Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2016

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 9/1/2017

A fost publicat calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - actualizat pentru luna decembrie 2016

AM POR a publicat calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - actualizat pentru luna decembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 4/1/2017

A fost publicat spre consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020.

În data de 04 ianuarie 2016, AM POR publicat spre consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020. Eventualele observații/comentarii sau propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro până în data de 4 februarie 2017, ora 16:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 4/1/2017

În data de 28 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

În data de 28 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/PI 9.II/OS 4.4. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 28.02.2017, ora 12.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/12/2016

A fost publicata versiunea revizuita a Ghidului Aplicantului pentru primul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Aceasta versiune in lucru este supusa unei noi sesiuni de consultari publice. Propunerile dvs. pot fi transmise la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, adresa de e-mail office@bsb.adrse.ro, pana la data de 13 ianuarie 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 28/12/2016

În data de 27 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

În data de 27 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 3.1 – 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 28.02.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 27/12/2016

În data de 23 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

În data de 23 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 23.02.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 23/12/2016

...Citiți toate anunțurile