Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

AM POR a lansat în data de 25.07.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

AM POR a lansat în data de 25.07.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016

Detalii
 |  Data publicarii: 25/7/2016

In data de 14 iulie 2016 a avut loc, la Constanta, Conferinta de lansare a Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si de parteneri

In data de 14 iulie 2016 a avut loc, la Constanta, Conferinta de lansare a Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de catre Secretariatul Tehnic Comun al Programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management.

Detalii
 |  Data publicarii: 15/7/2016

AM POR a lansat în consultare publică ”Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

AM POR a lansat în consultare publică până pe data de 12 august 2016 ”Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Eventualele observaţii sau comentarii se pot transmite la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 12 august 2016, ora 14.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 13/7/2016

A fost revizuit ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

AM POR a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuită a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Detalii
 |  Data publicarii: 12/7/2016

Conferinta de lansare a Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si de parteneri

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Secretariatul Tehnic Comun organizeaza Conferinta de lansare a Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si potentiali parteneri.

Detalii
 |  Data publicarii: 5/7/2016

Finalizarea proiectului “4GreenInn - Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est a implementat, in perioada 6.07.2013 – 30.06.2016, proiectul 4GreenInn „Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate” finantat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Prioritatea 2 - Utilizarea în comun a resurselor si competentelor pentru protejarea si conservarea mediului, Masura 2.2 – Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si protejarii ariilor naturale protejate. Proiectul a fost coordonat de catre Municipalitatea din Burgas/Bulgaria si derulat in parteneriat cu Centrul de Afaceri Internationale si Dezvoltare Economica/Georgia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania.

Detalii
 |  Data publicarii: 30/6/2016

Rezultatele finale ale procesului de recrutare si selectie pentru personalul Secretariatului Tehnic Comun in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

The final results for the recruitment process organised for the Joint Technical Secretariat within the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 29/6/2016

...Citiți toate anunțurile