Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” - Centre Comunitare Integrate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS, iar apelul de proiecte va fi lansat pe 20 ianuarie 2020, ora 12.00, şi se va încheia pe 20 iulie 2020, ora 12.00.
Acest apel va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Detalii
 |  Publicat: 04 decembrie 2019


Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG a semnat un contract de finanțare pentru sprijinirea autorităților locale în gestionarea și implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cod MySMIS: 132349, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.
Proiectul presupune acordarea de sprijin autorităților locale pentru creșterea eficienței gestionării și implementării proiectelor europene, precum și dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România.

Detalii
 |  Publicat: 03 decembrie 2019


Chestionar interviu pentru IMM-urile si Start-up-urile - potențiali beneficiari ai schemei de finanțare "Proof of Concept"

Programul Operațional Regional 2014-2020 va lansa la începutul anul 2020, cu sprijinul Grupul Băncii Mondiale, o schema de finanțare a IMM-urilor de tip ,"Proof of Concept” în cadrul AP 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Obiectivul Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate”. Schema de finanțare ”Proof of Concept” urmărește să sprijine cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivel de firmă, oferind granturi (200.000 euro) pentru validarea viabilității invențiilor și pentru susținerea inovării în afaceri. Obiectivul este stimularea noilor afaceri și noilor activități în afaceri mature.
Pentru a elabora această schemă de finanțare, vă rugăm să participați la completarea unui chestionar care vizează antreprenori, manageri și angajați din start-up-uri și IMM-uri românești care inovează în cadrul organizației. Compania dvs. trebuie să aibă o vechime de cel puțin 1 an și să fi inovat sau să aibă intenția de a inova.

Detalii
 |  Publicat: 28 noiembrie 2019


Instructiunea AM POR nr. 130 din data 11.11.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 11.11.2019 instructiunea nr. 130 privind transmiterea dosarului de achiziție, precum și documentele aferente achizițiior prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată/rambursare.

Detalii
 |  Publicat: 19 noiembrie 2019


În data de 14 noiembrie 2019, în Sala Mare a Consiliului Județean Vrancea, a avut loc sedința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Membrii Consiliului Regional au analizat stadiul implementării POR 2014-2020, măsurile privind accelerarea implementării programului, precum și liniile directoare pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea, s-au aprobat bugetele de venituri și cheltuieli ale ADRSE pentru anii 2019 și 2020 și modificarea organigramei ADR Sud-Est.

Detalii
 |  Publicat: 15 noiembrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 7 noiembrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 octombrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 7 noiembrie 2019


...Citiți toate anunțurile