Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Instrucțiunea AM POR nr. 160 din data 07.07.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 07.07.2020, Instrucțiunea nr. 160 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, până la data de 17.08.2020, ora 10.00.

Detalii
 |  Publicat: 08 iulie 2020


Modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice în scopul facilitării și scurtării duratei de execuție a proiectelor tehnice

Hotărârea nr. 485/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
Modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice vizează introducerea opțiunii de a estima valoarea contractelor de servicii de proiectare separat de contractele de lucrări, în scopul facilitării și scurtării duratei de execuție a proiectelor tehnice.

Detalii
 |  Publicat: 08 iulie 2020


Consultare publică POAT: Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 a lansat în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente.
Propunerile şi observaţiile dumneavoastră pot fi transmise la adresa de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro, până la data de 17 iulie 2020.

Detalii
 |  Publicat: 08 iulie 2020


Consultare publică POAT: Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 a lansat în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.
Propunerile şi observaţiile dumneavoastră pot fi transmise până la data de 13 iulie 2020, la adresa de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro.

Detalii
 |  Publicat: 06 iulie 2020


A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 din cadrul apelurilor de proiecte cu nr.POR/2020/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil „copii”

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” a fost aprobat ieri, 01.07.2020, prin Ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.08.2020, ora 12.00, până la data de 01.12.2020, ora 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 02 iulie 2020


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de Servicii de Elaborare studii – "Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de Servicii de Elaborare studii – "Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE)” – Cod 79311000-7 - servicii de studii. Termenul de depunere a ofertelor este: 09.07.2020, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP, cu nr. anunt participare simplificat: SCN1070173 / 19.06.2020. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 22 iunie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 12 iunie 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 12 iunie 2020

Detalii
 |  Publicat: 19 iunie 2020


...Citiți toate anunțurile