Sedinta Consiliului de Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est,
Dunavatul de jos, judetul Tulcea, 04 septembrie 2014


In data de 04 septembrie 2014, incepand cu ora 13.00, la Dunavatul de Jos, judetul Tulcea, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Principalele subiecte propuse spre analiza CDR sunt:

- Prezentarea Raportului de activitate al ADR SE pentru anul 2013;
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori prinvind executia Bugetului ADR SE pentru anul 2013;
- Prezentarea Contului de executie al ADR SE pentru anul 2013;
- Prezentarea propunerii privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al ADR SE si a listei de investitii pentru 2014;
- Prezentarea situatiei contributiilor consiliilor judetene la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al ADR SE, aferente anului 2012;
- Propunere privind modificarea componentei Comisiei de Cenzori a ADR SE;
- Prezentarea stadiului implementarii POR 2007-2013;
- Informare cu privire la POR 2014-2020.

Ordinea de zi si materialele de sedinta au fost trimise spre consultare membrilor Consiliului.