Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

Cel de-al 2-lea Forum dedicat identificarii de idei de proiecte si de parteneri – Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 – 2020 / Second Partnership Forum of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020

Ca urmare a interesului crescut al potentialilor beneficiari manifestat in cadrul primului Forum organizat la Constanta, in data de 14 Iulie 2016, impreuna cu evenimentul de lansare a Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 – 2020, Autoritatea de Management a Programului Marea Neagra 2014-2020 va organiza un eveniment similar, in data de 24 noiembrie 2016, in Istanbul/Turcia. In perioada imediat urmatoare va fi disponibila agenda evenimentului.
Following the great interest of the potential beneficiaries in the 1st Partnership Forum organized in Constanta (14th of July 2016), back to back with the Launching Conference of the BSB Programme 2014-2020, and the needs of potential applicants for support in finding partners, the Programme Managing Authority decided to organize a subsequent similar event, on 24th of November, 2016, in Istanbul/Turkey. Additional information regarding the proposed agenda will follow.

Data publicarii: 22/9/2016

În data de joi, 22 septembrie 2016, la Sala ”Avram Iancu” din cadrul Senatului României va avea loc Conferința Națională SUERD „Dezvoltare integrată urbană, portuară și turistică – oportunități de finanțare UE”

Evenimentul are in vedere formularea unui document orientativ care sa conduca la racordarea legislativ si procedurala a Romaniei in vederea accesarii Fondului European pentru Investitii Strategice si a celorlalte programe care presupun cooperarea in sistem public-privat sau a parteneriatelor strategice cu caracter transnational, in special cu partenerii din statele vecine, dar si cu aliati strategici precum Landurile Baden Wurttemberg si Bavaria.

Detalii
 |  Data publicarii: 15/9/2016

AM POR a lansat în data de 06.09.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A–„Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

AM POR a lansat în data de 06.09.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A–„Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 5 octombrie 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 6/9/2016

AM POR o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 ”Verificarea, evaluare, selecția și contractarea proiectelor”. Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Perioada în care se pot depune proiecte a rămas neschimbată, respectiv 27.07.2016-27.01.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/8/2016

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI POR) pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 a încheiat în data de 24 august 2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, contractul de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru ADR SE în perioada 2016 – 2017 în vederea implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”

Prin proiect se va asigura sprijinul financiar necesar OI POR SUD-EST pentru implementarea transparentă și eficientă a Programul Operațional Regional 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor activităților specifice atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/8/2016

ADR Sud-Est, in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) al Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate Comuna de Management pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre, contractul de finantare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun privind implementarea Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.

Obiectul acestui Contract il reprezinta acordarea finantarii necesare in vederea realizarii de catre ADR SE/STC a activitatilor ce decurg din atributiile delegate prin Acordul Cadru privind implementarea Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, incheiat intre parti in data de 09.11.2015.

Detalii
 |  Data publicarii: 26/8/2016

Consultare publica a Ghidului Aplicantului (varianta in lucru) pentru primul apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Ghidul Aplicantului prezinta informatii importante cu privire la pregatirea propunerilor de proiecte, respectiv: aplicanti eligibili, aria geografica pentru implementarea proiectelor, dimensiunea proiectelor, buget disponibil si cheltuieli eligibile, modalitatea de completare si transmitere a aplicatiilor in format electronic, criteriile si procedura de selectie a aplicatiilor, alte informatii relevante. Recomandarile si sugestiile dvs. pentru imbunatatirea variantei in lucru a Ghidului Aplicantului, precum si orice alte intrebari cu privire la continutul acestuia, vor fi transmise Secretariatului Tehnic Comun al Programului, la adresa de e-mail office@bsb.adrse.ro, pana la data de 23 Septembrie 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 25/8/2016

...Citiți toate anunțurile