Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Ghidul Solicitantului - 1.1.A - Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic
Plan de afaceri - Macheta

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16

Ghidul Solicitantului - 1.1.C - IMM în parteneriat cu ITT
Plan de afaceri - Macheta

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Ghidul Solicitantului - 2.1.B - Incubatoare de afaceri

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 21.03.2017

Ghidul Solicitantului - 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 27 aprilie 2017.

Ghidul Solicitantului - 2.2 ITI "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 23.03.2017

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Ghidul Solicitantului - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A–„Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

* Observațiile și propuneri au putut fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 05.10.2016

Ghidul Solicitantului - 3.1 B ITI - Privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

* Observațiile și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 17.05.2017

Ghidul Solicitantului - 3.1 C - privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public

* Observațiile și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017

Ghidul Solicitantului - 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017

Ghidul Solicitantului - 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apel dedicat Zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 28 mai 2017

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă"

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 18.04.2017

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.2 "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ"

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 18.04.2017

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.3 "Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România"

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 18.04.2017

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 "Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului la educaţie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa munci"

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 18.04.2017

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5 "Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă"

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 18.04.2017

Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Ghidul Solicitantului - 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 30.11.2016

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Ghidul Solicitantului - 6.1 - SUERD/1 - apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării(SUERD)

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 31.05.2017

Ghidul Solicitantului - 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 25.11.2016

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale
Ghidul Solicitantului - 8.2.B - Unități de primiri urgențe, Apeluri P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni şi P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 05.06.2017.

Ghidul Solicitantului - 8.3.B - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea B - grup vulnerabil persoane cu dizabilități.

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 04.02.2017.

Ghidul Solicitantului - 8.3.C - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operatiunea C - grup vulnerabil copii

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 21.01.2017.

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Ghidul Solicitantului - 10.1.A - Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.

Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.