Sigla UE Sigla Guvern Sigla ADRSE Sigla IS


Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POSCCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 1341 din 12 iunie 2007, este unul dintre cele şapte programe operaţionale care contribuie la indeplinirea priorităţilor de dezvoltare a Romaniei identificate in Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi in Planul Naţional de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2007 –2013. Aceste documente strategice urmăresc consolidarea şi aplicarea în România a politicii de coeziune socială şi economică, a politicii regionale a Uniunii Europene şi a Strategiei Lisabona, orientate către o creştere economică durabilă şi crearea de noi locuri de muncă.

Axele prioritare ale POS CCE sunt următoarele:

Axa Prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient

Obiectivele axei sunt consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sistemului productiv romanesc si crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor.

Axa Prioritară 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru competitivitate

Obiectivul axei este creşterea capacităţii de C-D, stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI.

Axa Prioritară 3: TIC pentru sectoarele privat şi public

Obiectivul axei il constituie sprijinirea competitivităţii economice prin creşterea interacţiunilor dintre sectorul public şi întreprinderi/populatie prin valorificarea la maxim a potenţialului TIC.

Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

România deţine un potenţial important şi diversificat pentru producerea şi utilizarea RRE (vânt, biomasă, hidro), doar o mică parte din acesta fiind însă valorificată economic până în prezent.Prin urmare, în baza unei evaluări riguroase a disponibilităţii şi potenţialului regional se va promova procesul de diversificare. Pe lângă îmbunătăţirea securităţii furnizării şi reducerea emisiilor poluante, investiţiile vor crea noi oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă.

Axa Prioritară 5: Asistenţă tehnică

Rolul asistenţei tehnice din cadrul POS CCE este de a asigura sprijinul pentru procesul de implementare a programului, atât pentru Autoritatea de Management cât si pentru Organismele Intermediare.

Institutiile implicate in gestionarea POS CCE 2007 – 2013 sunt:

Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru POS CCE, gestioneaza in mod direct proiectele de investitii pentru intreprinderi mari, clusterele si polii de competitivitate.


ADR SE – Organism Intermediar pentru implementarea POS CCE la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est


In baza Hotararii de Guvern nr. 64/2013 pentru modificarea art. 23 din Hotararea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, publicata in Monitorul Oficial ala Romaniei, partea I, nr. 118 din 1 martie 2013, Agentiile pentru Dezvoltare Regionala au fost desemnate organisme intermediare pentru implementarea Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013”.

In luna martie 2013, a fost semnat intre ADR SE, in calitate de Organism Intermediar si Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management, Acordul Cadru de delegare atributii privind implementarea POS CCE la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, respectiv a Axei Prioritare 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, operatiunile:

  • 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru IMM (Investitii mici, pana in 1.065.000 lei si Investitii mari, pana la 6.250.000 lei)
  • 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale
  • 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare
  • 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

In luna martie 2014, a fost semnat un act aditional la Acordul cadru de delegare atributii privind implementarea POS CCE, prin care ADR SE a devenit Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 a POS CCE, operatiunea 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe.

Evaluarea si selectia cererilor de finantare


In perioada aprilie 2013 – mai 2014, ADR SE a evaluat un numar total de 386 cereri de finantare depuse in cadrul operatiunilor 1.1.1 Investiţii pentru IMM, 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor, respectiv 3.1.1 Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe.

Contractarea proiectelor


In perioada septembrie 2013 - iunie 2014, s-a desfasurat activitatea de contractare, atat a proiectelor evaluate de catre ADR (investitii pentru IMM, consultanta, TIC), cat si a celor evaluate de catre AM POS CCE (investitii mari pentru IMM, standardizare, internationalizare) (si repartizate ADR SE in vederea contractarii/monitorizarii si verificarii cererilor de rambursare).

Pana la data de 30.06.2014, au fost semnate 296 de contracte de finantare cu beneficiari privati din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu o valoare totala a finantarii nerambursabile de 225.455.000 lei, din care 193.724.084 reprezinta contributia FEDR.

Platile efectuate de catre AM POS CCE sunt disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro, sectiunea POS CCE.

pdf Lista proiectelor finalizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 07 noiembrie 2014

AM POS-CCE  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii