Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost publicat spre consultare publica Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat în data de 24.02.2020 spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „copii”.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează furnizorilor de servicii sociale, singuri sau în parteneriat, ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament pe care urmează să le închidă. Valoarea minimă a unui proiect este de minimum 200.000 euro, iar cea maximă de 1 milion euro.
Ghidul a fost revizuit în urma închiderii primelor două apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, pentru relansarea celui de-al treilea apel fiind necesară modificarea criteriilor de eligibilitate. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, la adresa info@mdrap.ro în termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00).

Detalii
 |  Publicat: 24 februarie 2020


A fost aprobată modificarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1

Principala modificare se referă la actualizarea alocării apelului de proiecte ca urmare a hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019, publicată pe site-ul www.inforegio.ro. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.
Gradul de acoperire a alocării apelului de proiecte se calculează luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare. Modificarea nu afectează tratamentul egal al solicitanților la finanțare și a fost realizată cu scopul de a pregăti relansarea apelului de proiecte. De altfel, ghidul specific pentru relansarea apelului de proiecte a parcurs deja etapa de consultare publică.

Detalii
 |  Publicat: 19 februarie 2020


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C - Clădiri rezidențiale

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 14.02.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Centru.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16.03.2020, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16.07.2020, ora 10.00.

Detalii
 |  Publicat: 17 februarie 2020


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism lntermediar, va organiza sesiuni de informare pentru potentiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, respectiv Axa prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Operatiunea B - Centre comunitare integrate

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism lntermediar, va organiza sesiuni de informare pentru potentiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, respectiv Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1-Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea social a prin accesul la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1- Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sa race si izolate, Operatiunea B-Centre comunitare integrate. Pentru detalii cu privire la graficul intalnirilor va rugam sa consultati atasamentul.

Detalii
 |  Publicat: 05 februarie 2020


Supracontractare de 2,4 miliarde de euro pentru infrastructura educațională, dezvoltarea urbană și iluminatul public

Având în vedere nevoia de dezvoltare a comunităților locale și interesul crescut al acestora, autorități locale și antreprenori, pentru identificarea unor soluții de finanțare, precum și numărul mare de proiecte depuse în cadrul axelor prioritare ale Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) vine în sprijinul acestora prin aprobarea Memorandumului de supracontractare a proiectelor aflate în lista de rezervă pentru axele prioritare 3, 4, 10 și 13.
Valoarea totală a finanțării este de peste 2,4 miliarde de euro pentru proiecte incluse în:
• Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – Operațiunea privind măsurile de iluminat public;
• Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reședință de județ privind investiții în mobilitate urbană, regenerare urbană, comunități marginalizate, regenerare urbană și educație;
• Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – pentru investiții privind modernizarea creșelor, grădinițelor, școlilor, liceelor tehnologice și universităților;
• Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – pentru investiții privind infrastructura socială, de petrecere a timpului liber și de reabilitare a spațiilor publice.
De asemenea, având în vedere specificul teritorial și provocările cu care se confruntă, pentru zona ITI Delta Dunării s-a aprobat supracontractarea listelor de rezervă pentru toate tipurile de finanțări acordate acestei zone.
Totodată, după îndeplinirea unor condiții impuse de reglementările europene, vor fi relansate și apeluri de proiecte în cadrul POR 2014-2020 pentru axele prioritare cu finanțare disponibilă, inclusiv pentru stimularea mediului de afaceri, în acord cu prioritățile Programului de Guvernare.

Detalii
 |  Publicat: 23 ianuarie 2020


Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organizație non guvernamentală, de utilitate publică, ce funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați la procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional".
Oferta va fi depusă pe adresa de email rodica.puia@adrse.ro și pe SEAP în conformitate cu caietul de sarcini anexat și anunțul nr. ADV1126726 de pe platforma SEAP.

Detalii
 |  Publicat: 23 ianuarie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 09 ianuarie 2020


...Citiți toate anunțurile