Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației a emis ordinul nr. 24/14.01.2021 de modificare a secțiunii 2.2 din Anexa Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4081/2020. Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 14.02.2021, ora 10.00).

Detalii
 |  Publicat: 15 ianuarie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat apelul de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”

Luni, 11 ianuarie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat apelul de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature. Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa planificare@adrse.ro, în perioada 11 ianuarie – 12 februarie 2021, ora 23.59.

Detalii
 |  Publicat: 11 ianuarie 2021


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura simplificata de achiziție: ”Studiu privind dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE) Cod CPV - 79311000-7 - servicii de studii.
Termenul de depunere a ofertelor este: 28.01.2021, ora 15.00. Documentatia de atribuire poate fi vizualizata pe platforma SICAP: https://e-licitatie.ro:8881/ca/procedure/view/100142847/. Nr anunt participare simplificat: SCN1080728/31.12.2020. Descrierea serviciilor de elaborare studiu, se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 31 decembrie 2020


Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est

Luni, 21 decembrie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a lansat în consultare publică ghidul simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature.
În acest sens, ADR Sud-Est aşteaptă propuneri, observații și completări din partea potențialilor beneficiari până la data de 08 ianuarie 2021, printr-un e-mail pe adresa planificare@adrse.ro. Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est poate fi descărcat, alături de anexe, de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, prin intermediul link-ului de mai jos.

Detalii
 |  Publicat: 21 decembrie 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 20/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 20/2020

Detalii
 |  Publicat: 18 decembrie 2020


A fost aprobat Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1, Axa prioritară 1, Obiectiv Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud–Est

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.
Apelul de proiecte are ca scop finanţarea proiectelor listate în cadrul acestuia din regiunea de dezvoltare regională Sud-Est. Construcţia portofoliului respectiv a fost un proces transparent regiunea de dezvoltare menționată, în care au fost implicaţi actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovată, în special în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, ţinând cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeană pentru realizarea Strategiei de Specializare Inteligentă RIS 3.
Depunerea proiectelor se va face utilizând sistemul electronic - MySMIS 2014+, începând cu data de 15.01.2021, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.03.2021, ora 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 16 decembrie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 04 decembrie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 04 decembrie 2020

Detalii
 |  Publicat: 14 decembrie 2020


...Citiți toate anunțurile