Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS
Skip Navigation LinksHome > POR 2014-2020 > Apeluri in Consultare Publica
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Ghidul Solicitantului - 1.1, Operațiunea C - IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic.

* Observații și propuneri au putut fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 15.01.2020

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv specific 1.2 - Proof of Concept.

* Comentariile/observatiile pot fi transmise pana la data de 20.03.2020, ora 14.00 la adresa regio@mdrap.ro.

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Ghidul Solicitantului - 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - un nou apel de proiecte

* Observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 29.05.2020

Axa Prioritară 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil „copii”, Apel 3
Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/8/8.1/8.3/C/3 Grup vulnerabil copii - varianta consolidată - 24 februarie 2020

*Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, la adresa info@mdrap.ro în termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00)

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.