Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla MDRT Sigla ADRSE Sigla IS


Programul Operational Regional

Lansare POR

Comisia Europeana a adoptat in data 11 iulie 2007, Programul Operational Regional - POR elaborat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Programul a fost lansat vineri, 13 iulie 2007, la Sibiu in prezenta Comisarului European pentru Dezvoltare Regionala, Danuta Hübner si a Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, László Borbély si a reprezentantilor autoritatilor locale.

Prin POR este alocata din fonduri structurale o finantare de 3,72 de miliarde de euro, la care se adaugã contributia Romaniei de 880 de milioane de euro. Valoarea fondurilor alocate prin POR reprezintã 19% din totalul fondurilor structurale alocate Romaniei in perioada de programare 2007 – 2013. Fondurile vor fi alocate diferentiat pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare al acestora si printr-o stransã coordonare cu actiunile realizate in cadrul celorlalte programe operationale, pentru a asigura o dezvoltare echilibratã a tuturor regiunilor tãrii.

Programul Operational Regional va fi implementat printr-un management coordonat central, cu sprijinul Agentiilor de Dezvoltare Regionala si al Departamentului de Turism din Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.Programul Operational Regional 2007 – 2013 – gestionat de ADR Sud-Est


Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013) reprezintă unul din cele şapte programe operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi va fi finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene -Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operaţional Regional 2007-2013 va opera în toate cele opt Regiuni de Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Pentru finanţarea POR pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au fost alocate aproximativ 4,4 miliarde Euro, din care 3,726 miliarde Euro (84%) reprezintă finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea Obiectivului Convergenţă în România. Restul de fonduri provin din fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri private.

Alocarea financiară totală pentru Regiunea Sud Est în perioada 2007 – 2013 este de 563.4 milioane Euro, reprezentând aproximativ 13,25% din totalul fondurilor alocate finanţării POR. Această repartizare a fondurilor are un rol orientativ şi indicativ, întrucât fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR), potrivit deciziei Guvernului Nr. 497/2004, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program.

Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri) au fost desemnate Organisme Intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate în Capitolul 21 – Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale şi a HG 497/2004. Cele opt Organisme Intermediare pentru POR, sunt responsabile cu implementarea POR la nivel regional.

Obiectivul strategic al POR 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber.
Pentru atingerea obiectivului global al POR, strategia se articulează pe mai multe obiective specifice, şi anume:

• Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor.
• Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare.
• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.
• Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri.
• Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Pentru realizarea obiectivului global al POR au fost identificate 6 axe prioritare ce au ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale şi anume:

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere;
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;
3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
5. Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local;
6. Asistenţă tehnică.

În cadrul celor 6 axe prioritare ale POR 2007-2013 se finanţează:


• Transformarea oraşelor în care trăim: servicii urbane mai bune, inclusiv în transport, un sistem de locuinţe sociale îmbunătăţit, reabilitarea clădirilor istorice;
• Şosele de centură şi drumuri mai bune, atât în oraşe, cât şi la nivel judeţean;
• Spitale, şcoli, servicii sociale şi unităţi moderne de intervenţie în situaţii de urgenţă;
• Dezvoltarea afacerilor locale şi regionale: pregătirea platformelor industriale dezafectate şi poluate pentru noi activităţi, sprijin pentru microîntreprinderi.
• Servicii turistice de calitate, restaurarea şi promovarea siturilor de patrimoniu, îmbunătăţirea infrastructurii turistice;

Implementarea POR va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor din interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Paşii care trebuie urmaţi de beneficiari pentru accesarea finanţării sunt:


1. Solicitarea finanţării: La fiecare lansare a unui Apel pentru propuneri, Autoritatea de Management pentru POR va publica „Ghidul Solicitantului“ pentru potenţialii beneficiari. Pe baza acestuia, solicitantul de finanţare va putea întocmi cererea de finanţare pentru proiectul său. „Ghidul solicitantului“ este un manual care oferă informaţii despre: tipurile de proiecte şi solicitanţii care pot participa cu propuneri, criteriile de selecţie, documentele necesare pentru întocmirea dosarului şi procedurile de implementare. „Ghidul solicitantului“ poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul ADR Sud-Est www.adrse.ro,  sau de pe site-ul POR www.inforegio.ro,  sau poate fi solicitat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
2. Completarea cererii de finanţare şi a anexelor (există un model unic de cerere de finanţare cu anexe diferenţiate pe fiecare Fond).
3. Cererile de finanţare se depun la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est.
4. Experţii ADR Sud-Est verifică conformitatea administrativă a cererilor de finanţare: depunerea în termen; completarea corectă; documente ataşate.
5. Experţii ADR Sud-Est verifică eligibilitatea cererilor de finanţare: încadrarea în axa prioritară/domeniu de intervenţie; eligibilitatea beneficiarului; valoarea proiectului; nivelul de cofinanţare; cheltuieli eligibile; durata de implementare a proiectului.
6. O echipă de evaluatori independenţi realizează evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare aprobate de către Comitetul de Monitorizare
7. Pe baza rapoartelor de evaluare, Autoritatea de Management decide să finanţeze proiectele selectate şi se semnează contractul de finanţare cu beneficiarii.
8. Implementarea proiectelor

Dacă proiectul a trecut cu succes de evaluare şi a fost aprobat pentru finanţare, începe cea mai lungă şi solicitantă etapă: implementarea proiectului. Beneficiarul proiectului va trebui să realizeze activităţile menţionate în proiect, respectând procedurile Uniunii Europene. Regulile privind plăţile sunt stricte, iar progresele proiectului vor fi monitorizate atent.
Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii