Sigla ADRSE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est


Termeni şi condiţii de utilizare a website-ului: www.adrse.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
www.adrse.ro este website-ul oficial al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (denumit în continuare "ADRSE") pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor ADRSE.
Utilizarea website-ului www.adrse.ro (denumit în continuare "website") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul website-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest website, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.


DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul www.adrse.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la implementarea programelor comunitare si de finantare.
Ce este un serviciu electronic?
În cadrul websiteului www.adrse.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi ADRSE.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.adrse.ro:


NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
ADRSE întreţine acest website pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, ADRSE nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Informaţia oferită:

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei ADRSE de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile ADRSE impuse de lege.
Nici o informaţie prezenta pe acest website nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general de produse financiare venind din partea ADRSE. Acest website nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta.


REGULI GENERALE

Administratorul website-ului declară următoarele:

Condiţii Legale

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile website-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI ADR SUD-EST
Reproducerea materialelor de pe website este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe website, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe website va fi clar indicată acolo unde este cazul.


INFORMAŢII PERSONALE
Prin intermediul prezentului website pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
ADRSE va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Unele informaţii solicitate prin intermediul website-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest website, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.


LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte website-uri considerate de ADRSE utile în ceea ce priveşte conţinutul website-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea ADRSE.
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri.
ADRSE nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe website-urile unor terţi, la care se face trimitere pe website-ul său.


ÎNCHEIEREA ACORDULUI
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii