Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Skip Navigation LinksHome > Planificare Regionala

Procesul de Planificare Regională 2014-2020

DCR
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
BIROU PLANIFICARE, PROGRAMARE SI MONITORIZARE REGIONALĂ
Mirela CHIVU - Șef Birou Planificare, Programare si Monitorizare Regională
Gianina DOAGĂ - Manager de proiect Birou Planificare, Programare si Monitorizare Regională
Diana GRADEA - Manager de proiect Birou Planificare, Programare si Monitorizare Regională
Brăila, Strada Anghel Saligny, nr.24
Tel: 0339.40.10.18; 40.10.19
Fax :0339.40.10.17

E-mail:planificare@adrse.ro

Website:www.adrse.ro

 

În baza prevederilor Comisiei Europene, începând din anul 2011, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, participă la procesul de consultare, la nivel național și regional, pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020, proces coordonat de Ministerului Fondurilor Europene (MFE) și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

În vederea asigurării unei coordonări coerente și unitare a procesului de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, MFE a elaborat un set de orientări metodologice ce au ca principal scop, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile, cuprinse într-un Memorandum ce a fost aprobat în 13 iunie 2012.

La nivel regional, elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020 (PDR) s-a realizat respectând atât metodologia comună propusă de MDRAP cât și ”Regulamentul - cadru pentru organizarea şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională 2014 – 2020”.


2016

2015

În anul 2015, Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regionala din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est continuă procesul de consultare în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin organizarea de întâlniri de lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de planificare a perioadei de programare 2014-2020.

În data de 19 ianuarie 2015, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est s-au desfășurat 2 focus-grupuri regionale organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu International Consulting Expertise SRL (ICE), pentru evaluarea de impact a Programului Operațional Regional în perioada 2013-2015, pentru:

  • Domeniul Major de Intervenție 5.2 “Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice“;
  • Domeniul Major de Intervenție 3.4 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Evenimentele s-au desfășurat în scopul evidențierii efectelor intervențiilor privind dezvoltarea durabilă a infrastructurii turismului și cea a educației, precum și identificarea contribuției fondurilor europene la realizarea obiectivelor DMI 5.2 și DMI 3.4. La întâlnirile de lucru au participat administratori de firme, beneficiari în cadrul DMI 5.2 și directori de școli care au fost finanțate în cadrul DMI 3.4.


 

În data de 27 ianuarie 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a organizat la sediul său 2 întâlniri de lucru privind pregătirea portofoliului de proiecte cu finanțare din Programului Operațional Regional 2014-2020.

  • prima întâlnire a avut ca scop prioritizarea proiectelor ce urmează să fie finanțate în cadrul Axei Prioritare 6 “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, care corespund Obiectivului Tematic 7 al Strategiei Europa 2020 (Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelei majore). La eveniment au participat 28 de reprezentanți ai consiliilor județene, ai MDRAP și ai ADR Sud-Est, întâlnirea având un pronunțat caracter lucrativ;
  • cea de-a doua întâlnire de lucru, a avut ca obiectiv clarificarea unor aspecte importante privind finanțarea proiectelor din Axa Prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” prioritatea de investiții 4.1 ”Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. La eveniment au participat 20 de reprezentanți ai primăriilor reședință de județ, ai MDRAP și ai ADR Sud-Est, întâlnirea având un pronunțat caracter lucrativ.

 

În data de 5 februarie 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a organizat o campanie de informare asupra modului de utilizare a instrumentului „Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității (CLLD)”, prevăzut în Acordul de Parteneriat 2014-2020, în scopul promovării incluziunii sociale, combaterii sărăciei în comunitățile marginalizate. Proiectele care se vor depune pentru implementarea acestui instrument, trebuie să se încadreze în Axa Prioritară 9 ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, din POR 2014-2020 și Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității”, din POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman).

Prezentările realizate în cadrul reuniunii, precum și răspunsurile la întrebările participanților au fost furnizate de reprezentanții MDRAP, MFE și ERGO Network (rețea privind sprijinirea populației de etnie roma).

La eveniment au participat 58 de reprezentanți ai primăriilor reședință de județ, prefecturi, asistența socială, protecția copilului, structuri asociative reprezentative pentru mediul economic, reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ONG-uri reprezentative pentru comunitățile defavorizate, ai MDRAP, MFE și ai ADR Sud-Est.


