Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Harta Regiuni Regiunea Sud-Est

A fost creată cu scopul de a contribui la facilitarea absorbţiei fondurilor de tip structural la nivelul celor şaşe judeţe componente ale Regiunii (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), atât prin activitatea de promovare a identităţii regionale cât şi prin administrarea programelor europene care fac parte din strategia de post-aderare elaborată de Uniunea Europeană.

Agenţia este organizată conform legii 151/1998 şi a funcţionat până în 2004 în baza acestei legi, iar incepând cu 2005 funcţionează în condiţiile legii 315/2004 şi în conformitate cu prevederile statutului de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regională. Agenţia este un organism non-guvernamental, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale, cooperând în acest sens cu agenţii similare din ţară şi străinătate, autorităţi locale, întreprinderi, centre de cercetare, universităţi, precum şi alte structuri implicate în acest domeniu şi a fost infiinţată în februarie 1999, ca structură executivă a Consiliului de Dezvoltare Regională a Regiunii de Sud-Est.

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est are drept obiectiv dezvoltarea regională prin inițierea și menținerea de parteneriate instituţionale intra-regionale, inter-regionale şi internaţionale.

Promotor al dezvoltării regionale în Regiunea de Dezvoltare Regională Sud-Est, instituția contribuie prin expertiză şi suport logistic la procesul complex şi continuu de agregare a intereselor instituţiilor judeţene şi regionale în scopul realizării cadrului general regional de dezvoltare.

Pe structura parteneriatelor inter-instituţionale coordonate la nivel regional de ADRSE se sprijină activitățile specifice de elaborare, actualizare şi implementare a documentelor regionale de planificare strategică.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est sunt constituite structuri parteneriale care funcţionează fără a avea personalitate juridică, structuri care beneficiază de sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est şi al Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR). Agenţia se află în centrul parteneriatelor încheiate la nivel regional datorită misiunii sale de a acţiona în domeniul dezvoltării regionale, a experienţei în realizarea de parteneriate instituţionale cu instituţii din România şi din alte ţări ale Uniunii Europene şi nu în ultimul rând, datorită relaţiei strânse de colaborare cu CDR pe care se bazează întreaga activitate a instituţiei. Se creează un raport de continuă colaborare şi consultare cu structurile de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, dar şi cu structurile naţionale interesate de elaborarea documentelor de planificare strategică elaborate la nivel regional în diferite domenii, cum ar fi: colaborarea cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului referitoare la funcţionarea Consorţiului Regional Sud-Est şi la elaborarea PRAI-PLAI-PAS, colaborarea cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale referitoare la funcţionarea Secretariatului Tehnic Permanent al Regiunii Sud-Est şi la elaborarea PRAO, colaborarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului referitoare la elaborarea Planului de Dezvoltare Regională, a pregătirii perioadelor de programare stabilite de către Uniunea Europeană şi a elaborării Programului Operaţional Regional, colaborarea cu Ministerul Mediului şi Pădurilor referitoare la activitatea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Galaţi şi la elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii