Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) intenționează lansarea unui program complex de instruire a beneficiarilor/potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul programelor operaționale (e.g. autorități publice locale, ONG-uri, mediul academic, mediul privat etc).


Pentru a ne asigura că nevoile dumneavoastra de informații și cunoștințe în acest domeniu sunt acoperite de programul nostru de instruire, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea conținutului acestuia prin completarea unui chestionar online până la data de 1 Martie 2013.


*Informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate statistic și nu vor fi corelate cu datele de identificare a instituției/ autorității pe care o reprezentați. Totodată, datele vor fi utilizate doar în interesul acestui studiu, fără a fi prelucrate în alte scopuri.

Aici puteți completa chestionarul „Nevoi de instruire ale beneficiarilor de Instrumente Structurale”.