 

În data de 16 septembrie, Banca Mondială, în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat un atelier de lucru la Brăila, destinat reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale de la nivel local şi judeţean, precum şi ai companiilor regionale de apă din Regiunea Sud-Est.

Evenimentul a avut ca scop prezentarea concluziilor analizelor privind investițiile în infrastructura de la nivel local și județean, cu precădere infrastructura de drumuri, sisteme de apă / canalizare și infrastructura socială, punând accent pe definirea și implementarea strategiilor și a proiectelor de investiţii publice.

În cadrul întâlnirii au fost analizate ghidurile de investiţii pentru programele de finanţare ce vizează infrastructura de drumuri, de apă/canalizare şi infrastructura socială, ce ar permite implicarea unui număr mai mare de factori decizionali la nivel local.

Au fost prezentate principii şi soluţii pentru armonizarea programelor şi proiectelor de investiţii, cu accent pe bugetarea multianuală în România şi importanţa realizării de contracte teritoriale.


 

Începând cu luna februarie 2015, Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regionala organizează întâlniri de lucru, în vederea diseminării POR 2014-2020 și pregătirii portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020, cu potențialii beneficiari din județele regiunii. Întâlnirile de lucru contribuie la consolidarea parteneriatului inter-instituțional care acoperă cele trei niveluri distincte național-regional-local, sprijinind activitățile specifice ale pregătirii POR 2014-2020. Întâlniri de lucru județene:

  • în data de 6 martie 2015, întâlnire de lucru în cadrul Axei Prioritare 9 “CLLD- Regenerarea economică și socială”, în vederea identificării potențialilor membrii ai GAL Brăila;
  • vîn data de 13 mai 2015, întâlnire de lucru cu autoritatea publică locală și potențiali membrii ai parteneriatului GAL Brăila, în scopul informării asupra modului de utilizare a instrumentului CLLD ;
  • în data de 5 august 2015, întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Brăila în cadrul Axei prioritare 6 “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”;
  • în data de 4 noiembrie 2015, întâlnire de lucru cu potențialii beneficiari ai Axei Prioritare 5, Prioritatea de Investiții 5.1 “Primoniul cultural” și Axei Prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 “Eficiența energetică, clădiri rezidențiale”, la Buzău;
  • în data de 12 noiembrie 205, întâlnire de lucru cu potențialii beneficiari ai Axei Prioritare 5, Prioritatea de Investiții 5.1 Primoniul cultural și Axei Prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 “Eficiența energetică, clădiri rezidențiale”, la Focșani;

2014

 

În data de 9 mai 2014, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și JASPERS a organizat la Constanța, atelierul de lucru pe tema mobilităţii urbane şi a potenţialelor variante de pregătire a documentaţiilor aferente proiectelor, ce vor fi depuse pentru finanţare din Programul Operaţional Regional 2014-2020 – axa prioritară dedicată „dezvoltării urbane”.


În cadrul POR 2014-2020, se propune finanţarea transportului public urban în vederea reducerii emisiilor de carbon în aglomerările urbane, dezvoltării unui transport public urban ecologic, în special electric, şi stimularea deplasărilor nemotorizate în oraşe. Conform cerinţelor regulamentelor europene, activităţile pentru transportul public urban pot fi finanţate doar în contextul existenţei unor planuri de mobilitate.


În cadrul întâlnirii a fost prezentată modalitatea de abordare a pregătirii unui plan de mobilitate urbană necesar dezvoltării unui proiect vizând finanțarea transportului public urban. Participanții au fost organizați în grupuri de lucru care au dezbătut teme privind posibilitatea dezvoltarii economice, a turismului, transportului, mobilității, a mediului și infrastructurii sociale pentru un anumit oraș. Au avut loc discuții privind modul în care ar putea fi cuantificată performanța intervenției, evaluarea proiectului prin intermediul analizelor multicriteriale, cost-beneficiu și identificate riscurile pentru strategia selectată și activitățile de reducere a acestora.


La eveniment au participat reprezentanți ai direcţiilor de specialitate cu experiență relevantă în domeniul pregătirii proiectelor și al transportului public urban, din cadrul primăriilor municipiilor/orașelor și din cadrul firmelor de transport public urban din regiune.


