Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS

MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, Aprobare Raport Final de Implementare a POR 2007-2013 - 28 februarie 2017

pdf Decizia nr.31/28.02.2017 privind aprobarea Raportului Final de Implementare a POR 2007-2013

pdf Raportul Final de Implementare a POR 2007-2013

PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, criterii ITI, prioritatea 2.1, 5.1, 7.1 - 27 februarie 2017

pdf Decizia nr.30/27.02.2017 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară aplicabile Axei prioritare 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

pdf Decizia nr.29/27.02.2017 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară aplicabile Axei prioritare 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural- apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

pdf Decizia nr.28/27.02.2017 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară şi a listei domeniilor de activitate eligibile aplicabile Axei prioritare 2: Îmbunătățirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1– Promovarea spiritului antreprenorial, în special în facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri,apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

Comitetul de monitorizare POR 2014-2020 - 24 noiembrie 2016

pdf Decizia nr.27/08.12.2016 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară aplicabile Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

pdf Decizia nr.26/08.12.2016 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară aplicabile Axei prioritare 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului - apel dedicat Investiţei Teritoriale Integrate Delta Dunării

pdf Decizia nr.25/08.12.2016 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară aplicabile Axei Prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - pentru apelurile dedicate zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

pdf Decizia nr.24/08.12.2016 privind aprobarea la nivel naţional a alocărilor financiare dedicate apelurilor din proiecte pentru grupurile vulnerabile "copii", "persoane cu dizabilităţi", din cadrul priorităţii de investiţie 8.1.- Obiectivul specific 8.3 "Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale"

pdf Decizia nr.23/08.12.2016 privind aprobarea criteriile de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei Prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.2- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice

pdf Decizia nr.22/08.12.2016 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor de selecție strategică a proiectelor aplicabile de către Autoritățile Urbane în cadrul Axei Prioritare 4 "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile"

pdf Decizia nr.21/08.12.2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare a documentelor strategice aferente: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU); Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD); Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020

Procedura scrisa CM POR 2014-2020, Prioritatea de investitie 2.2

pdf Decizia nr.20/24.11.2016 privind aprobarea Listei domeniilor de activitatea eligibile in cadrul Prioritatii de investitii 2.2 - "Sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltare a serviciilor"

pdf Decizia nr.19/24.11.2016 privind aprobarea Criteriilor de eligibilitate si evaluare tehnica si financiara aplicabile Axei Prioritare 2 - "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitii 2.2 - "Sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltare a serviciilor"

Procedura scrisa CM POR 2014-2020, Prioritatea de investitie 5.1.

pdf Decizia nr. 18/27.09.2016, aprobata prin procedura scrisa, privind modificarea descrierii priorităţii de investiţie 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, cuprinsă în metodologia de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor care pot fi finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020

Comitetul de monitorizare POR 2014-2020 - 24 mai 2016

pdf Sinteza deciziilor

pdf Decizia nr.16/24.05.2016 privind aprobarea Raportului Anual de Implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru anul 2015

pdf Raportul Anual de Implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru anul 2015 - anexă la Decizia 16

Comitetul de monitorizare POR 2014-2020 - 2 martie 2016

pdf Sinteza Deciziilor

pdf Decizia nr. 12/02.03.2016 privind introducerea unei contribuții financiare obligatorie a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile, la finanțarea proiectelor aferente priorității de investiție 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – apelul de proiecte 2.1 A – Microîntreprinderi.

pdf Decizia nr. 13/02.03.2016 privind modificarea criteriiului de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale

pdf Decizia nr. 14/02.03.2016 privind modificarea metodologiei de verificare, evaluare și selectie a proiectelor aferente Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

pdf Decizia nr. 15/02.03.2016 privind aprobarea Planului Multianual de Evaluare a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii