Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Ghidul Solicitantului - 1.1.B - Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)
Plan de afaceri - Macheta parc

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Ghidul Solicitantului - 3.1 - Operaţiunea B. Clădiri publice

* Observațiile și propunerile au putut fi transmite, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 21.06.2017

Ghidul solicitantului - 3.1, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de aria prioritară 2 – încurajarea energiilor durabile

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 25.08.2017

Ghidul Solicitantului - 3.2 - SUERD - „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 24.07.2017

Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Ghidul Solicitantului - 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural - SUERD

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017

Ghidul Solicitantului - 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Ghidul Solicitantului - 6.1 - SUERD/1 - apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării(SUERD)

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 31.05.2017

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Ghidul Solicitantului - 7.1 - privind investiţiile în turism - Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 09.06.2017

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale
Ghidul Solicitantului - 8.2.B - Unități de primiri urgențe, Apeluri P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni şi P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 05.06.2017.

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Ghidul Solicitantului - 10.1 - Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017.

Ghidul Solicitantului - 10.3 - Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 11.08.2017.

Axa Prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Ghidul Solicitantului - 11.1 - Prioritate de investiții 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 05.07.2017.

Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.