Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla Regio Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri în consultare publică

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale
Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa Prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
Ghidul Solicitantului - 13.1 - Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

* Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresa de email: regio@mdrap.ro, până la data de 06.02.2018 (20 zile lucrătoare).

Programul Operational Regional - ADRSE
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.