Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Instrucțiunea AM POR nr. 153 din data 19.05.2020 privind prelungirea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 145/2020 pe perioada stării de alertă legal instituită, precum și a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis, în data de 19.05.2020, Instrucţiunea nr. 153 privind prelungirea prevederilor instrucţiunii AMPOR nr. 145/2020 privind procesul de evaluare, selecţie şi contractare pe perioada stării de alertă legal instituită, precum și a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, până la data de 30 iunie 2020, ora 12.00 având în vedere necesitatea procesării solicitării solicitărilor ADR NV 139229/18.03.2020 şi modificarea schemei de ajutor de măsuri aplicabile precum şi a ghidului specific.

Detalii
 |  Publicat: 20 mai 2020


Lansarea proiectului "Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud –Est"

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud –Est", cod MySMIS 137248, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 12 – "Asistență Tehnică", Obiectiv specific - "Implementarea eficientă și transparentă a Programului Operațional Regional".
Prin proiect se va asigura sprijinul financiar necesar OI POR SUD-EST pentru implementarea POR, prin îndeplinirea tuturor activităților specifice atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv de la data de 01 ianuarie 2020, până la data de 31 decembrie 2021.

Detalii
 |  Publicat: 20 mai 2020


A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A.ITI – Microîntreprinderi (ITI Delta Dunării)

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a revizuit una din condițiile specifice aplicabile acestui apel de proiecte, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. Noile prevederi sunt cuprinse in ordinul MLPDA nr. 1523/19.05.2020.

Detalii
 |  Publicat: 19 mai 2020


Consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2, “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.
Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data de publicării variantei de lucru a ghidului, pe website-ul inforegio.ro. Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.

Detalii
 |  Publicat: 14 mai 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 17/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 17/2020

Detalii
 |  Publicat: 14 mai 2020


A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Pentru relansarea Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic, Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost publicat în data de 13.05.2020, ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.06.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 13.08.2020, ora 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 14 mai 2020


A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Pentru relansarea Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic, Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost publicat în data de 13.05.2020, prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.06.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 13.08.2020, ora 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 14 mai 2020


...Citiți toate anunțurile