Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Banner_CIIS

Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) implementeaza în calitate de Beneficiar, proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, al cărui contract de finanƫare a fost semnat cu Ministerul Investiƫiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaƫional Asistenƫă Tehnică (POAT) 2014-2020, în data de 27 octombrie 2021.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

  1. Număr de referință: cod SMIS 2014+ 143538/Cod proiect 1.1.146
  2. Beneficiari: ADR SE, in calitate de lider de proiect, in parteneriat cu: UAT Municipiul Brăila, UAT Oraş Eforie, UAT Municipiul Galaƫi, UAT Municipiul Focşani, UAT Municipiul Constanƫa, UAT Municipiul Buzău, UAT Municipiul Rȃmnicu Sarat.
  3. Obiectivul general Obiectivul general al proiectului constă în pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud-Est. Proiectul urmareşte asigurarea finanƫării prin POAT 2014-2020 a activităƫilor de elaborare a documentaƫiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investiƫii destinate urmatoarelor domenii: mobilitate urbană, regenerare urbană. Scopul proiectului este pregatirea documentaƫiilor tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, proiectul vine in sprijinul nevoii de dezvoltare a portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 şi conduce la creşterea capacitatii beneficiarilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est de a implementa proiecte de investiƫii.
  4. Rezultate preconizate: Documentaƫii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană.
  5. Valoarea totală a contractului de finantare este de 25.080.230,53 lei , din care 20.256.546,74 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), iar 3.113.848,09 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national.
  6. Perioada de implementare a activitatilor proiectului este de 39 de luni, in perioada 01.07.2020 – 30.09.2023.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Est, Str. Anghel Saligny, nr.24, Municipiul Brăila, județul Brăila tel.: 0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro.

Documente

PDF Anunt incepere proiect cod SMIS 143538 - 29.10.2021

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii