Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Ghidul Solicitantului - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea C–„Iluminat public”, pentru apelurile cu nr.: POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2017/3/3.1/C/1/ITI

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 13.12.2017

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale
Ghidul Solicitantului - 8.1.A – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate - Ambulatorii

* Observațiile și propunerile au putut fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 22.12.2017.

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa Prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.