Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

ADR Sud-Est a lansat in data de 17.08.2016 procedura de licitatie deschisa pentru „Acord-cadru de servicii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul POR 2014–2020 in Regiunea Sud–Est”.

Documentatia necesara intocmirii ofertelor se poate obtine gratuit de pe site-ul SEAP www.e-licitatie .ro la sectiunea Anunt de participare. Numarul anuntului de participare este: 169172/17.08.2016. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: cel mai bun raport calitate pret.
Durata Acordului Cadru: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor. Termen limita de depunere a ofertelor: 22.09.2016 ora 16.00. Operatorul economic va depune oferta in sectiunile corespunzatoare oferite de sistemul electronic-SEAP (oferta tehnica si oferta financiara).

Detalii
 |  Data publicarii: 23/8/2016

In perioada 15-16 septembrie 2016, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) organizeaza, în Batumi, capitala Republicii Autonome Ajara – Georgia, a 6-a ediție a Summit-lui Mării Negre

Agenda Summit-ului include prezentări ale Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, precum și trei workshop-uri tematice, respectiv: business și antreprenoriat în agricultură; provocări de mediu pentru regiunile Mării Negre; dezvoltare / creștere sustenabilă folosind rețele de învățare.

Detalii
 |  Data publicarii: 22/8/2016

AM POR a publicat răspunsurile la întrebările referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi.

AM POR a publicat răspunsurile la întrebările frecvente legate de "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Detalii
 |  Data publicarii: 19/8/2016

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Ordinul MFE nr. 1284/2016 intră în vigoare începând cu data de 12 august 2016 si reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român

Detalii
 |  Data publicarii: 17/8/2016

ADR Sud-Est va organiza in data de 9 august 2016 la Braila, o intalnire de lucru cu reprezentantii celor 5 municipii resedinta de judet din Regiunea de Sud-Est, eligibile pentru a primi finantare in cadrul Axei Prioritare 4 - „Dezvoltare urbana durabila”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va organiza in data de 9 august 2016, incepand cu ora 11, la Braila, str Anghel Saligny nr 24, et 2 – sala de conferinte a ADR SE, o intalnire de lucru cu reprezentantii celor 5 municipii resedinta de judet din Regiunea de Sud-Est, eligibile pentru a primi finantare in cadrul Axei Prioritare 4 - „Dezvoltare urbana durabila”, respectiv municipiile Braila, Buzau, Constanta, Focsani si Galati

Detalii
 |  Data publicarii: 8/8/2016

AM POR a lansat în data de 25.07.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

AM POR a lansat în data de 25.07.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016

Detalii
 |  Data publicarii: 25/7/2016

In data de 14 iulie 2016 a avut loc, la Constanta, Conferinta de lansare a Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si de parteneri

In data de 14 iulie 2016 a avut loc, la Constanta, Conferinta de lansare a Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de catre Secretariatul Tehnic Comun al Programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management.

Detalii
 |  Data publicarii: 15/7/2016

...Citiți toate anunțurile