Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Skip Navigation LinksHome > Planificare Regionala > Studii Regionale

Studii Regionale

1. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale - 2017

ADR SE a derulat în perioada aprilie – septembrie 2017 contractul de elaborare a studiului Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, împreună cu firma de consultanță ACZ Consulting. Acesta a fost semnat în data de 3 aprilie 2017, iar activitățile s-au defășurat pe o perioadă de 6 luni, încheindu-se la 1 octombrie 2017. În urma elaborării SSIR SE, au fost stabilite domeniile prioritare în care se vor concentra investițiile în următoarea perioadă de programare 2014-2020, precum și cadrul necesar dezvoltării unui mediu economico-social performant la nivel regional. Documentul realizat în cadrul acestui contract poate fi consultat in cadrul secțiunii: Specializare Inteligentă – RIS3.

2. Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități de finanțare - 2014

ADR Sud-Est a derulat în perioada septembrie 2013 – mai 2014 contractul de elaborare a studiului “Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situația actulă și oportunități de finanțare”, cu firma de consultanță Agora Est Consulting. Studiul prezintă și analizează profilul economic și social, o analiză SWOT și își propune identificarea potențialului de dezvoltare și atragerii de fonduri destinate dezvoltării orașelor și municipiilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Documentul realizat în cadrul acestui contract poate fi consultat aici:

PDF Studiu privind Dezvoltarea Urbană în Regiunea Sud-Est

3. Cadrul Regional Strategic de Referinţă (Master Plan Regional – MPR) - 2010

Conform atribuţiilor sale în domeniul susţinerii dezvoltării regionale, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a promovat realizarea Cadrului Regional Strategic de Referinţa (Master Plan Regional – MPR) al Regiunii Sud-Est. Validarea priorităţilor de intervenţie, precum şi identificarea proiectelor strategice pentru dezvoltarea regională reprezintă o activitate de importanţa cheie în vederea elaborării unui Masterplan coerent cu nevoile şi viziunea strategică pentru dezvoltarea teritorială, activitate care cere implicarea cât mai amplă a actorilor regionali.

În prima etapă a procesului de elaborare a Master Planului Regional a fost realizat Auditul Teritorial al Regiunii Sud-Est, un prim document de tip analitic prin intermediul căruia a fost efectuată o analiză detaliată a situației existente în Regiunea Sud-Est.

Pe baza elementelor critice şi de potenţial identificate prin auditul teritorial şi, în acelaşi timp, având în vedere orientările strategice stabilite de Consiliul European în documentul „Europa 2020”, cât și pe baza rezultatelor obținute în urma analizei comentariilor şi propunerilor din partea partenerilor regionali a fost elaborat Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020.