Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS
Skip Navigation LinksHome > POR 2014-2020 > Instructiuni AMPOR
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Instrucţiuni emise de către AM POR

PDF Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 privind aplicarea prevederilor art.71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare

PDF Instrucțiunea nr. 98/01.11.2018 privind aplicarea prevederilor ordinului MDRAP nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevederilor legale de abrogare a standardelor de cost

PDF Instrucțiunea nr. 97/31.10.2018 privind depunerea cererilor de rambursare, în anul 2018, referitoare la proiectele nefinalizate aferente Axei prioritare 8

PDF Instrucțiunea nr. 94/24.10.2018 privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1

PDF Instrucțiunea nr. 92/11.10.2018 privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

PDF Instrucțiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

PDF Instrucțiunea nr. 82/24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

PDF Instrucțiunea nr. 77/17.07.2018 privind la frecvența unor tipuri de notificări la contractele de finanțare semnate în cadrul P.I. 2.1.A

PDF Instrucțiunea nr. 74/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

PDF Instructiunea nr. 72/15.05.2018 - referitoare la detaliile privind evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

PDF Instructiunea nr. 71/29.03.2018 - privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare - apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 - Operațiunea B - Unități de primiri urgențe

PDF Instructiunea nr. 70/28.03.2018 - detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

PDF Instructiunea nr. 63/16.10.2017 - cu privire la termenul prevăzut pentru transmiterea către OI a documentelor solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte pentru etapa de precontractare

PDF Instructiunea nr. 61/26.09.2017 - cu privire la procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului nr. POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

PDF Instructiunea nr. 56/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 7.1 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 55/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 5.2 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 54/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 (7 regiuni) PDF Anexa 1 (BI) PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 53/08.09.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 6.1 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție
PDF Anexa 1 PDF Anexa 2

PDF
Instructiunea nr. 49/31.07.2017 - cu privire la încărcarea proiectelor aferente apelului lansat în format clasic aferent PI 5.1 în vederea obținerii codului MySMIS și actualizării informațiilor aferente procesului de evaluare și selecție

PDF Instructiunea nr. 48/07.07.2017 - cu privire la procesul de evaluare, selectie si contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020

PDF Instructiunea nr. 46/26.06.2017 - cu privire la etapa de precontactare în cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

PDF Instructiunea nr. 45/23.06.2017 - cu privire la Procedura de dezvoltare urbană

PDF Instructiunea nr. 44/20.06.2017 - cu privire la completarea art. 2, alin. (2) din contractul de finanțare.

PDF Instructiunea nr. 43/07.06.2017 - privind depunerea şi verificarea proiectului tehnic ulterior semnării contractului de finanţare

PDF Instructiunea nr. 42/31.05.2017 - privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata /rambursare

PDF Instructiunea nr. 41/29.05.2017 - privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata / rambursare

PDF Instructiunea nr. 30/14.03.2017 - privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiționale la contractele de achiziție publică

PDF Instructiunea nr. 29/23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

PDF Instructiunea nr. 19/17.01.2017 privind modificarea cotei de TVA la 19%

PDF Instructiunea nr. 16/29.09.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în prezent, derularea în condiţii corespunzatoare a etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

PDF Instructiunea nr. 13/05.09.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în prezent, derularea în condiţii corespunzatoare a etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

PDF Instructiunea nr. 12/26.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

PDF Instructiunea nr. 11/19.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

PDF Instructiunea nr. 9/09.08.2016 privind suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

PDF Instructiunea nr. 6/11.07.2016 privind declarația de confidențialitate și imparțialitate ce va utiliza în procesul de evaluare, selecție și contractare.

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.