S-a lansat apelul pentru scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020:


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, lansează metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

Termenul de completare si transmitere a acestui document este 20 decembrie 2017 de la data prezentului anunt, la adresa de email: mirela.chivu@adrse.ro.

Menționăm faptul că relansarea apelului pentru depunerea scrisorilor de intenție reprezintă o etapă din procesul de lansare a Axei Prioritare 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.


La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost finalizată Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 2014-2020. Această strategie cuprinde domeniile de specializare inteligentă care au fost stabilite în baza analizei economiei regionale, a cercetării de teren, a competitivității regionale și a întâlnirilor de descoperire antreprenorială:

Descarcă Metodologia și scrisoarea de intenție
Descarca Criterii de evaluare a scrisorilor de intentie