Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Ghidul Solicitantului - 1.1.B - Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)
Plan de afaceri - Macheta parc

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Ghidul Solicitantului - 3.1 - Operaţiunea B. Clădiri publice

* Observațiile și propunerile au putut fi transmite, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 21.06.2017

Ghidul solicitantului - 3.1, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de aria prioritară 2 – încurajarea energiilor durabile

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 25.08.2017

Ghidul Solicitantului - 3.2 - SUERD - „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

* Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 24.07.2017

Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Ghidul Solicitantului - 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural - SUERD

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017

Ghidul Solicitantului - 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Ghidul Solicitantului - 6.1 - SUERD/1 - apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării(SUERD)

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 31.05.2017

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Ghidul Solicitantului - 7.1 - privind investiţiile în turism - Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

* Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 09.06.2017

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale
Ghidul Solicitantului - 8.2.B - Unități de primiri urgențe, Apeluri P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni şi P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 05.06.2017.

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Ghidul Solicitantului - 10.1.B - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 20.10.2017.

Axa Prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Ghidul Solicitantului - 11.1 - Prioritate de investiții 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 05.07.2017.

Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.