Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla Violet

VIOLET – “Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) implementeaza, in calitate de lider, proiectul VIOLET - “Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG EUROPE, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, obiectivul specific 3.1 „Imbunatatirea implementarii politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in special a programelor care vizeaza cresterea investitiilor si locurilor de munca si, acolo unde este cazul, programe privind Cooperarea Teritoriala Europeana, care incurajeaza economiile cu emisii scazute de dioxid de carbon”.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, intre 1.01.2017 - 31.12.2021.

Bugetul total al proiectului este de 1.300.513,00 EUR, din care 1.089.123.05 EUR reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR.

Bugetul alocat ADR SE este de 286.968,00 EUR, din care 243.922,80 EUR reprezinta finantare nerambursabila din fonduri FEDR.

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea politicilor in domeniul eficientei energetice a cladirilor cu valoare de patrimoniu, in vederea conservarii si adaptarii acestora la standardele actuale de eficienta energetica.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: promovarea schimbului de informatii intre regiunile partenere, in domeniul aplicarii masurilor de eficienta energetica pentru cladirile de patrimoniu, prin organizarea de ateliere de lucru participative si vizite de studiu; elaborarea si monitorizarea a 5 planuri de actiune dezvoltate, prin transfer de cunostinte si bune practici la nivel interregional si includerea in cadrul acestora a unor linii directoare pentru imbunatatirea politicii regionale; incurajarea implicarii actorilor cheie printr-o abordare multisectoriala si constituirea unui grup consultativ al actorilor cheie relevanti; diseminarea rezultatelor proiectului la nivel regional, national si european, prin dezvoltarea unor instrumente de comunicare specifice proiectului; formularea unei recomandari de includere a standardelor pentru cladiri de patrimoniu in regulamentele Uniunii Europene.

Activitatile proiectului se desfasoara in cadrul unui consortiu care reuneste organizatii din Uniunea Europeana cu rol in dezvoltarea/implementarea politicii de dezvoltare regionala in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu: Institutul European pentru Inovare si Tehnologie (Germania), Agentia de Energie din Cipru, Ministerul Regional al Locuintelor si Lucrarilor Publice - Intreprinderea Publica pentru Locuinte Sociale si Inovare din Andalusia (Spania), Municipalitatea din Middelburg (Olanda), Agentia Locala pentru Energie si Clima (Franta).

ADR SE, avand si rolul de lider de proiect, este responsabila pentru derularea urmatoarelor activitati:

 • managementul si coordonarea activitatilor proiectului, in calitate de lider de proiect;
 • organizarea a 2 intalniri de coordonare a proiectului si a 2 vizite de studiu;
 • participarea la evenimentele interregionale si vizitele de studiu organizate in regiunile partenere;
 • elaborarea analizei SWOT la nivel regional cu privire la situatia cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice;
 • organizarea de intalniri semestriale cu actorii cheie relevanti, identificati la nivel local si regional;
 • dezvoltarea, implementarea si monitorizarea unui Plan de Actiune pentru imbunatatirea politicii regionale in domeniul conservarii, protejarii, promovarii si dezvoltarii patrimoniului natural si cultural;
 • identificarea de bune practici in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
 • promovarea proiectului la nivel local/regiona/national prin actiuni de comunicare si diseminare.

In vederea cresterii impactului proiectului asupra comunitatilor locale, au fost incheiate Acorduri de colaborare cu Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Judetean Buzau si Consiliul Judetean Tulcea, in calitate de parteneri strategici.

Rolul partenerilor strategici consta in sprijinirea ADR SE in realizarea activitatilor de consultare a Grupurilor de lucru locale alcatuite din organizatii cu atributii in domeniul eficientei energetice si al protejarii si conservarii cladirilor de patrimoniu, precum si in participarea la toate activitatile proiectului, in vederea elaborarii Planului de Actiune in domeniul conservarii, protejarii si promovarii patrimoniului cultural.

