Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Sigla D-STIR

D-STIR – „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a implementat, in calitate de lider, proiectul D-STIR „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii” finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala pentru Regiunea Dunarii, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare".

Bugetul total al proiectului a fost de 1.923.366,80 EUR, din care 1.524.025,49 EUR reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR.

Bugetul alocat ADR SE a fost de 250.970,00 EUR, din care 213.321,50 EUR reprezinta finantare nerambursabila din fonduri FEDR.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 de luni intre: 01.01.2017 - 30.06.2019

Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea cadrului pentru inovare la nivelul Regiunii Dunarii, prin integrarea conceptului de inovare si cercetare responsabila.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • cresterea capacitatii actorilor cheie din domeniul cercetarii si inovarii din regiunile partenere, in vederea dezvoltarii/aplicarii strategiilor de Cercetare si Inovare Responsabila;
 • elaborarea, testarea si promovarea aplicarii strategiilor de Cercetare si Inovare Responsabila in regiunile partenere;
 • consolidarea instrumentelor care promoveaza imbunatatirea cadrului de aplicare a strategiilor de Cercetare si Inovare Responsabila in regiunile partenere.

ADR SE a coordonat implementarea proiectului in cadrul unui consortiu ce reuneste organizatii din state membre si non-membre UE cu rol in dezvoltarea/implementarea politicii de dezvoltare regionala in domeniul cercetarii si inovarii: Asociatia non-profit pentru cercetare si inovare in domeniul medical si al stiintelor naturii (Slovacia), Asociatia pentru Inovare Responsabila (Ungaria), Asociatia non-profit pentru cercetare si dezvoltare ELI-HU (Ungaria), Centrul de Dezvoltare “Inima Sloveniei” (Slovenia), Institutul de fizica al Academiei de Stiinte (Cehia), Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” (Romania), bwcon GmbH (Germania), Administratia locala din Csongrad (Ungaria), Centrul de Inovare Bohemia Centrala (Cehia), Agentia de Dezvoltare din Istria (Croatia), Agentia pentru Dezvoltare Economica din Sarajevo (Bosnia si Hertegovina). Vor fi implicati in implementarea proiectului, partenerii asociati strategici: Consiliul Judetean Ilfov (Romania), Regiunea autonoma Kosice (Slovacia) si Institutul de Planificare din Sarajevo (Bosnia - Hertegovina).

ADR SE a fost responsabila pentru derularea urmatoarelor activitati prevazute in cadrul proiectului:

 • managementul si coordonarea activitatilor proiectului;
 • dezvoltarea unei baze de date cu actorii cheie in domeniul inovarii si cercetarii, la nivel regional;
 • constituirea unui grup de lucru cu actorii cheie si organizarea de intalniri periodice;
 • elaborarea unei analize la nivel regional in domeniul inovarii si cercetarii;
 • dezvoltarea unei strategii in domeniul inovarii si cercetarii responsabile si a unui Plan de Actiune pentru Regiunea Sud-Est, in vederea implementarii masurilor de imbunatatire a activitatilor de inovare si cercetare;
 • participarea la sesiuni de instruire organizate in cadrul proiectului pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la metoda “STIR – Cercetare in domeniul integrarii socio-tehnice”;
 • implementarea unei actiuni pilot la nivelul Regiunii Sud-Est in vederea testarii aplicabilitatii strategiei in domeniul inovarii si cercetarii responsabile si a metodei STIR in mediul de afaceri;
 • diseminarea rezultatelor proiectului prin actiuni de comunicare si promovare.

In vederea cresterii impactului proiectului asupra comunitatii locale, a fost incheiat un Acord de colaborare cu Consiliului Judetean Constanta, in calitate de partener strategic.

Rolul partenerului strategic consta in sprijinirea ADR SE in realizarea activitatilor de consultare a reprezentantilor mediului de afaceri, academic si ai administratiei, precum si in participarea la toate activitatile proiectului, in vederea elaborarii Strategiei si a Planului de Actiune in domeniul cercetarii si inovarii responsabile.

Principalele rezultate previzionate in cadrul proiectului au fost:

 • o strategie in domeniul inovarii si cercetarii responsabile, elaborata in fiecare din regiunile partenere;
 • 1 metoda “STIR – Cercetare in domeniul integrarii socio-tehnice”, adaptata la contextul regiunii Dunarii si testata in mediul academic si in mediul de cercetare;
 • 1 seminar de instruire organizat in fiecare regiune partenera, pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la metoda STIR – „Cercetare in domeniul integrarii socio-tehnice”;
 • actiuni pilot transnationale in mediul academic si cel de afaceri implementate;
 • 3 vizite de studiu, in vederea diseminarii bunelor practici in domeniu.

In perioada 22-23 februarie 2017 a fost organizat primul eveniment interregional al proiectului, de catre Asociatia non-profit pentru cercetare si inovare in domeniul medical si al stiintelor naturii din Kosice/Sovacia. Evenimentul a vizat familiarizarea partenerilor proiectului cu metoda de cercetare in domeniul integrarii socio-tehnice – STIR, ca instrument de aplicare a Strategiei de Cercetare si Inovare Responsabila.


Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati:

www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir
www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-priorities


Intalnire de lansare Kosice 22.02-23.02.2017 Intalnire de lansare Kosice Intalnire de lansare Kosice 22.02-23.02.2017 Intalnire de lansare Kosice
Sesiune de instruire si vizita de studiu - Szeged, 17-19 iulie 2017
Intalnire de lansare Szeged
Atelier de lucru, D-STIR 17 noiembrie 2017
Atelier de lucru, D-STIR 17 noiembrie 2017
Atelier de lucru, D-STIR 17 noiembrie 2017
Atelier de lucru, D-STIR 17 noiembrie 2017
Intalnire de lucru transnationala – Slovenia, 23-24 noiembrie 2017
Intalnire de lucru Slovenia
Intalnire de lucru transnationala – Slovenia, 23-24 noiembrie 2017
Intalnire de lucru Slovenia
Vizita de studiu - Slovenia, 23-24 noiembrie 2017
Vizita de studiu - Slovenia, 23-24 noiembrie 2017
Vizita de studiu - Slovenia, 23-24 noiembrie 2017
Vizita de studiu - Slovenia, 23-24 noiembrie 2017
Conferinta de promovare proiect 21-23.03.2018
Conferinta de promovare proiect, Bucuresti 21-23 martie 2018
Vizita de studiu IFIN-HH, Bucuresti, 22 martie 2018
Vizita de studiu IFIN-HH, Bucuresti, 22 martie 2018
Intalnire de lucru transnationala Praga, 16-17.04.2019
Intalnire de lucru transnationala Praga, 16-17.04.2019
Intalnire de lucru transnationala Praga, 16-17.04.2019
Intalnire de lucru transnationala Praga, 16-17.04.2019
Vizita de studiu Centrul de cercetare ELI BEAMLINES Cehia 16.04.2019
Vizita de studiu Centrul de cercetare ELI BEAMLINES Cehia 16.04.2019
Intalnire de lucru transnationala - Stuttgart, 19-20 iunie 2018
Intalnire de lucru Stuttgart

PDF Comunicat de presa lansare proiect D-STIR
PDF Comunicat de presa nr.3, Szeged, 17-19 iulie 2017
PDF Atelier de lucru, D-STIR 17 noiembrie 2017
PDF Intalnire transnationala D-STIR, Slovenia
PDF Comunicat de presa D-STIR – Slovenia, 05.12.2017
PDF Comunicat de presa intalnire Bucuresti, 21-23.03.2018
PDF Comunicat de presa intalnire Stuttgart, 19-20.06.2018
PDF Comunicat de presa eveniment interregional Praga, 16-17.04.2019
PDF Comunicat de presa conferinta finala Braila, 28.06.2019
PDF Strategia in domeniul cercetarii inovarii responsabile la nivelul Regiunii Dunarii, 30.06.2019
Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii