Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Banner_CIIS

Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Sprijin pentru ADR Sud-Est în pregătirea POR 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR SE în pregătirea POR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140458/ Cod proiect 2.1.135, în data de 29 ianuarie 2021.

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

 1. Număr de referință: cod SMIS 140458
 2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
 3. Obiectivul proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Est perioada 2021-2027.
 4. Obiectivul specific al proiectului este operationalizarea Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Sud Est 2021-2027
 5. Rezultate preconizate:
 6. • Program Operațional Regional Sud Est 2021-2027 elaborat și transmis către Comisia Europeană;
  • Descriere de sistem elaborată și aprobată la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Est în calitate de Autoritate de Management pentru POR Sud-Est 2021-2027;
  • Proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Est în calitate de Autoritate de Management pentru POR Sud-Est 2021-2027.
 7. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.072.375,49 lei, din care 1.743.443,90 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 307.666,58 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
 8. Durata de implementare a proiectului este de 17 de luni (3 august 2020 – 31 decembrie 2021). Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Est, Str. Anghel Saligny, nr.24, Municipiul Brăila, județul Brăila tel.: 0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro.
  1. Documente

   PDF Anunt incepere proiect cod SMIS 140458 - 29.01.2021
   PDF Scurta descriere proiect cod SMIS 140458

   Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020