Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla Trasndanube.Pearls

Transdanube.Pearls – „Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a implementat, in calitate de partener, proiectul Transdanube.Pearls finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, Prioritatea 3 „O regiune a Dunarii mai bine conectata si mai responsabila din punct de vedere energetic”, obiectivul specific 3.1 "Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesibilitatii echilibrate in zonele rurale si urbane", fiind continuarea actiunilor unui proiect finantat in perioada precedenta de programare, respectiv proiectul Transdanube – „Sustenabilitatea transportului si turismului in regiunea Dunarii”.

Proiectul si-a propus stabilirea unei retele pentru mobilitate sustenabila, cresterea capacitatii regiunilor partenere in ceea ce priveste conceptul de mobilitate sustenabila, dezvoltarea de noi servicii de mobilitate sustenabila, precum si infiintarea unor centre de mobilitate sustenabila, in vederea furnizarii de informatii in domeniul serviciilor integrate de mobilitate.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 de luni, intre 1 ianuarie 2017 – 30.06.2019.

Bugetul total al proiectului a fost de 2.937.908,99 EUR, din care 2.189.017,49 EUR reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR.

Bugetul alocat ADR SE a fost de 148.450 EUR, din care 126.182,50 EUR reprezinta finantare nerambursabila din fonduri FEDR.

Obiectivul general al proiectului Transdanube.Pearls este consolidarea cooperarii si cresterea capacitatii de promovare si dezvoltare a unor servicii de transport si turism sustenabil, in regiunea Dunarii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: stabilirea unei retele pentru mobilitate sustenabila, furnizarea de servicii integrate de mobilitate sustenaila, furnizarea/oferirea de informatii integrate si usor accesibile cu privire la serviciile utilizatorilor finali.

ADR SE implementeaza acest proiect in cadrul unui consortiu ce reuneste organizatii cu rol in dezvoltarea/implementarea de politici in domeniul mobilitătii sustenabile de-a lungul Dunarii, in domeniul transportului si turismului: Agentia de Mediu din Austria (Austria) - lider de proiect, Oficiul Dunarii din Ulm (Germania), Intreprinderea pentru turism din Austria Superioara (Austria), Intreprinderea pentru dezvoltare din Burgenland (Austria), Regiunea Autonoma Bratislava (Slovacia), Intreprinderea non-profit pentru Dezvoltare Economica si Regionala din Panonia de Vest (Ungaria), Administratia locala din Baranya (Ungaria), Primaria orasului Vukovar (Croatia), Agentia de Dezvoltare Sinergija (Slovenia), Administratia Regionala a Regiunii Vidin (Bulgaria), Asociatia "Dezvoltarea Sustenabila a Societatii Civile" (Bulgaria), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism (Romania), Centrul de Competente al Dunarii (Serbia), Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Estul Serbiei (Serbia). Vor fi implicati in implementarea proiectului, 24 parteneri asociati strategici din Austria, Germania, Croatia, Ungaria, Republica Moldova, Romania, Slovacia, Slovenia, Serbia, Bulgaria.

ADR SE este responsabila pentru derularea urmatoarelor activitati:

 • organizarea de ateliere de lucru cu actorii cheie locali si semnarea de acorduri de cooperare pentru implicare activa a acestora pe tot parcursul derularii proiectului;
 • organizarea unei intalniri de coordonare a proiectului si a unei vizite de studiu in Romania, in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii;
 • participarea la sesiunile de schimb de experienta si bune practici, inclusiv instruiri in domeniul mobilitatii sustenabile;
 • organizarea de sesiuni de instruire cu actorii cheie locali, in domeniul mobilitatii sustenabile
 • identificarea standardelor nationale in domeniul mobilitatii turistilor si consultarea cu actorii cheie locali, in vederea imbunatatirii acestora;
 • dezvoltarea unui Plan regional de mobilitate sustenabila in Delta Dunarii;
 • dezvoltarea unui plan de afaceri pentru infiintarea unui Centru de Mobilitate Sustenabila pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, in municipiul Tulcea;
 • dezvoltarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea de piste pentru biciclete in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii;
 • dezvoltarea de oferte turistice, pe baza serviciilor existente de mobilitate sustenabila;
 • asigurarea diseminarii rezultatelor proiectului, prin actiuni de comunicare si promovare.

Avand in vedere rolul strategic al Consiliului Judetean Tulcea in promovarea si sprijinirea mobilitatii sustenabile in Delta Dunarii, ADR SE a incheiat un Acord de colaborare cu aceasta institutie, in calitate de partener strategic.

