Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

În data de 23.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Modificările se referă la:
- Eliminarea cerinţei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener în echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat;
- Menţionarea posibilităţii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprindă şi alţi membri în afară de cei solicitaţi în mod obligatoriu prin ghidul specific;
- Prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizaţiei de construire în cazul achiziționării prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat” este publicată pe site-ul www.adrse.ro.

Detalii
 |  Publicat: 24 septembrie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 septembrie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 septembrie 2020

Detalii
 |  Publicat: 15 septembrie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 august 2020

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 august 2020

Detalii
 |  Publicat: 15 septembrie 2020


Instrucțiunea nr. 172/2020 cu privire la prelungirea perioadei de depunere pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și POR/2020/1/1.1.B/2

AM POR a emis vineri, 11 septembrie, Instrucțiunea nr. 172/2020, ce prevede prelungirea perioadei de depunere pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic și POR/2020/1/1.1.B/2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 14 septembrie 2020


Ordonanța de urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Detalii
 |  Publicat: 08 septembrie 2020


Ordonanța de urgență nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Detalii
 |  Publicat: 08 septembrie 2020


Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020 - Specializare Inteligentă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 a publicat Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru perioada de programare 2021-2027.

Detalii
 |  Publicat: 03 septembrie 2020


...Citiți toate anunțurile