Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Instructiunea AM POR nr. 145 din data 23.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis în data de 23.03.2020 Instrucțiunea nr.145 privind unele măsuri de sprijin pentru proiectele AM/OI și personalul implicat pe perioada aplicării stării de urgență.

Detalii
 |  Publicat: 24 martie 2020


A fost aprobat Ghidul Solicitantului privind condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI Delta Dunarii - Ambulatorii

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, vineri, 20 martie 2020, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” – COD APEL POR/789/8”.
Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte COD APEL POR/789/8/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20.04.2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 20.08.2020, ora 12:00

Detalii
 |  Publicat: 23 martie 2020


Instructiunea AM POR nr. 142 din data 18.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis în data de 18.03.2020 Instrucțiunea nr.142 privind acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

Detalii
 |  Publicat: 19 martie 2020


A fost lansat apelul de proiecte aferent Axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 - proiecte ce urmează a fi implementate în zona ITl Delta Dunării

Apelul de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2 este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona ITI Delta Dunării și conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Apelul este de tip non competitiv având la bază principiul „primul venit – primul servit”,cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Este necesar ca valoarea maximă eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100 000 euro şi 10 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ 2 luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18.05. 2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 18.09.2020, ora 12:00

Detalii
 |  Publicat: 17 martie 2020


Măsuri organizatorice în scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus COVID -19

În scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus COVID -19, este necesară luarea următoarelor măsuri organizatorice:
• Supendarea temporară a vizitelor pe teren aferente etapelor de evaluare tehnică și financiară/precontractare, acolo unde este cazul;
• Supendarea temporară a vizitelor pe teren aferente etapei de verificare a cheltuielilor raportate de beneficiarii de finanțare;
• Suspendarea temporară a vizitelor de monitorizare curentă și ex-post;
• Suspendarea temporară a întâlnirilor de lucru și înlocuirea acestora cu întâlniri virtuale, după caz;
• Activitatea de implementare a POR, respectiv activitatea de evaluare, selecție și contractare, activitatea de verificare a achizițiilor, a cheltuielilor realizate de beneficiari, precum și activitatea de monitorizare, se vor realiza de personalul Organismului Intermediar POR și de personalul suport în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• Corespondența cu beneficiarii/solicitanții de finantare se va realiza prin intermediul serviciilor poștale și de poștă electronică.
Măsurile precizate anterior întra în vigoare începând cu data de 16 martie 2020 și vor fi valabile până la o dată care va fi comunicat ulterior.

Detalii
 |  Publicat: 16 martie 2020


A fost aprobat Ghidul Solicitantului privind condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru SPITALUL JUDETEAN ITI DELTA DUNARII - COD APEL POR/537/8

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, joi, 12 martie 2020, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8, aprobat prin Ordinul MLPDA nr. 1273/11.03.2020.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 4 luni și se adresează POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD, Teritoriului ITI Delta Dunării, așa cum este acesta definit prin Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602 din 24 august 2016, cod apel POR/537/8.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Data și ora lansării apelului de proiecte: 02.04.2020, orele 12.00. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 02.08.2020, orele 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 12 martie 2020


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 09.03.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord Est, Sud Est și Sud Muntenia.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.04.2020, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 09.08.2020, ora 10.00.

Detalii
 |  Publicat: 10 martie 2020


...Citiți toate anunțurile