Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls

Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls a avut loc in Austria, la Lacul Neusiedl, in data de 13 mai 2019 si a reunit peste 80 de reprezentanti ai unor organizatii implicate in promovarea turismului si mobilitatii sustenabile din Austria, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania.
In cadrul conferintei, au fost prezentate noile servicii de mobilitate si turism dezvoltate de partenerii din cadrul proiectului Transdanube.Pearls.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


Sesiuni de informare pentru potenţialii beneficiari

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2, ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul 2 de proiecte - Microintreprinderi.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.06.2019, ora 10.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21.06.2019, ora 10.00 – 21.10.2019, ora 10.00

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Galați, 22 mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu Comisia Europeană – DG Centrul Comun de Cercetare (JRC) organizează la nivel regional întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP) în cadrul proiectului "Sprijin orientat către RIS 3 în România”, proiect implementat de JRC în România.
Cel de-al doilea focus grup de descoperire antreprenorială, va fi organizat la Galați, în data de 22 mai 2019, în Sala Senatului a Universității Danubius Galați, din B.dul Galați nr. 3. Evenimentul vizează următoarele domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:
• Inginerie și transport naval;
• TIC, High Tech, Nanotehnologii și materiale avansate;
La eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale,universități/institute de cercetare, firme și organizațiilor neguvernamentale interesate.

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Eveniment interregional organizat in cadrul proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”, finantat prin Programul INTERREG Europe

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, a participat in perioada 13-15 mai 2017, la cel de-al 5-lea eveniment interregional organizat in Middelburg/Olanda.
In cadrul evenimentului, au fost prezentate variantele intermediare ale Planurilor de Actiune in domeniul imbunatatirii politicii si programelor de eficienta energetica pentru cladirile de patrimoniu, aflate in proces de elaborare la nivelul fiecarui partener de proiect.

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839

In data de 9 mai 2019 a avut loc, la Bucuresti, o intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, implementat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) in parteneriat cu Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR).
In cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele cercetarii sociologice privind perceptia publicului general, a societatii civile si a autoritatilor publice asupra politicilor de promovare a utilizarii bicicletei si exemplele de bune practici identificate la nivel mondial si prezentate in cadrul intalnirii de lucru, au evidentiat importanta adoptarii unei strategii nationale in acest domeniu.

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


...Citiți toate anunțurile