În data de 19 mai 2014, începând cu ora 11:00, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a găzduit în Sala de ședințe, la sediul său din Brăila, Strada Anghel Saligny, nr.24, atelierul de lucru regional privind evaluarea ex-ante a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020, organizat de Ministerul Fondurilor Europene și Ernst&Young.

 

Atelierul de lucru a avut următoarele puncte de interes:

   • prezentarea analizelor și a recomandărilor preliminare oferite de echipa de evaluare,

   • colectarea unor informații ce vor fi folosite atât pentru versiunea preliminară a raportului de evaluare ex-ante cât și pentru raportul de evaluare ex-ante final,

   • intensificarea dimensiunii participative a evaluării ex-ante prin comunicarea cu actorii reprezentativi la nivel regional, alții decât cei intervievați.


La eveniment au participat membrii Comitetului Regional de planificare pentru elaborarea PDR Sud-Est 2014-2020 (CRP) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.În anul 2014, Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regionala din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est continuă procesul de consultare în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin organizarea de întâlniri de lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de planificare a viitoarei perioade de programare.


Începând cu luna iunie 2014, ADR Sud-Est a organizat întalniri de lucru, în vederea diseminării POR 2014-2020 și a pregătirii portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020, cu reprezentanți ai autorităților administrațiilor publice locale din județele regiunii. Întâlnirile de lucru contribuie la consolidarea parteneriatului inter-instituțional care acoperă cele trei niveluri distincte național-regional-local, sprijinind activitățile specifice ale pregătirii POR 2014-2020.

Întâlniri de lucru județene:

   • în data de 8 iulie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți autorităților administrațiilor publice locale din județul Vrancea;

   • în data de 11 iulie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți autorităților administrațiilor publice locale din județul Brăila;

   • în data de 23 iulie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți autorităților administrațiilor publice locale din județul Buzău;

   • în data de 4 septembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți autorităților administrațiilor publice locale din județul Galați;

   • în data de 19 septembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți autorităților administrațiilor publice locale din județul Brăila;

   • în data de 22 septembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.

   • În data de 15 octombrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Adjud;

   • În data de 28 octombrie 2014 , întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Autorităților Publice Locale din Municipiul Galați;

   • În data de 16 decembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Consiliului Județean Brăila.


În cadrul întâlnirilor de lucru au fost prezentate următoarele documente: versiunea de lucru al Programului Operațional Regional 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), apelul de proiecte ”START” – Danube Region Project Fund din cadrul SUERD, precum și ultimele noutăți legate de viitoarea perioadă de programare. La finalul întâlnirii s-au realizat discuții pe baza portofoliului actual de proiecte pentru îmbunătățirea și completarea acestuia.


2013

 

În anul 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est continuă procesul de consultare în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin organizarea de întâlniri de lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de planificare a viitoarei perioade de programare.


În luna aprilie 2013, ADR Sud-Est, organizează în județele regiunii, întâlniri de lucru ale Grupului de Tematic Regional „Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale”, privind elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR) și pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020.

Membrii GTR „Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale” vor dezbate aspecte relevante ale Analizei socio-economice a Regiunii Sud-Est, ale Analizei SWOT și ale Strategiei de dezvoltare regională, aducându-și contribuția la finalizarea PDR Sud-Est 2014-2020 și la identificarea propunerilor de investiţii și proiecte strategice la nivel local și regional, ce vor putea fi implementate în următoarea perioadă de programare.


Întâlniri de lucru ale GTR „Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale”:

-în data de 11 aprilie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale”, organizată la Brăila, la sediul Primăriei Municipiului Brăila.

-în data de 23 aprilie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale”, organizată la Galați, la sediul Consiliului Județului Galați.

La întâlnirile de lucru ale GTR „Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale” sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor regionale, consiliilor județene, ai primăriilor municipiilor reședință de județ, reprezentanți ai prefecturilor, ai orașelor mari, ai inspectoratelor școlare județene, ai direcțiilor de asistență socială, ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic și ai ONG-urilor, principalii furnizori de utilități.


În luna noiembrie 2013, ADR Sud-Est, organizează în județele regiunii, întâlniri de lucru ale Grupului de Tematic Regional „Dezvoltare urbană”, în scopul corelării prevederilor din Acordul de parteneriat cu axele prioritare și măsurile de intervenție din Strategia de dezvoltare regională a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR). Un obiectiv suplimentar al întâlnirilor îl constituie prezentarea analizei realizată în cadrul studiului ”Dezvoltare urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități de dezvoltare”, urmată de consultări privind portofoliul de proiecte necesare care se vor implementa în mediul urban de către administrațiile locale în perioada de programare 2014-2020. Membrii GTR „Dezvoltare urbană” vor dezbate aspecte relevante ale Acordului de parteneriat, ale Strategiei de dezvoltare regională, ale analizei ”Dezvoltare urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități de dezvoltare”, contribuind la completarea propunerilor de investiţii și proiecte strategice la nivel local și regional aflate în portofoliul de proiecte regional, propuse pentru următoarea perioadă de programare. La întâlnirile de lucru ale GTR „Dezvoltare urbană” sunt invitați reprezentanți ai consiliilor județene, ai primăriilor municipiilor reședință de județ, reprezentanți ai orașelor mari, arhitecți, persoane cu responsabilități în dezvoltare urbană, prin implementare de proiecte cu finanțare europeană.


Întâlniri de lucru ale GTR „Dezvoltare urbană”:

-în data de 14 noiembrie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltare urbană” – județul Vrancea, organizată la Focșani;

-în data de 19 noiembrie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltare urbană” – județul Buzău, organizată la Buzău;

-în data de 22 noiembrie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltare urbană” – județul Tulcea, organizată la Tulcea;

-în data de 26 noiembrie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltare urbană” – județul Constanța, organizată la Constanța;

-în data de 11 decembrie 2013, întâlnire a Grupului de Tematic Regional „Dezvoltare urbană” – județele Brăila și Galați, organizată la Brăila, la sediul ADR Sud-Est.


În luna noiembrie 2013, ADR Sud-Est împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale (BM) a organizat 2 întâlniri de lucru în Regiunea Sud-Est, pentru diseminarea rezultatelor studiilor elaborate de experții BM în cadrul unui contract cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Studiile au avut ca scop identificarea mecanismelor instituţionale şi a aspectelor-cheie ale planificării fondurilor care constituie exemple de bună practică din perioada de programare 2007-2013 pentru perioada de programare 2014-2020.


Prima întâlnire de lucru a fost organizată în data de 15 noiembrie la Brăila și s-a axat pe prezentarea rapoartelor care au vizat colaborarea dintre Autoritatea de Management și Organismele Intermediare, relația cu beneficiarii, orașe competitive, modele de selecție, planificare spațială.


A doua întâlnire de lucru a fost organizată în data de 21 noiembrie la Constanța, unde au fost prezentate rezultatele analizei comparative pentru polii de creștere elaborată la nivel național și planificarea spațială dezvoltată.


Întâlnirile de lucru contribuie la consolidarea parteneriatului inter-instituțional care acoperă cele trei niveluri distincte național-regional-local, sprijinind activitățile specifice ale implementării POR 2007-2013. Reprezentanții BM au formulat propuneri de îmbunătățire a sistemului de implementare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, consultând participanții pentru a realiza eventuale completări ale documentelor.


La cele două întâlniri de lucru au participat reprezentanți ai primăriilor și ai consiliilor județene din regiune, reprezentanți ai Polului de Creștere Constanța, reprezentanți ai ADR Sud-Est implicați în implementarea POR 2007-2013.


Întâlnirile de lucru ale celorlalte Grupuri Tematice Regionale și ale Comitetului Regional de Planificare vor fi organizate ulterior, în conformitate cu Metodologia privind Planificarea Dezvoltării Regionale pentru perioada de programare 2014-2020 și cu Regulamentul-Cadru pentru organizarea şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014 – 2020.


Documente suport:

Prezentările powerpoint de la intâlnirile GTR "Dezvoltare Urbana" - noiembrie 2013:

PDF 1.Masuri din Urban in AP 2014-2020
PDF 2.Masuri din Urban in PDR SE 2014-2020
PDF 3.Prezentare CLLD
DOC Fisa de proiect - Infrastructura Sociala
DOC Fisa de proiect - Infrastructura de Mediu
DOC Fisa de proiect - Mediu de Afaceri
DOC Fisa de proiect - Transport

Prezentările powerpoint de la intâlnirile de lucru cu reprezentantii Bancii Mondiale:

PDF Workshop - Colaborarea AM-OI
PDF Workshop - Sprijinirea beneficiarilor POR
PDF Orase Competitive
PDF Poli de Crestere
PDF Politica Publica Dezvoltare Urbana
PDF Tipuri de selectie
PDF Workshop - Planificare Spatiala


2012

În anul 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a organizat întâlniri de lucru la nivel județean și regional, în cadrul grupurilor de lucru constituite având în vedere prioritățile tematice naționale, în vederea planificării perioadei de programare 2014-2020.


În luna octombrie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a organizat întâlniri de lucru ale Grupurilor de Lucru Sub-Regionale cu privire la elaborarea PDR Sud-Est și la pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020:

-în data de 2 octombrie întâlnire a GLSR Brăila, organizată la sediul Primăriei Municipiului Brăila,

-în data de 4 octombrie întâlnire a GLSR Tulcea, organizată la sediul Consiliului Județean Tulcea,

-în data de 5 octombrie întâlnire a GLSR Galați, organizată la sediul Consiliului Județului Galați.


În luna noiembrie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a organizat întâlniri de lucru ale GLSR și ale GTR:

-în data de 16 noiembrie - întâlnire a GLSR Buzău, organizată la sediul Consiliului Județean Buzău,

-în data de 22 noiembrie - întâlnire a GTR ”Mediu și eficiență energetică”, organizată la Galați, la sediul Organismului Intermediar POS Mediu pentru Regiunea Sud-Est.


La întâlnirea GTR ”Mediu și eficiență energetică” au participat reprezentanți ai Organismului Intermediar POS Mediu pentru Regiunea Sud-Est, reprezentanți ai agențiilor județene pentru protecția mediului din regiune. S-au realizat comparații între capitolul ”Mediu” cuprins în draftul Analizei socio-economice din Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014-2020, document naţional și capitolul ”Mediu” cuprins în cadrul primului draft al Analizei socio-economice din Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020, document regional. Reprezentanții Organismului Intermediar POS Mediu pentru Regiunea Sud-Est au prezentat portofoliul de proiecte POS Mediu 2007-2013 pentru Regiunea Sud-Est.


În luna decembrie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a organizat întâlniri de lucru ale Grupurilor de Lucru Sub-Regionale și ale Grupurilor Tematice Regionale ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, întâlniri de lucru având drept obiectiv general elaborarea PDR Sud-Est și pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020:

-în data de 13 decembrie întâlnire a GTR ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, organizată la sediul Consiliului Județean Buzău,

-în data de 17 decembrie întâlnire a GTR ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, organizată la Brăila, la sediul ADRSE,

-în data de 18 decembrie întâlnire a GTR ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, organizată la sediul Consiliului Județului Galați,

-în data de 19 decembrie întâlnire a GLSR Constanța, organizată la sediul Direcției pentru Agricultură a Județului Constanța,

-în data de 19 decembrie întâlnire a GTR ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, organizată la sediul Direcției pentru Agricultură a Județului Constanța,

-în data de 20 decembrie întâlnire a GLSR Vrancea, organizată la sediul Consiliului Județean Vrancea,

-în data de 20 decembrie întâlnire a GTR ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, organizată la sediul Consiliului Județean Vrancea,

-în data de 21 decembrie întâlnire a GTR ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism”, organizată la sediul Biroului Județean Tulcea al ADRSE.


La întâlnirile de lucru ale Grupurilor Tematice Regionale ”Infrastructură Regională și Locală – Componenta Turism” organizate în cele șase județe ale regiunii, au participat reprezentanți ai autorităților publice la nivel local și județean, direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu național, reprezentanti ai arhiepiscopiilor din regiune, ai administrațiilor parcurilor naturale, ONG-uri care sprijină dezvoltarea turismului, activitatea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea intercomunitară din Regiunea Sud-Est. Dezbaterile au abordat nevoile de finanțare în domeniul turismului și s-au finalizat cu propuneri de idei de proiecte formulate de către participanți.