Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Se prelungește perioada de implementare a activităților din cadrul proiectelor nefinalizate pentru patru apeluri POR care vizează infrastructura de sănătate

Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.549/13.04.2021 se modifică Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.5258/2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aferent următoarelor apeluri de proiecte:
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) informează Ministerul Sănătății cu privire la prelungirea perioadei de implementare a activităților proiectului, fără a depăși termenul de maxim 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare pentru apelurile POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8).

Detalii
 |  Publicat: 14 aprilie 2021


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 520 din 9.04.2021 şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.04.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 14.06.2021, ora 14.00.

Detalii
 |  Publicat: 12 aprilie 2021


Lansarea procesului de evaluare și selecție a organizațiilor interesate să înființeze Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local – ANAP

Măsura este implementată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), prin Proiectul SIPOCA 625 „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”. Direcția de acțiune 4.2 – E din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice (H.G. nr. 901/2015) vizează înființarea și operaționalizarea de Unități de Achiziții Centralizate (UCA) la nivel local.
Printre obiectivele proiectului SIPOCA 625 se numără înființarea și operaționalizarea a trei UCA la nivel local, respectiv realizarea foilor de parcurs pentru alte opt UCA la nivel local, în scopul implementării ulterioare. Inițiativa de înființare a UCA locale se bazează pe participarea voluntară a organizațiilor interesate. Acestea pot îndeplini următoarele roluri:
- Organizații Partenere, mai ales la nivel local (Consilii Județene, Primării sau alte instituții și autorități publice locale) – înființează UCA cu sprijinul BEI;
- Beneficiari finali – Autorități Contractante la nivel local care vor apela la serviciile oferite de UCA.
Etapa de identificare și selecție a organizațiilor partenere se derulează în perioada aprilie – iunie 2021. Lansarea chestionarului va fi anunțată pe site-ul ANAP, începând cu data de 8 aprilie 2021.

Detalii
 |  Publicat: 08 aprilie 2021


O nouă serie de EDP-uri sectoriale

Evenimentele de descoperire antreprenorială (EDP-uri) continuă cu o nouă serie de întâlniri de descoperire anteprenorială organizate on-line de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în perioada 08 – 09 aprilie 2021, prin intermediul platformei Webex. Scopul întâlnirilor este identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în domeniile de specializare inteligentă regionale.

Detalii
 |  Publicat: 05 aprilie 2021


Scurtă descriere a proiectului "Sprijin pentru ADR Sud-Est în pregătirea POR 2021- 2027" - cod SMIS 1404158

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC. Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud-Est perioada 2021-2027. Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin acest contract este 03.08.2020 - 31.12.2021 (17 luni).

Detalii
 |  Publicat: 05 aprilie 2021


ADR Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 3 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat Corrigendumul nr. 3 la Ghidul simplificat - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Sud-Est. A fost prelungită perioada de depunere a fișelor de proiect până la 29 aprilie 2021. Corrigendumul nr. 3 poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud-Est prin intermediul link-ului de la Detalii.

Detalii
 |  Publicat: 29 martie 2021


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 21/2021

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 21/2021

Detalii
 |  Publicat: 29 martie 2021


...Citiți toate anunțurile