Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente
RSS

Au fost actualizate Ghidurilor Solicitantului aferente Prioritatilor de investitii 5.1, 5.2, 6.1 si 7.1

AM POR a publicat in data de 21.06.2016, variantele actualizate pentru Ghidurile Solicitantului: POR/2016/5/5.1/1 aferent Prioritatii de investitii 5.1, POR/2016/5/5.2/1 aferent Prioritatii de investitii 5.2, POR/2016/6/6.1/1 aferent Prioritatii de investitii 6.1 si POR/2016/7/7.1/1 aferent Prioritatii de investitii 7.1. Corrigendum-urile au fost integrate in cadrul Ghidurilor Specifice lansate, variantele complete si actualizate sunt disponibile in sectiunea - "Sesiuni Active POR 2014-2020".

Detalii
 |  Data publicarii: 22/6/2016

AM POR a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 8.1 – grup vulnerabil „persoane vârstnice”

Luni 06 iunie 2016, AM POR a lansat spre consultare publică Ghidul specific pentru axa prioritară 8, prioritatea de investiţie 8.1, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiție 8.1, Obiectivul specific 8.3 ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea A - grup vulnerabil persoane vârstnice - Apelul de proiecte 8.3.A. – grup vulnerabil persoane vârstnice. Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 06 iulie 2016, ora 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 6/6/2016

ADR Sud-Est va organiza in perioada 08-22 iunie 2016 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”

ADR Sud-Est va organiza in perioada 08-22 iunie 2016 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Detalii
 |  Data publicarii: 31/5/2016

A fost lansat apelul de proiecte - Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial.

AM POR a lansat apelul de proiecte pentru Microîntreprinderi (Prioritatea de investiție 2.1.A din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial). Proiectele vor putea fi depuse in perioada 27 iulie 2016, ora 12:00 - 27 ianuarie 2017, ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 26/5/2016

Camera de Comert si Industrie Romano - Germana organizeaza si anul acesta, pentru a cincea oara consecutiv, standul comun al Romaniei la EXPO REAL

Cea de-a 19- a editie a celui mai mare targ din Europa pentru proiecte imobiliare si investitii la nivel international, va asteapta sa intrati in contact direct cu potentialii Dumneavoastra parteneri de afaceri la München, intre 4-6 octombrie 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 26/5/2016

Ordinul 755/25 mai 2016 pentru modificarea Ordinului 1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea “Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

Ghidul general al solicitantului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 a fost modificat, ca urmare a unor noi reglementări europene şi naţionale, prin Ordinul 755 din 25 mai 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 26/5/2016

Inițierea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante în SEAP va fi întreruptă temporar până la data de 15 iunie 2016.

Începând cu data de 26.05.2015, data intrării în vigoare a noilor legi în domeniul achizițiilor publice și totodată a abrogării prevederilor referitoare la evaluarea documentațiilor de atribuire de către ANAP, dar și a Hotărârii Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonața de urgență a Guvernului nr. 34/2006, inițierea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante în SEAP va fi întreruptă temporar până la data de 15 iunie 2016. Pe această perioadă, Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) nu va fi funcțional.

Detalii
 |  Data publicarii: 26/5/2016

...Citiți toate anunțurile