Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Banner_CIIS

Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Sprijin la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniul specializare inteligentă

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, / 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT,POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

  1. Număr de referință: cod SMIS 141678
  2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
  3. Obiectivul proiectului il constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, respectiv asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.
  4. ADR Sud-Est, în calitate de administrator de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse în Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, conform schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul nr. 894/2020. Bugetul alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferent acestui tip de sprijin este de 3.875.320 lei. Sprijinul financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de ajutor de minimis - pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG.

  5. Rezultate preconizate: Documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniul specializare inteligenta. ADR SE va monitoriza activitatea beneficiarilor finali ai schemei privind pregătirea documentațiilor, asigurand respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de minimis şi de eligibilitate prevăzute in schema de minimis.
  6. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.079.158,00 lei, din care 3.467.284,31 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 611.873,69 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
  7. Durata de implementare a proiectului este de 16 de luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2021).

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Est, Str. Anghel Saligny, nr.24, Municipiul Brăila, județul Brăila tel.: 0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro.

Documente

PDF Anunt incepere proiect cod SMIS 141678 - 25.02.2021
PDF Scurta descriere proiect cod SMIS 141678

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 - 2020

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii