Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla MDRT Sigla ADRSE Sigla IS


COMITETUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL (CM POR)

Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional (CMPOR) este structura nationala de tip partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional si strategic in procesul de implementare a Programului Operational Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea si calitatea implementarii programului.


CMPOR este alcatuit din 24 membri cu drept de vot si 27 membri observatori, fara drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007 privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2007-2013 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare a acestuia.


Presedintele Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Secretariatul CMPOR este asigurat de Autoritatea de Management pentru POR.


In functie de problematica supusa dezbaterii CMPOR, la sedinte pot participa, la invitatia presedintelui CMPOR, alti reprezentanti ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regionala, ai unor institutii si organizatii implicate in procesul de dezvoltare socio-economica, precum si parteneri socio-economici relevanti pentru procesul de elaborare si implementare a politicii de dezvoltare regionala, daca sedinta vizeaza probleme specifice domeniului de activitate al acestora.


CMPOR indeplineste urmatoarele atributii:


a) examineaza si aproba criteriile de selectie, elaborate de AMPOR, ale proiectelor finantate prin POR;
b) analizeaza periodic progresele inregistrate in realizarea obiectivelor specifice ale programului;
c) examineaza rezultatele implementarii, prin prisma realizarii obiectivelor fiecarei axe prioritare si face recomandari;
d) examineaza si aproba Rapoartele Anuale de Implementare si Raportul Final de Implementare, elaborate de AMPOR;
e) examineaza si aproba strategia de asistenta tehnica a POR;
f) examineaza si aproba Planul Multianual de Evaluare si Planurile Anuale de Evaluare;
g) examineaza si aproba propunerile de modificare a alocarilor financiare ale POR, intre domeniile majore de interventie din cadrul unei axe prioritare, intre axele prioritare de dezvoltare, precum si intre regiuni;
h) este informat cu privire la planul de comunicare si la stadiul de implementare al acestuia, la actiunile de informare si publicitate intreprinse si mijloacele de comunicare utilizate;
i) aproba si modifica propriul regulament de organizare si functionare, respectand prevederile regulamentului-cadru.

Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii