Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS

MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Programul Operațional Regional 2014-2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 unul din cele 8 programe prin care România va accesa Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI).

Comisia Europeana a adoptat in data 23 iunie 2015 POR 2014-2020, elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice. POR are în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională. Valoarea fondurilor alocate prin POR reprezintã 21,5% din totalul FESI alocate Romaniei in perioada de programare 2014 – 2020.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management (AM) și va fi implementat printr-un management coordonat central, cu sprijinul Agentiilor de Dezvoltare Regionala.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 va opera în toate cele opt Regiuni de Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR 2014-2020 are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020, elaborate de fiecare din cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională Astfel, POR 2014-2020 se adresează celor 5 provocări pentru creștere la nivel național, identificate în Acordul de Parteneriat: competitivitatea și dezvoltarea locală, populația și aspectele sociale, infrastructura, resursele și administrația și guvernarea. În același timp, POR 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operaționale active în România în perioada de programare 2014-2020.

Ce aduce nou POR 2014-2020?

Programul Operaţional Regional 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară aproape dublă faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

În cadrul celor 11 axe prioritare ale POR 2014-2020 se finanţează:

Obiectiv general al programului este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică):

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Documente POR 2014-2020

PDF Prezentare POR 2014-2020
PDF Programul Operational Regional 2014-2020
PDF Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia februarie 2018
ZIP Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia februarie 2018 (format Corel Draw)
PDF Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia martie 2016
ZIP Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020 - Editia martie 2016 (format Corel Draw)
Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii