Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului "Transdanube.Pearls" – "Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării"

În data de 28.03.2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de partener al proiectului "Transdanube.Pearls" – "Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării", a organizat la Tulcea, primul eveniment cu actorii cheie Evenimentul a reunit peste 25 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Tulcea, Asociaţiei "Ivan Patzaichin – Mila 23", INCDDD Tulcea, Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului în Moldova, ADI ITI DELTA DUNĂRII, operatori în transport public, ONG-uri cu rol în promovarea mobilităţii sustenabile

Detalii
 |  Data publicarii: 29/3/2017

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific Axei prioritare 7, Priorităţii de investiţii 7.1 – Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

In data de 23.03.2017, a fost lansat apelul de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/ITI/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 23/04/2017 – 23/10/2017 ora 12.00

Detalii
 |  Data publicarii: 24/3/2017

A fost lansat apelul de proiecte aferent priorităţii de investiţii 6.1, dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

In data de 23.03.2017, a fost lansat apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1, aferent Axei prioritare 6 –„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, dedicat zonei de Investiţie Teritorială integrată Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21/04/2017 – 24/08/2018 ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 23/3/2017

Sesiune de informare Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, va organiza la Brăila (în sala de ședințe a ADR SE, Str. Anghel Saligny nr. 24), în data de 27 martie 2017, începând cu ora 11.00, o sesiune de informare și clarificări dedicată potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic.

Detalii
 |  Data publicarii: 23/3/2017

A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent axei prioritare 7, priorităţii de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent axei prioritare 7, priorităţii de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21/04/2017 – 21/10/2017 ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 22/3/2017

A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

Detalii
 |  Data publicarii: 22/3/2017

A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Detalii
 |  Data publicarii: 22/3/2017

...Citiți toate anunțurile