Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla IS
Skip Navigation Links
MySMIS 2014
Achizitii_privati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Apeluri Active

8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități
ZIPGhidul specific pentru apelulurile de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 şi P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI - varianta consolidata 31 mai 2017
- Data lansării cererii de proiecte: 31.05.2017
- Data şi ora începere depunere de proiecte: 01.07.2017, ora 00.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 31.12.2017, ora 24.00
8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil „copii”
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii - varianta consolidată 29 mai 2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 29.05.2017, ora 12.00
- Data și ora începere depunere de proiecte: 03.07.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 03.01.2018, ora 12.00
2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1 - varianta consolidata 10 aprilie 2017
PDFOrdinul MDRAPFE nr. 2688/10.04.2017
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1 -depunerea proiectelor prin MySMIS - varianta din 19 mai 2017
PDFOrdinul MDRAPFE nr. 3050/19.05.2017 privind modificarea Ghidului specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1
PDFSinteza modificărilor Ghidului specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1 - varianta din 19 mai 2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 10.04.2017, ora 12.00
- Data și ora începere depunere de proiecte: 10.05.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 10.09.2017, ora 12.00
7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/ITI/1 - varianta consolidata 23 martie 2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 23.03.2017, ora 12.00
- Data și ora începere depunere de proiecte: 23.04.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 23.10.2017, ora 12.00
6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, dedicat zonei de Investiţie Teritorială integrată Delta Dunării
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1 - varianta consolidata 23 martie 2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 23.03.2017, ora 12.00
- Data și ora începere depunere de proiecte: 24.04.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 24.04.2018, ora 12.00
7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/2 - varianta consolidata 21 martie 2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 21.03.2017, ora 12.00
- Data și ora începere depunere de proiecte: 21.04.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 21.10.2017, ora 12.00
5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/2 - varianta consolidata 14 martie 2017
PDFOrdinul MDRAPFE nr. 2423/14.03.2017 de modificare a Ghidului Solicitantului POR/2016/5/5.2/2
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 15.03.2017, ora 16.00
- Data și ora începere depunere de proiecte: 15.04.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 15.10.2017, ora 12.00
5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte POR/5/5.2/ITI/1 - varianta consolidata 13 martie 2017
PDFOrdinul MDRAPFE nr. 2413/13.03.2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 13.03.2017, ora 12.00
- Data şi ora începere depunere de proiecte: 14.05.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 14.11.2017, ora 12.00
Axa Prioritară 4 - Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile
ZIPApelul de documente strategice pentru Axa Prioritară 4 "Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile" a POR 2014-2020
ZIPModificare Document Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 "Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile" a POR 2014-2020 - 18 mai 2017
ZIPOrientări pentru Axa Prioritară 4 "Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile" a POR 2014-2020 - 18 mai 2017
PDFOrdinul MDRAP nr. 3045/18.05.2017 pentru modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 "Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile" a POR 2014-2020 - 18 mai 2017
PDFSinteza principalelor modificări la Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 "Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile" - 18 mai 2017
- Data începerii depunerii de documente strategice (SIDU și PMUD): 20.02.2017
- Data închiderii apelului de documente strategice (SIDU și PMUD): 21.08.2017
8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Operaţiunea A - grup vulnerabil persoane vârstnice - Apelul de proiecte 8.3.A. – grup vulnerabil persoane vârstnice
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1 - varianta consolidata 13 aprilie 2017
- Data și ora lansării cererii de proiecte: 28.12.2016, ora 16.00
- Data şi ora începere depunere de proiecte: 28.02.2017, ora 12.00
- Data și ora închiderii cererii de proiecte: 29.08.2017, ora 12.00
6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale - Apel nr. 2
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr.POR/2016/6/6.1/2 - varianta revizuita 06 aprilie 2017
PDFSinteza principalelor modificări ale Ghidului specific pentru apelul de proiecte nr.POR/2016/6/6.1/2 - varianta din 06 aprilie 2017
PDFOrdinul MDRAP nr. 2656/05.04.2017 pentru modificarea ordinului MDRAP nr. 3161/06.12.2016 - 06 aprilie 2017
PDFOrdinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului in cadrul apelului de proiecte POR/2016/6/6.1/2 - 06 decembrie 2016
PDFNoua formă de contract pentru Ghidul specific POR/2016/6/6.1/1 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - 27 decembrie 2016
PDFOrdinul MDRAP nr. 3290/27.12.2016 pentru modificare si inlocuirea anexei 6.1.5 - Forma Contract (model orientativ) apelul de proiecte POR/2016/6/6.1/2 - 27 decembrie 2016
- Data lansare apel de proiecte: 06.12.2016
- Data și ora începere depunere de proiecte: 06.01.2017, ora 15.00
- Data și ora închidere depunere de proiecte: 13.07.2017, ora 15.00
3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice
ZIPModelul de Aviz privind oportunitatea investiției - 22.06.2017
ZIPGhidul specific pentru Apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 27 martie 2017
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte nr.POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - varianta revizuita 26 mai 2017
PDFSinteza principalelor modificări ale Ghidului specific pentru apelul de proiecte nr.nr.POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - varianta din 26 mai 2017
PDFOrdinul MDRAP nr.3114/26.05.2017 pentru modificarea Ghidului specific pentru apelul de proiecte nr.POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - 26 mai 2017
XLSExemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor - 26 mai 2017
- Data și ora deschidere apel de proiecte: 27.12.2016
- Data şi ora începere depunere de proiecte: 28.02.2017, ora 10.00
- Data și ora închidere depunere de proiecte: 04.10.2017, ora 10.00
2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte POR/102/2/2 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC - varianta consolidata 14 martie 2017
- Data și ora lansării apelului de proiecte: 23.12.2016, ora 12.00
- Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 23.02.2017, ora 12.00
- Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 30.08.2017, ora 12.00
2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
ZIPGhidul specific pentru apelul de proiecte 2.1.A/2016 - varianta consolidata 20 martie 2017
PDFNotă de interpretare a unor prevederi din Ghidul specific, aplicabil Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi
- Data și ora lansării apelului de proiecte: 26.05.2016, ora 16.00
- Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.07.2016, ora 12.00
- Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 04.05.2017, ora 12.00
Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.