Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

În data de 14 noiembrie 2019, în Sala Mare a Consiliului Județean Vrancea, a avut loc sedința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Membrii Consiliului Regional au analizat stadiul implementării POR 2014-2020, măsurile privind accelerarea implementării programului, precum și liniile directoare pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea, s-au aprobat bugetele de venituri și cheltuieli ale ADRSE pentru anii 2019 și 2020 și modificarea organigramei ADR Sud-Est.

Detalii
 |  Publicat: 15 noiembrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 7 noiembrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 7 noiembrie 2019


A fost emis Ordinul MDRAP nr. 3077/04.11.2019 prin care se aproba Instructiunea privind plata echipamentelor si/sau materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul contractelor de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020

A fost emis Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3077/04.11.2019 prin care se aproba Instructiunea privind plata echipamentelor si/sau materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul contractelor de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020. Astfel, autoritatile contractante care implementeaza proiecte finantate in cadrul Programului Operational Regional, pot accepta plata materialelor aduse pe santier in scopul executiei lucrarilor, cu respectarea conditiilor contractuale, prin aplicarea Instructiunii aprobate de Ordinul 3077/04.11.2019.

Detalii
 |  Publicat: 6 noiembrie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru prioritatea de investiţie 5.1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a revizuit una din condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil proiectelor a căror obiectiv de investiţie îl constituie monumentele istorice, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. Noua prevedere este publicată pe site-urile www.inforegio.ro și www.adrse.ro

Detalii
 |  Publicat: 5 noiembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție cu titlul: “Servicii de realizare studiu de impact pentru evaluarea măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate de ADR Sud-Est, Organism Intermediar pentru POR conform Planului de comunicare POR 2014-2020, pentru perioada 2018-2019”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție cu titlul: “Servicii de realizare studiu de impact pentru evaluarea măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate de ADR Sud-Est, Organism Intermediar pentru POR conform Planului de comunicare POR 2014-2020, pentru perioada 2018-2019”, Cod CPV principal: 79311000-7 – Servicii de studii. Termenul de depunere a ofertelor este: 11.11.2019, ora 15.00. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 29 octombrie 2019


A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) - varianta finală.
Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019; Data și ora de începere a depunerii de proiecte in MYSMIS: 23.10.2019, ora 10.00;
Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI: Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție: Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.
Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.

Detalii
 |  Publicat: 22 octombrie 2019


...Citiți toate anunțurile