Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Ghidul Solicitantului - 3.2 - "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă" pentru apelurile cu nr.: POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 03.08.2018 (10 zile lucrătoare)

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă"

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 01.08.2018

Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Ghidul specific pentru Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 08.08.2018

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.