Rolul Consiliului Judetean Tulcea in implementarea proiectului Transdanube Pearls va consta in:

 • sprijinirea ADR SE in realizarea activitatilor de constituire si de consultare a grupurilor de lucru locale alcatuite din organizatii cu atributii in domeniul mobilitatii sustenabile;
 • furnizarea informatiilor necesare accesarii finantarilor pentru implementarea standardelor comune retelei „Perlelor in domeniul mobilitatii”create in cadrul proiectului Transdanube Pearls;
 • adoptarea si integrarea planurilor de mobilitate, in vederea utilizarii studiilor de fezabilitate pentru serviciile de mobilitate care vor imbunatati mobilitatea sustenabila in Delta Dunarii.

Principalele rezultate estimate ale proiectului:

 • 1 raport elaborat privind standardele comune de cooperare in domeniul mobilitatii sustenabile in turism la nivelul regiunilor partenere;
 • 4 Ghiduri elaborate, pentru imbunatatirea serviciilor de mobilitate sustenabila;
 • 9 servicii de mobilitate noi/imbunatatite, in regiunile partenere in proiect;
 • 2 Ghiduri elaborate, pentru dezvoltarea centrelor de informare privind serviciile de mobilitate in turism;
 • 10 Centre infiintate, pentru promovarea mobilitatii sustenabile;
 • 2 interfete pentru facilitarea transferului de informatii in domeniul mobilitatii sustenabile dezvoltate;
 • 15 scheme de instruire in domeniul mobilitatii sustenabile identificate;
 • 42 ateliere de lucru organizate, pentru invatare reciproca;
 • 2 vizite de studiu organizate, pentru schimbul de bune practici in domeniu;

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de partener si Consiliul Judetean Tulcea, avand rolul de partener strategic, au participat la evenimentele interregionale organizate, in perioada 27.02.2017 – 1.03.2017, in Belgrad/Serbia, in cadrul proiectului Transdanube.Pearls. Cu sprijinul liderului de proiect si a partenerului Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Serbia de Est, au fost organizate urmatoarele actiuni: prima intalnire de cordonare a proiectului cu participarea regiunilor partenere si conferinta de lansare, in cadrul careia au fost discutate subiecte referitoare la impactul negativ al transportului asupra mediului si constientizarea importantei mobilitatii sustenabile in turism de-a lungul Dunarii.


Pentru mai multe informatii, puteti accesa:

www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-priorities
www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls


Conferinta de lansare, Belgrad 27.02-01.03.2017 Conferinta de lansare Belgrad Conferinta de lansare, Belgrad 27.02-01.03.2017 Conferinta de lansare Belgrad
Vizita de studiu, Austria - 07.07.2017 Vizita de studiu Austria 07.07.2017 Vizita de studiu, Austria - 07.07.2017 Vizita de studiu Austria 07.07.2017
Intalnire de lucru, experti internationali si actori cheie - Tulcea, 01.09.2017 Intalnire de lucru - Tulcea, 01.09.2017 Transport sustenabil de-a lungul Dunarii Transport sustenabil de-a lungul Dunarii
Intalnire de lucru Ruse, Bulgaria Intalnire de lucru Ruse, Bulgaria Intalnire de lucru Ruse, Bulgaria Intalnire de lucru Ruse, Bulgaria
Instruire Silistra, Bulgaria
Instruire Silistra, Bulgaria
Intalnire de lucru Vukovar, Croatia Intalnire de lucru Vukovar, Croatia Intalnire de lucru Vukovar, Croatia Intalnire de lucru Vukovar, Croatia
Conferinta Ulm, Germania Conferinta Ulm, Germania Conferinta Ulm, Germania Conferinta Ulm, Germania
Vizita de studiu, Delta Dunarii Vizita studiu Delta Dunarii Vizita de studiu, Delta Dunarii Vizita studiu Delta Dunarii
Vizita de studiu, Delta Dunarii Vizita studiu Delta Dunarii Vizita de studiu, Delta Dunarii Vizita studiu Delta Dunarii
Conferinta finala proiect
Conferinta finala proiect
Conferinta finala proiect Conferinta finala proiect
PDF Comunicat de presa lansare proiect Transdanube Pearls
PDF Comunicat de presa Transdanube Pearls - 11.07.2017
PDF Circuit de evaluare a transportului sustenabil de-a lungul Dunarii
PDF Intalnire de lucru interregionala Ruse, Silistra 02-06 octombrie 2017
PDF Comunicat de presa sesiune de instruire Silistra, Bulgaria 04-06 octombrie 2017
PDF Comunicat de presa intalnire de lucru Vukovar, Croatia 21-22 martie 2018
pdf Comunicat de presa, Conferinta Ulm, Germania 11.07.2018
pdf Comunicat de presa, Vizita de studiu si Intalnire de lucru cu partenerii proiectului, Delta Dunarii, 1-4 octombrie 2018
pdf Comunicat de presa, Conferinta finala proiect, 23 mai 2019
pdf Buletin informativ, 29 iunie 2019
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii