Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in Nicosia/Cipru.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in Nicosia/Cipru. In cadrul evenimentului, vor fi prezentate exemple de buna practica in domeniul conservarii si restaurarii cladirilor de patrimoniu, cu accent pe masurile de eficienta energetica implementate in regiunile partenere si vor fi organizate intalniri de lucru cu actori cheie din domeniul eficientei energetice.

Detalii
 |  Data publicarii: 13/9/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza, in data de 12-09-2017, la Braila, in parteneriat cu Ministerul Economiei – Directia Politici Industriale, Competitivitate si Transport Energie, un atelier de lucru regional privind Documentul de Politica Industriala a Romaniei, elaborat de Ministerul Economiei in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Elaborarea documentului de politică industrială a României, care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești, reprezinta unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, alaturi de dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului politicilor publice si elaborarea unui atlas economic al României..
Atelierul de lucru regional face parte dintr-o ampla campanie de constientizare pe care Ministerul Economiei o desfasoara la nivel regional si national, cu implicarea tuturor actorilor cheie relevanti, respectiv autoritati centrale, locale si regionale cu competente in domeniul economic, reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor cu rol de catalizator.
Atelierul de lucru va avea loc in data de 12-09-2017 la Braila, la sediul ADR SE din Str. Anghel Saligny nr. 24, et. 2, Sala de Conferinte, cu incepere de la ora 10.00, conform agendei atasate.

Detalii
 |  Data publicarii: 11/9/2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".
Perioada de depunere a proiectelor se prelungeşte cu două luni. Astfel, data de închidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare este 10.11.2017, ora 12:00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 7/9/2017

In data de 7 septembrie 2017, va avea loc cea de-a treia vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”.

In data de 7 septembrie 2017, va avea loc cea de-a treia vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul este organizat cu sprijinul Centrului pentru Cooperare Transfrontaliera Peipsi din Tartu/Estonia, partener in cadrul proiectului REMEDY. Vizita de studiu vizeaza cresterea constientizarii cu privire la evenimentele istorice care au avut loc in tarile partenere proiectului, reconcilierea intre tarile europene, crearea unor punti de legatura intre generatii si natiuni.

Detalii
 |  Data publicarii: 6/9/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE, în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE, în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”. Proiectul de asistenta tehnica este finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”.

Detalii
 |  Data publicarii: 30/8/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in calitate de partener in proiectul Transdanube Pearls "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" finantat prin Programul Transnational Dunarea, organizeaza in data de 01.09.2017, incepand cu ora 13.30, la Tulcea, la sediul Consiliului Judetean - Sala Dobrogea, o intâlnire de lucru pe tema turismului si mobilitatii sustenabile din Delta Dunării

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in calitate de partener in proiectul Transdanube Pearls "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" finantat prin Programul Transnational Dunarea, organizeaza in data de 01.09.2017, incepand cu ora 13.30, la Tulcea, la sediul Consiliului Judetean - Sala Dobrogea, o intâlnire de lucru pe tema turismului si mobilitatii sustenabile din Delta Dunării, conform agendei atasate.

Detalii
 |  Data publicarii: 30/8/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza miercuri 30 august 2017, începând cu ora 13.00, la sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, Str Păcii nr. 20, o sesiune de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza miercuri 30 august 2017, începând cu ora 13.00, la sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, Str Păcii nr. 20, o sesiune de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020, respectiv:
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidentiale și Operaţiunea B - Clădiri publice, apeluri dedicate zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării și a teritoriului în afara arealului ITI;
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E - Obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.
• De asemenea, va avea loc şi o scurtă prezentare a utilizării MySMIS - sistemul electronic de depunere a aplicaţiilor în vederea evaluării.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/8/2017

...Citiți toate anunțurile