Principalele rezultate estimate ale proiectului sunt:

 • 5 Grupuri de lucru constituite in fiecare regiune partenera, formate din actori cheie care actioneaza in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu;
 • 6 evenimente interregionale organizate, schimb de experienta si bune practici la nivelul parteneriatului;
 • 4 analize SWOT elaborate, cu privire la situatia cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice;
 • 10 bune practici identificate la nivelul parteneriatului;
 • 5 planuri de actiune dezvoltate, implementate si monitorizate, cu actiuni concrete de imbunatatire a politicii pentru eficienta energetica in cladirile de patrimoniu;
 • 24 membri ai echipelor de implementare si 50 de actori cheie instruiti, cu competente si abilitati imbunatatite in implementarea masurilor de eficienta energetica in cladirile de patrimoniu;
 • 12 evenimente organizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul regiunilor partenere;
 • 1 eveniment de promovare a proiectului organizat la nivelul UE.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati:

www.interregeurope.eu/violet
www.interregeurope.eu/
www.facebook.com/VioletEUProject
https://twitter.com/violet_interreg


Conferinta de lansare Tulcea 11-12 aprilie 2017 Conferinta de lansare Tulcea aprilie 2017 Conferinta de lansare Tulcea 11-12 aprilie 2017 Conferinta de lansare Tulcea aprilie 2017
Eveniment Info Day INTERREG EUROPE - Bucuresti, 3 mai 2017
Eveniment Info Day INTERREG EUROPE
Intalnire de lucru, Nicosia, Cipru 20-22 septembrie 2017 Intalnire de lucru, Nicosia, Cipru 20-22 septembrie 2017 Vizita de studiu reabilitare cladiri traditionale, Kalavasos, Cipru Vizita de studiu reabilitare cladiri traditionale Kalavasos, Cipru
Atelier de lucru, actorii cheie, Braila, 15 decembrie 2017 Atelier de lucru, actorii cheie, Braila, 15 decembrie 2017 Atelier de lucru, actorii cheie, Braila, 15 decembrie 2017 Atelier de lucru, actorii cheie, Braila, 15 decembrie 2017
Eveniment Info Day INTERREG EUROPE, Bucuresti, 18 aprilie 2018
Eveniment Info Day INTERREG EUROPE, Bucuresti, 18 aprilie 2018
Prezentare Bune Practici 15 mai 2018, Regiunea Andalusia Prezentare Bune Practici 15 mai 2018 Regiunea Andalusia Prezentare Bune Practici 16 mai 2018, Germania Prezentare Bune Practici 16 mai 2018, Germania
Vizita de studiu 16 mai 2018, Germania Vizita de studiu 16 mai 2018, Germania Vizita de studiu 16 mai 2018, Germania Vizita de studiu 16 mai 2018, Germania
Evenimente de cooperare interregionala organizate la Sevilia, in Spania, in perioada 23–26 octombrie 2018
Conferinta interregionala, Sevilia, Spania, 24 octombrie 2018 Conferinta interregionala, Sevilia, Spania, 24 octombrie 2018
Eveniment interregional organizat la Middelburg, in Olanda, in perioada 13–15 mai 2019 Eveniment interregional, Middelburg, Olanda, 13-15 mai 2019 Eveniment interregional organizat la Middelburg, in Olanda, in perioada 13–15 mai 2019 Eveniment interregional, Middelburg, Olanda, 13-15 mai 2019
Eveniment interregional organizat la Bordeaux in Franta, in perioada 30-31 octombrie 2019 Eveniment interregional organizat la Bordeaux in Franta, in perioada 30-31 octombrie 2019 Eveniment interregional organizat la Bordeaux in Franta, in perioada 30-31 octombrie 2019 Eveniment interregional organizat la Bordeaux in Franta, in perioada 30-31 octombrie 2019
Vizita de studiu Bordeaux, 31 octombrie 2019
Vizita de studiu Bordeaux, 31.10.2019
pdf Comunicat de presa lansare - 12.04.2017
pdf Prezentare Proiect Violet - 03.05.2017
pdf Anunt de presa eveniment interregional Cipru, 20-22 septembrie 2017
pdf Intalnire de lucru interregionala, Nicosia (Cipru) 20-22 septembrie 2017
pdf Anunt de atelier de lucru, actorii cheie, Braila, 15 decembrie 2017
pdf Prezentare proiect VIOLET, InfoDay INTERREG EUROPE, 18 aprilie 2018
pdf Intalnire de lucru interregionala, Germania 15-16 mai 2018
pdf Evenimente de cooperare interregionala organizate la Sevilia, in Spania, in perioada 23–26 octombrie 2018
pdf Eveniment interregional organizat la Middelburg, in Olanda, in perioada 13-15 mai 2019
pdf Eveniment de cooperare interregionala organizat la Bordeaux, in Franta, in perioada 30-31 octombrie 2019
pdf Action Plan - VIOLET
pdf Metodologie impact masuri de eficienta energetica - VIOLET
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii