea documentelor programatice la nivel regional (comitete inter-institutionale la nivel național, consorții regionale, grupuri de lucru, etc.);
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii