Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Skip Navigation LinksHome > Planificare Regionala > PRAO

Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi incluziune socială al Regiunii Sud-Est (PRAO)

Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi incluziune socială al Regiunii Sud-Est (PRAO) 2006 – 2008, a fost elaborat de către Consorțiul Regional (CR) al Regiunii Sud-Est, structura consultativă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, pentru probleme legate de educație și ocupare. Acest document de planificare strategică a vizat elaborarea şi implementarea politicii privind ocuparea forţei de muncă la nivel regional şi local și realizarea unui diagnostic realist al situaţiei socio-economice din Regiunea Sud-Est, precum si analiza situaţiei regionale in domeniul ocupării forţei de muncă şi în funcţie de acestea, să stabilească priorităţile, măsurile şi acţiunile necesare pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale.

Viziunea strategică s-a corelat cu obiectivele de dezvoltare pe termen mediu şi lung configurate în documentele programatice naţionale şi de integrare în structurile Uniunii Europene, pentru perioada de programare 2007-2013. Obiectivul regional a fost acela de creştere a investiţiilor în capitalul uman al Regiunii Sud–Est, pentru asigurarea unei forţe de muncă cu un nivel ridicat de calificare, competitivă şi dinamică, capabilă să se adapteze la cerinţele unei pieţe a muncii flexibile şi inclusive, susţinută de parteneriate eficiente.

PRAO 2006-2008 a fost elaborat în cadrul Consorţiului Regional (CR) al Regiunii Sud-Est sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est care a deținut președinția și secretariatul Consorțiului Regional.

CR care a elaborat PRAO a cuprins reprezentanţi din urmatoarele organizatii si institutii: ADR Sud-Est, UIP Sud-Est (Unitatea de Implementare a Proiectelor Sud-Est), CNDIPT (Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), Unitatea Regională POS DRU Sud-Est-MECT, AJOFM-uri, ISJ-uri, Consiliile Județene, Direcția Regională de Statistică Brăila, Membrii CLDPS din fiecare județ al regiunii și ai B&S Europe (asistenţa tehnică a MMSSF). Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est în anul 2006.

Planului Regional de Acțiune pentru Ocuparea și incluziune socială al Regiunii Sud-Est 2009-2011 a fost elaborat în cadrul proiectului ”Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocupare și Incluziune Socială” finanțat din POSDRU, finanțat în cadrul Axei prioritare 3 ”Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea initiațivelor pentru partenerilor sociali și societatea civilă”, sub coordonarea Asociației „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Brăila.

Planificarea politicii de ocupare, la nivel regional, reprezintă o nouă șansă în ceea ce privește implicarea tuturor celor angajați în combaterea șomajului și a excuziunii sociale, precum si un sprijin pentru parteneriatele orientate spre o implicare decizională.

Elaborat în acord cu Prioritățile Cadrului Strategic National de Referință, a Programului Operațional de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013), a Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud-Est (PDR), a Planului Regional de Acțiune pentru Învățământul profesional și tehnic Sud-Est (PRAI), PRAO și-a propus să realizeze un diagnostic realist al situației socio-economice a regiunii, să identifice situația regională în domeniul ocupării forței de muncă și în funcție de acestea, să stabilească prioritățile, măsurile și acțiunile necesare pentru promovarea ocupării forței de muncă și incluziunii sociale. Acest document s-a realizat cu implicarea activa a partenerilor locali și regionali si furnizeaza cadrul de planificare strategică pe termen mediu în vederea promovării ocupării.

PRAO Sud-Est reflectă contextul regional și măsura în care se stabilesc domeniile prioritare care necesită intervenție financiară comunitară pentru a soluționa problemele identificate la nivel regional. [1][1]www.stpse.ro, PRAO Sud-Est 2009-2011