Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla UE Sigla Guvern Sigla IS

Proiectul “Sprijin logistic si salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”, cod proiect: 2.1.111/ cod SMIS2014+: 126789

Acest contract a fost finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”.

Obiectiv general:

  • acordarea de sprijin pentru gestionarea și implementarea transparentă și eficientă a Instrumentelor Structurale în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013.

Obiectiv specific:

  • sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (AM POS CCE) către ADR SE, in calitate de OI POS CCE, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 543.077,04 lei, din care finanțare nerambursabilă 536.816,44 lei (454.386,66 lei FEDR și 82.429,78 lei contribuția de la bugetul de stat) și valoare neeligibilă de 6.260,60 lei.

Rezultatele proiectului:

  • 85 de proiecte monitorizate în etapa de menținere obligatorie a investițiilor;
  • 1 arhivă constituită prin arhivarea proiectelor finanțate prin POS CCE;
  • 1 comunicat de presă la deschiderea proiectului, 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului;
  • 12 luni asigurare sprijin logistic și salarial pentru procesul de inchidere a POSCCE.

Perioada de implementare: 01.01.2019 – 31.12.2019.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, str. A Saligny nr. 24, Brăila, jud. Brăila, tel: 0339401018-20; fax: 0339401017.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii